Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Szerda, 2020. május 27., 18.41

Egyházaink hírei

2019. augusztus 09., 04.00 Péntek
„Előre hírét vették atyáink ennek az éjnek, hogy jól ismerve az esküvéseket, amelyekben hittek, bátrak legyenek. Így bizalommal várta néped az igazak szabadulását és az istentelenek vesztét. Amivel ugyanis az ellenséget sújtottad, azzal minket, akiket hívtál, felmagasztaltál. Mert titokban áldoztak jámbor atyák igaz gyermekei, s egy lélekkel vállalták az igazságos törvényt, hogy jóban és bajban egyaránt osztoznak az igazak, és felhangzottak tőlük az atyák énekei.”.

(Bölcs18, 6–9.)

Zarándoklat Máriaradnára
Augusztus 10-én, szombaton a temesvári és a nagyváradi egyházmegye területén élő szlovák nemzetiségű hívek zarándokolnak a máriaradnai bazilikához. A szentmisét a radnai bazilikában 11 órakor Böcskei László nagyváradi megyés püspök mutatja be.

Zarándoklat Máriacsiklovára
Mária mennybevétele – Nagyboldogasszony – ünnepe alkalmával augusztus 14-én és 15-én egyházmegyénk cseh nemzetiségű közösségei zarándokolnak a máriacsiklovai kegytemplomhoz. A szentmisék rendje a következő:

augusztus 14., szerda
18 órakor főpásztori szentmise, főcelebráns Pál József Csaba megyés püspök. A liturgián részt vesz Hortobágyi Tamás Cirill bencés szerzetes, pannonhalmi főapát;

augusztus 15., csütörtök
7 órakor szentmise cseh nyelven,
9 órakor szentmise magyar, román és német nyelven, celebrálja Dumitru Daniel oraviczabányai plébános. A szentmisét követően, 10 órakor Dumitru Daniel plébános megáldja a templommal szemközti hegyoldalban felújított keresztutat.

A kalocsai érseki székesegyház ünnepe
A kalocsai Nagyboldogasszony-főszékesegyház felszentelésének idei évfordulóján, augusztus 15-én, dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek és metropolita meghívására a búcsús szentmisét 18 órakor Pál József Csaba megyés püspök celebrálja.


Arad

Nagyboldogasszony ünnepe Máriaradnán
Augusztus 15-e Szűz Mária mennybevétele – régi magyar nevén Nagyboldogasszony – ünnepe. A máriaradnai kegytemplomban bemutatott szentmisék rendje a következő:

augusztus 11., vasárnap
8 órakor szentmise magyar nyelven,
10.30 órakor szentmise magyar, román és német nyelven;

augusztus 14., szerda
18.00 óra – szentmise horvát nyelven,
19.00 óra – szentmise román és magyar nyelven,
20.00 óra – rózsafüzér-ájtatosság és körmenet a kegytemplom előtt;

augusztus 15., csütörtök
7.30 óra – szentmise horvát nyelven,
9.30 óra – szentmise magyar nyelven,
11.00 óra – ünnepi szentmise, főcelebráns Hortobágyi Tamás Cirill pannonhalmi főapát, koncelebrál Pál József Csaba temesvári megyés püspök,
13.00 óra – szentmise román nyelven,
14.00 óra – görögkatolikus szentliturgia,
17.00 óra – Gheorghe Iovu meditatív koncertje.

Az arad-belvárosi római katolikus templomban augusztus 11-én, vasárnap 18 órakor tartja titokcseréjét a Rózsafüzér Társulat. Augusztus 15-én, csütörtökön, Nagyboldogasszony ünnepén a következő sorrendben tartják a szentmiséket: 8 órakor német nyelvű szentmise, 10.30 órakor plébániai nagymise, 12 órakor román nyelvű szentmise lesz a templomban. Elhunyt Lengyel Györgyi (83).

Az arad-ségai Kis Szent Teréz-plébániatemplomban vasárnap 8.30 órakor magyar nyelven szentmise, 11.30 órakor magyar nyelven szentmise, 12.30 órakor román nyelven szentmise, 10 órától szentmise Tornyán. Augusztus 15-én, csütörtökön, Nagyboldogasszony ünnepén 8.30 órakor magyar nyelven szentmise, 11.30 órakor magyar nyelven szentmise, 12.30 órakor román nyelven szentmise, 10 órától szentmise Tornyán. A templomban házasságot kötött Bányai Zsolt és Balogh Tímea.

Az arad-mikelakai templom búcsúi szentmiséjét augusztus 15-én, 18 órakor tartják, bemutatja és szentbeszédet mond dr. Bogdan Adamczyk atya. Mindenkit sok szeretettel várnak. A templomban szombaton keresztelik meg Zsirka Dórát. Elhunyt Soós Olga (89).

Az újaradi római katolikus templomban vasárnap 9 órakor magyar, 10 órakor német nyelvű szentmise. Hétfőn nincs szentmise, a hétköznapi misék 8 órakor kezdődnek. Az egyházközségben elhunyt Szántó Adalbert (85).

A pécskai római katolikus templomban szombaton 17 órakor köt házasságot Nagy István és Trifa Katona Ingrid. Az egyházközségben elhunyt Kelemen Mihály Róbert (64), Prodan György (72), Kis Julianna (75), Rabi József (87) és Tóth József (82).

Majláthfalva ünnepe
Az Arad megyei település megalapításának 200. évfordulóját ünneplő majláthfalvi közösség több rendezvénnyel kívánja emlékezetessé tenni a kiemelkedő jubileumot. A programnak megfelelően a helyi római katolikus hívek augusztus 15-én, csütörtökön tartják a Nagyboldogasszony tiszteletére 140 évvel ezelőtt felszentelt templom búcsúünnepét. A szentmise 10 órakor kezdődik. Augusztus 17-én, szombaton kerül sor a Majláthfalva megalapításának 200. évfordulója alkalmából szervezett ünnepségre, amelynek keretében 10 órakor a templomban Pál József Csaba temesvári megyés püspök mutat be szentmisét. A szentmise végén sor kerül Majláthfalva és Monostor települések Családkönyvének, valamint Majláthfalva monográfiájának a bemutatójára.

Templombúcsú és bérmálás Zimándközön
A zimándújfalui római katolikus plébániához tartozó zimándközi közösség augusztus 18-án, vasárnap a 12 órakor kezdődő szentmise keretében ünnepli a Szent István-templom felszentelésének évfordulóját, amely alkalommal 12 fiatal részesül a bérmálás szentségében. A szentmise főcelebránsa Pál József Csaba megyés püspök. A fiatalok felkészítését Szabó Péter zimándújfalui plébános irányította.

Augusztus 15-én, Nagyboldogasszony ünnepén a simonyifalvi római katolikus templomban 18 órakor kezdődik az ünnepélyes szentmise, amelynek a végén a Szűzanya szobrával körmenetet szerveznek a templom körül. Elhunyt Németh János (79).

Augusztus 15-én 14 órától tartják a Nagyboldogasszony tiszteletére felszentelt székudvari római katolikus templom búcsúünnepségét, ahol szentbeszédet mond ft. Szabó Péter zimándújfalui plébános.

A történelmi jelentőségű világosi római katolikus templom tornya és homlokzata felújításra szorul, aminek a munkálataihoz a helybeli, maroknyi, jobbára idős katolikus hívő anyagi hozzájárulása bizonyára nem lesz elég. A Világosról elszármazott, vagy a település és a helybeli római katolikus egyházközség történelmi jelentőségét értékelőktől támogatásokat köszönettel elfogadnak a következő bankszámlákra: RON: RO24CECEAR3208RON0621591; EURO: RO10CECEAR32B2EURO621629. Az adakozók felajánlásait előre is megköszönik, Isten fizesse meg!

Az arad-belvárosi református templomban szombaton 17 órakor köt házasságot Kovács Bertalan és Veres Edina. Ugyanott vasárnap az istentiszteletek 10, illetve 18 órakor kezdődnek, csütörtökön 18 órától bibliaóra. Elhunyt Szervecz Erzsébet (89) és Tatár Ferenc (85).

Az arad-belvárosi református gyülekezethez tartozó angyalkúti református templomban vasárnap 12, a majláthfalviban ugyanaznap 15 órakor kezdődik az istentisztelet.

A Mosóczy-telepi református gyülekezetben szombaton 17 órától ifjúsági bibliaóra, vasárnap 10 órától istentiszteletet tartanak, ahol Visky Péter kolozsvár-tóközi segédlelkész hirdet igét. Utána Sipos András helybeli lelkész és Visky Péter segédlelkész megkeresztelik az unokájukat, Visky Rebekát. Ugyancsak vasárnap 18 órától istentisztelet.

Az aradi evangélikus-lutheránus templomban vasárnap 10 órától magyar, 11.30 órától német nyelvű istentiszteletet, csütörtökön 18 órától bibliaórát tartanak.

A fazekasvarsándi evangélikus lutheránus gyülekezetben vasárnap 12 órakor kezdődik az istentisztelet.

Az arad-belvárosi baptista gyülekezet vasárnap reggeli imaóráján Kürti Csaba és Gál Gyula szólják az igét. Téma: Mentsen meg Isten szívünk hitetlen megkeményedésétől.  Ezt követően Simon András lelkipásztor prédikációjában Isten páratlan igazságosságáról szól. Az esti igehirdetés Péter apostol életének egy újabb mozzanatát világítja meg. Az alkalmi szolgálatokat Horváth Sándor vezeti.


Hunyad

A dévai római katolikus egyházközségben
a miserendváltozás nyomán a ferences templomban minden kedden reggel 7.30 órától tartanak román nyelvű szentmisét. A Nagyboldogasszony-templomban augusztus 15-én este 18 órakor tartják a búcsús szentmisét.

A petrozsényi római katolikus egyházközségben szombaton köt házasságot Costache Alin és Bucică Bianca.

A vulkáni római katolikus egyházközségben augusztus 14-én délután 17 órától tartják a búcsús szentmisét.

A szászvárosi református egyházközségben vasárnap délelőtt 10 órakor kezdődik az istentisztelet.

Az algyógyi református egyházközségben vasárnap déli 12 órától lesz istentiszteleti alkalom.

A vajdahunyadi református egyházközségben szombaton temetik a 70 éves korában elhunyt Vass Józsefet. Szombaton délután 18 órakor köt házasságot Lehman Ervin Zoltán és Bârzu Zenovica.


Krassó-Szörény

Megemlékező szentmise Resicabányán

A resicabányai Havas Boldogasszony-templomban augusztus 18-án, vasárnap a 10 órakor kezdődő német nyelvű szentmise keretében imával emlékeznek a resicabányai születésű Ferdinand Hauptmann ordináriusra halálának 30. évfordulója alkalmából.

Templombúcsú Ruszkabányán
A nándorhegyi plébániához tartozó ruszkabányai filia római katolikus közössége augusztus 24-én, szombaton tartja a Szent Bernát tiszteletére felszentelt 156 éves templom búcsúünnepét, amelynek keretében megemlékeznek a plébánia alapításának 216. évfordulójáról. A szentmise 18 órakor kezdődik.
 

Temes

Falunapok Óbesenyőn – Dvete Nedeli
Az Óbesenyői Polgármesteri Hivatal augusztus 14–17. között falunapokat szervez, amelynek programjában számos kulturális és szórakoztató műsor szerepel. A falunapok keretében ünnepli a helyi római katolikus közösség a Nagyboldogasszony tiszteletére felszentelt templom búcsúját. Velciov Péter helyi plébános meghívására a szentmisét augusztus 15-én, csütörtökön 11 órakor Salman Demeter nagylaki plébános mutatja be. A liturgiát követően, 12 órakor a közösség tagjai koszorút helyeznek el Nikola Stanislavici csanádi püspök emlékművénél.

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu