Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Kedd, 2020. május 26., 07.41

Egyházaink hírei

2019. március 21., 18.12 Csütörtök

„Testvéreim! Nem szeretném, ha elkerülné figyelmeteket, hogy atyáink mind ott voltak a felhő alatt, mind átkeltek a tengeren, s mind megkeresztelkedtek Mózesre a felhőben és a tengerben. Mindnyájan ugyanazt a lelki ételt ették, ugyanazt a lelki italt itták. Ittak ugyanis a lelki sziklából, amely kísérte őket: a szikla pedig Krisztus volt. De legtöbbjükben nem telt kedve Istennek, ezért odavesztek a pusztában. Ez mind intő példa lett számunkra, hogy ne kívánjuk a rosszat, mint ahogy ők megkívánták. Ne is zúgolódjatok, mint ahogy néhányan zúgolódtak, s ezért lesújtott rájuk a pusztító angyal. Mindez előkép számunkra, a mi okulásunkra írták meg, akik a végső időkben élünk. Aki azt hiszi, hogy áll, ügyeljen, hogy el ne essék.” (1Kor 10, 1–6., 10–12.)

 

Arad

Az arad-belvárosi római katolikus templomban március 25-én, hétfőn, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén: 7.30 órakor szentmise, 17 órakor igeliturgia következik. Csütörtökön az esti szentmise után énekes vesperást végeznek. Elhunyt Kácsor Melinda Klementina (44).

 

Az arad-ségai római katolikus plébániatemplomban megkeresztelték Păsărilă Marcot. Nagyböjt idején minden pénteken 17 órától magyar, 17.45 órától román nyelvű keresztúti ájtatosságot tartanak.

 

Az arad-mikelakai római katolikus templomban nagyböjt idején minden csütörtökön 17.25 órától román, minden pénteken 16.25 órától magyar nyelvű keresztúti ájtatosságot tartanak.

 

A Mosóczy-telepi római katolikus templomban nagyböjt idején minden pénteken 16.30 órától, a szentmise előtt keresztúti ájtatosságot tartanak.

 

Az újaradi római katolikus templomban vasárnap 10 órakor kezdődik a magyar–német nyelvű szentmise. Nagyböjt idején minden pénteken 16 órától német, 17 órától magyar nyelvű keresztúti ájtatosságot tartanak.

 

Családos lelkinap Zimándújfalun

Március 23-án, szombaton a zimándújfalui római katolikus plébánián családos lelkinapot tartanak magyar nyelven. A programban 10 órakor Családapostolkodás címmel a nagyváradi Veres család előadása szerepel, azt követően kerekasztal beszélgetésre és kiscsoportos tevékenységre kerül sor. Ebéd után, 14 órakor megosztó kör és kiértékelés, 15.15 órakor családok keresztútja és gyónási alkalom lesz. A találkozó záró szentmiséjét 16 órakor Pál József Csaba megyés püspök mutatja be. A programok alatt a gyermekekkel külön foglalkozást tartanak.

 

A pécskai római katolikus egyházközségben elhunyt Lelik Mária (92).

 

A simonyifalvi római katolikus templomban nagyböjtben minden pénteken 17, minden vasárnap 15 órától keresztúti ájtatosságot tartanak.

 

A nagyiratosi római katolikus egyházközségben nagyböjt idején minden szerdán 16.30 órától Nagyvarjason, pénteken 15 órától Nagyiratoson tartanak keresztúti ájtatosságot.

 

Szociális program Sistarócon

A lippai római katolikus plébánia területén lévő Sistarócon március 22-én, pénteken kezdődik és március 27-ig tart a „Firimiturile se dăruiesc” elnevezésű szociális projekt újabb akciója. A pénteki „Live Bibliotek” program keretében úgynevezett „élő könyvek”, vagyis szociális munkások, szociális asszisztensek és önkéntesek beszélnek munkájukról a lippai Sever Bocu Líceum és Atanasie Marienescu Líceum IX–XI.-es tanulóinak. A katolikus értékek és szociális-karitatív szellemiség jegyében zajló projekt célja a szociális érzékenység és társadalmi felelősségvállalás fejlesztése a fiatalokban. A projekt szervezője a lippai római katolikus plébánia, partnerek: Sozial Akademie Kommende Dortmund, Sotio Movens, Fazenda da Esperanza, lippai Caritas szervezet, Integra Arad.

 

Az arad-belvárosi református gyülekezetben vasárnap az istentiszteletek 10, illetve 17 órakor kezdődnek, csütörtökön 17 órától bibliaóra. A gyülekezethez tartozó Angyalkúton vasárnap 12 órakor kezdődik az istentisztelet. Aradon elhunyt Mateescu Vânu Mihály (63) és Veréb István (75).

 

Az arad-gáji református gyülekezetben szombaton 15 órától vallásóra, 17 órától ifjúsági bibliaóra, vasárnap 10, illetve 18 órakor kezdődik az istentisztelet. Elhunyt Pap Klára (79).

 

A nagyzerindi református templomban szombaton 18 órakor keresztelik meg Téglás Róbert és Kovács Kinga József nevű gyermekét.

 

Az aradi evangélikus-lutheránus imateremben vasárnap 10 órától magyar nyelvű istentiszteletet tartanak. Ugyanott szombaton 11 órától vallásóra, csütörtökön 17 órától bibliaóra kezdődik.

 

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus gyülekezetben pénteken, 18 órakor az Essig József Kultúrotthonban gazdaköri találkozót szerveznek. Pénteken 19 órától ifi-órát; szombaton 10 órától kátéórát. 11.30 órától vallásórát nagyoknak, 12.30 órától vallásórát tartanak kicsiknek. Vasárnap 11 órakor kezdődik az istentisztelet.

 

Az arad-belvárosi baptista gyülekezet vasárnap reggeli imaóráján Kürti Mihály és Kürti Tamás buzdítanak imára. Téma: igehallgatásunk gyümölcsöző hatással legyen életünkre.  Ezt követően Szólj, mert hallja a te szolgád címmel hangzik el igehirdetés. Az esti istentiszteleten a vízözön utáni élet kibontakozásáról szól Simon András prédikátor igehirdetése. Az alkalmi szolgálatokat Kiss Viktor vezeti.

 

Déva

A dévai református egyházközségben pénteken este 19 órától Külső-belső szépségcímmel tartanak találkozót a lányok számára. Előadóként és programszervezőként jelen lesz Rátoni Tímes, Takács Edit és Szemes Ilona. Vasárnap, március 24-én délután 16 órától a Melite Református Gyülekezeti Házban a nők számára szerveznek találkozót. Meghívott előadók Koppándi Júlia, unitárius lelkész és Mitranovici Melinda szülész-nőgyógyász szakorvos. A találkozó témája a testi-lelki egészség. Mindenkit nagy szeretettel várnak!

A dévai telepi római katolikus egyházközségben a böjti időszakban minden pénteken és vasárnap délután 17 órától keresztúti ájtatosságot tartanak. Március 22-én és 23-án, a Szent Antal Közösségi Házban Mihály Zoltán ferences testvér elmélkedést tart a Fájdalmas Rózsafüzér titkairól. Pénteken este 6 órától, szombaton délután 3 órától kezdődik az elmélkedés.  Az esti szentmise előtt ünnepélyes rózsafüzért imádkoznak.

A dévai városi római katolikus egyházközségben böjti időben minden pénteken 17.15 órától keresztúti ájtatosságot imádkoznak.Szombaton 11 órától a dévai ferences templomban tartják meg az elárvult dobrai Szent József-templom búcsúját.

A szászvárosi református egyházközségben vasárnap délelőtt 10 órától lesz istentisztelet.

A petrozsényi római katolikus egyházközségben a nagyböjti időszakban minden pénteken délután 16.30 órától kezdődik a keresztúti ájtatosság.

A vajdahunyadi református egyházközségben a holland Alphen aan den Rijn-i testvérgyülekezet támogatásával jövő héten közel száz kisnyugdíjas számára osztanak ki alapélelmiszereket tartalmazó húsvéti csomagot.

Temes

 

Lelkigyakorlat fiataloknak

A húsvétra való lelki felkészülést szolgálja a március 22–24. között a Marienheim ifjúsági házban sorra kerülő lelkigyakorlat, amelyet a Temesvári Római Katolikus Püspökség keretében működő Egyházmegyei Ifjúsági Központ szervez román nyelven a fiataloknak. A lelki programot Mariana Muțiu karánsebesi ferences nővér vezeti.

 

Szentmise Gyulafehérváron

Március 24-én és 25-én Gyulafehérváron találkoznak a Seminarium Incarnatæ Sapientiæ szemináriumot fenntartó püspökök. A Gyulafehérvári Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet kápolnájának búcsúünnepén, március 25-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony napján a szentmisét 9 órakor Pál József Csaba megyés püspök mutatja be. A búcsús szentmisét követően a szemináriumot fenntartó püspökök a tanintézet elöljáróival és a tantestülettel közös megbeszélésen vesznek részt.

 

Találkozó Bukarestben

Dirschl Johann általános helynök március 26–28. között Bukarestben részt vesz a romániai római katolikus egyház nyugdíjintézetéhez csatlakozott egyházmegyék képviselőinek találkozóján. A találkozót félévente szervezik meg, amelynek keretében bemutatják a cenzori bizottság jelentését.

 

Jegyeskurzus a Józsefvárosban

A temesvár-józsefvárosi plébánián március 12-én, kedden, házassági felkészítő kurzus indult. Az alkalmakra azokat a (jegyes)párokat várják, akik a közeljövőben szeretnének házasságot kötni. A kurzust minden második héten 18.30 órai kezdettel Szilvágyi Zsolt temesvár-józsefvárosi plébános tartja a következő témákkal: március 26. – Istennel való kapcsolat a barátságban, a jegyességben és a házasságban; április 9. – A házasság szentség; április 23. – Kommunikáció a családban; május 7. – Közös döntéseink; május 21. – Apának és anyának lenni.

 

Találkozó Gyulafehérváron

Március 26-án, kedden a gyulafehérvári érsekség ad otthont annak a megbeszélésnek, amelynek témája Szentatyánk, Ferenc pápa romániai látogatásának megszervezése. A találkozón a temesvári egyházmegyét Wonerth László temesvár-szabadfalui plébános képviseli.

 

Lelkinap papoknak

A lugosi római katolikus plébánián március 27-én, szerdán tartják a szörényi esperesség papjainak lelkinapját. A program 10 órakor szentmisével kezdődik. Dumitresc Mihai Titi helyi plébános meghívására a lelkinapot Pantea Tibor OFM szerzetes vezeti.

 

Nagyböjti lelkigyakorlatok

·       A temesvár-szabadfalui római katolikus plébániatemplomban március 28–30. között nagyböjti lelkigyakorlatra kerül sor román nyelven. Wonerth László helyi plébános meghívására az elmélkedéseket Dumitresc Mihai Titi lugosi plébános tartja. A lelkigyakorlatok 15.30 órakor kezdődnek.

·       A temesvár-józsefvárosi római katolikus plébániatemplomban március 29–31. között nagyböjti lelkigyakorlatot tartanak román nyelven. Szilvágyi Zsolt helyi plébános meghívására az elmélkedéseket Ovidiu Cozmuța oraviczabányai görög katolikus esperes vezeti. A lelkigyakorlat március 29-én és 30-án 17 órakor kezdődik, március 31-én, vasárnap az elmélkedésre a 9 órakor kezdődő szentmise keretében kerül sor.

 

Huszonnégy óra az Úrért

Csatlakozva Szentatyánk, Ferenc pápa kezdeményezéséhez, a temesvári egyházmegyében idén is megtartják a 24 óra az Úrértelnevezésű bűnbánati napot. Ennek keretében szentségimádást, imaórát, bűnbánati liturgiát és hosszabb időtartamú gyónási alkalmakat tartanak a hívek számára.

 

Családos találkozó

A temesvár-józsefvárosi plébánián március 30-án, szombaton 14.30 órai kezdettel családos találkozóra kerül sor. A román nyelvű lelki programot Ovidiu Cozmuța oraviczabányai görög katolikus esperes és felesége vezetik.

 

Püspök beiktatása Fuldában

Nagyböjt negyedik vasárnapján, március 31-én iktatják be hivatalába Michael Gerber fuldai püspököt, aki ezt megelőzően a freiburgi egyházmegye segédpüspöki tisztségét töltötte be. A fuldai egyházmegye és a temesvári egyházmegye között hosszú idő óta fennálló baráti kapcsolat jegyében a kiemelkedő eseményen részt vesz Pál József Csaba főpásztor, Roos Márton ny. püspök és Lauš Nikola püspöki irodaigazgató.

 

Lelkigyakorlat papoknak

Nagyböjt idején a Temesvári Püspökség lelkigyakorlatot szervez a lelkipásztoroknak. Április 1–5. között a kengyeltói plébánián sorra kerülő horvát nyelvű lelkigyakorlatot Petar Ljubičić OFM atya vezeti.

 

Ökumenikus találkozó Resicabányán

Április 4-én, csütörtökön 16 órakor Resicabányán ökumenikus találkozót tartanak a húsvéti felkészülés jegyében. Résztvevők: „Strana strămoșească” ifjúsági énekkar, Petru Berbentia govondári ortodox lelkipásztor, a Havas Boldogasszony római katolikus templom Fiamma énekkara és Pălie Veniamin helyi plébános. Ez alkalommal megtekinthető a Keresztény Jeruzsálemelnevezésű fotókiállítás is, amelynek anyagát Petru Berbentia ortodox parókus és Erwin Josef Țigla felvételei alkotják.

 

Ifjúsági lelkinap Karánsebesen

Április 6-án, szombaton 10 órai kezdettel a Karánsebesi Római Katolikus Plébánián nagyböjti ifjúsági lelkinapot tartanak, amelyre a hegyvidéki főesperesség fiataljait várják. A programban 12 órakor keresztúti ájtatosság szerepel. Az érdeklődők további információkat Matieș Marin karánsebesi plébánostól kaphatnak marinmaties@yahoo.com e-mail címen és a 0255-512-902-es telefonszámon.

 

 

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu