Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Szerda, 2020. május 27., 18.25

Egyházaink hírei

2019. július 25., 17.30 Csütörtök

„Amikor vele együtt eltemetkeztetek a keresztségben, és vele együtt fel is támadtatok, annak az Istennek erejébe vetett hit által, aki őt feltámasztotta halottaiból. Vele együtt titeket is, amikor halottak voltatok vétkeitek és testetek körülmetéletlensége miatt, életre keltett azáltal, hogy megbocsátotta minden vétkünket. Rendelkezéseivel az adóslevelet, mely vádolt minket és ellenünk szólt, eltörölte, eltette az útból, és a keresztre szegezte.” (Kol. 2, 12–14.)

 

 

Arad

 

Az arad-belvárosi római katolikus templomban augusztus 1-jén, csütörtökön 18 órakor ferences imaórát végeznek. Augusztus 1-jén, csütörtökön az esti szentmise után nyitják meg ünnepélyesen a Porciunkula-búcsút, és ebből az alkalomból augusztus 2-án éjfélig teljes búcsú nyerhető a szokásos feltételek mellett. A Porciunkula-búcsú megnyitása után énekes vesperást végeznek.

 

Az arad-ségai Kis Szent Teréz-plébániatemplombanjúlius 28-án, vasárnap 8.30 órakor magyar nyelven szentmise, 11.30 órakor magyar nyelven szentmise 12.30 órakor román nyelven szentmise. 10 órától szentmise Tornyán. Augusztus 1-jén, csütörtökön 18 órakor szentségimádás magyar nyelven, 19 órakor szentségimádás román nyelven.

 

Az újaradi római katolikus egyházközségben július 26-án, pénteken 8 órakor szentmise Angyalkúton, 18 órakor Aradon Biringer Raul házasságot köt Hrisoca Andreával. Július 27-én szombaton 8 órakor szentmise Újaradon, 18 órakor Kisszentmiklóson Döme Antal lelkiüdvéért. Július 28-án, vasárnap 9 órakor magyar nyelvű mise Stepan István, Mária és Pista lelkiüdvéért. 10 órakor német nyelvű szentmise. Az egyházközségben elhunyt Csordás Katalin (68).

 

Az arad-szilvástelepi római katolikus templomban július 28-án, vasárnap 17 órakor tartják a Szent Anna-napi ünnepi szentmisét, amit bemutat és szentbeszédet mond, dr. Bogdan Adamczyk atya.

 

A pécskai római katolikus egyházközségben elhunyt Nagy Rozália (88).

 

A zimándfújfalui római katolikus egyházközséghez tartozó Gyulavarsándon vasárnap 15 órától tartják a templom védőszentje, Szent Anna-napi búcsúünnepséget, ahova a helybeli hívek mellett várják a hazalátogatókat is.

 

A simonyifalvi római katolikus templomban augusztus 3-án, szombaton ökumenikus istentiszteleten emlékeznek meg a Szovjetunióba elhurcoltakról, a szertartás után a Simonyiak Házának az udvarán megkoszorúzzák az elhurcoltak emlékművét.

 

A szentannai római katolikus templomban ma 10 órakor tartják a Szent Anna-napi búcsúünnepséget, de a közösség augusztus 4-én, vasárnap 11 órakor szentmise keretében is megünnepli a Szent Anna tiszteletére felszentelt templom búcsúját. A templombúcsú alkalmából augusztus 2–5. között a Németországban működő szentannai települési és hagyományőrző egyesület több programot kínál az ide látogató vendégeknek.

 

A történelmi jelentőségű világosi római katolikus templom tornya és homlokzata felújításra szorul, aminek a munkálataihoz a helybeli, maroknyi, jobbára idős katolikus hívő anyagi hozzájárulása bizonyára nem lesz elég. A Világosról elszármazott, vagy a település és a helybeli római katolikus egyházközség történelmi jelentőségét értékelőktől támogatásokat köszönettel elfogadnak a következő bankszámlákra: RON: RO24CECEAR3208RON0621591; EURO: RO10CECEAR32B2EURO621629. Az adakozók felajánlásait előre is megköszönik, Isten fizesse meg!

 

Zarándoklat Máriaradnára

Augusztus 2-án, a Porciunkula ünnepén a temesvári egyházmegye területén élő, valamint az időközben külföldre települt német nemzetiségű hívek és leszármazottaik zarándokolnak a máriaradnai bazilikához. A résztvevők az Amerikai Egyesült Államokból, Kanadából, Brazíliából, Ausztriából, Németországból és Romániából érkeznek.

A zarándoklat programja a következő:

10.30 óra: Mária-énekek a kegytemplomban.

11 óra: ünnepi szentmise, főcelebráns Pál József Csaba megyés püspök. A szentmise zenei szolgálatában közreműködik Nina Laubenthal, Wilfried Michl és dr. Franz Metz bánsági származású, jelenleg Németországban élő orgonaművész.

Kb. 13 óra: ebéd, 14.30 óra: keresztúti ájtatosság. Ebéd után a résztvevőknek alkalmuk nyílik megtekinteni a radnai kolostormúzeumot, a kegytárgyboltot és Xantus Géza neves erdélyi festőművész kiállítását.

16 óra: orgonakoncert, fellép: Nina Laubenthal, Wilfried Michl és dr. Franz Metz.

 

Az arad-belvárosi református templomban szombaton 17 órakor köt házasságot Petrila Cristian András és Hotoarcă Naomi. Vasárnap az istentiszteletek 10, illetve 18 órakor kezdődnek, csütörtökön

 

Az arad-gáji református gyülekezet szervezésében vasárnap a Leuka völgyében befejeződik a 40 mozgássérült és hozzátartozó nyári táborozása. Ugyanott hétfőn kezdődik a mintegy 40 gyermek és szülő táborozása

 

 

Az aradi evangélikus-lutheránus gyülekezetben vasárnap 10 órakor kezdődő istentiszteleten nt. Baracsiné Dávid Zsuzsanna református lelkipásztor hirdet igét. A német nyelvű istentisztelet elmarad.

 

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus templomban vasárnap 11 órakor kezdődik az istentisztelet.

 

Az arad-belvárosi baptista gyülekezetben a vasárnap délelőtti imaóra után igehirdetés hangzik el Simon András lelkipásztor részéről. 18 órától megemlékeznek Isten adományáról, a kenyérről, majd aratási ünnepséget tartanak.

 

Hunyad

 

A dévai telepi római katolikus egyházközségben július 28-án, a délelőtti 10.30 órás szentmise után Szent Kristófnak, az utazók védőszentjének közbenjárását kérve, megáldják az autókat. A hívek ezúttal a plébánia udvarára parkolhatnak. Augusztus elsejétől a városi római katolikus plébániát összevonják a telepi plébániával. A miserend is változik. Vasárnap- és ünnepnapokon a Szent Antal-templomban reggel 7.30 és 11 órától lesz magyar nyelvű szentmise. A ferences templomban reggel 9 órától román és este 19 órától magyar nyelvű szentmisét tartanak. Hétköznapokon mindkét templomban 7.30 órakor kezdődnek a reggeli és 19 órakor az esti szentmisék. Minden kedden este 19 órától a ferences templomban román nyelvű szentmisét tartanak.

A dévai református egyházközség fiataljai Rátoni Csaba lelkipásztor vezetésével vesznek részt e héten a debreceni Csillagpont Fesztiválon.

A vajdahunyadi református egyházközségben július 27-én, szombaton délután 18 órakor köt házasságot Mátyás László (33 éves református) és András Loredana (33 éves ortodox).

A petrozsényi római katolikus egyházközségben az elmúlt héten temették a 72 éves Jacob Antont és a 71 éves Heinz (született Matesan) Irinát.

A szászvárosi református egyházközségben e vasárnapon reggel 10 órától lesz istentisztelet. Kudzsiron déli 12 órától kezdődik az istentiszteleti alkalom.

 

 

Temes

 

A hagyomány szellemében Szent Anna és Szent Joachim ünnepén, július 26-án, a temesvári hívek közös szentmisén vesznek részt a máriaradnai bazilikában. Az ünnepi liturgiát 11 órakor Laus Nikola püspöki irodaigazgató celebrálja.

A temesvár-erzsébetvárosi plébánia és a szalvatoriánus rend szervezésében július 24-én, szerdán 12 órakor az erzsébetvárosi templom elől gyalogos zarándokcsoport indul Máriaradnára a Felsőbencsek, Máslak, Temesújfalu útvonalon.

 

A dettai római katolikus közösség július 26-án, Szent Anna és Szent Joachim napján ünnepli a templombúcsút. A templom épületének felújítása miatt a szentmisét 11 órai kezdettel a dettai konferenciateremben mutatják be.

 

Egyházi rendezvények a Zsombolyai Napok keretében

A július 26–28. között zajló Zsombolyai Napok alkalmával a Németországban működő zsombolyai települési és hagyományőrző egyesület, valamint a Német Fórum közös szervezésében több egyházi rendezvényre is sor kerül. A programnak megfelelően július 27-én, szombaton 18 órakor a helyi temetőben megemlékező szentmisét mutatnak be Stefan Jäger festő sírjánál. Vasárnap 11 órakor a Szent Vendel plébániatemplomban szentmisét celebrálnak, 11.45 órai kezdettel pedig Franz Müller orgonista koncertjére kerül sor.

 

Bérmálás Billéden

Dirschl Johann általános helynök augusztus 4-én, vasárnap a billédi plébániatemplomban 15 bérmálásra felkészült fiatalnak szolgáltatja ki a második szentséget. Az ünnepi szentmise 10 órakor kezdődik. A fiatalok felkészítését Dumea Bonaventura plébános irányította.

 

Püspökszentelés Iași-ban

Miután Petru Gherghel iași-i főpásztor 75-ik életévének betöltésekor, az Egyházi Törvénykönyv előírásainak eleget téve benyújtotta lemondását a püspöki hivatalról, Szentatyánk, Ferenc pápa július 6-án Iosif Păuleț eddigi főesperest, a suceavai Nepomuki Szent János plébánia plébánosát nevezte ki megyés püspöknek az egyházmegye élére.

Az újonnan kinevezett főpásztor püspökké szentelésére és a beiktatására augusztus 6-án, Urunk Színeváltozásának ünnepén, 10.30 órai kezdettel kerül sor a iaşi-i Szűz Mária királynő székesegyházban. A szentmise főcelebránsa és fő szentelő Petru Gherghel püspök, az egyházmegye apostoli adminisztrátora, társszentelők: Ioan Robu bukaresti érsek és Aurel Percă iaşi-i segédpüspök.  A kiemelkedő eseményen részt vesz Pál József Csaba temesvári megyés püspök.

 

Koncertsorozat az egyházmegyében

A Temesvári Római Katolikus Püspökség, a Gerhardsforum Banater Schwaben e. V. és a Bánsági Német Demokrata Fórum közös szervezésében, dr. Franz Metz bánsági származású, jelenleg Németországban élő orgonaművész, Nina Laubenthal, Wilfried Michl és Corneliu Meici közreműködésével augusztus 1–4. között négy orgonakoncertre kerül sor a következő program szerint:

augusztus 1-jén, csütörtökön 18.30 órakor a szemlaki evangélikus templomban,

augusztus 2-án, pénteken 16 órakor a máriaradnai kegytemplomban,

augusztus 3-án, szombaton 18 órakor az újaradi római katolikus templomban,

augusztus 4-én, vasárnap 18 órakor a vingai római katolikus templomban.

A belépés díjtalan, adományokat elfogadnak.

 

A ferences család 11. országos találkozója Temesváron

Augusztus 5–8. között szervezik meg a Romániai Ferences Család 11. országos találkozóját, amelynek a temesvár-erzsébetvárosi szalvatoriánus rendház ad otthont. A program keretében az egybegyűltek konferencián, kiscsoportos tevékenységen, szentmisén vesznek részt, ellátogatnak Máriaradnára és Aradra, valamint felkeresik Temesvár több templomát. A találkozó résztvevőinek augusztus 6-án, kedden 11 órakor a temesvár-erzsébetvárosi templomban Dirschl Johann általános helynök mutat be szentmisét.

További információ a https://ofmconv.ro/intalnirea-familiei-franciscane/ linken található.

 

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu