Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Kedd, 2020. május 26., 07.43

Egyházaink hírei

2019. március 28., 16.25 Csütörtök

„Örvendezz, Isten népe! Gyűljetek össze mind, akiknek kedves az Úr ügye. Szívből örüljetek, akik azelőtt szomorkodtatok. Vigasztalódjatok meg, mint a gyermek megnyugszik anyja kebelén.” (Vö. Iz 66, 10–11.)

 

Huszonnégy óra az Úrért

Csatlakozva Szentatyánk, Ferenc pápa kezdeményezéséhez, a temesvári egyházmegyében március 29–30. között idén is megtartják a 24 óra az Úrért elnevezésű bűnbánati napot. Ennek keretében szentségimádást, imaórát, bűnbánati liturgiát és hosszabb időtartamú gyónási alkalmakat tartanak a hívek számára.

 

A Püspökkari Konferencia ülése Ciofliceni-ben

A Romániai Püspökkari Konferencia idei tavaszi ülését április 10–12. között tartják a Bukaresthez közeli Ciofliceni-ben. A tanácskozáson részt vesz Pál József Csaba főpásztor.

 

Arad

 

Az arad-belvárosi római katolikus templomban csütörtökön az esti szentmise után énekes vesperást végeznek. Április 12-én, pénteken látogatják meg a plébániához tartozó betegeket. Elhunyt Tamás László (80) és Bartalis Anna (91).

 

Az arad-ségai római katolikus plébániatemplomban a szentatya kérésére pénteken 19 órától szombaton 7.45 óráig szentségimádást tartanak, ahova szeretettel várják a híveket. Nagyböjt idején minden pénteken 18 órától magyar, 18.45 órától román nyelvű keresztúti ájtatosságot tartanak. Az óra átállítás miatt az esti szentmisék 18 órakor kezdődnek.

 

Az arad-mikelakai római katolikus templomban nagyböjt idején minden csütörtökön 18.25 órától román, minden pénteken 17.25 órától magyar nyelvű keresztúti ájtatosságot tartanak.

 

A Mosóczy-telepi római katolikus templomban nagyböjt idején minden pénteken 17.30 órától, a szentmise előtt keresztúti ájtatosságot tartanak.

 

Az újaradi római katolikus templomban vasárnap 10 órakor kezdődik a magyar–német nyelvű szentmise. Nagyböjt idején minden pénteken 16 órától német, 17 órától magyar nyelvű keresztúti ájtatosságot tartanak.

 

A simonyifalvi római katolikus templomban nagyböjt idején minden pénteken 17, minden vasárnap 15 órától keresztúti ájtatosságot tartanak. Az egyházközségben elhunyt Zsóri Antal (68).

 

A nagyiratosi római katolikus egyházközségben nagyböjt idején minden szerdán 16.30 órától Nagyvarjason, pénteken 15 órától Nagyiratoson tartanak keresztúti ájtatosságot.

 

A lippai római katolikus egyházközségben elhunyt Détári Lajos (71).

 

Az arad-belvárosi református templomban vasárnap 10 órakor kezdődik az istentisztelet, csütörtökön 18 órától bibliaóra. A hozzá tartozó Angyalkúton vasárnap 12, a majláthfalvi szórvány-gyülekezetben vasárnap 15 órától istentisztelet. Az aradi gyülekezetben elhunyt Fólöp Lídia (87).

 

Az aradi evangélikus-lutheránus imateremben vasárnap 10 órától magyar, 11.30 órától német nyelvű istentiszteletet tartanak. Ugyanott szombaton 11 órától vallásóra, csütörtökön 18 órától bibliaóra kezdődik.

 

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus gyülekezetben pénteken 19 órától ifjúsági alkalom, szombaton 10 órától konfirmációi felkészítő, 11.30 órától vallásóra, 12.30 órától anyák-napi gyerekpróba, 16 órakor Oláh Erik Milán keresztelője kezdődik. Vasárnap 11 órától böjt 4. vasárnapi istentisztelet.

 

A simonyifalvi evangélikus-lutheránus gyülekezetben pénteken 15.30 órától kátéóra, 17 órától tiniklub, szombaton 9.30 órától kátéóra, utána 11 órától vallásóra kezdődik. Simonyifalván vasárnap az istentisztelet 10 órakor kezdőik.

 

Az arad-belvárosi baptista gyülekezet közösségének jelentős része ma, pénteken menyegzős istentiszteleten vesz részt a Nagyvárad Belvárosi Baptista  Gyülekezetben, ahol ünnepélyes keretek között mondják ki a „boldogító igent” Kürti Szabolcs és Antal Laura. A vasárnap reggeli imaórán Kui István és Pap Dániel buzdítanak hálaadásra Isten gondviselő kegyelméért. Ezt követően Növekedjetek a kegyelemben, címmel hangzik el igehirdetés, majd az esti istentiszteleten a vízözön utáni első újrakezdésről szólja az igét Simon András prédikátor. Az alkalmi szolgálatokat Szűcs János vezeti.

 

Hunyad

 

A dévai csángótelepi római katolikus egyházközségben pénteken kísérik utolsó földi útjára Burján Gizellát (88).

A rákosdi református egyházközségben jövő kedden püspöki vizitációra kerül sor.

A petrozsényi római katolikus egyházközségben hétfőn búcsúztatták Hampa Nicolaet (62), kedden pedig Legrand Antalt (80) és Szövérfi Árpádot (66). Szombaton keresztelik a Cseresznyés család gyermekét.

A petrozsényi és lupényi unitárius egyházközségben a vasárnapi istentiszteletet Márton Edit teológus tartja.

A lupényi református egyházközségben imahét zajlik a héten.

 

Krassó-Szörény

 

Ifjúsági lelkinap Karánsebesen

Április 6-án, szombaton 10 órai kezdettel a Karánsebesi Római Katolikus Plébánián nagyböjti ifjúsági lelkinapot tartanak, amelyre a hegyvidéki főesperesség fiataljait várják. A programban 12 órakor keresztúti ájtatosság szerepel. Az érdeklődők további információkat Matieș Marin karánsebesi plébánostól kaphatnak marinmaties@yahoo.com e-mail címen és a 0255-512-902-es telefonszámon.

 

Ökumenikus találkozó Resicabányán

Április 4-én, csütörtökön a resicabányai Frederic Ozanam központban 16 órakor ökumenikus találkozót tartanak a húsvéti felkészülést jegyében. Résztvevők: „Strana strămoșească” ifjúsági énekkar, Petru Berbentia govondári ortodox lelkipásztor, a Havas Boldogasszony római katolikus templom Fiamma énekkara és Pălie Veniamin helyi plébános. Ez alkalommal megtekinthető a Keresztény Jeruzsálem elnevezésű fotókiállítás is, amelynek anyagát Petru Berbentia ortodox parókus és Erwin Josef Țigla felvételei alkotják.

 

 

Temes

 

Nagyböjti lelkigyakorlatok

·       A temesvár-szabadfalui római katolikus plébániatemplomban március 28–30. között nagyböjti lelkigyakorlatra kerül sor román nyelven. Wonerth László helyi plébános meghívására az elmélkedéseket Dumitresc Mihai Titi lugosi plébános tartja. A lelkigyakorlatok 15.30 órakor kezdődnek.

·       A temesvár-józsefvárosi római katolikus plébániatemplomban március 29–31. között nagyböjti lelkigyakorlatot tartanak román nyelven. Szilvágyi Zsolt helyi plébános meghívására az elmélkedéseket Ovidiu Cozmuța oraviczabányai görög katolikus esperes vezeti. A lelkigyakorlat március 29-én és 30-án 17 órakor kezdődik, március 31-én, vasárnap az elmélkedésre a 9 órakor kezdődő szentmise keretében kerül sor. Március 30-án, szombaton 14.30 órai kezdettel a plébánián családos találkozóra kerül sor. A román nyelvű lelki programot Ovidiu Cozmuța oraviczabányai görög katolikus esperes és felesége vezetik.

·       Nagyböjt idején a Temesvári Püspökség lelkigyakorlatot szervez a lelkipásztoroknak. Április 1–5. között a kengyeltói plébánián sorra kerülő horvát nyelvű lelkigyakorlatot Petar Ljubičić OFM atya vezeti.

·       Április 5–7. között a temesvár-józsefvárosi római katolikus plébániatemplomban magyar nyelven tartanak nagyböjti lelkigyakorlatot. Szilvágyi Zsolt helyi plébános meghívására az elmélkedéseket György Balázs gyergyószentmiklósi plébános vezeti. A lelkigyakorlat április 5-én és 6-án 17 órakor kezdődik, április 7-én, vasárnap az elmélkedésre a 11.30 órakor kezdődő szentmise keretében kerül sor. Április 6-án, szombaton 10–17 óra között a plébánián családos lelkinapot tartanak ugyancsak magyar nyelven. A lelkinapot György Balázs gyergyószentmiklósi plébános és a nagyváradi Wagner házaspár vezeti.

·       A temesvár-erzsébetvárosi szalvatoriánus rendházbanáprilis 5–7. között ifjúsági lelkigyakorlatot tartanak, amelynek mottója: Én vagyok az út, az igazság és az élet (Jn 14,6).

 

Kiállítás az Adam Müller-Guttenbrunn Házban

A Romániai Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház újjáalakulásának centenáriuma alkalmából az Arcok – Határok – Testvérek (Chipuri - Frontiere - Frați/ Gesichter – Grenzen – Geschwister) elnevezésű projekt keretében több rendezvényre kerül sor a fővárosban és az országban. Ezek közé tartozik az a kiállítás is, amelynek megnyitóját április 5-én, pénteken este 7 órakor tartják az Adam Müller-Guttenbrunn Ház előcsarnokában, és amely a régió protestáns egyházainak I. világháborút követő történetét mutatja be. A rendezvényen részt vesz Reinhart Guib, az Ágostai Hitvallású Romániai Evangélikus Egyház püspöke és Pál József Csaba megyés püspök.

 

 

Gyűjtés a rászorulóknak

Nagyböjt ötödik vasárnapján, április 7-én a szentmisék keretében a temesvár-józsefvárosi katolikus nőszövetség gyűjtést szervez. Az adományokból 100 húsvéti szeretetcsomagot készítenek az időseknek és betegeknek.

 

Negyven nap az életért

Temesváron március 6-án kezdődött a 40 nap az életértelnevezésű kampány, amelynek keretében imára, böjtre, az Odobescu utcai „Dr. Dumitru Popescu” Szülészeti- és Nőgyógyászati Klinika előtt pedig csendes jelenlétre hívják mindazokat, akik ily módon óhajtanak szót emelni a magzatkorú gyermekek életének védelméért és a művi abortusz (terhesség-megszakítás) megakadályozásáért. Akik válaszolnak erre a felhívásra, reggel 7 és este 7 óra között 40 napon keresztül, hosszabb-rövidebb időre csatlakozhatnak a szülészet előtt kampányoló szervezetekhez és magánszemélyekhez, illetve otthonaikban imádkozhatnak és böjtölhetnek azért, hogy a várandós anyukák elfogadják az Úr ajándékát – a gyermeket –, és ne kerüljön sor művi abortuszra. A kampányhoz a helyi római katolikus Egyház is csatlakozott, április 7-én a plébániai közösségek képviselői vesznek részt a szülészet előtti csendes jelenléten.

 

Ifjúsági szentmise

A temesvár-józsefvárosi római katolikus templomban április 7-én, vasárnap 18 órakor ifjúsági szentmisét celebrálnak.

 

Jegyeskurzus a Józsefvárosban

A temesvár-józsefvárosi plébánián március 12-én, kedden házassági felkészítő kurzus indult. Az alkalmakra azokat a (jegyes)párokat várják, akik a közeljövőben szeretnének házasságot kötni. A kurzust minden második héten 18.30 órai kezdettel Szilvágyi Zsolt temesvár-józsefvárosi plébános tartja a következő témákkal: április 9. – A házasság szentség, április 23. – Kommunikáció a családban, május 7. – Közös döntéseink, május 21. – Apának és anyának lenni.

 

 

 

Püspök beiktatása Fuldában

Nagyböjt negyedik vasárnapján, március 31-én iktatják be hivatalába Michael Gerber fuldai püspököt, aki ezt megelőzően a freiburgi egyházmegye segédpüspöki tisztségét töltötte be. A fuldai egyházmegye és a temesvári egyházmegye között hosszú idő óta fennálló baráti kapcsolat jegyében a kiemelkedő eseményen részt vesz Pál József Csaba főpásztor, Roos Márton ny. püspök és Lauš Nikola püspöki irodaigazgató.

 

 

 

 

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu