Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Kedd, 2020. július 07., 15.30

Egyházaink hírei

2019. május 16., 17.40 Csütörtök

„Az Úrnak új dalt énekeljetek, mivelhogy csodákat művelt, tudtul adta hűségét a nemzeteknek, alleluja.” (Zsolt 97, 1–2)

 

Találkozó a Püspökségen

Május 20-án, hétfőn 10 órakor a temesvári Püspökségen Pál József Csaba főpásztor azokkal a plébánosokkal találkozik, akiknél idén főpásztori vizitáción vesz részt. A megbeszélést követően, 11.30 órakor továbbképző kezdődik az esperesek számára.

 

 

Arad

 

Az arad-belvárosi római katolikus templomban kedden az esti szentmisén lesz a szent Antal nagykilenced VI. elmélkedése. Csütörtökön az esti szentmise után énekes vesperást végeznek. Május 26-án, vasárnap, a plébániai nagymisén lesz a magyar gyerekek első szentáldozása. Elhunyt Gyűjtő Ágoston (83) és Pataki Adalbert (75)

 

Az arad-ségai római katolikus templomban május 19-én, vasárnap a 8.30 órakor kezdődő magyar nyelvű szentmisén tartják az első szentáldozást 10 magyar gyermek részére; a 12.30 órakor kezdődő román nyelvű szentmisén első szentáldozás lesz 12 román gyermek részére. Minden szentmise előtt 15 perccel meg lesz tartva a májusi ájtatosság. Megkeresztelték Drenyovszki Dávid  Eduardot. Elhunyt Vajkó Ludovic (60).

 

Az újaradi római katolikus egyházközségben május 18-án, szombaton 8 órakor szentmise, 12 órakor hittanóra az elsőáldozóknak, 12 órakor Marian Bogdan Tiberiu megkeresztelése, 18 órakor szentmise Kisszentmiklóson.

Május 19-én, vasárnap 9 órakor magyar, 10 órakor német nyelvű szentmise.

Május 23-án, csütörtökön 17.30 órakor szentségimádás, 18 órakor szentmise.

A hétköznapi szentmisék után májusi ájtatosság.

 

Az arad-mikelakai római katolikus templomban május folyamán a szentmisék előtt 15 perccel májusi ájtatosságot tartanak. Vasárnap Ienci Flavius Octavian megesküszik Vámosi Izoldával. Megkeresztelték Emma Analisát.

 

A zimándújfalui római katolikus templomban május 19-én, vasárnap 11.30 órakor kezdődő szentmisén 4 gyermek járul első szentáldozáshoz.

 

A simonyifalvi római katolikus templomban május folyamán naponta 19 órakor kezdődő szentmisék után májusi ájtatosságot tartanak.

 

A lippai római katolikus egyházközségben elhunyt Probszt Ferenc (86).

 

Az arad-belvárosi református templomban vasárnap 10, illetve 18 órakor kezdődnek az istentiszteletek, csütörtökön 18 órától bibliaóra. A templomban

megkeresztelik Valea Lóránd és Mester Julianna Éva, Valea Viktor nevű gyermekét. A gyülekezethez tartozó angyalkúti gyülekezetben az istentisztelet vasárnap 12 órakor kezdődik.

 

Az aradi evangélikus-lutheránus templomban vasárnap az istentisztelet 10 órakor kezdődik.

 

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus gyülekezetben pénteken 17. 30 órától vallásóra, 19 órától ifjúsági óra, szombaton 10 órától kátéóra, vasárnap 11 órától istentisztelet következik. 

 

Az arad-belvárosi baptista gyülekezet vasárnap reggel a tiszta lelki látásért imádkozik. Ezt követően Kiss László presbiter igehirdetésére kerül sor. Az esti istentiszteleten Horváth Sándor az üdvözítő kegyelem gondolatkörét világítja meg igehirdetésében. Az alkalmi szolgálatokat Szűcs János vezeti.

 

Hunyad

A dévai telepi római katolikus egyházközségben az idei elsőáldozásra május 26-án, vasárnap kerül sor a déli szentmise keretében.

A szászvárosi református egyházközségben e vasárnapon 16 órakor kezdődik az istentisztelet, melyen Albert István nyugalmazott esperes hirdet igét.

A lozsádi református egyházközségben e héten temették a 70 éves korában elhunyt Vincze Pált.

A dévai református egyházközségben vasárnap délután 17 órától édesanyák találkozójára kerül sor. A beszélgetés témája az imádkozó édesanya.

A petrozsényi római katolikus egyházközségben e héten temették a 73 éves Dâza Magdalenat és a 86 éves korában elhunyt Ratzek Elvirát.

A dévai unitárius gyülekezetben május 26-án, vasárnap a délelőtti istentisztelet keretében konfirmál Bálint Dávid.

 

 

Temes

 

Könyvbemutató

Május 17-én, pénteken 11 órai kezdettel a temesvári Banatul Múzeumban kerül sor Roos Márton ny. püspök Providentia Augustorum című, német nyelven írt könyvének bemutatójára. A mű korabeli dokumentumok és feljegyzések alapján kíséri végig a Temesi Bánság történelmét Temesvár török uralom alóli felszabadulásától, illetve az 1716. október 13/14-i kapitulációs megállapodással kezdődően egészen 1739-ig. A könyvet Wolf Josef történész, a tübingeni Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde tudományos munkatársa mutatja be.

 

Bérmálás a temesvár-józsefvárosi plébániatemplomban

Május 19-én, vasárnap, Pál József Csaba megyés püspök a temesvár-józsefvárosi plébániatemplomban bérmál. A 10 órakor kezdődő szentmise keretében a Főpásztor 29 magyar és román nemzetiségű fiatalnak szolgáltatja ki a második szentséget. A bérmálkozók felkészítését Szilvágyi Zsolt plébános és Szabó Tibor segédlelkész irányította.

 

Jegyeskurzus a Józsefvárosban

A temesvár-józsefvárosi plébánián május 21-én, kedden 18.30 órai kezdettel folytatódik a házassági felkészítő kurzus. Téma: Apának és anyának lenni.

 

A Gerhardinum óvoda felújításának megáldása

A Gerhardinum Római Katolikus Líceum épületében működő óvoda termein, a gyermekek étkeztetését biztosító konyhán, ebédlőn, valamint a tanintézet nagytermén az elmúlt hónapok alatt átfogó belső felújítási munkálatokat végeztek. Az ily módon rendbe hozott termek megáldására május 23-án, csütörtökön kerül sor, a szertartást Pál József Csaba megyés püspök celebrálja. A nagyteremben 15 órakor kezdődő ünnepségen részt vesz dr. Grezsa István Kárpát-medencei óvodafejlesztési program koordinálásáért felelős miniszteri biztos.

 

Egyházmegyei ifjúsági találkozó Temesváron

A temesvári egyházmegye katolikus fiataljait tömörítő rendezvény huszonharmadik évfordulójához érkezett. Az első találkozót 1997-ben ft. Kapor János plébános, akkori ifjúsági lelkész kezdeményezte. Az idei, május 24-26. között megtartandó találkozót az Egyházmegyei Ifjúsági Központ a Gerhardinum Római Katolikus Líceum udvarán szervezi, és a következő programokat ajánlják a fiatalok figyelmébe:

Május 24-én, pénteken 19.30 órakor csoportos tevékenységek, ismerkedés.

Május 25-én, szombaton 8 órakor szentmise a piarista templomban, 10 órakor román és magyar nyelvű katekézis, azt követően kiscsoportos beszélgetés. Az ebéd után kezdődő szabad foglalkozás keretében a fiatalok különböző szórakoztató tevékenységeken, délután 6 órakor DoCat könyvbemutatón, 21 órától szentségimádáson vesznek részt. Május 26-án, vasárnap a találkozót záró ünnepi szentmise 10 órakor kezdődik a piarista templomban, főcelebráns Pál József Csaba megyés püspök.

 

Ballagás a Gerhardinumban

Május 30-án, áldozócsütörtökön ballagnak a temesvári Gerhardinum Római Katolikus Líceum végzős növendékei. Az ünnepség 9.30 órakor kezdődik a líceumban, a temesvár-erzsébetvárosi templomban 11 órakor szentmise keretében búcsúznak a növendékek. A liturgia főcelebránsa Pál József Csaba megyés püspök.

 

 

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu