Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Szerda, 2020. május 27., 18.27

Egyházaink hírei

2019. augusztus 02., 04.00 Péntek
Koncertsorozat az egyházmegyében

A Temesvári Római Katolikus Püspökség, a Gerhardsforum Banater Schwaben e. V. és a Bánsági Német Demokrata Fórum közös szervezésében dr. Franz Metz bánsági származású, jelenleg Németországban élő orgonaművész, Nina Laubenthal, Wilfried Michl és Corneliu Meici közreműködésével augusztus 1–4. között több orgonakoncertre kerül sor a következő program szerint:
augusztus 2-án, pénteken 16 órakor a máriaradnai kegytemplomban,
augusztus 3-án, szombaton 18 órakor az újaradi római katolikus templomban,
augusztus 4-én, vasárnap 18 órakor a vingai római katolikus templomban.
A belépés díjtalan, az adományokat köszönettel fogadják.

Zarándoklat Máriaradnára
Augusztus 2-án, a Porciunkula ünnepén a temesvári egyházmegye területén élő, valamint az időközben külföldre települt német nemzetiségű hívek és leszármazottjaik zarándokolnak a máriaradnai bazilikához. A résztvevők az Amerikai Egyesült Államokból, Kanadából, Brazíliából, Ausztriából, Németországból és Romániából érkeznek.
A zarándoklat programja a következő:
10.30 óra: Mária-énekek a kegytemplomban;
11 óra: ünnepi szentmise, főcelebráns: Pál József Csaba megyés püspök. A szentmise zenei szolgálatában közreműködik Nina Laubenthal, Wilfried Michl és dr. Franz Metz bánsági származású, jelenleg Németországban élő orgonaművész;
kb. 13 óra: ebéd;
14.30 óra: keresztúti ájtatosság.
Ebéd után a résztvevőknek alkalmuk nyílik megtekinteni a radnai kolostormúzeumot, a kegytárgyboltot és Xantus Géza neves erdélyi festőművész kiállítását.
16 óra: orgonakoncert, fellép: Nina Laubenthal,Wilfried Michl és dr. Franz Metz.

Egyházi rendezvények az egyházmegyében
A Dunai Svábok Világszövetsége 4. világtalálkozója keretében a jelenlévők számos bánsági helységbe is ellátogatnak, ahol több kulturális és egyházi rendezvényen vesznek részt. A világtalálkozóra az Amerikai Egyesült Államokból, Kanadából, Brazíliából, Ausztriából, Németországból és Romániából érkezett résztvevők augusztus 3-án felkeresik a varjasi Szent László-templomot, augusztus 4-én pedig a 195 éves nickyfalvi templomot. Ez alkalomból az ünnepi szentmise Varjason délután 4 órakor, Nickyfalván 15 órakor kezdődik. Nickyfalván augusztus 3-án, szombaton 19 órakor orgonakoncertre kerül sor, fellép Nagy Henriette Andrea és Eugen Morăriță. A zsombolyai Szent Vendel-templomban az innen elszármazott és most hazalátogató német ajkú hívek augusztus 11-én, vasárnap 11 órakor vesznek részt ünnepi szentmisén. 

A Ferences Család országos találkozója
Augusztus 5–8. között szervezik meg a Romániai Ferences Család 11. országos találkozóját, amelynek a temesvár-erzsébetvárosi szalvatoriánus rendház ad otthont. A program keretében az egybegyűltek konferencián, kiscsoportos tevékenységen, szentmisén vesznek részt, ellátogatnak Máriaradnára és Aradra, valamint felkeresik Temesvár több templomát. A találkozó résztvevőinek augusztus 6-án, kedden 11 órakor a temesvár-erzsébetvárosi templomban Dirschl Johann általános helynök mutat be szentmisét.
További információ a https://ofmconv.ro/intalnirea-familiei-franciscane/ linken található.


Arad

Az arad-belvárosi római katolikus templomban augusztus 4-én, vasárnap szentségimádást tartanak 17 órakor német, 18 órakor magyar nyelven. Augusztus 6-án, Urunk színeváltozása ünnepén 8 órakor német nyelvű szentmise, 10.30 órakor plébániai nagymise, 18 órakor román nyelvű szentmise, 19 órakor magyar nyelvű szentmise. Csütörtökön az esti szentmise után énekes vesperást végeznek.

Az arad-ségai Kis Szent Teréz-plébániatemplomban vasárnap 8.30 és 11.30 órakor magyar nyelven szentmise, 12.30 órakor román nyelven szentmise, 10 órától szentmise Tornyán. Megkeresztelték Kovács Ágnest. Házasságot kötött Laza Adelin Dan és Moldovan Melinda Elisabeta, Anghel Alexandru és Gambioli Cristina Damaris.

Az újaradi római katolikus egyházközség hívei ma, pénteken 11 órától zarándoklatra indulnak Máriaradnára. Augusztus 3-án, szombaton 16 órakor hálaadó szentmise a Brassay család aranylakodalma alkalmából. 18 órakor koncert a templomban. Közreműködik dr. Franz Metz orgonán, Nina Laubenthal (szop-
rán), Wilfred Michl (bariton), Corneliu Meici (fúvós). Augusztus 4-én, vasárnap 9 órakor magyar nyelvű, 10 órakor német nyelvű szentmise.

A simonyifalvi római katolikus templomban augusztus 3-án, szombaton ökumenikus istentiszteleten emlékeznek meg a Szovjetunióba elhurcoltakról, a szertartás után a Simonyiak Házának az udvarán megkoszorúzzák az elhurcoltak emlékművét.

A szentannai római katolikus templomban augusztus 4-én, vasárnap 11 órakor szentmise keretében is megünneplik a Szent Anna tiszteletére felszentelt templom búcsúját. A templombúcsú alkalmából augusztus 2–5. között a Németországban működő szentannai települési és hagyományőrző egyesület több programot kínál az idelátogató vendégeknek.

A történelmi jelentőségű világosi római katolikus templom tornya és homlokzata felújításra szorul, aminek a munkálataihoz a helybeli, maroknyi, jobbára idős katolikus hívő anyagi hozzájárulása bizonyára nem lesz elég. A Világosról elszármazott, vagy a település és a helybeli római katolikus egyházközség történelmi jelentőségét értékelőktől támogatásokat köszönettel elfogadnak a következő bankszámlákra: RON: RO24CECEAR3208RON0621591; EURO: RO10CECEAR32B2EURO621629. Az adakozók felajánlásait előre is megköszönik, Isten fizesse meg!

A Lippai Római Katolikus Egyházközséghez tartozó cser-
aljai római katolikus templomban szombaton 10 órakor találkoznak a Németországba kitelepültek az itthon maradt németekkel. A lippai templomban szombaton 16 órakor köt házasságot Dobai Attila Raul és Mergel Andreea Larisa.

Az arad-belvárosi református templomban vasárnap 10, illetve 18 órától kezdődik az istentisztelet, csütörtökön 18 órától bibliaóra. A gyülekezetben elhunyt Koczog József (87).

Az angyalkúti református templomban vasárnap 12 órakor kezdődik az istentisztelet.

A Mosóczy-telepi református gyülekezetben szombaton 10 órától istentisztelettel indul a csendesnap. Vasárnap 10, illetve 18 órától Aradon, a kettő között 14 órától Németszentpéteren kezdődik istentisztelet.

Az arad-gáji református gyülekezet révén a Leuka völgyében szervezett gyermekek, illetve mozgássérült fiatalok nyári táborának a támogatásáért ezúton is köszönetet mondanak a NEKSZ, a BROT FÜR DIE WELT, a DIAKÓNIA, az IRISZ HÁZ, az EXPERIENCE, az ERGON és a GAW civilszervezeteknek, valamint a gyermekek és a mozgássérült fiatalok ellátásában segítő személyeknek.

Az aradi evangélikus-lutheránus templomban vasárnap 10 órától úrvacsorás magyar nyelvű istentiszteletet, utána agapét tartanak. Ugyanott, csütörtökön 18 órától bibliaóra.

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus gyülekezetben vasárnap 11 órától úrvacsorás istentiszteletet tartanak.

Az arad-belvárosi baptista gyülekezet vasárnap reggeli imaóráján Kiss Viktor és Hasas Dávid igeszolgálata alapján adnak hálát Isten bűnbocsátó kegyelméért.  Ezt követően Kiss László presbiter igehirdetése következik, ugyanakkor a gyülekezet közössége úrvacsorához járul. Az esti istentiszteleten Péter apostol helyreállításának gondolatkörével foglalkozik Ilyés Lajos igehirdetése. Az alkalmi szolgálatokat Kiss József vezeti.


Hunyad

A dévai római katolikus egyházközségben az elmúlt héten temették a 83 éves Kelemen Jánost és a 82 éves Gergely Jánost. Augusztus elsejétől a városi római katolikus plébániát összevonták a telepi plébániával. A miserend is változik. Vasárnap- és ünnepnapokon a Szent Antal-templomban reggel 7.30 és 11 órától lesz magyar nyelvű szentmise. A ferences templomban reggel 9 órától román és este 19 órától magyar nyelvű szentmisét tartanak. Hétköznapokon mindkét templomban 7.30 órakor kezdődnek a reggeli és 19 órakor az esti szentmisék. Minden kedden este 19 órától a ferences templomban román nyelvű szentmisét tartanak.

A petrozsényi római katolikus egyházközségben az elmúlt héten temették a 75 éves korában elhunyt Sántha Erzsébetet. Szombaton 16 órakor köt házasságot Cosmin Georgian Balaur és Anca Ştefania Robica, 17.30 órától Litianu Andrei Alexandru és Panciu Georgiana Ramona, 18.30 órától pedig Chelaru Andrei Vasile és Trifan Diana.

A vulkáni római katolikus egyházközségben augusztus 14-én 17 órától tartják a búcsús szentmisét.

A szászvárosi református egyházközségben vasárnap 10 órakor kezdődik az istentisztelet.

A tordosi református egyházközségben vasárnap déli 12 órakor, Lozsádon 13.30 órától lesz istentiszteleti alkalom.


Krassó-Szörény

Augusztus 4-én, vasárnap, a resicabányai Havas Boldog-
asszony-plébánia
közössége a templombúcsút ünnepli. A szentmisét 10.30 órakor magyar, német és román nyelven Pălie Veniamin plébános mutatja be. A liturgia zenei szolgálatában közreműködik a Harmonia Sacra templomi énekkar prof. Colța George vezényletével, valamint a Fiamma ifjúsági kórus prof. Surdu Christine Maria irányításával. Este 19 órakor a templomban orgonakoncertre kerül sor, fellép prof. Roșoagă Cristian és Păulescu Patrik.


Temes

Rekviem Lugoson
Anna román királyné halálának harmadik évfordulóján Őfelsége Margit királyi hercegnő, a román korona őrzője és férje, főméltóságú Radu romániai herceg augusztus 1-jén a lugosi római katolikus templomban megemlékező szentmisén vett részt. A rekviemet 12 órai kezdettel Pozsonyi Daniel lugosi segédlelkész mutatta be.

Bérmálás Billéden
Dirschl Johann általános helynök augusztus 4-én, vasárnap a billédi plébániatemplomban 15 bérmálásra felkészült fiatalnak szolgáltatja ki a második szentséget. Az ünnepi szentmise 10 órakor kezdődik. A fiatalok felkészítését Dumea Bonaventura plébános irányította.

***
Püspökszentelés Iași-ban
Miután Petru Gherghel iași-i főpásztor 75. életévének betöltésekor, az Egyházi Törvénykönyv előírásainak eleget téve, benyújtotta lemondását a püspöki hivatalról, Szentatyánk, Ferenc pápa július 6-án Iosif Păuleț eddigi főesperest, a suceavai Nepomuki Szent János-plébánia plébánosát nevezte ki megyés püspöknek az egyházmegye élére.
Az újonnan kinevezett főpásztor püspökké szentelésére és a beiktatására augusztus 6-án, Urunk Színeváltozásának ünnepén, 10.30 órai kezdettel kerül sor a iaşi-i Szűz Mária királynő-székesegyházban. A szentmise főcelebránsa és főszentelő Petru Gherghel püspök, az egyházmegye apostoli adminisztrátora, társszentelők: Ioan Robu bukaresti érsek és Aurel Percă iaşi-i segédpüspök.  A kiemelkedő eseményen részt vesz Pál József Csaba temesvári megyés püspök is.
Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu