Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Kedd, 2020. július 07., 15.04

Egyházaink hírei

2019. március 14., 19.22 Csütörtök

„Irgalmasságodra gondolj, Uram, és könyörületedre, mely öröktől való. Ne ujjongjon ellenség fölöttünk; szabadítsd meg, Istenem, népedet minden sanyarúságából.” (Zsolt 24.,6.3.22)

 

Arad

Az arad-belvárosi római katolikus templomban csütörtökön az esti szentmise után énekes vesperást végeznek. Elhunyt Hübner Aranka Olga (82).

 

Az arad-ségai római katolikus plébániatemplomban nagyböjt idején minden pénteken 17 órától magyar, 17.45 órától román nyelvű keresztúti ájtatosságot tartanak.

 

Az arad-mikelakai római katolikus templomban nagyböjt idején minden csütörtökön 17.25 órától román, minden pénteken 16.25 órától magyar nyelvű keresztúti ájtatosságot tartanak.

 

A Mosóczy-telepi római katolikus templomban nagyböjt idején minden pénteken 16.30 órától, a szentmise előtt keresztúti ájtatosságot tartanak.

 

Március 23-án, szombaton a családok lelki napja alkalmából a zimándújfalui plébánián 9.30 órától családos találkozót tartanak. A helybeli templomban 16 órakor kezdődő szentmisét Excellenciás Pál József Csaba megyés püspök celebrálja. Az ünnepélyes szertartásra szeretettel várják a híveket.

 

A nagyiratosi római katolikus egyházközségben nagyböjt idején minden szerdán 16.30 órától Nagyvarjason, pénteken 15 órától Nagyiratoson tartanak keresztúti ájtatosságot.

 

A pécskai római katolikus egyházközségben elhunyt Lelik Mária (92).

 

A kisiratosi római katolikus egyházközségben elhunyt Varga János (84)

 

A simonyifalvi római katolikus templomban nagyböjtben minden pénteken 17, minden vasárnap 15 órától keresztúti ájtatosságot tartanak.

 

A nagyiratosi római katolikus egyházközségben nagyböjt idején minden szerdán 16.30 órától Nagyvarjason, pénteken 15 órától Nagyiratoson tartanak keresztúti ájtatosságot.

 

Az arad-gáji református gyülekezetben szombaton 15 órától vallásóra, utána konfirmációi előkészítő következik. Vasárnap a 10 órakor kezdődő istentisztelet után a lelkipásztor temesvári imahéten szolgál.

 

Az aradi evangélikus-lutheránus imateremben vasárnap 10 órától istentisztelet, szombaton 11 órától vallásóra, csütörtökön 17 órától bibliaóra következik.

 

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus gyülekezetben pénteken 11 órától március 15-i megemlékezés a templomkertben lévő Kossuth-szobornál. Szombaton 10 órától kátéóra, 11.30-tól vallásóra, vasárnap 11 órától istentisztelet következik.

 

Családos lelkinap Zimándújfalun

Március 23-án, szombaton a zimándújfalui római katolikus plébánián családos lelkinapot tartanak magyar nyelven. A programban 10 órakor Családapostolkodás címmel a nagyváradi Veres család előadása szerepel, azt követően kerekasztal beszélgetésre és kiscsoportos tevékenységre kerül sor. Ebéd után, 14 órakor megosztó kör és kiértékelés, 15.15 órakor családok keresztútja és gyónási alkalom lesz. A találkozó záró szentmiséjét 16 órakor Pál József Csaba megyés püspök mutatja be. A programok alatt a gyermekekkel külön foglalkozást tartanak.

 

Az arad-belvárosi baptista gyülekezet vasárnap reggeli imaóráján Hasas Dávid és ifj. Simon András buzdítanak imára, ezt követően a délelőtti igehirdetés Jézus Krisztus dicsőségét tárja a hallgatók elé. Az esti istentiszteletet ez alkalommal egy kötetlen hangulatú, vidám szeretetvendégség képezi.

 

 

 

Hunyad

 

 

A piski római katolikus egyházközség lesz a házigazdája a március 15-i Hunyad megyei megemlékezések fő rendezvényének. A templomkertben felállított obeliszknél péntek délelőtt 10 órakor kezdődik az ünnepség.

A dévai református egyházközségben szombaton délelőtt 11 órától kerül sor a budapesti Tabulatúra Régizene együttes koncertjére a Melite Református Gyülekezeti Házban.

A dévai telepi római katolikus egyházközségben a böjti időszakban minden pénteken és vasárnap délután 17 órától keresztúti ájtatosságot tartanak. Március 15-én délután 18 órától ünnepi megemlékezésre kerül sor, melyen a szentmisét követően a történelmi magyar egyházak lelkészei imádkoznak, majd a Dévai Téglás Gábor Elméleti Líceum zenés-verses műsorára kerül sor. Az előadást a Gyímesvölgyi férfikórus zárja, majd szeretetvendégség lesz. Március 20-án, szerdán délután 18 órától a dévai Szent Antal-templomban koncertezik Mága Zoltán hegedűművész a Budapesti Primarius Kamarazenekarral. Az esemény jótékonysági célzatú. Mága Zoltán 100 templomban koncertezik a rászorulókat segítő civilszervezetek támogatása végett. A koncerten 25 lejes támogatói jegyek vásárlásával lehet részt venni. Amennyiben valaki többet szeretne adományozni, a jegy vásárlásakor, illetve a koncert után is megteheti.

A dévai városi római katolikus egyházközségben böjti időben minden pénteken délután 17.15 órától keresztúti ájtatosságot imádkoznak.

A lupényi magyar baptista egyházközség imaházában a helyi közösség március 15-i megemlékezése pénteken délután 16.30 órától kezdődik. Az ünnepi istentiszteletet követően megkoszorúzzák a római katolikus templomkertben álló kopjafát, majd szeretetvendégséggel zárul az alkalom.

A szászvárosi református egyházközségben pénteken, március 15-én délután 17 órától megemlékezést tartanak, melyen zenés, verses műsorral lépnek fel a szászvárosi magyar elemisták Menyhárt Rita és Ernő tanítók vezetésével.

A petrozsényi római katolikus egyházközségben a nagyböjti időszakban minden pénteken délután 16.30 órától kezdődik a keresztúti ájtatosság. Pénteken délután 17 órától a Szent Borbála római katolikus templomban ökumenikus szertartás keretében emlékeznek a szabadság hőseire, majd ünnepi köszöntők hangzanak el, melyeket koszorúzás és állófogadás követ. Szombaton délután 18 órától a budapesti Tabulatúra Régizeneegyüttes koncertezik a Jézus Szíve Kollégiumban.

A vajdahunyadi római katolikus egyházközségben pénteken délután fél ötkor kezdődő ökumenikus szertartás keretében megemlékeznek a szabadság hőseiről, majd koszorúzásra kerül sor a református templomkertben felállított Petőfi-szobornál.

 

 

Temes

 

Megújult az egyháztanács

Az Egyházi Törvénykönyv 536. és 537. kánonja szerint a plébániák működésében a hívek a pasztorális és a gazdasági tanács keretében vehetnek részt. Ezt a feladatot a temesvári egyházmegyében az egyháztanács látja el, amely pasztorális és gazdasági tanácsból tevődik össze. Nagyböjt első vasárnapján az egyházmegye plébániatemplomaiban bemutatott szentmisék keretében letették esküjüket az újonnan megválasztott egyháztanács tagjai, akik megbízatása három évre szól.

 

Jegyeskurzus a Józsefvárosban

A temesvár-józsefvárosi plébánián március 12-én, kedden házassági felkészítő kurzus indul. Az alkalmakra azokat a (jegyes)párokat várják, akik a közeljövőben szeretnének házasságot kötni. A kurzust minden második héten 18.30 órai kezdettel Szilvágyi Zsolt temesvár-józsefvárosi plébános tartja a következő témákkal: március 12. – A házasság a Szentírás tanításában, március 26. – Istennel való kapcsolat a barátságban, a jegyességben és a házasságban, április 9. – A házasság szentség, április 23. – Kommunikáció a családban, május 7. – Közös döntéseink, május 21. – Apának és anyának lenni.

 

Nagyböjti lelkigyakorlat

A temesvár-szabadfalui római katolikus plébániatemplomban március 14–17. között nagyböjti lelkigyakorlatra kerül sor magyar nyelven. Wonerth László helyi plébános meghívására az elmélkedéseket Mátyás Károly székelyudvarhelyi főesperes-plébános tartja. A lelkigyakorlatra március 14-én, 15-én és 16-án a 15.30 órakor, március 17-én, vasárnap pedig a 9.30 órakor kezdődő szentmisék keretében kerül sor. A román nyelvű lelkigyakorlatot március 28–30. között ugyancsak 15.30 órai kezdettel Dumitresc Mihai Titi lugosi plébános vezeti.

 

Továbbképző tanfolyam világi munkatársaknak

A Temesvári Püspökség szervezésében március 15–17. között a temesvár-erzsébetvárosi szalvatoriánus rendházban továbbképző tanfolyamot tartanak mindazoknak a világi munkatársaknak, akik a plébániákon különböző liturgikus feladatokat látnak el. A kurzus keretében a jelenlévők előadásokon és műhelymunkán vesznek részt. A képzés központi témája az egyház és a küldetés. A program március 15-én, pénteken 17 órakor kezdődik és vasárnap délben ér véget. Meghívott előadók: Szilvágyi Zsolt pasztorációért felelős püspöki helynök, Pălie Veniamin, a resicabányai Havas Boldogasszony-templom plébánosa, dr. Imogen Tietze referens és Tari M. Böbe schönstatti nővér. A továbbképző keretében március 16-án, szombaton 17 órakor a temesvár-erzsébetvárosi templomban Pál József Csaba megyés püspök szentmisét mutat be. 

 

A temesvár-szabadfalui hívek csoportja Battonyán

A 2020-as budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus missziós keresztje március 18-án a battyonyai Szentháromság templomba érkezik. Az ünnepi szentmisét 16 órakor dr. Gyulay Endre ny. szeged-csanádi püspök mutatja be. A szentmise előtt, 14.30–15.30 között szentségimádás lesz, amelyet Wonerth László temesvár-szabadfalui plébános, valamint az egyházközség híveinek egy csoportja tart.

 

Családpasztorációs referensek találkozója Csíksomlyón

Március 19–21. között a csíksomlyói Jakab Antal Tanulmányi Ház ad otthont a katolikus egyházmegyék családpasztorációs referensei és felelősei találkozójának. Március 19-én a gyulafehérvári főegyházmegye, valamint a szatmári, a nagyváradi és a temesvári egyházmegyék képviselői találkoznak, 20-án és 21-én pedig csatlakoznak hozzájuk a többi egyházmegye felelősei is. A programot Pál József Csaba temesvári megyés püspök, a Romániai Püspökkari Konferencia családpasztorációs felelőse vezeti. A rendezvényen a temesvári egyházmegyét hattagú csoport képviseli.

 

Ifjúsági szentségimádás

A temesvár-józsefvárosi plébániatemplomban március 21-én, csütörtökön 19 órai kezdettel szentségimádást tartanak a fiataloknak.

 

Lelkigyakorlat fiataloknak

A húsvétra való lelki felkészülést segíti elő a március 22–24. között a Marienheim ifjúsági házban sorra kerülő lelkigyakorlat, amelyet a Temesvári Római Katolikus Püspökség keretében működő Egyházmegyei Ifjúsági Központ szervez román nyelven a fiataloknak.

 

Szentmise Gyulafehérváron

A Gyulafehérvári Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet kápolnájának búcsúünnepén, március 25-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony napján a szentmisét 9 órakor Pál József Csaba megyés püspök mutatja be. A búcsús szentmisét követően a szemináriumot fenntartó püspökök a tanintézet elöljáróival és a tantestülettel közös megbeszélésen vesznek részt.

 

Lelkinap papoknak

A lugosi római katolikus plébánián március 27-én, szerdán tartják a szörényi esperesség papjainak lelkinapját. A program 10 órakor szentmisével kezdődik. Dumitresc Mihai Titi helyi plébános meghívására a lelkinapot Pantea Tibor OFM szerzetes vezeti.

 

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu