Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Kedd, 2020. augusztus 04., 02.19

Egyházaink hírei

2019. június 27., 15.16 Csütörtök

„Atyám, értük könyörgök, hogy legyenek mindnyájan egy bennünk, hogy így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem” – mondja az Úr. (Jn 17, 20–21.)

 

Arad

 

Az arad-belvárosi római katolikus templomban csütörtökön az esti szentmise után énekes vesperást végeznek. Július 5-én, pénteken meglátogatják a plébániához tartozó betegeket. Sekrestyéseink az idén nyugdíjba akarnak menni. Köszönjük több évtizedes munkájukat. Várjuk olyan személyek jelentkezését, akik szívesen végeznének nálunk sekrestyési szolgálatot és munkát. Jelentkezni a plébániairodán lehet. Elhunyt Bartis Magdolna (87).

 

Az arad-ségai Kis Szent Teréz-plébániatemplomban vasárnap (június 30.)      8.30 és 11.30 órakor szentmise magyar nyelven, 12. 30 órakor román nyelven, 10 órától szentmise Tornyán. Csütörtökön, július 4-én szentségimádás 18 órakor magyar, 19 órakor román nyelven. Házasságot kötött Gaga Dan és Daniel Ana Simona. Elhunyt Bujor Mihai (60).

 

A mikelalkai római katolikus templomban Szent Péter és Pál apostolok ünnepén 9.30 órakor román, 10.45 órakor magyar nyelvű szentmisét tartanak. Elhunyt Bandits Rozália Mária (82).

 

Az újaradi római katolikus templomban június 29-én, szombaton 10 órakor Péter–Pál-napi német és magyar nyelvű ünnepi szentmise lesz. Június 30-án, vasárnap 9 órakor magyar nyelvű, 10 órakor német nyelvű mise Babos Katalin és Augustin lelki üdvéért. Keddtől a szentmisék reggel 8 órakor kezdődnek.

A plébániahivatal órarendje: hétfőtől péntekig 8–11.45, csütörtökön délután 16–16.25 óra között.

 

A zimándújfalui róma katolikus egyházközségben jövő vasárnap 9 órától Zimándközön, 10.30 órától Zimándújfalun, 12 órától Kisjenőn, 15 órától Gyulavarsándon kezdődik a szentmise.

 

Templombúcsúk az egyházmegyében

A Jézus Szent szíve tiszteletére felszentelt komlósi római katolikus templomban ma 10.30 órakor kezdődik az ünnepélyes búcsúi szentmise 8 pap koncelebrációjával.

 

A Szent Péter és Szent Pál apostol tiszteletére felszentelt németszentpéteri templomban a közösség június 29-én, szombaton 18 órakor ünnepli a templombúcsút. A szentmise főcelebránsa Czeglédi Ferenc pécskai plébános.

 

A Szent Péter és Szent Pál apostol tiszteletére felszentelt nagylaki templomban a helyi közösség június 29-én, szombaton ünnepli a templombúcsút. Salman Demeter helyi plébános meghívására a szentmisét 11.30 órai kezdettel Rolnik Márton magyarpataki (nagyváradi egyházmegye) plébános celebrálja.

 

A németszentpéteri plébániához tartozó munári római katolikus templomot Jézus Szentséges Szíve tiszteletére szentelték. A templombúcsút június 30-án, vasárnap 17 órakor ünnepli a közösség. A szentmisét Czeglédi Ferenc pécskai plébános mutatja be.

 

Diakónusszentelés Máriaradnán

Pál József Csaba megyés püspök július 6-án, szombaton a máriaradnai kegytemplomban szerpappá szenteli a magyarszentmártoni születésű Hojda Ionuc-Vasile és a berestyei Radulov Piry teológiai hallgatót. Az ünnepi szentmise 11 órakor kezdődik.

 

Bérmálás Máriaradnán

Pál József Csaba megyés püspök július 7-én, vasárnap a máriaradnai kegytemplomban 13 bérmálásra felkészült fiatalnak szolgáltatja ki a második szentséget. Az ünnepi szentmise 10.30 órakor kezdődik. A fiatalok felkészítését Reinholz Andreas helyi plébános irányította.

 

Az arad-belvárosi reformátustemplombanvasárnap 10 és 18 órakor istentisztelet, csütörtökön 18 órától bibliaóra kezdődik. A templomban szombaton 18 órakor köt házasságot Debreceni Levente és Nagy Andrea, vasárnap 18 órakor Tomuţa Alexandru Alin és Nagy Edit Melinda esküszik meg. A gyülekezethez tartozó Angyalkúton vasárnap 12, Majláthfalván 15 órakor kezdődik az istentisztelet. Elhunyt a majláthfalvi Szabó Erzsébet (85).

 

A Mosóczy-telepi református gyülekezethez tartozó 35 gyermek, felnőttek társaságában a Kladova-völgyében lévő nyári táborban tartózkodnak. A Mosóczy-telepi templomban vasárnap 10, illetve 18 órakor kezdődik az istentisztelet.

 

A nagyzerindi református parókián július 15-től hétfőtől vakációs bibliahetet tartanak, ahova szeretettel várják a gyermekeket.

 

Az aradi református egyházmegye nőszövetsége is részt vesz a július 20-án, szombaton Avasújvárosban sorra kerülő egyházkerületi nőszövetségi konferencián.

 

Az aradi evangélikus-lutheránus templomban vasárnap 10 órakor kezdődő úrvacsorával összekötött istentiszteleten 3 fiatal konfirmál. Ugyanott vasárnap 11. 30 órától német nyelvű istentiszteletet, csütörtökön 18 órától bibliaórát tartanak.

 

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus gyülekezetben pénteken 15 órától biciklitúrát szerveznek az ifjúság számára, szombaton 10 órától konfirmációi felkészítő, vasárnap 11 órától istentisztelet. Július 3–7. között „Gyere utánam!” címmel napközis gyerektábor a fazekasvarsándi Obetko imaházban. Minden gyereket szeretettel várunk!

 

Az arad-belvárosi baptista gyülekezet vasárnap reggeli imaóráján Kui István és Pap Dániel buzdítanak imára. Ezt követően Horváth Sándor igehirdetésére kerül sor, majd az esti istentiszteleten Kulcsár Barnabás szolgálatában Péter apostól életének tanulságait világítja meg. Vasárnap délelőtt Simon András lelkipásztor, valamint a gyülekezet énekkara az ágyai imaházban szolgál, ahol Fodor Barnabás lelkimunkás beiktatására kerül sor.

 

Hunyad

 

Megemlékező szentmise Vajdahunyadon

Július 1-jén, hétfőn 17 órakor a vajdahunyadi Nagyboldogasszony templomban Dirschl Johann általános helynök megemlékező szentmisét mutat be Fechetă Virgil elhunyt lelkipásztor lelki üdvéért, akit 1998-ban a temesvári Szent György-székesegyházban szenteltek pappá, és 2015-ben bekövetkezett haláláig a temesvári egyházmegye több plébániáján teljesített lelkipásztori szolgálatot. Ez alkalommal sor kerül az In memoriam Virgil Fechetă című kötet bemutatójára is, amely Erwin Josef Țigla kiadásában jelent meg.

 

A szászvárosi református egyházközségben vasárnap reggel 10 órakor lesz istentisztelet.

A tordosi református egyházközségben vasárnap délben 12 órakor kezdődik az istentisztelet.

A lozsádi református egyházközségben vasárnap délben 13.30 órakor lesz istentisztelet.

A dévai telepi római katolikus egyházközségben július 1–7. között szervezik meg a nyári táborozást a helybeli Szent Antal Házban, illetve a templomkertben. A színes programot vasárnap, július hetedikén ünnepi szentmise és közös ebéd zárja, melyre mindenkit nagy szeretettel várnak.

 

 

Temes

 

Aranymise Óbesenyőn

Kalapis Mátyás ny. berestyei plébános pappá szentelésének 50. évfordulója alkalmából június 28-án, pénteken 11 órakor hálaadó szentmisét mutat be az óbesenyői templomban. Erre az alkalomra szeretettel várnak minden barátot, ismerőst, hogy együtt ünnepeljenek egyházmegyénk köztiszteletben álló aranymisés lelkipásztorával.

 

A temesvár-józsefvárosi Notre Dame-zárdatemplom búcsúünnepe

Jézus Szentséges Szíve ünnepén, június 28-án, pénteken van, 18 órától. A szentmise főcelebránsa Pozsonyi Daniel lugosi segédlelkész.

 

A temesvár-erzsébetvárosi templom centenáriuma

Június 28–30. között a temesvár-erzsébetvárosi római katolikus közösség a templom felépítésének és megáldásának 100. évfordulóját ünnepli. A Salkovics Károly budapesti műépítész tervezte neogótikus stílusú templom centenáriuma alkalmából az ünnepi program a következő:

Június 28-án, Jézus Szentséges Szíve ünnepén 9.30 órakor szentségimádás, azt követően szentmise magyar nyelven. Délután 6 órakor koncert, fellép Alexandra Guțu csellóművész, ezt követően, 19 órakor szetmise román nyelven. Június 29-én, szombaton 18 órai kezdettel jubileumi szentmise, főcelebráns Pál József Csaba megyés püspök. Június 30-án, vasárnap 10 órakor búcsús szentmise magyar, román és német nyelven, azt követően a templom udvarán szeretetvendégség.

 

Bérmálás a Notre Dame-zárdatemplomban

Június 30-án, vasárnap a temesvári bolgár közösségből 40 fiatal részesül a második szentségben. Az ünnepi szentmise 10 órakor kezdődik a Notre Dame zárdatemplomban. A liturgiát bemutatja és a bérmálás szentségét kiszolgáltatja Pál József Csaba megyés püspök.

 

Főpásztori látogatás

Pál József Csaba megyés püspök június elején megkezdte idei püspöki vizitációját, amelynek keretében az év folyamán 12 Temes megyei és 7 Arad megyei plébániát keres fel. A látogatás alkalmával a Főpásztor találkozik az egyháztanács tagjaival, a fiatalokkal, a gyermekekkel, a plébánia munkatársaival, a testvéregyházak lelkipásztoraival, valamint a különféle egyesületek képviselőivel és felkeres egyet a plébánia filiái közül. A vizitáció következő állomása Zsombolya, ahova július 4-én és 5-én látogat el a Főpásztor. A vizitációt megnyitó szentmise a plébániatemplomban július 4-én, csütörtökön 17.30 órakor kezdődik, amelynek keretében a közösség nevében Lucacela Davor plébános üdvözli a megyés püspököt. A temesvár-újkissodai egyházközséget július 7-én és 8-án keresi fel a Főpásztor. Az ünnepi szentmise a helyi templomban július 7-én, vasárnap 18 órakor kezdődik. Itt Pál József Csaba megyés püspököt Jäger Béla helyi plébános fogadja.

 

 

Zarándoklat Máriacsiklovára

Sarlós Boldogasszony ünnepe – július 2-a – a hegyvidéki főesperesség horvát nemzetiségű római katolikus közösségeinek hagyományos zarándoknapja a máriacsiklovai kegytemplomhoz, de velük együtt részt vesznek a szentmiséken német, román és magyar nemzetiségű hívek is. Az ünnepi program már július 1-jén este megkezdődik, amikor a zarándokok 19.30 órai kezdettel szentmisén vesznek részt, amelyet Pál József Csaba megyés püspök mutat be. Július 2-án, hétfőn a kegytemplomban 8.30 órai kezdettel a brestyei hívek számára bolgár nyelven Drăghia Novița helyi plébános mutat be szentmisét, míg a templom lábánál lévő szabadtéri oltárnál horvát nyelven mutatnak be szentmisét. Az ünnepi liturgiát 11 órakor a kegytemplomban német és román nyelven Dirschl Johann általános helynök celebrálja, koncelebrál Jäger Martin aninai plébános.

 

Napközi tábor a temesvár-erzsébetvárosi plébánián

Július 1–5. között a temesvári szalvatoriánus atyák az erzsébetvárosi rendház udvarán nyári tábort szerveznek gyermekeknek. A 10–16 óra között zajló programokba lengyelországi önkéntesek is bekapcsolódnak. A gyermekek étkeztetéséhez a szervezők adományokat is elfogadnak. Július 8-án és 9-én ugyancsak 10 és 16 óra között a szalvatoriánus atyák Gyirokon szerveznek nyári tábort a gyermekeknek.

 

Székelyföldi fiatalok Temesváron

Július 3–16. között 23 zetelaki magyar fiatal számára tartanak román nyelv és irodalomórákat a Gerhardinum Római Katolikus Líceum tanárai.

 

Ifjúsági tábor Temesfőn

A festői környezetben lévő Temesfőn (Brebu Nou) fiataloknak szervez tábort július 8–12. között az Egyházmegyei Ifjúsági Központ. A kikapcsolódást szolgáló tevékenységek, kirándulások mellett a programban elmélkedés, kiscsoportos beszélgetés is szerepel.

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu