Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Vasárnap, 2020. április 05., 16.31

Egyházaink hírei

2019. június 06., 17.00 Csütörtök

„Isten szeretete kiáradt szívünkbe a bennünk lakó Szentlélek által, alleluja.” (Róm 5, 5; 10, 11.)

 

Zarándoklat Csíksomlyóra

A csíksomlyói Mária-kegyhelyre, a Szűzanya csodatevő szobrához való pünkösdi zarándoklat a mi egyházmegyénkben is hagyomány. Idén június 8-án, szombaton a Kis- és Nagysomlyó-hegy közötti nyeregben, a Hármashalom oltárnál 12.30 órakor a búcsús szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond Pál József Csaba megyés püspök.

 

Főpásztori látogatás

Pál József Csaba megyés püspök június elején megkezdte idei püspöki vizitációját, amelynek keretében az év folyamán 12 Temes megyei és 7 Arad megyei plébániát keres fel. A látogatás alkalmával a Főpásztor találkozik az egyháztanács tagjaival, a fiatalokkal, a gyermekekkel, a plébánia munkatársaival, a testvéregyházak lelkipásztoraival, valamint a különféle egyesületek képviselőivel és felkeres egyet a plébánia filiái közül. A vizitáció második állomása a temesvár-szabadfalui plébánia, ahol Pál József Csaba megyés püspököt Wonerth László helyi plébános fogadja. A látogatás június 18-án, kedden 17.30 órakor a helyi templomban szentmisével kezdődik.

 

 

Templombúcsúk az egyházmegyében

A lugosi római katolikus templomot 1933-ban a Szentháromság tiszteletére szentelték fel. A közösség június 16-án, szentháromságvasárnap 11 órakor ünnepli a templombúcsút. Az ünnepi szentmise keretében 14 gyermek lesz elsőáldozó. A liturgia főcelebránsa Dumitresc Mihai-Titi lugosi plébános.

•A Szentháromság tiszteletére felszentelt nagyőszi templomban június 16-án, vasárnap ünnepli a helyi közösség a templombúcsút. A 12 órakor kezdődő liturgia főcelebránsa Andó Attila nagyszentmiklósi plébános.

A pécskai római katolikus közösségjúnius 16-án, szentháromságvasárnap ünnepli a templombúcsút. Czeglédi Ferenc plébános meghívására a szentmisét 17 órai kezdettel Bajnai István battonyai plébános celebrálja. A templomi ünnepségre a magyarországi Battonyáról, Gyomaendrődről és Hunyáról is érkeznek meghívottak, hívek.

•A Szentháromság tiszteletére felszentelt csáki templomban június 16-án, vasárnap ünnepli a helyi közösség a templombúcsút. A 11.30 órakor kezdődő liturgia főcelebránsa Kóbor György ny. plébános, a helyi Caritas szervezet igazgatója, szentbeszédet mond Filip Dorin Gyula plébános. A szentmise zenei szolgálatát egy hollandiai énekkar végzi.

A vingai római katolikus templomot1892-ben szentelték fel a Szentháromság tiszteletére. A templombúcsú ünnepén a 11 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa Kalapis Mátyás ny. plébános, aki bolgár nyelven szól a hívekhez. Román és magyar nyelven Miklós Csaba majláthfalvi plébános mond szentbeszédet.

A resicabányai Szentháromság-templomban a helyi közösség június 16-án, vasárnap ünnepli a templombúcsút. A 11 órakor kezdődő szentmise keretében 5 gyermek lesz elsőáldozó. A liturgia főcelebránsa Ciubotaru Simon plébános.

•A temesvár-szabadfalui plébániához tartozó újpécsi római katolikus templomot a Szentháromság tiszteletére szentelték. A helyi közösség június 23-án, vasárnap ünnepli a templombúcsút. A szentmisét 14.30 órai kezdettel Wonerth László temesvár-szabadfalui plébános mutatja be. 

•Az aninai plébániához tartozó stájerlaki római katolikus templomot a Szentháromság tiszteletére szentelték. A helyi közösség június 23-án, vasárnap ünnepli a templombúcsút. A szentmise 11.30 órakor kezdődik.

 

 

Arad

 

Az arad-belvárosi római katolikus templomban pünkösdvasárnap 18 órakor tartja titokcseréjét a Rózsafűzér Társulat. Pünkösdhétfőn 8 órakor német nyelvű szentmise, 10.30 órakor plébániai nagymise, 18 órakor román nyelvű szentmise, 19 órakor magyar nyelvű szentmise lesz a templomban. Kedden az esti szentmiséken a szent Antal nagykilenced 9. elmélkedését tartják. Június 13-án, csütörtökön, a templom búcsúünnepén a következő program lesz: 8 órakor német nyelvű szentmise, 16.30 órakor liliomszentelés és gyermekek megáldása román nyelven, 17 órakor román nyelvű szentmise, 18.30 órakor liliomszentelés és gyermekek megáldása magyar nyelven, 19 órakor magyar nyelvű szentmise.  Június 15-én, szombaton lesz a ministránsok zarándoklata Máriaradnára.

 

Az arad-ségai Kis Szent Teréz-plébániatemplomban pünkösdvasárnap 8.30 órakor magyar nyelven szentmise, 11.30 órakor magyar nyelven szentmise, 12.30 órakor román nyelven szentmise. Pünkösdhétfőn 8.30 órakor magyar nyelven szentmise, 18 órakor magyar nyelven szentmise, 19 órakor román nyelven szentmise. Elhunyt Farkas Ștefan (85).

 

Az újaradi római katolikus templomban június 1-jétől a hétköznapi szentmisék reggel 8 órakor kezdődnek. Hétfőn nincs szentmise, pénteken Angyalkúton tartják. Június 9-én, pünkösdvasárnap a magyar nyelvű mise 9, a német nyelvű 10, Angyalkúton 13 órakor kezdődik.

 

Az arad-mikelakai római katolikus templomban a hétköznapi szentmisék után Jézus szíve-litániát tartanak. Waiselt Daniel házasságot kötött Pătrean Anettel. Ehunyt Durst Anna (80).

 

A pécskai római katolikus egyházközségben elhunyt Varga Erzsébet (77) és Bajusz Mária (95).

 

A zimándújfalui római katolikus egyházközséghez tartozó zimándközi és fakerti hívek pünkösdvasárnap a hagyományokhoz híven Máriaradnára zarándokolnak, ezért a szentmise Fakerten 17, Zimándközön 18, Zimándújfalun 19.30 órakor kezdődik. Az egyházközséghez tartozó Gyulavarsándon pünkösd I. napján 8.30 órakor, Kisjenőn 10 órakor, Simándon 12 órakor kezdődik a szentmise. Pünkösd II. napján 8.30 órakor Ottlakán, 10 órakor Kisjenőn, 12 órakor Zimándújfalun kezdődik a szentmise.

 

A simonyifalvi római katolikus templomban pünkösdvasárnap 10 órától ünnepélyes szentmise, II. napján 10 órától szentmise. A templomban megkeresztelték Bíró Barbarát.

 

A nagyiratosi római katolikus templomban pünkösdvasárnap 10 órakor kezdődő ünnepélye szentmisén a helybeli iskola végzős diákjaiért imádkoznak. Ugyancsak pünkösdvasárnap Nagyvarjason 11.30, Kisvarjason 12.30 órakor kezdődik az ünnepélyes szentmise. A nagyiratosi templomban június 15-én, szombaton köt házasságot Faragó Attila és Barta Annamária.

 

A szentannai római katolikus templomban június 2-án megtartott ünnepélyes szentmisén 13 gyermek járult első szentáldozáshoz.

 

A történelmi jelentőségű világosi római katolikus templom tornya és homlokzata felújításra szorul, aminek a munkálataihoz a helybeli, maroknyi, jobbára idős katolikus hívő anyagi hozzájárulása bizonyára nem lesz elég. A Világosról elszármazott, vagy a település és a helybeli Római Katolikus Egyházközség történelmi jelentőségét értékelőktől támogatásokat köszönettel elfogadnak a következő bankszámlákra: RON: RO24CECEAR3208RON0621591; EURO: RO10CECEAR32B2EURO621629.

Az adakozók felajánlásait előre is megköszönik, Isten fizesse meg mindenkinek!

 

Az arad-belvárosi református gyülekezetben pénteken és szombaton 18 órától bűnbánati alkalmak, pünkösdvasárnap 10 órától úrvacsorával egybekötött ünnepi istentiszteletet tartanak. Ugyancsak pünkösdvasárnap Angyalkúton 12 órától úrvacsorás ünnepi istentisztelet, hasonló alkalom 15 órától a majláthfalvi református gyülekezetben. Aradon elhunyt Pócsi Mária (82).

 

A Mosóczy-telepi református gyülekezetben naponta 18 órától bűnbánati alkalmak, pünkösdvasárnap 10 órától úrvacsorás ünnepi istentisztelet, hasonló alkalom Németszentpéteren 14 órától. Aradon vasárnap 18 órától és pünkösdhétfőn istentisztelet. Ünnepi légátus Gáll Ervin Gyula. A gyülekezetben elhunyt Haidoc Margit (80) és Hegyi Gedeon (88).

 

Az arad-gáji református gyülekezetben szombaton 18 órától bűnbánati istentisztelet, vasárnap 10 órától úrvacsorás ünnepi istentisztelet, hétfőn 10 órától istentisztelet, utána az idősekhez és a betegekhez hazaviszik az úrvacsorát.

 

Az aradi evangélikus-lutheránus gyülekezetben pünkösdvasárnap 10 órától magyar, 11.30 órától német nyelvű úrvacsorás ünnepi istentiszteletet tartanak. Hétfőn 10 órától magyar nyelvű istentisztelet.

 

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus gyülekezetben pénteken 19 órától ifjúsági alkalom, szombaton 10 órától kátéóra, vasárnap 11 órától pünkösdi úrvacsorás istentisztelet. Hétfő délelőtt 11 órától pünkösd másodnapi istentisztelet.

 

A simonyifalvi evangélikus-lutheránus gyülekezetben ma 17 órától bibliaóra, szombaton 9.30 órától kátéóra a II. csoportnak, 11 órától vallásóra. Vasárnap 10 órától úrvacsorás ünnepi istentisztelet kezdődik Simonyifalván, hasonló alkalom lesz 15 órától Szapáryligeten, 17 órától Pankotán.

 

Az arad-belvárosi baptista gyülekezet közössége pünkösdvasárnap reggeli imaóráján a Szentlélek révén megismert igazságért ad hálát, majd az igehirdetés  az első pünkösd eseményeit tárja a gyülekezet közössége elé. Az esti istentisztelet a Szentlélek ajándékairól szól. Az alkalmi szolgálatokat Szűcs Norbert vezeti. Pünkösdhétfőn este hat órától a Mosóczy-telepi román baptista gyülekezetből érkező vendég igehirdető szólja az igét.

 

 

Hunyad

 

A vajdahunyadi református egyházközségben e héten szerdától kezdődően minden délután 17 órától bűnbánati istentiszteletet tartanak. Vasárnap a reggel 10 órakor kezdődő istentisztelet keretében úrvacsoraosztásra kerül sor pünkösd alkalmából.

 

A hosdáti református egyházközségbenvasárnap délben 12.30 órától lesz istentisztelet és úrvacsoraosztás.

 

A petrozsényi római katolikus egyházközségbenjúnius 6-án este Luzsicza Fanni Petőfi-ösztöndíjas fiatal 9 hónapig tartó petrozsényi szolgálata zárásaként tartott búcsúelőadást a Caritas Ház nagytermében Petrozsény múltjáról.

 

Az iszkronyi római katolikus egyházközségben  június 13-án délután 16 órától Szent Antal-búcsút tartanak.

 

A szászvárosi református egyházközségbenpünkösd vasárnapján és harmadnapján délelőtt 10 órától lesz istentisztelet.

 

A tordosi református egyházközségbenpünkösdhétfőn délelőtt 10 órától lesz istentisztelet és úrvacsoraosztás.

 

A lozsádi református egyházközségbenpünkösdhétfőn déli 12 órától lesz istentisztelet és úrvacsoraosztás.

 

A kudzsiri református egyházközségbenpünkösdvasárnap déli 13 órától lesz istentisztelet és úrvacsoraosztás.

 

A dévai református egyházközségben e héten minden délután 17 órától bűnbánati istentiszteletet tartanak. Pünkösdvasárnap délelőtt 10.30 órától lesz istentisztelet és úrvacsoraosztás. Június 17–20. között szerveznek nyári tábort a vallásórás gyermekek számára. A helyszín ezúttal Borszék. Jelentkezni a lelkészi irodában lehet

 

A harói református egyházközségben pünkösdvasárnap délután 15 órától lesz istentisztelet és úrvacsoraosztás

 

A brádi református egyházközségben pünkösdvasárnap délután 17 órától lesz istentisztelet és úrvacsoraosztás.

 

A délnyugat-erdélyi unitárius egyházközségbenpünkösdvasárnap reggel 10 órától Déván, 12 órától Vajdahunyadon, délután 17 órától Temesváron lesz istentisztelet.

 

 

Temes

 

Bérmálás a temesvár-erzsébetvárosi templomban

Pünkösd vasárnapján, június 9-én, a Szentlélek eljövetelének ünnepén egyházmegyénk Főpásztora a temesvár-erzsébetvárosi templomban szolgáltatja ki a bérmálás szentségét annak a 43 fiatalnak, akik lelkipásztoraik és hitoktatóik irányításával erre felkészültek. Az ünnepi szentmise 11.30 órakor kezdődik.

Pünkösdhétfőn, június 11-én a templomokban a vasárnapi miserend szerint mutatják be a liturgiákat. A Püspöki Hivatalban ezen a napon nincs ügyfélfogadás.

 

Jótékonysági koncert a Szent Katalin-templomban

Június 9-én, vasárnap 20 órakor a temesvár-belvárosi Szent Katalin-templomban az Împreună pentru suflet Egyesület jótékonysági koncertet szervez. Fellép: Alexandra Olaru (szoprán), Alex Vasiliu (hegedű) és Denis Moldovan (orgona).

 

Szent Erzsébet ünnepe Sárospatakon

Pünkösdkor Sárospatakon Szent Erzsébet királyné szentté avatásának 784. évfordulóját ünneplik – adja hírül az egri főegyházmegye honlapja. A program a következő: 9.30 – Regisztráció a Szent Erzsébet Ház bejáratánál. Gyóntatás a rendezvénytéren. 10.00 – Közös imádság: Szentlélekhívás, Rózsafüzér. 10.45 – Közös ének, felkészülés a szentmisére. 11.00 – Ünnepi szentmise. Főcelebráns: Pál József Csaba temesvári megyés püspök. Körmenet a Szent Erzsébet ereklyével. A Szent Erzsébet Útra induló zarándokok megáldása. 13.00 – Ebédidő. 14.30 – Szentségimádás a Szentlélek imacsoport vezetésével a bazilikában. 15.15 – Kegytárgyak megáldása, zarándokok elbocsátása.

 

Lelkigyakorlat Leányfalun

A debrecen-nyíregyházi római katolikus lelkipásztoroknak június 11–14. között a leányfalui Szent Gellért Lelkigyakorlatos Házban Pál József Csaba temesvári megyés püspök tart lelkigyakorlatot.

 

Kiállítás Bukarestben

Európai tapasztalat. A romániai németek történelmi és kulturális öröksége címmel időleges kiállítás nyílik június 12-én, szerdán 17 órakor Bukarestben, a Romániai Nemzeti Történeti Múzeum székhelyén (Calea Victoriei 12., 3. körzet). A kiállított tárgyak egy része a temesvári egyházmegyéből származik, közöttük néhányat most láthat először a közönség. Ugyanakkor a Temesvári Püspökség egyéb módon is (dokumentumok, történelmi anyagok) segítette a kiállítás szervezését. A megnyitón részt vesz Roos Márton ny. püspök és dr. Claudiu Călin egyházmegyei levéltáros, a temesvári egyházmegye egyházművészeti gyűjteményének felelőse.

A kiállításról további információk a Romániai Nemzeti Történeti Múzeum honlapján találhatók.

 

Huszonöt éves a temesvári Adam Müller-Guttenbrunn Ház

Az 1994-től működő Adam Müller-Guttenbrunn Ház volt az első modern idősotthon Romániában. Ugyanakkor az épület a bánsági német közösségek kulturális és gazdasági központja is. A fennállásának 25. évfordulójához érkezett intézmény jubileumát június 14-én, pénteken ünnepli a helyi közösség. A program 11 órakor szentmisével kezdődik, amelynek főcelebránsa Roos Márton temesvári ny. püspök.

 

Ministránsok zarándoklata Máriaradnára

A temesvári Egyházmegyei Ifjúsági Központ szervezésében június 15-én, szombaton a ministránsok máriaradnai zarándoklatára kerül sor. A szentmisét a radnai bazilikában 10 órakor Pál József Csaba megyés püspök mutatja be, ezt követően a fiatalok különböző vallási témájú, illetve kulturális, szórakoztató műsorokon vesznek részt Lippán, a Maros partján.

 

Elsőáldozás a szabadfalui templomban

A temesvár-szabadfalui templomban június 16-án, szentháromságvasárnap a 9.30 órakor kezdődő szentmise keretében 8 magyar és román nemzetiségű gyermek lesz elsőáldozó. A liturgiát Wonerth László temesvár-szabadfalui plébános celebrálja.

 

Ünnepi szentmise a Szent Katalin-templomban

Június 15-én és 16-án kerül sor a bánsági németek Heimattage elnevezésű kulturális rendezvényére, amelynek keretében június 16-án, vasárnap 10 órakor a temesvár-belvárosi Szent Katalin-templomban Roos Márton ny. püspök mutat be szentmisét.

 

Úrnapja a Millenniumi templomban

Csütörtökön, június 20-án a római katolikus Egyház Krisztus Szent Testét és Vérét – régi magyar nevén Úrnapját – ünnepli. Pál József Csaba megyés püspök a temesvár-gyárvárosi Millenniumi templomban 18 órakor celebrál szentmisét, amelynek keretében az egybegyűlt lelkipásztorok és hívek az Oltáriszentséget körmenetben kísérik a felállított oltárokhoz. Az Egyházmegyei Ifjúsági Központ felkéri a fiatalokat, hogy vegyenek részt minél nagyobb számban ezen a szentmisén, mivel a szentségimádás ezen a napon elmarad.

 

Családos tábor Temesfőn

Az Egyházmegyei Családpasztorációs Központ június 21–23. között családos tábort szervez Temesfőn román nyelven.

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu