Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Kedd, 2020. május 26., 07.48

Egyházaink hírei

2019. április 11., 16.13 Csütörtök

„Isten, az Úr tanította nyelvemet, hogy az igével támasza lehessek a megfáradtaknak. Reggelenként ő teszi figyelmessé fülemet, hogy rá hallgassak, mint a tanítványok. Isten, az Úr nyitotta meg fülemet. S én nem álltam ellen és nem hátráltam meg. Hátamat odaadtam azoknak, akik vertek, arcomat meg azoknak, akik tépáztak. Nem rejtettem el arcomat azok elől, akik gyaláztak és leköpdöstek. Isten, az Úr megsegít, ezért nem vallok szégyent. Arcomat megkeményítem, mint a kőszikla, s tudom, hogy nem kell szégyenkeznem.”

 (Iz. 50, 4–7.)

 

 

Arad

 

Az arad-berlvárosi római katolikus templomban vasárnap 16 órakor tartja titokcseréjét a Rózsafüzér Társulat. Április 16-án, kedden kezdődik a Szent Antal-nagykilenced a 17 órai szentmisén. A kilenced elmélkedéseit Bogdan atya tartja. Húsvét előtti gyónási lehetőség a következő időpontokban lesz: nagykedden 10–12 óra és 15–17 óra között, nagyszerdán 10–12 és 15–17 óra között. Nagycsütörtökön 9 órakor Jeremiás próféta siralmai, 17 órakor szentmise az utolsó vacsora emlékére magyarul, 19 órakor szentmise az utolsó vacsora emlékére románul. Nagypénteken 9 órakor Jeremiás próféta siralmai, 15 órakor Urunk szenvedésének ünneplése magyarul, utána az Isteni Irgalmasság kilencedének 1. napja, 18 órakor Urunk szenvedésének ünneplése román nyelven. Elhunyt Nistor Anna (80).

 

Az arad-ségai római katolikus plébániatemplomban ma, pénteken 17 órától keresztúti ájtatosság magyar nyelven, 17.45 órától keresztúti ájtatosság román nyelven. Virágvasárnap 8.15 órától szentmise magyar nyelven, 10 órától szentmise Tornyán, 11.15 órától szentmise magyar nyelven, 12.30 órától szentmise román nyelven. Kedden kezdődik a Szent Antal-kilenced, 8 órától szentmise Szent Antal tiszteletére. Április 18-án, nagycsütörtökön az utolsó vacsora emlékére az Oltári Szentség megalapításának ünnepe, 16 órától szentmise Tornyán, 18 órától szentmise magyar nyelven Arad-Ségában, ugyanott 19.30 órától szentmise román nyelven. Április 19-én, nagypénteken Megváltónk halálára emlékezünk: 15 órától nagypénteki szertartás magyar nyelven 17 órától Tornyán, 19 órától román nyelven Aradon.

 

A magyar és román nyelvű fiatalokat szeretettel várjukMáriaradnára április 13-án, szombaton ifjúsági keresztútra, ami 10.30 órakor kezdődik. Az érdeklődők mielőbb jelentkezzenek a plébánián, ahova tartoznak.

Jelentkezni Arad-Ségában, a 0257/272-134-es telefonszámon, vagy a

0722/982-832-es telefonszámon Király Árpád főesperes-plébánosnál lehet.

 

 

Az arad-mikelakai római katolikus templomban nagycsütörtökön 19 órától szentmise az utolsó vacsora emlékére. Nagypénteken 15 órától Jézus kereszthalála, igeliturgia, 20 órától keresztúti ájtatosság.

 

 

A Mosóczy-telepi római katolikus egyházközségben virágvasárnap 8.30 órától a Szilvás-telepen, 10.30 órától a Mosóczy-telepen, 13 órától a belvárosi templomban bolgár nyelvű szentmise. Hétfőn, kedden és szerdán 18 órától a Mosóczy-telepen kezdődnek a szertartások. Nagycsütörtökön Szilvástelepen 16.30 órától gyóntatás, 17 órától, a Mosóczy-telepen 18.30 órától gyóntatás, 19 órától szentmise az utolsó vacsora emlékére, 23 órától virrasztás. Nagypénteken 7.30–9 óra között gyóntatás, 15 órától szertartás a Mosóczy-telepen, 17 órától szertartás a Szilvástelepen.

 

Az újaradi római katolikus templomban ma, pénteken 16 órakor keresztúti ájtatosság, szombaton 10 órakor előkészítés az elsőáldozásra. 12 órakor Zabojszky Horváth Roland megkeresztelése. Vasárnap 10 órakor német és magyar nyelvű virágvasárnapi mise.

 

A pécskai római katolikus templomban megkeresztelték Vâlcan Cristian Danielt. Az egyházközségben elhunyt David Árpád Alexandru (19) és Kabát István-Pál (84).

 

A nagyheti program a nagyiratosi plébánián: virágvasárnap Nagyiratoson 10, Nagyvarjason 11.30, Kisvarjason 12.45 órától kezdődnek a szentmisék. Nagycsütörtökön Nagyvarjason 17, Nagyiratoson 19 órától szentmise az utolsó vacsora emlékére. Nagypénteken Nagyiratoson 15, Nagyvarjason 17 órától nagypénteki szertartás.

 

A zimándújfalui római katolikus egyházközségben virágvasárnap 18 órától ünnepi szentmise Zimándújfalun, ahol elkezdődik a háromnapos lelki gyakorlat, amit hétfőn és kedden ugyancsak 18 órától tart p. Fekete Jenő ferences szerzetes. Nagycsütörtökön 18 órától az utolsó vacsora emlékünnepe 18 órától Zimándújfalun. Nagypénteken 15 órától Zimándújfalun, 19 órától Zimándközön kezdődik a nagypénteki szertartás, előtte gyóntatással.

 

A simonyifalvi római katolikus templomban virágvasárnap 10 órától barkaszenteléssel és körmenettel egybekötött szentmisét tartanak. Nagypénteken 15 órától gyászszertartás keresztúttal.

 

Az arad-belvárosi református gyülekezetben virágvasárnap 10 órakor kezdődik a virágvasárnapi istentisztelet, 18 órától istentisztelet, a kettő között 12 órától virágvasárnapi istentisztelet Angyalkúton. Aradon nagypénteken 10 órától nagypénteki istentisztelet. A jövő heti bűnbánati hét alkalmai naponta 18 órakor kezdődnek. Elhunyt Csegezi Mihály.

 

A Mosóczy-telepi református gyülekezetben szombaton 12 órától vallásóra, 14 órától kátéóra, 17 órától ifjúsági bibliaóra kezdődik. Vasárnap 10 órától virágvasárnapi istentisztelet, 14 órától hasonló alkalom Németszentpéteren. 18 órától istentisztelet a Mosóczy-telepen. A jövő heti bűnbánati hét alkalmai naponta 18 órakor kezdődnek, ünnepi légátus Kocsis Norbert II. éves teológus hallgató.

 

Az arad-gáji református gyülekezetben vasárnap 10, illetve 18 órakor kezdődik a virágvasárnapi istentisztelet. A jövő heti bűnbánati hét alkalmai naponta 18 órakor kezdődnek, nagypénteken 10 órától istentisztelet.

 

Az aradi evangélikus-lutheránus gyülekezetben vasárnap 10 órától magyar, 11.30 órától német nyelvű istentiszteletet tartanak. Szombaton 11 órától vallásóra, csütörtökön 18 órától bibliaóra. Ugyancsak csütörtökön az úrvacsora emlékünnepe, úrvacsorás istentisztelet 18 órától. Nagypénteken 10 órától istentisztelet.

 

A fgazekasvarsándi evangélikus-lutheránus gyülekezetben április 12-én péntekem 17.30 órától vallásóra, 19 órától ifjúsági alkalom. Április 13-án, szombaton 10 órától kátéóra, 11.30 órától anyák napi próba. Április 14-én, vasárnap 11 órától virágvasárnapi istentisztelet, április 18-án, csütörtökön 18 órától úrvacsorás nagycsütörtöki vespera. Április 19-én, pénteken 11 órától nagypénteki istentisztelet.

 

Az arad-belvárosi baptista gyülekezet virágvasárnap reggeli imaóráján Kiss Viktor és Kürti Rolland szolgálnak, majd id. Ilyés Lajos igehirdetése hangzik el. Az esti istentiszteleten Kiss László igei üzenete a 42. zsoltárból meríti gondolatait. Az alkalmi szolgálatokat Kürti Gábor vezeti.  Nagycsütörtökön este 19 órától az utolsó vacsoráról emlékezik meg a gyülekezet, majd nagypénteken reggel 10 és este 19 órától a szolgálatok a golgotai eseményekről szólnak.

 

Hunyad

A dévai csángótelepi római katolikus egyházközségben szombaton húsvét ünnepére készülve templomtakarításra kerül sor. Mindenkit nagy szeretettel várnak!

Virágvasárnapján Telepi Keresztutat szerveznek délután 3 órától, mely során felkeresik a telepen álló régi kereszteket. A keresztútjárás útvonala: a templomtól az Aleea Violetelor, Mărăști utca, Ady Endre utca, Rosetti utca, Pietroasa utca, Victos Babeș utca, Inocențiu Micu Klein utca, Bartók Béla. A keresztút a templomban ér véget. Nagykedden és nagyszerdán este 6 és 7 óra között lehetőség lesz a szentgyónás elvégzésére.

A csernakeresztúri római katolikus egyházközségbena virágvasárnapi körmenet 9.30-kor kezdődik Csernakeresztúron és 12 órakor Piskin.

A vajdahunyadi református egyházközségben vasárnap Hosdáton keresztelik Szász János kislányát.

A petrozsényi római katolikus egyházközségben nagyszerdán keresztutat szerveznek a Boli Barlangnál, majd Csaba atya tart szentmisét.

A lupényi római katolikus egyházközségben múlt pénteken kísérték utolsó földi útjára Kaszka Ilonát (51), hétfőn pedig Rozeg Jenőt (65).

 

Temes

 

Miserend nagyhéten és húsvét ünnepén

 

Április 14-e virágvasárnap ünnepe. Ezzel kezdetét veszi a nagyhét, amikor Urunk szenvedésére és halálára emlékezünk.

Mivel a felújítási munkálatok miatt a temesvári Szent György-székesegyház zárva tart, a különböző szertartásokat és szentmiséket az adott időszaknak megfelelő egyházi rend és program szerint a következő templomokban celebrálják:

 

Virágvasárnap, április 14-én a szertartás 9.30 órakor a temesvár-szabadfalui Szent Rókus templom udvarán barkaszenteléssel kezdődik. A szentmise előtt itt gyülekeznek a hívek, majd a résztvevők körmenetben indulnak a templomba. A szentmisét Pál József CSaba megyés püspök mutatja be.

Az ünnepi szertartás keretében elhangzik Urunk szenvedéstörténete (passio) Lukács evangéliuma szerint.

 

A nagyhét első három napján – hétfőn, kedden és szerdán – a templomokban a szentmiséket a megszokott program szerint celebrálják, és minden plébánián lesz gyónási alkalom, nagycsütörtöktől kezdődően azonban az adott időszaknak megfelelő egyházi rend szerint tartják a liturgiákat.

 

Nagycsütörtökön, április 18-án az olajszentelési mise 10.00 órakor kezdődik a temesvár-gyárvárosi Millenniumi templomban, amelyen az egyházmegye papsága együtt misézik a Főpásztorral. Az ünnepi liturgia két kiemelkedő mozzanata a lelkipásztorok szentelési fogadalmának megújítása, valamint az év folyamán a szentségek kiszolgáltatásához használt olajok megszentelése.

Az Utolsó Vacsora emlékére 18.00 órakor a temesvár-józsefvárosi plébániatemplomban celebrál szentmisét Pál József Csaba megyés püspök, amelynek keretében a hagyománynak megfelelően, Jézus felebaráti szeretetének emlékére a Főpásztor elvégzi a lábmosás szertartását.

 

Nagypénteken, április 19-én Urunk szenvedésére és halálára emlékezünk. A Jézus szenvedése és halála emlékére bemutatott szertartás 15.00 órakor a temesvár-újkissodai templomban kezdődik. A szertartás keretében elhangzik Urunk szenvedéstörténete (passio) János evangéliuma szerint.

 

Nagyszombaton, április 20-án HÚSVÉT VIGÍLIÁJA a temesvár-gyárvárosi Millenniumi templomban 20.00 órakor tűzszenteléssel kezdődik. Az ünnepi szentmisét Pál József Csaba megyés püspök celebrálja.

 

Húsvétvasárnap, április 21-én a temesvár-erzsébetvárosi templomban 10.00 órakor kezdődő magyar nyelvű szentmise főcelebránsa Pál József Csaba megyés püspök.

 

Húsvéthétfőn, április 22-én a templomokban a szentmiséket a vasárnapi miserend szerint mutatják be.

 

 

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu