Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Kedd, 2020. július 07., 15.19

Egyházaink hírei

2019. május 30., 17.47 Csütörtök

„Galileai férfiak! Mit néztek csodálkozva az égre? Ahogyan szemetek láttára Jézus a mennybe ment, úgy jön el egykor ismét, alleluja.” (Ap Csel 1, 11.)

 

Főpásztori látogatás

Pál József Csaba megyés püspök június elején megkezdi idei püspöki vizitációját, amelynek keretében az év folyamán 12 Temes megyei és 7 Arad megyei plébániát keres fel. A látogatás alkalmával a Főpásztor találkozik az egyháztanács tagjaival, a fiatalokkal, a gyermekekkel, a plébánia munkatársaival, a testvéregyházak lelkipásztoraival, valamint a különféle egyesületek képviselőivel és felkeres egyet a plébánia filiái közül. A vizitáció első állomása Újszentes, ahol Pál József Csaba megyés püspököt Máthé Lajos helyi plébános fogadja. A látogatás június 5-én, szerdán 17.30 órakor a helyi templomban szentmisével kezdődik.

 

 

Zarándoklatok Szentatyánk, Ferenc pápa látogatása alkalmából

A feliratkozók jegyzékének összesítéséből kitűnik, hogy a temesvári egyházmegyéből több mint 1300 hívő vesz részt a csíksomlyói és a balázsfalvi zarándoklaton. Csíksomlyóra Temesvárról május 31-én este különvonat indul, amely megáll Vingán, Aradon és Máriaradnán. Visszafelé a szentmise napján (június 1.) este indulnak a zarándokok. Balázsfalvára autóbusszal június 1-jén késő este mintegy 100 zarándok indul, és a liturgia napján (június 2.) délután térnek vissza.

 

Zarándoklat Csíksomlyóra

A csíksomlyói Mária-kegyhelyre, a Szűzanya csodatevő szobrához való pünkösdi zarándoklat a mi egyházmegyénkben is hagyomány. Idén június 8-án, szombaton a Kis- és Nagysomlyó hegy közötti nyeregben, a Hármashalom oltárnál 12.30 órakor a búcsús szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond Pál József Csaba megyéspüspök.

 

 

Arad

 

Az arad-belvárosi római katolikus templomban június 2-án, vasárnap szentségimádást tartanak 17 órakor német, 18 órakor magyar nyelven. Kedden az esti szentmiséken lesz a szent Antal nagykilenced 8. elmélkedése.  Csütörtökön az esti szentmise után énekes vesperást végeznek. Június 7-én, pénteken látogatják meg a plébániához tartozó betegeket. Elhunytak: Farmati Rozália (86), Rupp Nóra (60), Horgos Mária (57). Medve Elisabeta (80) és  Hermann Josef (63).

 

Az arad-ságai Kis Szent Tertéz római katolikus templomban vasárnap 8.30 órakor, 11.30 órakor magyar, 12.30 órakor román nyelven szentmise.

Csütörtökön (június 6.) 18 órától szentségimádás magyar, 19.00 órától szentségimádás román nyelven. Megkeresztelték Bleah Matei Ioant.

Házasságot kötött Aiordăchioaie Ionuț Cristian és Macovei Bianca Raluca.

 

Az újaradi római katolikus egyházközségben május 31-én, pénteken 17 órától szentmise Angyalkúton; június 1-jén, szombaton 8 órakor szentmise Boros Nikolaus lelki üdvéért. Június 2-án, vasárnap 9 órakor magyar, 10 órakor német nyelvű szentmise.

 

A pécskai római katolikus egyházközségben elhunyt Koncsek János (86) és Kakasi Ödön (63).

 

Az arad-belvárosi református templomban vasárnap 10 órától istentisztelet konfirmációval, 18 órától istentisztelet. Jövő héten naponta 18 órakor kezdődnek a bűnbánati istentiszteletek.

 

Az arad-gáji református templomban vasárnap 10 órától istentisztelet konfirmációval, 18 órától istentisztelet. Szerdától szombatig naponta 18 órától bűnbánati istentiszteletet tartanak. A gyülekezetben elhunyt Péterfi András (64).

 

Az angyalkúti református templomban vasárnap 12 órakor kezdődik az istentisztelet.

 

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus gyülekezetben pénteken 17.30 órától vallásóra; ugyancsap pénteken 19 ifjúsági alkalom; szombaton 10 órától kátéóra; vasárnap 11 órától úrvacsorás istentisztelet.

 

Az arad-belvárosi baptista gyülekezet vasárnap reggeli imaóráján Kiss Viktor és Kürti Szabolcs szolgálnak imára buzdító igével, majd a délelőtti igehirdetést követően a gyülekezet közössége megemlékezik Jézus Krisztus keresztáldozatáról és úrvacsorához járul. Az esti istentiszteleten folytatódik a Tituszhoz irt levél tanulmányozása. Igét hirdet Simon András lelkipásztor, az alkalmi szolgálatokat ífj. Ilyés Lajos vezeti.

 

Hunyad

A dévai belvárosi római katolikus egyházközségből 120 személy zarándokol el Csíksomlyóra Ferenc pápa látogatására.

A dévai csángótelepi római katolikus egyházközségből 100-an zarándokolnak el Csíksomlyóra.

A dévai unitárius egyházközségben vasárnap Koppándi Botond teológiai tanár prédikál. Temesváron Izsák Jenő és Pleşa Andrea fogad örök hűséget egymásnak.

A csernakeresztúri római katolikus egyházközségből70-en zarándokolnak el Ferenc pápa látogatására.

A vajdahunyadi református egyházközségben hétfőn kísérték utolsó földi útjára János István (75) gondnokot.

A vajdahunyadi római katolikus egyházközségből30 hívő zarándokol el Csíksomlyóra.

A petrozsényi római katolikus egyházközségbenkedden emlékfát ültettek Ferenc pápa erdélyi látogatása alkalmára. Az egyházközségből 140 hívő zarándokol el Csíksomlyóra.

A lupényi római katolikus egyházközségbenhétfőn búcsúztatták Stancău, szül Tamás Ibolyát (61).

 

 

Temes

 

 

Szentlélek kilenced

Május 31.–június 8. között mindennap 20 órai kezdettel kilencedet tartanak a Szentlélek tiszteletére a temesvár-józsefvárosi Notre Dame zárdatemplomban. Az igeliturgiát vezeti és szentbeszédet mond Wonerth László temesvár-szabadfalui plébános.

 

Bérmálás a temesvár-erzsébetvárosi templomban

Pünkösd vasárnapján, június 9-én, a Szentlélek eljövetelének ünnepén egyházmegyénk Főpásztora a temesvár-erzsébetvárosi templomban szolgáltatja ki a bérmálás szentségét mindazoknak a fiataloknak, akik lelkipásztoraik és hitoktatóik irányításával erre felkészültek. Az ünnepi szentmise 11.30 órakor kezdődik.

Pünkösdhétfőn, június 11-én a templomokban a vasárnapi miserend szerint mutatják be a liturgiákat. A Püspöki Hivatalban ezen a napon nincs ügyfélfogadás.

 

Jótékonysági koncert a Szent Katalin-templomban

Június 9-én, vasárnap 20 órakor a temesvár-belvárosi Szent Katalin-templomban az Împreună pentru suflet Egyesület jótékonysági koncertet szervez. Fellép: Alexandra Olaru (szoprán), Alex Vasiliu (hegedű) és Denis Moldovan (orgona).

 

Szent Erzsébet ünnepe Sárospatakon

Pünkösdkor Sárospatakon Szent Erzsébet királyné szentté avatásának 784. évfordulóját ünneplik – adja hírül az egri főegyházmegye honlapja. A program a következő:

9.30 Regisztráció a Szent Erzsébet Ház bejáratánál. Gyóntatás a rendezvénytéren.

10.00 Közös imádság: Szentlélekhívás, Rózsafüzér.

10.45 Közös ének, felkészülés a szentmisére.

11.00 Ünnepi szentmise. Főcelebráns: Pál József Csaba temesvári megyés püspök. Körmenet a Szent Erzsébet ereklyével. A Szent Erzsébet Útra induló zarándokok megáldása.

13.00 Ebédidő.

14.30 Szentségimádás a Szentlélek imacsoport vezetésével a Bazilikában.

15.15 Kegytárgyak megáldása, zarándokok elbocsátása.

 

Lelkigyakorlat Leányfalun

A debrecen-nyíregyházi római katolikus lelkipásztoroknak június 11-én, kedden a leányfalui Szent Gellért Lelkigyakorlatos Házban Pál József Csaba temesvári megyéspüspök tart lelkigyakorlatot.

 

 

 

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu