Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Kedd, 2020. április 07., 20.05

Egyházaink hírei

2019. június 13., 17.39 Csütörtök

„Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek: Istennek, aki van, aki volt, és aki eljön újra!” (Vö. Jel 1, 8–9. tónus.)

Főpásztori látogatás

Pál József Csaba megyés püspök június elején megkezdte idei püspöki vizitációját, amelynek keretében az év folyamán 12 Temes és 7 Arad megyei plébániát keres fel. A látogatás alkalmával a főpásztor találkozik az egyháztanács tagjaival, a fiatalokkal, a gyermekekkel, a plébánia munkatársaival, a testvéregyházak lelkipásztoraival, valamint a különféle egyesületek képviselőivel és felkeres egyet a plébánia filiái közül. A vizitáció második állomása a temesvár-szabadfalui plébánia, ahol Pál József Csaba megyés püspököt Wonerth László helyi plébános fogadja. A látogatás június 18-án, kedden 17.30 órakor a helyi templomban szentmisével kezdődik.

 

Arad

Az arad-belvárosi római katolikus templomban június 20-án, csütörtökön, Krisztus teste és vére, Úrnapja ünnepén 8 órakor német nyelvű szentmise, 10.30 órakor magyar nyelvű plébániai nagymise úrnapi körmenettel, 18 órakor román nyelvű szentmise, 19 órakor magyar nyelvű szentmise. Csütörtökön az esti szentmise után énekes vesperást végeznek. Június 22-én, szombaton a reggeli szentmise után szentségimádást tartanak a templomban a 2020-ban megrendezésre kerülő Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való előkészület keretében. Június 23-án, vasárnap a 9 órai szentmise végén tartják a fogadalmi körmenetet. Elhunyt: Galinszky János-Illés (87), Diószegi Julianna (87), Csermák Ibolya (63), Fock Aranka (87) és Timariu Stefan Emeric (62).

Az arad-ségai Kis Szent Teréz-plébániatemplomban június 16-án, Szentháromság vasárnapján 8.30 órakor magyar nyelven szentmise, 11.30 órakor magyar nyelven szentmise, 12.30 órakor román nyelven szentmise. Június 20-án, csütörtökön, Úrnapján 18 órától román és magyar nyelven szentmise. Megkeresztelték Petcu Soniát és Petcu Sophiát.

A Mosóczy-telepi római katolikus templomban csütörtökön, Úrnapján a szentmise 18 órakor kezdődik. Ugyanott Dirschl Johann általános helynök június 23-án, vasárnap 24 fiatalnak szolgáltatja ki a bérmálás szentségét. Az ünnepi szentmise 10.30 órakor kezdődik. A fiatalok felkészítését Kalapis Damian helyi plébános irányította.

 

Az újaradi római katolikus plébánián a hétköznapi szentmisék reggel 8 órakor kezdődnek. Hétfőn nincs szentmise, pénteken 17 órakor Angyalkúton lesz. Június 16-án, vasárnap 9 órakor magyar nyelvű szentmise a hívekért, 10 órakor német nyelvű Katrina Opetz lelki üdvéért.

 

A pécskai római katolikus plébánia és a helybeli Kolping Család, Pécska Város Polgármesteri Hivatalának és a Helyi Tanácsnak a támogatásával, idén is kétnapos programmal ünnepli az 1887-ben a Szentháromság tiszteletére felszentelt templom búcsúját.

A szórakoztató műsort június 15-én, szombaton 17.30 órától a 4-es Számú Óvoda tanévzáró ünnepi előadása és az előkészítő osztályba iratkozottak búcsúztatása nyitja meg. 19 órakor következik a 2-es Számú Általános Iskola I–IV. osztályának a könnyűzenei műsora, ezután az aradi Dum-Dance Team tánciskola bemutatója, majd a Pécskai Gyermekek Klubjának Ministars és Enery csoportjai lépnek színpadra. 20.30 órától utcabál kezdődik a Kvint zenekarral.

Szentháromság vasárnapján 17 órától ünnepi szentmise, a prédikációt Bajnai Beke István kanonok, battonyai plébános tartja.

19 órától népzene- és néptáncműsor, fellép a Pécskai 2-es Számú Általános Iskola I–IV. osztályának néptánccsoportja, a Pécskai Kisebbségi Hagyományőrző Egyesület Kis Maros citerazenekara, a pécskai Búzavirág néptáncegyüttes apraja-nagyja (Bojtocska, Kis Boglárka, Nagy Boglárka és Búzavirág csoportja) és a pécskai Păstrătorii Tradiţiei néptáncegyüttes ifjúsági csoportja.

 

Június 23-án, vasárnap a Főpásztor a zimándújfalui templomban bérmál. A 12 órakor kezdődő szentmise keretében 16 magyar nemzetiségű fiatal részesül a második szentségben. A fiatalok felkészítését Szabó Péter helyi plébános irányította.

 

A simonyifalvi római katolikus templomban Szentháromság vasárnapján 10 órakor kezdődő szentmisén 7 gyermek járul első szentáldozáshoz. Az egyházközségben elhunyt Egri Katalin (85).

 

A vingai római katolikus templomot 1892-ben szentelték fel a Szentháromság tiszteletére. A templombúcsú ünnepén a 11 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa Kalapis Mátyás ny. plébános, aki bolgár nyelven szól a hívekhez. Román és magyar nyelven Miklós Csaba majláthfalvi plébános mond szentbeszédet.

 

 

A történelmi jelentőségű világosi római katolikus templom tornya és homlokzata felújításra szorul, aminek a munkálataihoz a helybeli, maroknyi, jobbára idős katolikus hívő anyagi hozzájárulása bizonyára nem lesz elég. A Világosról elszármazott, vagy a település és a helybeli római katolikus egyházközség történelmi jelentőségét értékelőktől támogatásokat köszönettel elfogadnak a következő bankszámlákra: RON: RO24CECEAR3208RON0621591; EURO: RO10CECEAR32B2EURO621629.

Az adakozók felajánlásait előre is megköszönik, Isten fizesse meg mindenkinek!

 

Az arad-belvárosi református templomban vasárnap az istentiszteletek 10, illetve 18 órakor kezdődnek, csütörtökön 18 órától bibliaóra. A gyülekezethez tartozó angyalkúti templomban vasárnap 12 órakor kezdődik az istentisztelet.

 

A Mosóczy-telepi református gyülekezetben ma 19 órától házasok bibliaórája kezdődik, szombaton 10 órától részt vesznek a Szentleányfalván szervezett nőszövetségi találkozón, 12 órától vallásóra a Mosóczy-telepen, 17 órától ifjúsági óra. Vasárnap az istentiszteletek 10, illetve 18 órakor kezdődnek.

 

A vadászi református gyülekezetben vasárnap 11 órától tanévzáró istentiszteletet tartanak, ugyanaznap a Bélzerinden 13 órakor kezdődő istentiszteleten az előkészítő osztályosok is bemutatják tudásukat.

 

Az aradi evangélikus-lutheránus templomban vasárnap 10 órától magyar nyelvű istentiszteletet, csütörtökön 18 órától bibliaórát tartanak.

 

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus gyülekezetben pénteken 19 órától ifjúsági órát, szombaton 10 órától kátéórát, vasárnap 11órától istentisztelet tartanak.

 

Az arad-belvárosi baptista gyülekezet ifjúsági napot rendez szombaton (15-én) délután 3 órától, amelyre felekezettől függetlenül, szeretettel vár minden vidámságot, zenét, éneklést kedvelő fiatalt. A hangulatos, örömteli együttlét szeretetvendégség közepette történik. A vasárnap reggeli imaórán Kiss László és Kürti Mihály igeszolgálata mellett a közösség a megszentelt életre való törekvésért kéri Isten segítségét. A délelőtti igehirdetés Ézsaiás próféta könyvéből meríti gondolatait. Az esti prédikációban Simon András lelkipásztor Péter apostol szolgálatba állításának történetét taglalja. Az alkalmi szolgálatokat Gál Gyula vezeti.

 

 

Hunyad

 

A petrozsényi római katolikus egyházközségben csütörtökön, Úrnapján délután 18 órakor kezdődik a körmenet.

Az aninószai római katolikus egyházközségben csütörtökön délben 13 órakor kezdődik az úrnapi körmenet.

A dévai református egyházközségben vasárnap 10.30 órától évzáró istentiszteletet tartanak, melyet szeretetvendégség követ a Melite Református Gyülekezti Házban. Június 17–20. között Borszéken nyári tábort szerveznek a vallásórás gyermekek számára.

A dévai telepi római katolikus egyházközségben vasárnap 11 órától kezdődik a Szent Antal-búcsú és tanévzáró szentmise. A nyári gyermektáborra július 1–7. között kerül sor a helyi Szent Antal Házban.

A szászvárosi református egyházközségben vasárnap délután 16 órától lesz istentisztelet.

A tordosi református egyházközségben vasárnap reggel 10 órától lesz istentisztelet.

A lozsádi református egyházközségben vasárnapon délelőtt 11 órától tartanak istentiszteletet.

 

 

Krassó-Szörény

 

Bérmálás az egyházmegyében

Pál József Csaba megyés püspök június 22-én, szombaton a resicabányai Havas Boldogasszony-templomban 23 fiatalnak szolgáltatja ki a bérmálás szentségét. Az ünnepi szentmise 11 órakor kezdődik. A fiatalok felkészítését Pălie Beniamin resicabányai plébános és a hitoktatók csoportja irányította.

 

 

Temes

 

Huszonöt éves a temesvári Adam Müller-Guttenbrunn Ház

Az 1994-től működő Adam Müller-Guttenbrunn Ház volt az első modern idősotthon Romániában. Ugyanakkor az épület a bánsági német közösségek kulturális és gazdasági központja is. A fennállásának 25. évfordulójához érkezett intézmény jubileumát június 14-én, pénteken ünnepli a helyi közösség. A program 11 órakor szentmisével kezdődik, amelynek főcelebránsa Roos Márton temesvári ny. püspök.

 

Ministránsok zarándoklata Máriaradnára

A temesvári Egyházmegyei Ifjúsági Központ szervezésében június 15-én, szombaton a ministránsok máriaradnai zarándoklatára kerül sor. A szentmisét a radnai bazilikában 10 órakor Pál József Csaba megyés püspök mutatja be, ezt követően a fiatalok különböző vallási témájú, illetve kulturális, szórakoztató műsorokon vesznek részt Lippán, a Maros partján.

 

Elsőáldozás a szabadfalui templomban

A temesvár-szabadfalui templomban június 16-án, szentháromságvasárnap a 9.30 órakor kezdődő szentmise keretében 8 magyar és román nemzetiségű gyermek lesz elsőáldozó. A liturgiát Wonerth László temesvár-szabadfalui plébános celebrálja.

 

Ünnepi szentmise a Szent Katalin-templomban

Június 15-én és 16-án kerül sor a bánsági németek Heimattage elnevezésű kulturális rendezvényére, amelynek keretében június 16-án, vasárnap 10 órakor a temesvár-belvárosi Szent Katalin-templomban Pál József Csaba megyés püspök mutat be szentmisét.

 

Zarándokok találkozója

A temesvár-józsefvárosi plébánián június 16-án, vasárnap a Međugorjébe zarándokló temesvári, Arad megyei és zentai hívek találkozójára kerül sor. Az egész napos rendezvény keretében a jelenlévők 11.30 órakor magyar nyelvű szentmisén, délután 6 órakor pedig szentségimádáson vesznek részt.

 

Templombúcsúk az egyházmegyében

* A lugosi római katolikus templomot 1933-ban a Szentháromság tiszteletére szentelték fel. A közösség június 16-án, szentháromságvasárnap 11 órakor ünnepli a templombúcsút. Az ünnepi szentmise keretében 14 gyermek lesz elsőáldozó. A liturgia főcelebránsa Dumitresc Mihai-Titi lugosi plébános.

* A Szentháromság tiszteletére felszentelt nagyőszi templomban június 16-án, vasárnap ünnepli a helyi közösség a templombúcsút. A 12 órakor kezdődő liturgia főcelebránsa Andó Attila nagyszentmiklósi plébános.

* A Szentháromság tiszteletére felszentelt csáki templomban június 16-án, vasárnap ünnepli a helyi közösség a templombúcsút. A 11.30 órakor kezdődő liturgia főcelebránsa Kóbor György ny. plébános, a helyi Caritas szervezet igazgatója, szentbeszédet mond Filip Dorin Gyula plébános. A szentmise zenei szolgálatát egy hollandiai énekkar végzi.

* A resicabányai Szentháromság-templomban a helyi közösség június 16-án, vasárnap ünnepli a templombúcsút. A 11 órakor kezdődő szentmise keretében 5 gyermek lesz elsőáldozó. A liturgia főcelebránsa Ciubotaru Simon plébános.

* A temesvár-szabadfalui plébániához tartozó újpécsi római katolikus templomot a Szentháromság tiszteletére szentelték. A helyi közösség június 23-án, vasárnap ünnepli a templombúcsút. A szentmisét 14.30 órai kezdettel Wonerth László temesvár-szabadfalui plébános mutatja be. 

* Az aninai plébániához tartozó stájerlaki római katolikus templomot a Szentháromság tiszteletére szentelték. A helyi közösség június 23-án, vasárnap ünnepli a templombúcsút. A szentmise 11.30 órakor kezdődik.

 

Úrnapja a Millenniumi templomban

Csütörtökön, június 20-án a római katolikus egyház Krisztus szent testét és vérét – régi magyar nevén Úrnapját – ünnepli. Pál József Csaba megyés püspök a temesvár-gyárvárosi Millenniumi templomban 18 órakor celebrál szentmisét, amelynek keretében az egybegyűlt lelkipásztorok és hívek az Oltáriszentséget körmenetben kísérik a felállított oltárokhoz. Az Egyházmegyei Ifjúsági Központ felkéri a fiatalokat, hogy vegyenek részt minél nagyobb számban ezen a szentmisén, mivel a szentségimádás ezen a napon elmarad.

 

Családos tábor Temesfőn

Az Egyházmegyei Családpasztorációs Központ június 21–23. között családos tábort szervez Temesfőn román nyelven.

 

Világméretű szentségimádás

A 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve a NEK titkársága szentségimádást hirdet június 22-én román idő szerint 17 órára, amelyhez szerte a világon csatlakozhatnak résztvevő plébániák, intézmények és magánszemélyek. A temesvári egyházmegyéből már több plébánia válaszolt a felhívásra. Aki ezután szeretne csatlakozni, a corpusdomini.iec2020.hu honlapon teheti meg.

 

Katolikus tábor Kengyeltón (Rafnikon)

A temesvár-józsefvárosi plébánia idén is megszervezi az V–VIII. osztályos tanulók részére a Katolikus Ifjúsági Tábort magyar nyelven, amelynek immár hagyományos helyszíne a Krassó-Szörény megyei horvátok lakta falu, Kengyeltó (Rafnic). Június 23–27. között 70 fiatal vesz részt az ötnapos lelki és szabadidős programon. Az idei tábor mottója: „Bízzál, kelj fel, téged hív!” (Mk 10, 49.).

 

A temesvár-józsefvárosi Notre Dame zárdatemplom búcsúünnepe

Jézus Szentséges Szíve ünnepén, június 28-án, pénteken, a 18 órai kezdettel bemutatott ünnepi szentmise keretében tartják a temesvár-józsefvárosi Notre Dame-zárdatemplom búcsúünnepét. A szentmise főcelebránsa Pozsonyi Dániel lugosi segédlelkész.

 

 

 

 

 

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu