Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Kedd, 2020. július 07., 15.05

Egyházaink hírei

2019. május 23., 15.37 Csütörtök

Jézus mondja: „Aki szeret engem, megfogadja szavamat, * Atyám is szeretni fogja és hozzá költözünk.”( Jn 14, 23 – 8 G. tónus.)

 

Főpásztori látogatás

Pál József Csaba megyés püspök június elején megkezdi idei püspöki vizitációját, amelynek keretében az év folyamán 12 Temes megyei és 7 Arad megyei plébániát keres fel. A látogatás alkalmával a Főpásztor találkozik az egyháztanács tagjaival, a fiatalokkal, a gyermekekkel, a plébánia munkatársaival, a testvéregyházak lelkipásztoraival, valamint a különféle egyesületek képviselőivel és felkeres egyet a plébánia filiái közül. A vizitáció első állomása Újszentes, ahol Pál József Csaba megyés püspököt Máthé Lajos helyi plébános fogadja. A látogatás június 5-én, szerdán 17.30 órakor a helyi templomban szentmisével kezdődik.

 

Zarándoklatok Szentatyánk, Ferenc pápa látogatása alkalmából

A feliratkozók jegyzékének összesítéséből kitűnik, hogy a temesvári egyházmegyéből több mint 1300 hívő vesz részt a csíksomlyói és a balázsfalvi zarándoklaton. Csíksomlyóra Temesvárról május 31-én este különvonat indul, amely megáll Vingán, Aradon és Máriaradnán. Visszafelé a szentmise napján (június 1.) este indulnak a zarándokok. Balázsfalvára autóbusszal június 1-jén késő este mintegy 100 zarándok indul, és a liturgia napján (június 2.) délután térnek vissza.

 

 

Arad

 

Az arad-belvárosi római katolikus templomban vasárnap a plébániai nagymisén lesz a magyar gyerekek első szentáldozása. Kedden az esti szentmisén lesz a szent Antal nagykilenced VII. elmélkedése. Május 30-án, csütörtökön, Urunk mennybemenetelének ünnepén 8 órakor német nyelvű, 10.30-kor plébániai nagymise magyarul, 18 órakor román nyelvű, 19 órakor magyar nyelvű szentmise kezdődik. Csütörtökön az esti szentmise után énekes vesperást végeznek a templomban. Júniusban az esti szentmisék után együtt imádkozzák a Jézus Szíve litániát.

 

Az arad-ségai Kis Szent Teréz római katolikus templomban vasárnap, május 26-án 8.30 órakor magyar nyelven szentmise, 11.30 órakor magyar nyelven szentmise, 12.30 órakor román nyelven szentmise. Minden szentmise előtt 15 perccel meg lesz tartva a májusi ájtatosság. Megkeresztelték Bulz Victor Gabrielt. Elhunyt Csiki Márta (79).

 

Az arad-mikelakai római katolikus templomban május folyamán a szentmisék előtt 15 perccel májusi ájtatosságot tartanak.

 

A Mosóczy-telepi római katolikus templomban vasárnap 10.30 órakor kezdődő ünnepélyes szentmisén 11 gyermek járul első szentáldozáshoz.

 

Az újaradi római katolikus egyházközségben május 25-én, szombaton 10 órakor hittanóra és gyónás az elsőáldozóknak. 17.30 órakor Opelz Adrian házasságot köt Lazarenci Rozáliával. 18 órakor megkeresztelik Opelz Bogdan Adriant. Május 26-án, vasárnap: 10 órakor elsőáldozásos mise magyar, német, román nyelven. Az egyházközségben elhunyt Gombár Péter (77).

 

A pécskai római katolikus templomban házasságot kötött Haţegan Alin és Hajas Orsolya, megkeresztelték Haţegan Emmát, Bobei Karius Vladimirt és Orădan Alexandru Cosmint. A templomban pénteken, ma 17.30 órakor részesül a keresztség szentségében Tóth Mia Katalin. Szombaton 11 órától igeliturgia 50 éves osztálytalálkozó alkalmából. Szintén szombaton 15 órakor keresztelik meg Katona Pált, 17 órakor házasságot köt Kása Mihály Tibor és Sipos Szilvia. Vasárnap 10 órától ünnepi szentmise keretében 27 gyermek járul első alkalommal szentáldozáshoz. Az egyházközségben elhunyt Zabos Sándor (78), Nagy Katalin (79) és Stokher (Hildegard) Mária (82).

 

A kisiratosi római katolikus egyházközségben elhunyt Réti Margit (63), Duma Irén (65) és Kása Otília (82).

 

A nagyiratosi római katolikus templomban vasárnap 10 órakor kezdődő ünnepélyes szentmisén 4 leány és 2 fiú járul első szentáldozáshoz.

 

A simonyifalvi római katolikus templomban május folyamán naponta 19 órakor kezdődő szentmisék után májusi ájtatosságot tartanak. A templomban a Szent Rita napja utáni vasárnap rózsát szentelnek Szent Rita tiszteletére.

 

Az arad-belvárosi református gyülekezetben vasárnap az istentiszteletek 10, illetve 18 órakor kezdődnek, csütörtökön 18 órától bibliaóra. A gyülekezetben elhunyt Ötvös Mária (87).

 

Az angyalkúti református templomban vasárnap az istentisztelet 12 órakor kezdődik.

 

Az aradi evangélikus-lutheránus templomban vasárnap 10 órától magyar–német nyelvű istentiszteletet tartanak vendég igehirdető szolgálatával. Az imateremben mától keddig nemzetközi konferenciát tartanak 15-20 európai lelkész részvételével.

 

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus gyülekezetben ma 17.30 órától vallásóra, 19 órától ifjúsági óra következik. Vasárnap 11 órától istentisztelet, csütörtökön 11 órától mennybemeneteli istentisztelet szerepel a programban.

 

A simonyifalvi evangélikus-lutheránus gyülekezetben ma 15.30 órától kátéóra, 17 órától tiniklub. Vasárnap az istentisztelet Simonyifalván 10, Apatelken 15, Pankotán 17 órakor kezdődik.

 

Az arad-belvárosi baptista gyülekezet vasárnap reggeli imaóráján Hegyi Dénes és Pap Dániel szolgálnak igével. Az imádkozók hálát adna Isten csodálatos szeretetéért. A délelőtti igehirdetés a gyermekek életét világítja át az ige fényében. Az esti istentiszteleten folytatódik a Tituszhoz írt levél tanulmányozása. Igét hirdet Simon András lelkipásztor. Az alkalmi szolgálatokat Kürti Roland vezeti.

 

 

Hunyad

 

A dévai telepi római katolikus egyházközségben az idei elsőáldozásra május 26-án, vasárnap kerül sor a déli szentmise keretében. E héten temették a 68 éves korában elhunyt Buta Jánosnét (született Pál Mária)

A szászvárosi református egyházközségben vasárnap 10 órakor kezdődik az istentisztelet, Kudzsiron délben 12 órától.

A dévai református egyházközségbenjúnius 17–20. között szerveznek nyári tábort a vallásórás gyermekek számára. A helyszín ezúttal Borszék. Jelentkezni a lelkészi irodában lehet.

Apetrozsényi római katolikus egyházközségben e héten temették a 68 éves korában elhunyt Karlecz Györgyöt és a 93 éves Weiler Viktort. Az elmúlt kedden vetítették le a templomban a Ferenc pápáról szóló film első részét, majd ezt követően elültettek egy fát az idei pápalátogatás emlékére. A film második része e héten kedden, május 28-án este 19 órakor kerül vetítésre. Ez alkalomra szeretettel várnak minden érdeklődőt! Az egyházközségből 135-en készülnek részt venni a csíksomlyói pápalátogatáson. Vasárnap, május 26-án a 11.30 órakor kezdődő szentmise keretében 13 gyermek lesz elsőáldozó. 

A dévai unitárius gyülekezetben május 26-án, vasárnap a délelőtti istentisztelet keretében konfirmál Bálint Dávid.

 

 

Temes

 

Egyházmegyei ifjúsági találkozó Temesváron

A temesvári egyházmegye katolikus fiataljait tömörítő rendezvény huszonharmadik évfordulójához érkezett. Az első találkozót 1997-ben ft. Kapor János plébános, akkori ifjúsági lelkész kezdeményezte. Az idei, május 24–26. között megtartandó találkozót az Egyházmegyei Ifjúsági Központ a Gerhardinum Római Katolikus Líceum udvarán szervezi, és a következő programokat ajánlják a fiatalok figyelmébe:

május 24-én, pénteken 19.30 órakor csoportos tevékenységek, ismerkedés. Május 25-én, szombaton 8 órakor szentmise a piarista templomban, 10 órakor román és magyar nyelvű katekézis, azt követően kiscsoportos beszélgetés. Az ebéd után kezdődő szabad foglalkozás keretében a fiatalok különböző szórakoztató tevékenységeken, délután 6 órakor DoCat-könyvbemutatón, 21 órától szentségimádáson vesznek részt. Május 26-án, vasárnap a találkozót záró ünnepi szentmise 10 órakor kezdődik a piarista templomban, főcelebráns Pál József Csaba megyés püspök.

 

A Mária evangéliuma rockopera a Millenniumi templomban

A temesvár-gyárvárosi Millenniumi templomban május 25-én, szombaton 18.30 órai kezdettel mutatják be Tolcsvay László, Müller Péter és Müller Péter Sziámi Mária evangéliuma című rockoperájának oratorikus változatát. A Magyar Kormány Emberi Erőforrások Minisztériumának tájékoztatójában olvasható: „A Mária evangéliuma előadássorozat célja keresztény értékek mentén, a Kárpát-medencei keresztény magyar közösségek összetartozásának érzését erősíteni, jelen esetben a hit és zene ereje által. A program további célja a Dévai Szent Ferenc Alapítvány gondozta gyermekek javára, jótékonysági adománygyűjtés. Az esemény fővédnöke Herczegh Anita, a köztársasági elnök felesége. A Tolcsvai-Müller – Müller szerzők révén írott Mária evangéliuma című előadás minden szempontból nemzeti-keresztény értéket képvisel, művészi tartalma, színvonala tekintetében a szerzők és a közreműködő művészek személye jelenti a garanciát.”

Az előadásban a magyar zenés színház olyan kiválóságai lépnek színpadra, mint Sáfár Mónika Jászai-díjas színművész, Homonnay Zsolt színművész, Tolcsvay László Erkel-díjas zeneszerző és énekes.

 

A magyarországi AURIN énekkar Temesváron

A május 23–26. között Temesváron zajló Vox Mundi nemzetközi kórusfesztivál keretében fellép a magyarországi AURIN leánykar. A kórus alapítója és vezetője: Durányik László. Az énekkar május 23-án, csütörtökön délután a Ion Vidu Zenelíceumban, május 26-án, vasárnap pedig a temesvár-erzsébetvárosi templomban 10 órakor kezdődő magyar nyelvű szentmise keretében énekel. A liturgiát követően a kórus rövid koncertet ad a templomban.

 

Találkozó a Gerhardinumban

Szentatyánk, Ferenc pápa romániai látogatása alkalmából a temesvári egyházmegyéből is több százan zarándokolnak a különböző helyszínekre. A híveket elkísérő lelkipásztorok május 27-én, hétfőn 11 órakor a Gerhardinum Katolikus Líceumban a zarándoklatokat előkészítő találkozón és megbeszélésen vesznek részt.

 

Ballagás a Gerhardinumban

Május 30-án, áldozócsütörtökön ballagnak a temesvári Gerhardinum Római Katolikus Líceum végzős növendékei. Az ünnepség 9.30 órakor kezdődik a líceumban, a temesvár-erzsébetvárosi templomban 11 órakor szentmise keretében búcsúznak a növendékek. A liturgia főcelebránsa Pál József Csaba megyés püspök.

 

 

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu