Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Vasárnap, 2020. május 31., 19.30

Egyházaink hírei

2019. szeptember 05., 18.29 Csütörtök

„Mert melyik ember ismerheti Isten akaratát, és ki tudná elgondolni, mit kíván Isten? Hiszen a halandók gondolatai bátortalanok, és terveink ingatagok, mert a romlandó test teher a léleknek, s a földi sátor lehúzza a sokat tűnődő elmét. Alig sejtjük azokat, amik a földön vannak, csak fáradsággal értjük meg azt, ami szemünk előtt van, az égieket pedig ki tudná kifürkészni? Ki ismerte meg akaratodat, hacsak te nem adtál bölcsességet, s el nem küldted szent lelkedet a magasból? Így lettek egyenessé a földön levők útjai, s így tanulták meg az emberek, mi tetszik neked, hisz a bölcsesség által menekültek meg, Uram, akik neked kezdettől fogva kedvesek voltak.’’ (Bölcs 9,13-19)

 

Arad

 

Az arad-belvárosi római katolikus templomban ma 18 órakor tartja titokcseréjét a Rózsafüzér Társulat. Csütörtökön az esti szentmise után énekes vesperást végeznek. Szeptember 15-én a délelőtti magyar nyelvű szentmisék után aláírásgyűjtést szervez a helyi RMDSZ a november 10-i köztársasági elnökválasztással kapcsolatban. Az aláírásgyűjtés helye a plébániai iroda melletti hittanterem lesz.

Elhunyt Menczer Margareta (85),0 Menczer István (88) és Niedermayer György (67).

 

Az arad-ségai Kis Szent Teréz plébániatemplombanvasárnap (szeptember 8.) Kisboldogasszony ünnepén 8.30 és 11.30 órakor magyar nyelven szentmise; 12.30 órakor román nyelven szentmise; 10 órától szentmise Tornyán. Házasságot kötött: Beleiu Octavian Dorin és Andraș Anamaria Alexandra.

Az újaradi római katolikus templomban szeptember 8-án, vasárnap 9 órakor magyar nyelvű szentmise Russ Angéla lelki üdvéért. 10 órakor német szentmise,

A hétköznapi misék reggel 8 órakor kezdődnek. Hétfőn nincs istentisztelet. Az egyházközségben elhunyt Gombos Erzsébet (76).

Az arad-mikelakai római katolikus templombanmegkeresztelték Dimofte Amma Andreeát. Az egyházközségben elhunyt Buda Ştefan (70).

A kisiratosi római katolikus közösség szeptember 14-én, szombaton, a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén tartja a templombúcsút. Zilahi András helyi plébános meghívására az ünnepi szentmisét 11.30 órakor Pál József Csaba megyéspüspök mutatja be. Az egyházközségben elhunyt Kovács Károly (70).

A simonyifalvi római katolikus templombanhétfőn 9 órától tanévnyitó szentmisét tartanak a diákok, a pedagógusok és a szülők részvételével.

Az arad-belvárosi református templomban szombaton 17 órakor köt házasságot Greţ Gábor András és Bota Andreea Alexandra. Vasárnap a 10 órakor kezdődő istentiszteleten keresztelik meg Revnic Ioan Alexandru és Forgács Tímea gyermekét, Revnic Janis-Milánt. Ugyanaznap a templomban 18 órától istentisztelet, csütörtökön 18 órától bibliaóra.

A gyülekezetben elhunyt Peţcan Erzsébet (82) és Szarka Péter (78).

Az angyalkúti református templombanvasárnap 12 órakor kezdődik az istentisztelet.

Az aradi evangélikus-lutheránus templomban vasárnap 10 órától magyar, 11.30 órától német nyelvű istentiszteletet, csütörtökön 18 órától bibliaóra.

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus templomban szombaton 11 órától 50 éves házassági évfordulójuk alkalmából áldást mondanak Pelle Józsefre és feleségére, Ilonára. Vasárnap 11 órától tanévnyitó istentiszteletet tartanak.

Az arad-belvárosi baptista gyülekezet vasárnap reggeli imaóráján az Úr népének megszentelődéséért imádkoznak a hívek. A délelőtti igehirdetés A lelki Izráel címmel hangzik el Kulcsár Barnabás részéről. Az esti istentiszteleten Ruth könyve tanulmányozásának befejező részére kerül sor. Az alkalmi szolgálatokat Szűcs Norbert vezeti.

 

 

Hunyad

 

 

A dévai római katolikus egyházközségben szombat este fél héttől tanévnyitó koncert lesz a közkedvelt csíkszeredai Role együttes közreműködésével a Páduai Szent Antal plébániatemplomban. Vasárnap a 11 órai szentmisén a Role teljesít zenei szolgálatot.

A dévai református egyházközségben a vasárnapi tanévnyító istentiszteleten gyermekműsor is lesz, melynek végén a gyerekeket apró ajándékokkal jutalmazzák.

A csernakeresztúri római katolikus egyházközségbenszombaton fogad örök hűséget egymásnak a helyi Nyisztor Renáta és a nyárádszeredai Kacsó Lehel.

A petrozsényi római katolikus egyházközségbenkedden kísérték utolsó földi útjára Fancsali Istvánt (71), illetve Makkai Annát (72).

A lupényi római katolikus egyházközségbencsütörtökön búcsúztatták Dobay Veronikát (74).

 

 

Temes

 

Családos zarándoklat Csíksomlyóra

A gyulafehérvári főegyházmegye csíksomlyói családos zarándoklatára szeptember 7-én, szombaton kerül sor. Az ünnepi szentmisét 11.30 órai kezdettel Pál József Csaba megyéspüspök mutatja be.

 

Ifjúsági zarándoklat Máriaradnára

Szeptember 7-én, szombaton az Egyházmegyei Ifjúsági Központ szervezésében a temesvári fiatalok máriaradnai gyalogos zarándoklatára kerül sor. A résztvevők 6 órakor indulnak a temesvári székesegyház elől. A zarándokok az újszentesi, a temesgyarmati, a hidasligeti, a temesfüvesi templomokat érintve 14 órakor érkeznek Máslakra, ahol több órás pihenő következik. A résztvevők hozzanak magukkal hálózsákot és izolírt. A nehéz csomagokat gépkocsi szállítja Máslakig, majd tovább Radnáig. Innen a fiatalok éjszaka 2 órakor indulnak tovább a Temesillésd–Temesújfalu–Lippa útvonalon. Az ünnepi szentmisét szeptember 8-án, vasárnap, 11 órakor celebrálják a máriaradnai kegytemplomban.

 

Templombúcsúk az egyházmegyében

A temesvár-józsefvárosi római katolikus közösség szeptember 8-án, Kisboldogasszony napján ünnepli a templombúcsút. Szilvágyi Zsolt helyi plébános meghívására a szentmisét 10 órakor P. Barazsuly István SDS temesvár-erzsébetvárosi plébános mutatja be. A szentmisét követően közös ebédre és együttlétre van lehetőség a plébánia udvarán.

A boksánbányai plébániához tartozó Királykegye(Tirol) római katolikus közössége szeptember 8-án, Szűz Mária születésének emlékünnepén tartja a templombúcsút. A szentmise a helyi Szent Anna Házban 14 órakor kezdődik.

Szeptember 8-án, Kisboldogasszony napján a krassócsörgői plébániához tartozó Dognácska római katolikus közössége a templom felszentelésének 278. évfordulóját ünnepli. A szentmisét 11 órakor Ebenspanger Ferenc ny. lelkipásztor mutatja be.

A temesvár-gyárvárosi plébániához tartozó Győrödrómai katolikus templomát Kisboldogasszony tiszteletére szentelték fel. A templombúcsút szeptember 7-én, szombaton, 11 órakor szentmisével ünnepli a helyi közösség. A liturgia főcelebránsa Kapor János temesvár-gyárvárosi plébános.

A nagycsanádi egyházközséghez tartozó Óbébrómai katolikus templomát Szűz Mária Szent Neve tiszteletére szentelték. A templombúcsút szeptember 15-én, vasárnap ünnepli a közösség. A szentmisét 11 órai kezdettel Bene Tamás nagycsanádi plébános mutatja be.

A krassócsörgői római katolikus templomot1846. szeptember 12-én, Szűz Mária Szent Neve napján szentelték fel, a titulusa azonban Szent Fülöp és Szent Jakab apostol. A közösség minden évben szeptember 12-én a templom felszentelésének évfordulóját ünnepli. Idén a szentmise 12 órakor kezdődik. A szentmisét követően esperességi gyűlést tartanak.

 

Ünnepi miserend a máriaradnai Bazilikában

 

Szeptember 8. a Szűzanya születésének ünnepe, Kisboldogasszony napja. Ez alkalomból a máriaradnai kegytemplom miserendje a következő:

 

Szeptember 6-a, péntek

17 óra – Szentmise bolgár nyelven

18 óra – Szentmise román nyelven

19 óra – Rózsafüzér ájtatosság és szentségimádás bolgár nyelven

 

Szeptember 7-e, szombat

  8 óra – Szentmise bolgár nyelven az óbesenyői híveknek

  9 óra – Szentmise bolgár nyelven a berestyei híveknek

10 óra – Szentmise bolgár nyelven a vingai híveknek

13 óra – Görög katolikus szent liturgia

14 óra – Keresztúti ájtatosság bolgár nyelven

15.30 óra – Görög katolikus keresztúti ájtatosság

17 óra – Szentmise magyar nyelven

18 óra – Szentmise horvát nyelven

19 óra – Szentmise román nyelven

20 óra – Rózsafüzér ájtatosság és körmenet

21.30 – 5 óra között – Imaéjszaka (a kegytemplom egész éjszakán át nyitva marad az imádkozni vágyó hívek számára)

24 óra – Szentmise román nyelven a roma hívek számára

 

Szeptember 8-a, vasárnap

7.30 óra – Szentmise horvát nyelven

9.30 óra – Szentmise magyar nyelven

10 óra – Görög katolikus szent liturgia a Mária parkban (a Bazilika mögött)

11 óra – Pontifikális szentmise magyar, román és német nyelven, főcelebráns Pál József Csaba megyéspüspök

13 óra – Szentmise román nyelven

19 óra – Szentmise román nyelven

 

Tanévnyitó a Gerhardinum Római Katolikus Líceumban

A 2019–2020-as iskolai év kezdete alkalmából szeptember 9-én, hétfőn a Gerhardinum Római Katolikus Líceum tantestülete, a nevelők és a tanulók 10 órakor a temesvár-erzsébetvárosi templomban ünnepélyes tanévnyitón, ezt követően pedig Veni Sancte szentmisén vesznek részt. A liturgiát Pál József Csaba megyéspüspök mutatja be.

 

A Renovabis Alapítvány kongresszusa

Münchenben szeptember 11-én és 12-én tartja 23. nemzetközi kongresszusát a Renovabis Alapítvány, amelynek témája: Egyház a nagyvárosban. Lelkipásztori kihívások Keleten és Nyugaton. A rendezvényen a temesvári egyházmegyét Laus Nikola püspöki irodaigazgató képviseli.

 

Főpásztori látogatás

Pál József Csaba megyéspüspök június elején megkezdte idei püspöki vizitációját, amelynek keretében az év folyamán 12 Temes megyei és 7 Arad megyei plébániát keres fel. A látogatás alkalmával a Főpásztor találkozik az egyháztanács tagjaival, a fiatalokkal, a gyermekekkel, a plébánia munkatársaival, a testvéregyházak lelkipásztoraival, valamint a különféle egyesületek képviselőivel és felkeres egyet a plébánia filiái közül. A vizitáció következő állomása a nagyszentmiklósi egyházközség, amelyet szeptember 10-én és 11-én keres fel a Főpásztor. Az ünnepi szentmise a helyi templomban szeptember 10-én, kedden 17.30 órakor kezdődik. Itt Pál József Csaba megyéspüspököt Andó Attila helyi plébános fogadja. Szeptember 12-én és 13-án a berestyei plébániára látogat el a Főpásztor. A vizitációt megnyitó szentmise a plébániatemplomban szeptember 12-én, csütörtökön 17.30 órakor kezdődik, amelynek keretében a közösség nevében Drăghia Novița Marian plébános üdvözli a megyéspüspököt. A főpásztori látogatás szeptember 16-án és 17-én a csáki plébánián, szeptember 19-én és 20-án pedig a dettai egyházközségben folytatódik. Mindkét templomban a vizitációt megnyitó szentmise 17.30 órakor kezdődik. A megyéspüspököt Csákon Filip Dorin Gyula plébános, Dettán pedig Lokodi Attila plébános fogadja.

 

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu