Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Szombat, 2020. augusztus 08., 05.59

Egyházaink hírei

2019. augusztus 22., 17.44 Csütörtök

„ALLELUJA! Dicsérjétek az Urat minden népek, dicsérjétek őt minden nemzetek! Mert megerősíttetett mirajtunk az ő irgalma, és jósága örökre megmarad!” (Zs. 116.)

 

Arad

Az arad-belvárosi római katolikus templomban csütörtökön az esti szentmise után énekes vesperást végeznek. Az egyházközségben elhunyt Görbe Apollónia (76) és Farkas József (86).

 

Az arad-ségai Kis Szent Teréz plébániatemplomban augusztus 25-én, vasárnap 8.30 órakor magyar nyelven szentmise, 11.30 órakor magyar nyelven szentmise, 12.30 órakor román nyelven szentmise, 10 órától szentmise Tornyán.

 

A Zimándújfalui Római Katolikus Egyházközségben szolgál egy hónapig ft. Varga János arad-belvárosi segédlelkész, aki a szabadságát töltő ft. Szabó Péter plébánost helyettesíti.

 

A történelmi jelentőségű világosi római katolikus templom tornya és homlokzata felújításra szorul, aminek a munkálataihoz a helybeli, maroknyi, jobbára idős katolikus hívő anyagi hozzájárulása bizonyára nem lesz elég. A Világosról elszármazott, vagy a település és a helybeli római katolikus egyházközség történelmi jelentőségét értékelőktől támogatásokat köszönettel elfogadnak a következő bankszámlákra: RON: RO24CECEAR3208RON0621591; EURO: RO10CECEAR32B2EURO621629. Az adakozók felajánlásait előre is megköszönik, Isten fizesse meg!

 

Az arad-belvárosi református templomban szombaton 16.30 órakor köt házasságot Szabados Krisztián, Bányai Melindával. A templomban a hét folyamán, naponta 18 órától bűnbánati alkalmakat tartanak. Vasárnap a 10 órakor kezdődő ünnepi istentiszten a hívek úrvacsorát vesznek újkenyérre. Ugyanaznap 18 órától istentiszteletet tartanak. A gyülekezethez tartozó angyalkúti templomban vasárnap 12 órától úrvacsorás istentiszteletet tartanak új kenyérre. Hasonló alkalomra kerül sor a majláthfalvi református gyülekezetben vasárnap 15 órától.

 

A Mosóczy-telepi református gyülekezetben zajló bűnbánati hét alkalmából pénteken és szombaton 18 órától bűnbánati alkalmakat tartanak. Vasárnap 10 órától úrvacsorával egybekötött istentiszteletet tartanak új kenyérre. Hasonló alkalom kezdődik vasárnap 14 órától a németszentpéteri református gyülekezetben. Vasárnap 18 órától istentisztelet Aradon. A héten a Mosóczy-telepi gyülekezetben szolgál az angliai missziói munkáról hazatért Törő Attila és Törő Nikolett lelkész-házaspár. A gyülekezetben elhunyt Belkó Judit (71).

 

Az arad-gáji református gyülekezetben zajló bűnbánati hét alkalmából szombaton 18 órától bűnbánati alkalom, vasárnap 10 órától hálaadó istentisztelet az új kenyérért, úrvacsorával.

 

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit a XVII. Szentleányfalvi Magyar Falunapra. Az ünnepség szeptember 7-én, szombaton délután 16 órakor veszi kezdetét a református templomban. A rendezvény programja: 16 órától istentisztelet – igét hirdet nt. Módi József esperes úr, a CREDO együttes kárpátaljai verséneklő zenekar szolgálata, vendéglelkészek igei köszöntője, a Zerindi Fúvószenekar és a helyi kis énekkarok szolgálata, koszorúzás Szondy Géza emléktáblájánál és I. világháborús emlékműnél, 18 órától a templomkertben köszöntők a politikusok és a meghívottak részéről, ifjak gitárműsora, bográcsozás és kötetlen beszélgetés, képes vetítés az eltelt év eseményeiről, munkálatairól.

 

Az aradi evangélikus-lutheránus templomban vasárnap 10 órától magyar nyelvű istentiszteletet tartanak.

 

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus gyülekezetben vasárnap az istentisztelet 11 órakor kezdődik.

 

Az arad-belvárosi baptista gyülekezet vasárnap reggeli imaóráján Kürti Elemér és Szűcs Norbert imára buzdítása az erdélyi magyar misszióra kéri Isten áldását.  Ezt követően a délelőtti igehirdetés A megszentelődés alapja címmel hangzik el Simon András lelkipásztor részéről. Az esti istentiszteleten folytatódik Ruth könyvének tanulmányozása. Az alkalmi szolgálatokat Szűcs János vezeti.

 

Hunyad

 

A dévai római katolikus egyházközségből vasárnap 11 órától hálaadó szentmisére kerül sor. Szombaton délelőtt bárki a plébániára hozhat 1-2 darabot az új zöldség- és gyümölcstermésből. Jövő szombaton, szeptember 7-én délelőtt 11 órától Nagyágon lesz a templombúcsú Kisboldogasszony tiszteletére. A szentmisén megemlékeznek Msgr. ft. Lönhart Ferenc püspökre, aki 200 évvel ezelőtt, 1819-ben született Nagyágon, 1882 és 1897 között pedig a főegyházmegye püspöke volt. Az ünnepségre zarándoklatot szerveznek, iratkozni az irodában lehet

 

A dévai református egyházközségben jövő héten hétfőtől péntekig reggel 9-től délután 4-ig gyermek bibliahetet szerveznek a Melite gyülekezeti házban.

 

A vajdahunyadi református egyházközségben újkenyér alkalmával a vasárnapi istentiszteleten úrvacsoraosztás lesz. Hétfőn kísérték utolsó földi útjára János István (75) gondnokot.

 

A petrozsényi római katolikus egyházközségbenmúlt vasárnap keresztelték meg Popovici Dávidot. Az egyházközségben szombaton fogad örök hűséget egymásnak Ficău Nicolae és Cazangiu Erika, vasárnap pedig Dávid Andrást keresztelik meg.

 

A lupényi római katolikus egyházközségbenszerdán búcsúztatták Tófalvi Istvánt (72).

 

 

Temes

Zarándoklat Münchenbe

A dunai sváb közösségek tagjai augusztus 25-én, vasárnap a müncheni Maria Ramersdorf-kegytemplomhoz zarándokolnak. A 18 órakor kezdődő ünnepi szentmise főcelebránsa Pál József Csaba megyés püspök. A zarándoklat, amelyen részt vesz Reinholz Andreas máriaradnai plébános is, erősíteni kívánja a két kegytemplom közötti partneri kapcsolatot.

 

Papi továbbképző Gyulafehérváron

A gyulafehérvári főegyházmegye az előző évekhez hasonlóan, idén is megszervezi a papi továbbképzőt, amely kiváló alkalom arra, hogy a lelkipásztoroknak szellemi és lelki téren, valamint az oltártestvéri kapcsolatainkban felfrissülést, a találkozás lehetőségét nyújtsa. A szeptember 2–6. között megtartandó papi továbbképző a Főegyházmegyei Hatóság előzetesen megállapított tanmenetét követi, mely három tematikát kínál az érdeklődőknek: szentírás-tudományi, egyháztörténelmi és pasztorál-teológiai megfontolásokat bontakoztat ki. Helyszín: a Gyulafehérvári Megtestesült Bölcsességről nevezett Szeminárium (SIS).

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu