Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Csütörtök, 2020. február 20., 03.52

Egyházaink hírei

2019. augusztus 13., 16.17 Kedd

„Azért mi is, akiket a tanúknak ilyen nagy felhője vesz körül, tegyünk le minden terhet és a minket környező bűnt, kitartással fussuk végig az előttünk álló küzdőpályát. Tekintsünk fel a hit szerzőjére és bevégzőjére, Jézusra, aki az előtte levő öröm helyett keresztet szenvedett, nem törődve a gyalázattal; és Isten trónjának jobbján ül” (Zsolt 110, 1.)

 

 

Arad

 

Az arad-ségai Kis Szent Teréz-plébániatemplomban augusztus 18-án, vasárnap 8.30 órakor magyar nyelven szentmise, 11.30 órakor magyar nyelven szentmise, 12.30 órakor román nyelven szentmise. Megkeresztelték Jurj Antonia Mariát.

 

A Mosóczy-telepi római katolikus templomban csütörtökön, nagyboldogasszony ünnepén a szentmise 17 órakor kezdődik.

 

Az újaradi római katolikus templomban augusztus 18-án, vasárnap 9 órakor magyar nyelvű szentmise Tóth Ilona, 10 órakor német nyelvű mise a Friedrich és Hess család elhunyt tagjainak lelkiüdvéért. A hétköznapi szentmisék reggel 8 órakor kezdődnek.

 

Majláthfalva ünnepe

Az Arad megyei település megalapításának 200. évfordulóját ünneplő majláthfalvi közösség több rendezvénnyel kívánja emlékezetessé tenni a kiemelkedő jubileumot. A programnak megfelelően a helyi római katolikus hívek augusztus 15-én, csütörtökön tartják a Nagyboldogasszony tiszteletére 140 évvel ezelőtt felszentelt templom búcsúünnepét. A szentmise 10 órakor kezdődik. Augusztus 17-én, szombaton kerül sor a Majláthfalva megalapításának 200. évfordulója alkalmából szervezett ünnepségre, amelynek keretében 10 órakor a templomban Pál József Csaba temesvári megyés püspök mutat be szentmisét. A szentmise végén sor kerül Majláthfalva és Monostor települések Családkönyvének, valamint Majláthfalva monográfiájának a bemutatójára.

 

Templombúcsú és bérmálás Zimándközön

A zimándújfalui római katolikus plébániához tartozó zimándközi közösség augusztus 18-án, vasárnap a 12 órakor kezdődő szentmise keretében ünnepli a Szent István-templom felszentelésének évfordulóját, amely alkalommal 12 fiatal részesül a bérmálás szentségében. A szentmise főcelebránsa Pál József Csaba megyés püspök. A fiatalok felkészítését Szabó Péter zimándújfalui plébános irányította.

 

Augusztus 15-én, Nagyboldogasszony ünnepén a simonyifalvi római katolikus templomban 18 órakor kezdődik az ünnepélyes szentmise, amelynek a végén a Szűzanya szobrával körmenetet szerveznek a templom körül.

 

A lippai római katolikus egyházközségben elhunyt Vekov Edit (50).

 

Augusztus 15-én 14 órától tartják a Nagyboldogasszony tiszteletére felszentelt székudvari római katolikus templombúcsúünnepségét, ahol szentbeszédet mond ft. Szabó Péter zimándújfalui plébános.

 

A történelmi jelentőségű világosi római katolikus templom tornya és homlokzata felújításra szorul, aminek a munkálataihoz a helybeli, maroknyi, jobbára idős katolikus hívő anyagi hozzájárulása bizonyára nem lesz elég. A Világosról elszármazott, vagy a település és a helybeli római katolikus egyházközség történelmi jelentőségét értékelőktől támogatásokat köszönettel elfogadnak a következő bankszámlákra: RON: RO24CECEAR3208RON0621591; EURO: RO10CECEAR32B2EURO621629. Az adakozók felajánlásait előre is megköszönik, Isten fizesse meg!

 

Az arad-belvárosi református gyülekezetben vasárnap 10, illetve 18 órától istentisztelet, csütörtökön 18 órától bibliaóra.

 

Az aradi evangélikus-lutheránus gyülekezetben vasárnap 10 órától magyar nyelvű istentiszteletet, csütörtökön 18 órától bibliaórát tartanak.

 

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus gyülekezetben szombaton 11 órától istentiszteletet tartanak, majd a közös ebéd után foglalkozásokat szerveznek a felnőtt hívekkel, illetve a gyermekekkel. Vasárnap az istentisztelet 11 órakor kezdődik.

 

A simonyifalvi evangélikus lutheránus gyülekezet ifjúsági művészeti tábort szervez 40 gyermekkel Kladován. Vasárnap az istentisztelet Simonyifalván 10, Szapáryligeten 15 órakor kezdődik.

 

Az arad-belvárosi baptista gyülekezet vasárnap reggeli imaóráján Kürti Mihály Isten örökké tartó jelenvalóságáról szól az imádkozók fele. Ezt követően az igehirdetés a hit általi megigazulás gondolatát világítja meg. Az est igeszolgálatban Simon András lelkipásztor a bibliai Ruth családjának viszontagságos történetét világítja meg. Az alkalmi szolgálatokat if. Ilyés Lajos vezeti.

 

Krassó-Szörény

 

Megemlékező szentmise Resicabányán

A resicabányai Havas Boldogasszony-templomban augusztus 18-án, vasárnap a 10 órakor kezdődő német nyelvű szentmise keretében imával emlékeznek a resicabányai születésű Ferdinand Hauptmann ordináriusra halálának 30. évfordulója alkalmából.

 

 

 

Temes

Templombúcsúk az egyházmegyében

- A szabadfalui római katolikus közösség augusztus 17-én, szombaton ünnepli a Szent Rókus-templom felszentelésének 242. évfordulóját és a templombúcsút. Az ünnepségen részt vesz a battonyai hívek egy csoportja. A 9.30 órakor kezdődő liturgia főcelebránsa Bajnai István battonyai plébános.

- A gátaljai plébániához tartozó Temesbökény római katolikus templomát a Boldogságos Szűz Mária Világ Királynője tiszteletére szentelték. A templombúcsút augusztus 18-án, vasárnap 13 órakor szentmise keretében ünnepli a helyi közösség. A liturgiát Máthé Lóránd gátaljai plébános celebrálja.

- A nándorhegyi plébániához tartozó ruszkabányai filia római katolikus közössége augusztus 24-én, szombaton tartja a Szent Bernát tiszteletére felszentelt 156 éves templom búcsúünnepét, amelynek keretében megemlékeznek a plébánia alapításának 216. évfordulójáról. A szentmise 18 órakor kezdődik.

 

Püspökszenteles a váci székesegyházban

Szentatyánk, Ferenc pápa 2019. július 12-én Marton Zsoltot, a Központi Papnevelő Intézet rektorát váci megyés püspökké nevezte ki. Püspökké szentelése augusztus 24-én 10 órakor lesz a váci székesegyházban. Az ünnepi szentmisén részt vesz Pál József Csaba megyés püspök.

 

Zarándoklat Münchenbe

A dunai sváb közösségek tagjai augusztus 25-én, vasárnap a müncheni Maria Ramersdorf kegytemplomhoz zarándokolnak. A 18 órakor kezdődő ünnepi szentmise főcelebránsa Pál József Csaba megyés püspök. A zarándoklat, amelyen részt vesz Reinholz Andreas máriaradnai plébános is, erősíteni kívánja a két kegytemplom közötti partneri kapcsolatot.

 

Papi továbbképző Gyulafehérváron

A gyulafehérvári főegyházmegye az előző évekhez hasonlóan, idén is megszervezi a papi továbbképzőt, amely kiváló alkalom arra, hogy a lelkipásztoroknak szellemi és lelki téren, valamint az oltártestvéri kapcsolatainkban felfrissülést, a találkozás lehetőségét nyújtsa. A szeptember 2–6. között megtartandó papi továbbképző a Főegyházmegyei Hatóság előzetesen megállapított tanmenetét követi, mely három tematikát kínál az érdeklődőknek: szentírástudományi, egyháztörténelmi és pasztorálteológiai megfontolásokat bontakoztat ki. Helyszín: a Gyulafehérvári Megtestesült Bölcsességről nevezett Szeminárium (SIS).

 

Unitárius istentisztelet

Augusztus 18-án, vasárnap délután 5 órakor rendes havi unitárius istentiszteletre kerül sor a temesvári evangélikus egyház gyülekezeti termében (Ionel Brătianu tér 2. szám, a Törvényszék közelében). Igét hirdet Koppándi Zoltán, a Dél-Nyugat-Erdélyi Unitárius Szórványegyházközség lelkipásztora.

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu