Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Szerda, 2020. május 27., 11.38

Egyházaink hírei

2019. május 02., 17.03 Csütörtök

„Ujjongj az Úrnak, földkerekség, nevének fönségéről énekelj, zengj néki dicsőítő éneket, alleluja”. (Zsolt 65, 1–2.)

 

Ökumenikus Lelkészkörök Országos Találkozója

Május 8-án, szerdán 10–17 óra között Marosvásárhelyen szervezik az Ökumenikus Lelkészkörök Országos Találkozóját. A rendezvényen előadást tart Pál József Csaba megyés püspök, értekezésének címe: A lelkipásztorkodás megtérése. Az Ökumenikus Lelkészkörök magyarországi országos találkozóját május 16-án tartják Cegléden. Az összejövetelen a temesvári egyházmegyét Pál József Csaba megyés püspök és Szilvágyi Zsolt pasztorációs ügyekért felelős püspöki helynök képviseli.

 

Management konferencia Kolozsváron

Május 13–15. között a kolozsvári Grand Hotel Napoca ad otthont annak a konferenciának, amely a romániai római katolikus és görög katolikus egyházmegyék gazdasági és menedzselési ügyeivel foglalkozó képviselői vesznek részt. A választott témák között bérezéssel, könyveléssel, a meglévő egyházi javak adminisztrációjával, ingatlan biztosítással, kommunikációval és belső működési szabályzattal kapcsolatos kérdések szerepelnek. A konferencián részt vesz Dirschl Johann általános helynök, Laus Nikola püspöki irodaigazgató, Ehrenberger Ramona mérnök és Botnari Paul könyvelő.

 

Továbbképző a Marienheim házban

A Temesvári Püspökség keretében működő Egyházmegyei Ifjúsági Központ szervezésében ifjúsági csoportvezetőknek tartanak továbbképző tanfolyamot május 10–12. között a Marienheim ifjúsági házban. A kurzust jobbára azoknak a fiataloknak szervezik, akik a különböző ifjúsági rendezvényeken csoportvezetőként tevékenykednek, a plébániákon munkájukkal segítik a lelkipásztort és részt vállalnak az ifjúsági csoportok rendszeres találkozóinak megszervezésében, levezetésében.

 

 

Arad

Az arad-belvárosi római katolikus templomban ma szentségimádást tartanak 17 órakor német, 18 órakor magyar nyelven. Kedden az esti misén lesz a Szent Antal-nagykilenced IV. elmélkedése. Csütörtökön az esti szentmise után énekes vesperást végeznek. Elhunyt Sárközi Miklós (79).

 

Az arad-ségai római katolikus egyházközségben vasárnap 8.30 órakor magyar, 11.30 órakor magyar, 12.30 órakor román nyelven szentmise. 16 órától Tornyán szentmise a templomban. Utána anyák napi köszöntő és májusi ájtatosság a Mária-kápolnában. Megkeresztelkedett Veres Máté. Elhunyt Belkó Anna (85). Minden szentmise előtt 15 perccel meg lesz tartva a májusi ájtatosság.

 

Az újaradi római katolikus plébánián május 3-án, pénteken 17 órakor szentmise Angyalkúton, szombaton 8 órakor szentmise Aradon. Május 5-én, vasárnap 9 órakor magyar, 10 órakor német nyelvű szentmise. Május 1-jétől kezdődően a hétköznapi misék után májusi ájtatosságot tartanak.

 

Az arad-mikelakai római katolikus templomban május folyamán a szentmisék előtt 15 perccel májusi ájtatosságot tartanak. Az egyházközségben elhunyt Herciu Petru (58).

 

A simonyifalvi római katolikus templomban a vasárnap 10 órakor kezdődő szentmise után anyák napi ünnepélyt szerveznek.

 

Az arad-belvárosi református gyülekezetben szombaton 10 órakor keresztelik meg Grandtner Márk Florint. Vasárnap az istentiszteletek 10, illetve 18 órakor kezdődnek. Elhunyt Szilágyi Erzsébet (80) és Barta Lajos (90).

 

A Mosóczy-telepi református gyülekezetben ma 15 órától nőszövetségi bibliaóra és csigatészta-készítés. A 19 órakor kezdődő fiatal házasok bibliaóráján előadást tart dr. Kiss Ferenc nagyváradi orvos. Szombaton 12 órakor gyermek istentisztelet, 14 órától kátéóra. Vasárnap az istentiszteletek Aradon 10, illetve 18 órakor, közöttük 14 órától Németszentpéteren.

 

Az arad-gáji református gyülekezetben vasárnap 10 órakor kezdődő istentiszteleten a gyermekek énekekkel, versekkel és virággal köszöntik az édesanyákat és a nagymamákat. Ugyanaznap 18 órától istentisztelet következik.

 

Az aradi evangélikus-lutheránus templomban vasárnap 10 órától úrvacsorával egybekötött ünnepi istentiszteletet tartanak, utána szeretetvendégség az imateremben.

 

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus gyülekezetben ma 19 órától ifjúsági bibliaóra, szombaton 10 órától anyák napi főpróba, majd azt követően konfirmációi felkészítő. Vasárnap 11 órakor ünnepi, anyák napi úrvacsorás istentiszteletet tartanak.

 

Az arad-belvárosi baptista gyülekezet vasárnap reggeli imaóráján az édesanyák gondoskodó szeretetéért mondanak köszönetet az imádkozók. Ezt követően Asszony, nagy a te hited címmel hangzik el igehirdetés. Az esti istentiszteleten anyák napi gondolatok és szolgálatok közepette köszöntik az édesanyákat. Ekkor egy reményteljes édesanyáról szól az igehirdetés a Bírák könyve alapján. Az alkalmi szolgálatokat Kiss Viktor vezeti.

 

 

Hunyad

 

A dévai telepi római katolikus egyházközségben május 3-án, pénteken délután 4 órára várják a családok apraját-nagyját örömteli együttlétre. Ez alkalommal a jó Isten áldását kérik a kerékpározókra, majd közös biciklizésre kerül sor a vár alatti parkba. Mindenkit nagy szeretettel várnak. Május 5-én, vasárnap a 10.30 órától kezdődő szentmisét követően a gyermekek köszöntik az édesanyákat. Ez alkalommal Kegye János pánsíppal kísért dallamokkal teszi meghittebbé az anyák napi ünnepet. Május 15-ig, szerda estig lehet jelentkezni a csíksomlyói pünkösdi búcsúra amelyet június 8-án tartanak a csíksomlyói nyeregben. A Déváról induló zarándoklat egynapos lesz. Június 8-án, pünkösd szombatján éjszaka 2 órakor lesz az indulás, és a késő esti órákban jönnek vissza. A zarándoklat ára 70 lej. Az idei elsőáldozásra május 26-án, vasárnap kerül sor a déli szentmise keretében.

A dévai városi római katolikus egyházközségben május 5-én 11 órától, anyák napja alkalmából Várnagy Andrea zongoraművész koncertezik lányával Lilivel, négykezes darabokkal ajándékozva meg a jelenlévőket.

A dévai református egyházközségben május 4-én, reggel 10 órától kezdődően egyházmegyei csendes napot tartanak. Az ünnepi alkalmat a dévai egyházközség kórusa nyitja meg, majd Csenteri Levente Marosvásárhely-Meggyesfalva gyülekezetének lelkésze hirdet igét. Az úrvacsoraosztás alkalmával Zsargó János Hunyad megyei esperes ágendázik, majd a meggyesfalvi kórus énekel.  Rövid szünetet követően dr. Zabán Bálint Károly, kisszántói lelkipásztor tart előadást A református ember kapcsolata Istennel és felebarátaival címmel, majd a kisszántói énekkar műsora következik. A záró áhítatot követően közös ebédre kerül sor a Melite Református Gyülekezeti Ház udvarán.

A szászvárosi református egyházközségben vasárnap délelőtt 10 órától kezdődik az istentisztelet, melynek keretében felköszöntik az édesanyákat.

A tordosi református egyházközségben déli 12 órakor kezdődik az anyák napi megemlékezéssel egybekötött istentisztelet.

A lozsádi református egyházközségben vasárnap délben 13.30 órától kezdődik az istentisztelet, melynek keretében felköszöntik az édesanyákat.

 

Krassó-Szörény

 

Szent Flórián ünnepe Stájerlakon

Az aninai római katolikus plébániához tartozó stájerlaki templomban május 4-én, szombaton 13 órakor szentmisét mutatnak be Szent Flórián vértanú, a tűzoltók védőszentje tiszteletére. A település tűzoltói évről évre összegyűlnek ezen a napon, hogy védőszentjükről a névünnepén megemlékezzenek. A szentmise főcelebránsa Jäger Martin aninai plébános.

 

 

Temes

 

Templombúcsú Sándorházán

A billédi plébániához tartozó Sándorháza római katolikus templomának védőszentje I. Sándor pápa. A búcsús ünnepségre május 3-án, pénteken kerül sor. A résztvevők 14 órakor megkoszorúzzák a hősök emlékművét, azt követően kezdődik a búcsús szentmise.

 

Jegyeskurzus a Józsefvárosban

A temesvár-józsefvárosi plébánián május 7-én, kedden 18.30 órai kezdettel folytatódik a házassági felkészítő kurzus. Téma: Közös döntéseink.

 

 

Imaháló találkozó

A temesvár-erzsébetvárosi plébánián a szalvatoriánus nővérek kezdeményezésére 10 évvel ezelőtt imaháló alakult a lelkipásztori és szerzetesi hivatásokért, amelynek tagjai minden hónap egy meghatározott napján erre a szándékra imádkoznak, illetve a jócselekedeteiket is ezért ajánlják fel, továbbá évente egyszer, a Jó Pásztor vasárnapján találkozót szerveznek. Az imaháló tagjainak idei, jubileumi találkozóját május 12-én szervezik az erzsébetvárosi szalvatoriánus rendház nagytermében. A rendezvény meghívott előadója Pál József Csaba megyés püspök, témája pedig a személyes tanúságtétel. A program 15 órakor kezdődik és 18.30 órakor a plébániatemplomban szentmisével zárul.

 

 

Ifjúsági szentségimádás

A temesvári piarista templomban május 16-án, csütörtökön 19 órai kezdettel szentségimádást tartanak a fiataloknak.

 

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu