Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Péntek, 2020. július 03., 21.14

Egyházaink hírei

2019. június 20., 16.27 Csütörtök

Mert az Úrtól kaptam, amit átadtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárulták, fogta a kenyeret, hálát adott, megtörte, és így szólt: ,,Ez az én testem, amely értetek adatik. Ezt tegyétek az én emlékezetemre!’’ A vacsora után ugyanígy fogta a kelyhet is, és így szólt: ,,Ez a kehely az új szövetség [Jer 31,31] az én véremben. Tegyétek ezt, ahányszor csak isszátok, az én emlékezetemre!’’ Mert amikor ezt a kenyeret eszitek, és ezt a kelyhet isszátok, az Úr halálát hirdetitek, amíg el nem jön. (1Kor 11, 23–26.)

 

Főpásztori látogatás

Pál József Csaba megyés püspök június elején megkezdte idei püspöki vizitációját, amelynek keretében az év folyamán 12 Temes megyei és 7 Arad megyei plébániát keres fel. A látogatás alkalmával a Főpásztor találkozik az egyháztanács tagjaival, a fiatalokkal, a gyermekekkel, a plébánia munkatársaival, a testvéregyházak lelkipásztoraival, valamint a különféle egyesületek képviselőivel és felkeres egyet a plébánia filiái közül. A vizitáció következő három állomása a billédi az óbesenyői és a zsombolyai plébánia. Billéden a látogatás június 25-én, kedden 17.30 órakor a helyi templomban szentmisével kezdődik, ahol Pál József Csaba megyés püspököt Dumea Bonaventura helyi plébános fogadja. Az óbesenyői egyházközséget június 27-én és 28-án keresi fel a Főpásztor. Az ünnepi szentmise a helyi templomban június 27-én, csütörtökön ugyancsak 17.30 órakor kezdődik. Itt Pál József Csaba megyés püspököt Velciov Péter helyi plébános fogadja. Zsombolyára július 4-én és 5-én látogat el a Főpásztor. A vizitációt megnyitó szentmise a plébániatemplomban július 4-én, csütörtökön 17.30 órakor kezdődik, amelynek keretében a közösség nevében Lucacela Davor plébános üdvözli a megyéspüspököt.

 

 

Templombúcsúk az egyházmegyében

* A temesvár-szabadfalui plébániához tartozó újpécsirómai katolikus templomot a Szentháromság tiszteletére szentelték. A helyi közösség június 23-án, vasárnap ünnepli a templombúcsút. A szentmisét 14.30 órai kezdettel Wonerth László temesvár-szabadfalui plébános mutatja be. 

* Az aninai plébániához tartozó stájerlaki római katolikus templomot a Szentháromság tiszteletére szentelték. A helyi közösség június 23-án, vasárnap ünnepli a templombúcsút. A szentmise 11.30 órakor kezdődik.

* A Szent Péter és Szent Pál apostol tiszteletére felszenteltnémetszentpéteri templomban a közösség június 29-én, szombaton 18 órakor ünnepli a templombúcsút. A szentmise főcelebránsa Czeglédi Ferenc pécskai plébános.

* A Szent Péter és Szent Pál apostol tiszteletére felszentelt nagylakitemplomban a helyi közösség június 29-én, szombaton ünnepli a templombúcsút. Salman Demeter helyi plébános meghívására a szentmisét 11.30 órai kezdettel Rolnik Márton magyarpataki (nagyváradi egyházmegye) plébános celebrálja.

* A németszentpéteri plébániához tartozó munári római katolikus templomot Jézus Szentséges Szíve tiszteletére szentelték. A templombúcsút június 30-án, vasárnap 17 órakor ünnepli a közösség. A szentmisét Czeglédi Ferenc pécskai plébános mutatja be.

 

Világméretű szentségimádás

A 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve a NEK titkársága szentségimádást hirdet június 22-én román idő szerint 17 órára, amelyhez szerte a világon csatlakozhatnak résztvevő plébániák, intézmények és magánszemélyek. A temesvári egyházmegyéből már több plébánia válaszolt a felhívásra. Aki ezután szeretne csatlakozni, a corpusdomini.iec2020.hu

honlapon teheti meg.

 

 

Arad

 

Az arad-belvárosi római katolikus templomban csütörtökön az esti szentmise után énekes vesperást végeznek. Június 23-án, vasárnap a 9 órai szentmise végén tartják a fogadalmi körmenetet. Június 28-án, pénteken, Jézus Szent Szíve ünnepén 8 órakor német nyelvű szentmise, 10.30 órakor plébániai nagymise, 18 órakor román nyelvű szentmise, 19 órakor magyar nyelvű szentmise következik.

Június 29-én, szombaton, szent Péter és Pál apostolok ünnepén: 8 órakor német nyelvű, 10.30 órakor plébániai nagymise magyarul, 12 órakor román nyelvű szentmise lesz. Szombaton, június 22-én 17 órától szentségimádás magyar és román nyelven.

 

Az arad-ségai Kis Szent Teréz plébániatemplomban június 23-án, vasárnap 8.30 órakor magyar nyelven szentmise, 11.30 órakor magyar nyelven szentmise, 12.30 órakor román nyelven szentmise, 10 órától szentmise Tornyán. Június 29-én, szombaton, Szent Péter és Pál apostolok ünnepén 8.30 órakor magyar nyelven szentmise, 11.30 órakor magyar nyelven szentmise, 12.30 órakor román nyelven szentmise, 10 órától szentmise Tornyán. Megkeresztelték Szilágyi Dominique Davidot. Elhunyt Câmpean Ana (86).

 

Az újaradi plélbánián június 22-én, szombaton 8 órakor Újaradon, 18 órakor Kisszentmilóson szentmise. Június 23-án, vasárnap 9 órakor magyar nyelvű mise Páter Dunai Ferenc lelki üdvéért, 10 órakor német nyelvű mise Michael Göckel lelki üdvéért. 13 órakor szentmise Angyalkúton.

Keddtől naponta szentmise reggel 8 órakor.

 

Június 23-án, vasárnap a Főpásztor a zimándújfalui templomban bérmál. A 12 órakor kezdődő szentmise keretében 16 magyar nemzetiségű fiatal részesül a második szentségben. A fiatalok felkészítését Szabó Péter helyi plébános irányította.

 

Dirschl Johann általános helynök június 23-án, vasárnap azarad-mosóczytelepi templomban 24 fiatalnak szolgáltatja ki a bérmálás szentségét. Az ünnepi szentmise 10.30 órakor kezdődik. A fiatalok felkészítését Kalapis Damian helyi plébános irányította.

 

Az arad-belvárosi református templomban szombaton 19 órakor keresztelik meg Mátyás Sándor és Piroska Edina, Mátyás Kevin nevű gyermekét. Vasárnap az istentiszteletek 10, illetve 18 órakor kezdődnek, csütörtökön 18 órától bibliaóra.

 

Az arad-Mosóczy református gyülekezet lelkipásztora szombaton a Kübekházán szervezett Nemzet evangelizációján szolgál. Vasárnap 10, illetve 18 órától Aradon, közben 14 órától Németszenpéteren kezdődik az istentisztelet. A gyülekezetből 22 gyermek, felnőttek társaságában hétfőtől szombat estig a kladovai nyári táborban tartózkodik.

 

Az aradi evangélikus-lutheránus gyülekezetben vasárnap 10 órától magyar, 11.30 órától német nyelvű istentiszteletet tartanak, csütörtökön 18 órától bibliaóra.

 

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus egyházközségben június 21-én, pénteken 11 órától konfirmációi felkészítő, 16 órakor eltemetik özv. Bartha Tibort, 19 órától ifjúsági óra. Szombaton 14 órakor Reinholtz Bianka, Reinholtz Gabriella és Reinholtz Sándor kislányának keresztelője, vasárnap 11 órától istentisztelet.

 

Az arad-belvárosi baptista gyülekezetben vasárnap reggel az Istentől érkező világosságban járásért imádkoznak. A délelőtti igehirdetés Horváth Sándor részéről hangzik el. Az esti istentiszteleten Péter halfogása címmel hirdeti Isten igéjét Kulcsár Barnabás. Az alkalmi szolgálatokat Kürti Tamás vezeti.

 

 

Hunyad

 

A vajdahunyadi református egyházközségben e héten temették 70 éves korában elhunyt Segesdi Józsefet.

A petrozsényi római katolikus egyházközségben három napos cserkésztábort szerveznek június 20–23. között. A 36 résztvevő gyermek és fiatal Pán Péteres keretmesébe épülő foglalkozások során ismerkedhetnek a cserkészet törvényeivel, értékeivel, szépségével. A Groapa Seacă menedékháznál megrendezésre kerülő tábort dévai, budapesti, kézdi és csíki cserkészvezetők irányítják.

A dévai református egyházközségben több mint harminc gyermek vett részt a Borszéken megrendezett nyári táborban

A dévai telepi római katolikus egyházközségben július 1–7. között szervezik meg a nyári táborozást a helybeli Szent Antal Házban, illetve a templomkertben. A színes programot vasárnap, július hetedikén ünnepi szentmise és közös ebéd zárja, melyre mindenkit nagy szeretettel várnak.

 

 

Krassó-Szörény

 

Pál József Csaba megyés püspök június 22-én, szombaton a resicabányai Havas Boldogasszony-templomban 23 fiatalnak szolgáltatja ki a bérmálás szentségét. Az ünnepi szentmise 11 órakor kezdődik. A fiatalok felkészítését Pălie Veniamin resicabányai plébános és a hitoktatók csoportja irányította.

 

 

Temes

 

Katolikus tábor Kengyeltón (Rafnikon)

A temesvár-józsefvárosi plébánia idén is megszervezi az V–VIII. osztályos tanulók részére a Katolikus Ifjúsági Tábort magyar nyelven, amelynek immár hagyományos helyszíne a Krassó-Szörény megyei horvátok lakta falu, Kengyeltó (Rafnic). Június 23–27. között 70 fiatal vesz részt az ötnapos lelki és szabadidős programon. Az idei tábor mottója: „Bízzál, kelj fel, téged hív!” (Mk 10–49.).

 

Családos tábor Temesfőn

Az Egyházmegyei Családpasztorációs Központ június 21–23. között családos tábort szervez Temesfőn román nyelven.

 

Aranymise Óbesenyőn

Kalapis Mátyás ny. berestyei plébános pappá szentelésének 50. évfordulója alkalmából június 28-án, pénteken 11 órakor hálaadó szentmisét mutat be az óbesenyői templomban. Erre az alkalomra szeretettel várnak minden barátot, ismerőst, hogy együtt ünnepeljenek egyházmegyénk köztiszteletben álló aranymisés lelkipásztorával.

 

A temesvár-józsefvárosi Notre Dame-zárdatemplom búcsúünnepe

Jézus Szentséges Szíve ünnepén, június 28-án, pénteken a 18 órai kezdettel bemutatott szentmise keretében tartják a temesvár-józsefvárosi Notre Dame zárdatemplom búcsúünnepét. A szentmise főcelebránsa Pozsonyi Daniel lugosi segédlelkész.

 

A temesvár-erzsébetvárosi templom centenáriuma

Június 28–30. között a temesvár-erzsébetvárosi római katolikus közösség a templom felépítésének és megáldásának 100. évfordulóját ünnepli. A Salkovics Károly budapesti műépítész által tervezett neogótikus stílusú templom centenáriuma alkalmából az ünnepi program a következő:

Június 28-án, Jézus Szentséges Szíve ünnepén 9.30 órakor szentségimádás, azt követően szentmise magyar nyelven. Délután 6 órakor koncert, fellép Alexandra Guțu csellóművész, ezt követően, 19 órakor szentmise román nyelven. Június 29-én, szombaton 18 órai kezdettel jubileumi szentmise, főcelebráns Pál József Csaba megyés püspök. Június 30-án, vasárnap 10 órakor búcsús szentmise magyar, román és német nyelven, azt követően a templom udvarán szeretetvendégség.

 

Napközi tábor a temesvár-erzsébetvárosi plébánián

Július 1–5. között a temesvári szalvatoriánus atyák az erzsébetvárosi rendház udvarán nyári tábort szerveznek a gyermekeknek. A 10-16 óra között zajló programokba lengyelországi önkéntesek is bekapcsolódnak. A gyermekek étkeztetéséhez a szervezők adományokat is elfogadnak. Július 8-án és 9-én ugyancsak 10 és 16 óra között a szalvatoriánus atyák Gyirokon szerveznek nyári tábort a gyermekeknek.

 

 

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu