Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Szerda, 2020. május 27., 11.43

Egyházaink hírei

2019. május 09., 18.35 Csütörtök

„Az én juhaim hallgatnak szavamra; én ismerem őket, ők pedig követnek engem, és én örök életet adok nekik. Nem vesznek el soha, és senki sem ragadja el őket a kezemből. Amit Atyám nekem adott, az mindennél nagyobb, és senki sem ragadhatja ki az Atya kezéből. Én és az Atya egy vagyunk.” (Jn 10,27–30)

 

Arad

 

Az arad-belvárosi római katolikus templomban május 12-én, vasárnap 18 órakor kezdődik a Rózsafüzér Társulat titokcseréje. Kedden az esti szentmisén lesz a szent Antal nagykilenced V. elmélkedése. Csütörtökön az esti szentmise után énekes vesperást végeznek. Elhunyt Tamás Mária Catarina (89).

 

Az arad-ségai római katolikus plébániatemplomban május 12-én, vasárnap 8.30 órakor és 11.30 órakor magyar nyelven szentmise; 12.30 órakor román nyelven szentmise. Minden szentmise előtt 15 perccel májusi ájtatosság. Megkeresztelték: Oláh Zsoltot, Kovács Karinát, Costea Rareș-Daryant és Costea Mihnea-Ayant. Tornyán megkeresztelték Bartok Erik Valentint. Elhunyt Pășcuț Alexandru (53) és Mellac Elena (69).

 

Az arad-gáji római katolikus egyházközségbenvasárnap 9 órakor Sofronyán, 10 órakor Szentpálon kezdődik a szentmise. Ugyanaznap 12 órától kezdődik a Boldog Gizella tiszteletére felszentelt arad-gáji római katolikus templom búcsúünnepsége, amelynek ünnepi szónoka és főcelebránsa p. Bogdan Adamczyk belvárosi minorita atya. Az ünnepélyes szentmisére szeretettel várják a híveket Arad minden körzetéből.

 

Az újaradi római katolikus egyházközségben május 10-én, pénteken Angyalkúton 16 órakor hittanóra, 17 órakor szentmise; május 11-én, szombaton 8 órakor rekviem Töre Sándor lelki üdvéért, 10 órakor hittanóra az elsőáldozóknak; május 12-én, vasárnap 9 órakor magyar, 10 órakor német nyelvű szentmise, május 1-jétől kezdődően a hétköznapi misék után májusi ájtatosságot tartanak.

 

Az arad-mikelakai római katolikus templombanmájus folyamán a szentmisék előtt 15 perccel májusi ájtatosságot tartanak. Az egyházközségben elhunyt Veres József (57) és Dănuţ Ion (73).

 

A zimándújfalui római katolikus templombanmájus 19-én, vasárnap 11.30 órakor kezdődő szentmisén 4 gyermek járul első szentáldozáshoz.

 

A simonyifalvi római katolikus templombanmájus folyamán naponta 19 órakor kezdődő szentmisék után májusi ájtatosságot tartanak.

 

A kisiratosi római katolikus egyházközségbenelhunyt Göcző András (69) és Gál Regina (79).

 

 Anémet népviseleti parádéval egybekötött templombúcsút, a hagyományos Kirchweiht május 11-én, szombaton tartják Lippán. A program 15 órakor a helybeli római katolikus templom mellett a német népviseletbe öltözött fiatalok gyülekezőjével indul. 16 órától részt vesznek az ünnepélyes búcsúi szentmisén. 17.10 órakor kezdődik a német népviseletbe öltözött fiataloknak a város utcáin, a rozmaringcsokor felvezetésével történő látványos felvonulása. A Bugariu utca 10. szám alatti Rekreációs Központban 18 órakor kezdődik a kultúrműsor, majd a közös vacsora. Ugyancsak a Rekreációs Központban 20 órakor indul a hagyományos német bál, amelyen a talpalávalót a magyarországi Die Eber Kapelle zenekar szolgáltatja. Az idei lippai Kirchweiht a helybeli római katolikus parókia, az Aradi Német Fórum, valamint a Banat Ja Kulturális Központ szervezi.

 

A Mosóczy-telepi református gyülekezetbenszombaton 12 órától gyermek-istentisztelet, 14 órától kátéóra, 17 órától ifjúsági bibliaóra következik. A vasárnap 10 órakor kezdődő istentiszteleten anyák napi ünnepséget, utána Fegyelmi Bizottság-választó közgyűlést szerveznek. 18 órától istentisztelet, bibliaóra. Jövő héten keddtől csütörtökig naponta 19 órától evangelizációs istentiszteleteket tartanak Illyés Tamás érszőlősi lelkipásztor szolgálatával.

 

Az arad-belvárosi református templombanvasárnap 10 órakor kezdődő istentiszteleten anyák napi ünnepséget szerveznek, ugyanott 18 órától istentisztelet. A templomban Pandek Péter Zoltán házasságot köt Szilágyi Roberta Orsolyával. A gyülekezetben elhunyt Ferencz Irén (85) és Molnár Rozália (89).

 

Az angyalkúti református templombanvasárnap 12 órakor kezdődő istentiszteleten anyák napi ünnepséget szerveznek. Ugyanott megkeresztelik Gál Sándor és Băltean Adriana István Dániel nevű gyermekét.

 

A majláthfalvi református gyülekezetbenvasárnap 15 órakor kezdődő istentiszteleten anyák napi ünnepséget szerveznek.

 

Az aradi evangélikus-lutheránus templomban vasárnap 10 órától magyar nyelvű istentiszteletet tartanak anyák napi ünnepséggel. 11. 30 órától német nyelvű istentisztelet, csütörtökön 18 órától bibliaóra, szombaton 11 órától vallásóra következik.

 

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus gyülekezetben vasárnap 12 órakor kezdődik az istentisztelet.  

 

Az arad-belvárosi baptista gyülekezet vasárnap reggeli imaóráján Szűcs Norbert és ifj. Simon András szólják az imára buzdító igét. Ezt követően Kis József a 138. zsoltárból meríti igehirdetésének gondolatait. Az esti istentiszteleten Idősek és fiatalok szeretetteljes intése címmel hangzik el igehirdetés Simon András lelkipásztor részéről. Az alkalmi szolgálatokat Csapó Mátyás vezeti.

 

 

Hunyad

 

A dévai telepi római katolikus egyházközségben május 15-ig, szerda estig lehet jelentkezni a csíksomlyói pünkösdi búcsúra, amelyet június 8-án tartanak a csíksomlyói nyeregben. A Déváról induló zarándoklat egynapos lesz. Június 8-án, pünkösd szombatján éjszaka 2 órakor lesz az indulás, és a késő esti órákban jönnek vissza. A zarándoklat ára 70 lej.

Az idei elsőáldozásra május 26-án, vasárnap kerül sor a déli szentmise keretében.

A csernakeresztúri római katolikus egyházközségben szombaton, május 11-én délelőtt 10 órától ünnepi szentmise keretében adnak hálát a Csernakeresztúri Hagyományőrző Egyesület 25 éves fennállásáért.

A szászvárosi református egyházközségben e vasárnapon délelőtt 10 órakor kezdődik az istentisztelet, melynek keretében megkeresztelik a Vincze család kisfiát.

A lozsádi református egyházközségben vasárnap 12 órakor kezdődik az istentisztelet, melynek keretében megkeresztelik a Csuka család kisfiát.

 

 

 

 

Temes

 

Továbbképző a Marienheim házban

A Temesvári Püspökség keretében működő Egyházmegyei Ifjúsági Központ szervezésében ifjúsági csoportvezetőknek tartanak továbbképző tanfolyamot május 10–12. között a Marienheim ifjúsági házban. A kurzust jobbára azoknak a fiataloknak szervezik, akik a különböző ifjúsági rendezvényeken csoportvezetőként tevékenykednek, a plébániákon munkájukkal segítik a lelkipásztort és részt vállalnak az ifjúsági csoportok rendszeres találkozóinak megszervezésében, levezetésében.

 

 

Elsőáldozás a józsefvárosi templomban

Május 12-én, vasárnap, a temesvár-józsefvárosi plébániatemplomban a magyar anyanyelvű gyermekek elsőáldozására kerül sor. Idén 23 gyermek lesz elsőáldozó. A szentmise 11.30 órakor kezdődik.

 

Imaháló találkozó

A temesvár-erzsébetvárosi plébánián a szalvatoriánus nővérek kezdeményezésére 10 évvel ezelőtt imaháló alakult a lelkipásztori és szerzetesi hivatásokért, amelynek tagjai minden hónap egy meghatározott napján erre a szándékra imádkoznak, illetve a jócselekedeteiket is ezért ajánlják fel, továbbá évente egyszer, a Jó Pásztor vasárnapján találkozót szerveznek. Az imaháló tagjainak idei, jubileumi találkozóját május 12-én szervezik az erzsébetvárosi szalvatoriánus rendház nagytermében. A rendezvény meghívott előadója Pál József Csaba megyéspüspök, témája pedig a személyes tanúságtétel. A program 15 órakor kezdődik és 18.30 órakor a plébániatemplomban szentmisével zárul.

 

Könyvbemutató a temesvár-mehalai plébánián és a Gerhardinumban

Budapesten, az MTA ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport több éve dolgozik azon, hogy feltárja a történelmi Magyarországon 1850 előtt  létezett valamennyi egyházi és világi felsőoktatási intézmény hallgatói adattárát. A Temesvári Püspöki Levéltárban végzett kutatások eredményeképpen született meg dr. Szögi László egyetemi tanár kötete, amelynek címe: A temesvári felsőoktatás intézményeinek hallgatói 1804–1852. A könyvben a Püspöki Szeminárium, illetve a Püspöki Joglíceum 1245 növendékének adatai kerültek feldolgozásra, és rövid román nyelvű összefoglaló is társul hozzá.

A kötet bemutatójára május 14-én, kedden két helyszínen kerül sor: 11 órakor a temesvár-mehalai plébánián megtartandó temesvári és dettai esperesi kerület ülésének keretében, 17 órakor a Gerhardinum Római Katolikus Líceumban. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak.

 

Management konferencia Kolozsváron

Május 13–15. között a kolozsvári Grand Hotel Napoca ad otthont annak a konferenciának, amely a romániai római katolikus és görög katolikus egyházmegyék gazdasági és menedzselési ügyeivel foglalkozó képviselői vesznek részt. A választott témák között bérezéssel, könyveléssel, a meglévő egyházi javak adminisztrációjával, ingatlan-biztosítással, kommunikációval és belső működési szabályzattal kapcsolatos kérdések szerepelnek. A konferencián részt vesz Dirschl Johann általános helynök, Laus Nikola püspöki irodaigazgató, Ehrenberger Ramona mérnök és Botnari Paul könyvelő.

 

Lelkinap Máriaradnán

Május 16-án, csütörtökön a máriaradnai rendházban az egyházmegye területén karitatív munkában tevékenykedő munkatársak lelkinapjára kerül sor. A 10 órakor kezdődő program keretében a jelenlévők előadáson, elmélkedésen, kiscsoportos tevékenységen vesznek részt.

 

Ökumenikus Lelkészkörök Országos Találkozója

Az Ökumenikus Lelkészkörök magyarországi országos találkozóját május 16-án tartják Cegléden. Az összejövetelen a temesvári egyházmegyét Pál József Csaba megyéspüspök és Szilvágyi Zsolt pasztorációs ügyekért felelős püspöki helynök képviseli.

 

Ifjúsági szentségimádás

A temesvári piarista templomban május 16-án, csütörtökön, 19 órai kezdettel szentségimádást tartnak a fiataloknak.

 

Könyvbemutató

Május 17-én, pénteken 11 órai kezdettel a temesvári Banatul Múzeumban kerül sor Roos Márton ny. püspök Providentia Augustorum című könyvének bemutatójára. A mű korabeli dokumentumok és feljegyzések alapján kíséri végig a Temesi Bánság történelmét Temesvár török uralom alóli felszabadulásától, illetve az 1716. október 13/14-i kapitulációs megállapodással kezdődően egészen 1739-ig. A könyvet Wolf Josef történész, a tübingeni Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde tudományos munkatársa mutatja be.

 

Bérmálás a temesvár-józsefvárosi plébániatemplomban

Május 19-én, vasárnap Pál József Csaba megyéspüspök a temesvár-józsefvárosi plébániatemplomban bérmál. A 10 órakor kezdődő szentmise keretében a Főpásztor 29 magyar és román nemzetiségű fiatalnak szolgáltatja ki a második szentséget. A bérmálkozók felkészítését Szilvágyi Zsolt plébános és Szabó Tibor segédlelkész irányította.

 

Találkozó a Püspökségen

Május 20-án, hétfőn 10 órakor a temesvári Püspökségen Pál József Csaba főpásztor azokkal a plébánosokkal találkozik, akiknél idén főpásztori vizitáción vesz részt. A megbeszélést követően, 11.30 órakor továbbképző kezdődik az esperesek számára.

 

Jegyeskurzus a Józsefvárosban

A temesvár-józsefvárosi plébánián május 21-én, kedden 18.30 órai kezdettel folytatódik a házassági felkészítő kurzus. Téma: Apának és anyának lenni.

 

A Gerhardinum óvoda felújításának megáldása

A Gerhardinum Római Katolikus Líceum épületében működő óvoda termein, a gyermekek étkeztetését biztosító konyhán, ebédlőn, valamint a tanintézet nagytermén az elmúlt hónapok alatt átfogó belső felújítási munkálatokat végeztek. Az ily módon rendbe hozott termek megáldására május 23-án, csütörtökön kerül sor, a szertartást Pál József Csaba megyéspüspök celebrálja. A nagyteremben 15 órakor kezdődő ünnepségen részt vesz dr. Grezsa István Kárpát-medencei óvodafejlesztési program koordinálásáért felelős miniszteri biztos.

 

 

 

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu