Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Kedd, 2020. május 26., 07.46

Egyházaink hírei

2019. április 04., 17.37 Csütörtök

„Így szól az Úr, aki utat készített a tengerben, és a hatalmas vizekben ösvényt; aki kihozott kocsit és lovat, hadsereget és hőst, akik együtt fekszenek, nem kelnek fel többé, kialudtak, mint a mécsbél, és elhamvadtak: „Ne gondoljatok a régi dolgokra, és az elmúltakra ne figyeljetek! Íme, én újat cselekszem, most sarjad, talán nem tudjátok? Igen, utat készítek a sivatagban, és a pusztában folyókat. Dicsőít majd engem a mező vadja, a sakálok és a struccmadarak, mert vizet adtam a sivatagban, folyókat a pusztában, hogy megitassam népemet, az én választottamat. A nép, melyet magamnak formáltam, dicséretemet hirdeti majd.” (Iz 43,16–21)

 

 

A Püspökkari Konferencia ülése Ciofliceni-ben

A Romániai Püspökkari Konferencia idei tavaszi ülését április 10–12. között tartják a Bukaresthez közeli Ciofliceni-ben. A tanácskozáson részt vesz Pál József Csaba főpásztor.

 

Arad

 

Az arad-belvárosi római katolikus parókián április 6-án, szombaton 11 órától egyházzenei szakmai-lelkinapot tartanak. Április 7-én, vasárnap délután szentségimádást tartanak a templomban 15 órakor német, 16 órakor magyar nyelven. Április 9-én, 10-én és 11-én, kedden, szerdán és csütörtökön a 17 órakor kezdődő szentmiséken nagyböjti lelkigyakorlat lesz a templomban. A lelkigyakorlatos szentmiséket bemutatja és a szentbeszédeket mondja Adamczyk Bogdan atya. Csütörtökön az esti szentmise után énekes vesperást végeznek. Április 12-én, pénteken látogatják meg a plébániához tartozó betegeket. Április 13-án, szombaton 10 órakor kezdődik az aradi esperesi kerülethez tartozó fiatalok keresztútja Máriaradnán. Elhunyt Bajczura István (88), Tamás László (80) és Bartalis Anna (91).

 

Az arad-ségai római katolikus plébániatemplomban pénteken, ma 17 órától keresztúti ájtatosság magyar nyelven, 17.45 órától keresztúti ájtatosság román nyelven. A keresztség szentségében részesült Budiu-Man Ilinca.

Április 10-én. Szerdán az Arad-Vingai Esperesség találkozója Kisiratoson

10 órától szentmisével kezdődik.

A magyar és román nyelvű fiatalokat szeretettel várjuk Máriaradnára április 13-án, szombaton, ifjúsági keresztútra, ami 10.30 órakor kezdődik. Az érdeklődők mielőbb jelentkezzenek a plébánián, ahova tartoznak.

Jelentkezni Arad-Ségában, a 0257/272-134-es telefonszámon, vagy a

0722/982-832-es telefonszámon Király Árpád főesperes-plébánosnál lehet.

 

Az arad-mikelakai római katolikus templomban nagyböjt idején minden csütörtökön 18.25 órától román, minden pénteken 17.25 órától magyar nyelvű keresztúti ájtatosságot tartanak.

 

A Mosóczy-telepi római katolikus templomban nagyböjt idején minden pénteken 17.30 órától, a szentmise előtt keresztúti ájtatosságot tartanak.

 

Az újaradi római katolikus templomban pénteken 16 órakor Aradon, 17 órakor Angyalkúton keresztúti ájtatosság. Szombaton 10 órakor felkészítő a gyermekeknek az első áldozásra. Vasárnap 9 órakor magyar, 10 órakor német nyelvű szentmisét tartanak.

 

A zimándújfalui római katolikus egyházközséghez tartozó zimándközi templomban megkeresztelték Lipitor Claudiu Denist és Mănescu Erik Ryant.

 

A simonyifalvi római katolikus templomban nagyböjt idején minden pénteken 17, minden vasárnap 15 órától keresztúti ájtatosságot tartanak.

 

A nagyiratosi római katolikus egyházközségben nagyböjt idején minden szerdán 16.30 órától Nagyvarjason, pénteken 15 órától Nagyiratoson tartanak keresztúti ájtatosságot.

 

Az arad-belvárosi református templomban a vasárnap 10 órakor sorra kerülő Reményik Sándor-emlékünnepséggel (részletek az emlékünnepség programjáról, az előadásokról és előadókról a 7. oldalon) párhuzamosan, a gyülekezethez tartozó Angyalkúton 10 órakor kezdődik az istentisztelet.

 

Az aradi evangélikus-lutheránus imateremben vasárnap 10 órától úrvacsorával egybekötött istentiszteletet tartanak, utána szeretetvendégség. Szombaton 11 órától vallásóra, csütörtökön 18 órától bibliaóra következik.

 

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus gyülekezetben április 6-án, szombaton 10 órakor konfirmációi felkészítő, 11.30 órától anyák napi gyerekpróba, vasárnap 11 órakor böjt 5. vasárnapi úrvacsorás istentisztelet kezdődik.

 

A simonyifalvi evangélikus-lutheránus gyülekezetben pénteken 15.30 órától kátéóra, az I. csoportnak, 17 órától tiniklub. Szombaton 9.30 órától kátéóra a II. csoportnak. 11 órától vallásóra gyermekeknek. Vasárnap 10 órától Simonyifalván, 15 órától Szapáryligeten kezdődik az istentisztelet. A gyülekezetben elhunyt Ötvös Jolán (63).

 

Az arad-belvárosi baptista gyülekezet vasárnap nap reggeli imaóráján Gál Gyula és Bátkai Tibor szólják az imára buzdító igét. Ezt követően a „nyelv gyógyító, vagy sebet okozó” szerepét taglalja az igeszolgálat, ugyanakkor a közösség megemlékezik Jézus Krisztus keresztáldozatáról és úrvacsorához járul.  Az esti igehirdetés Bábel-tornya építésének máig tartó következményeit világítja meg. Az alkalmi szolgálatokat Szűcs Norbert vezeti.

 

 

Hunyad

A dévai telepi római katolikus egyházközségben a böjti időszakban minden pénteken és vasárnap délután 17 órától keresztúti ájtatosságot tartanak. Az elmúlt héten temették a 67 éves Gergely Tamást, a 88 éves korában elhunyt Burján (szül. Kelemen) Gizellát és a 79 éves Százi (szül. Kovács) Ágnest. Április 11-én, csütörtökön, a Magyar Költészet Napján 19.30 órától Rejtelmek ha zengenek címmel verses-zenés műsort tartanak a dévai Szent Antal közösségi Házban, melyre mindenkit nagy szeretettel várnak.

A dévai városi római katolikus egyházközségben böjti időben minden pénteken délután 17.15 órától keresztúti ájtatosságot imádkoznak.Szombaton 17 órától Mária-estet tartanak. 

A szászvárosi református egyházközségben vasárnap délelőtt 10 órától lesz istentisztelet, 12 órától Tordoson, 13.30-tól Lozsádon.

A petrozsényi római katolikus egyházközségben a nagyböjti időszakában minden pénteken délután 16.30 órától kezdődik a keresztúti ájtatosság.

A vajdahunyadi református egyházközségben a holland Alphen aan den Rijn-i testvérgyülekezet támogatásával közel száz kisnyugdíjas számára osztottak ki alapélelmiszereket tartalmazó húsvéti csomagot.

 

 

Temes

 

Nagyböjti lelkigyakorlatok

·       Április 5–7. között a temesvár-józsefvárosi római katolikus plébániatemplomban magyar nyelven tartanak nagyböjti lelkigyakorlatot. Szilvágyi Zsolt helyi plébános meghívására az elmélkedéseket György Balázs gyergyószentmiklósi plébános vezeti. A lelkigyakorlat április 5-én és 6-án 17 órakor kezdődik, április 7-én, vasárnap az elmélkedésre a 11.30 órakor kezdődő szentmise keretében kerül sor. Április 6-án, szombaton 10–17 óra között a plébánián családos lelkinapot tartanak ugyancsak magyar nyelven. A lelkinapot György Balázs gyergyószentmiklósi plébános és a nagyváradi Wagner házaspár vezeti. A lelkinap keretében 17 órakor Pál József Csaba megyés püspök szentmisét celebrál a józsefvárosi plébániatemplomban.

·       A temesvár-erzsébetvárosi szalvatoriánus rendházban április 5–7. között ifjúsági lelkigyakorlatot tartanak, amelynek mottója: Én vagyok az út, az igazság és az élet (Jn 14, 6).

·       Ugyancsak a temesvár-erzsébetvárosi szalvatoriánus rendházban április 14–18. között lelkigyakorlatot tartanak német nyelven. A lelki programot P. Josef Wonisch SDS tartományfőnök, az erzsébetvárosi közösség elöljárója és dr. Imogen Tietze vezeti.

 

Kiállítás az Adam Müller-Guttenbrunn Házban

A Romániai Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház újjáalakulásának centenáriuma alkalmából az Arcok – Határok – Testvérek (Chipuri – Frontiere – Frați/ Gesichter – Grenzen – Geschwister) elnevezésű projekt keretében több rendezvényre kerül sor a fővárosban és az országban. Ezek közé tartozik az a kiállítás is, amelynek megnyitóját április 5-én, pénteken este 7 órakor tartják az Adam Müller-Guttenbrunn Ház előcsarnokában, és amely a régió protestáns egyházainak I. világháborút követő történetét mutatja be. A rendezvényen részt vesz Reinhart Guib, az Ágostai Hitvallású Romániai Evangélikus Egyház püspöke és Pál József Csaba megyéspüspök.

 

Ifjúsági lelkinap Karánsebesen

Április 6-án, szombaton 10 órai kezdettel a karánsebesi római katolikus plébánián nagyböjti ifjúsági lelkinapot tartanak, amelyre a hegyvidéki főesperesség fiataljait várják. A programban 12 órakor keresztúti ájtatosság szerepel. Az érdeklődők további információkat Matieș Marin karánsebesi plébánostól kaphatnak marinmaties@yahoo.com e-mail címen és a 0255-512-902-es telefonszámon.

 

 

Gyűjtés a rászorulóknak

Nagyböjt ötödik vasárnapján, április 7-én a szentmisék keretében a temesvár-józsefvárosi katolikus nőszövetség gyűjtést szervez. Az adományokból 100 húsvéti szeretetcsomagot készítenek az időseknek és betegeknek.

 

Negyven nap az életért

Temesváron március 6-án kezdődött a 40 nap az életértelnevezésű kampány, amelynek keretében imára, böjtre, az Odobescu utcai „Dr. Dumitru Popescu” Szülészeti- és Nőgyógyászati Klinika előtt pedig csendes jelenlétre hívják mindazokat, akik ily módon óhajtanak szót emelni a magzatkorú gyermekek életének védelméért és a művi abortusz (terhességmegszakítás) megakadályozásáért. Akik válaszolnak erre a felhívásra, reggel 7 és este 7 óra között 40 napon keresztül, hosszabb-rövidebb időre csatlakozhatnak a szülészet előtt kampányoló szervezetekhez és magánszemélyekhez, illetve otthonaikban imádkozhatnak és böjtölhetnek azért, hogy a várandós anyukák elfogadják az Úr ajándékát – a gyermeket –, és ne kerüljön sor művi abortuszra. A kampányhoz a helyi római katolikus Egyház is csatlakozott, április 7-én a plébániai közösségek képviselői vesznek részt a szülészet előtti csendes jelenléten.

 

Jegyeskurzus a Józsefvárosban

A temesvár-józsefvárosi plébánián április 9-én, kedden 18.30 órai kezdettel folytatódik a házassági felkészítő kurzus. Téma: A házasság szentség.

 

Keresztúti ájtatosság fiataloknak

Az Egyházmegyei Ifjúsági Központ és az aradi esperesség közös szervezésében április 13-án, szombaton Máriaradnán keresztúti ájtatosságot tartanak a fiataloknak. Április 17-én, szerdán az Egyházmegyei Ifjúsági Központ és a Gerhardinum Római Katolikus Líceum a temesvári fiataloknak szervez keresztúti ájtatosságot az iskola udvarán.

 

 

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu