Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Szombat, 2020. augusztus 15., 20.41

Egyházaink hírei

2019. szeptember 12., 16.50 Csütörtök

„Adj békét, Urunk, nekünk, akik benned bizakodunk, hogy prófétáid igazmondóknak bizonyuljanak; hallgasd meg hűséges néped könyörgéseit!”

(Vö. Sir 36, 18.)

 

Az arad-belvárosi római katolikus templomban vasárnap a délelőtti magyar misék után a plébániairoda melletti hittanteremben aláírásgyűjtésre várják az RMDSZ munkatársai a kedves híveket, a november 10-i államelnök-választással kapcsolatban. A választás nagyon fontos a magyarság számára, hiszen most az erdélyi magyarság saját jelöltet indíthat a választáson Kelemen Hunor személyében. De a választási törvény előírásai szerint ez csak akkor lehetséges, ha a jelöléssel együtt fel tudunk mutatni 200 000 támogató aláírást is. Ezeket az aláírásokat az RMDSZ szeptember 15. kell megszerezze. Támogassuk ezt a kezdeményezést mindannyiunk javára!

Csütörtökön az esti szentmise után énekes vesperást végeznek.

A templomban egy ideje megszaporodott a csendháborítás, koldusok, hajléktalanok, veszélyes személyek randalíroznak a szentmisék alatt is. Mostantól a rendőrség felügyelet alatt tartja a templomot, és kérik a híveket, hogy ne támogassák a koldusokat semmilyen formában, sem adományainkkal, sem megértésünkkel, mert az említett személyek nem rászorulók, hanem bűnszervezet tagjai, és gesztusunkkal csak bátorítanánk őket. Komoly veszély forrása lehet, ha itt zavartalanul saját kényük-kedvük szerint tehetnének.

 

Az arad-ségai római katolikus egyházközséghez tartozó Tornyán szeptember 14-én, szombaton 9.30 órakor kezdődik a Szent Kereszt felmagasztalása jegyében felszentelt római katolikus templom búcsúünnepsége, amelynek főcelebránsa, ünnepi szónoka a tornyai gyökerű ft. Czank Gábor gyomaendrődi plébános. Ugyanaznap 16.30 órától a templomban vecsernyét tartanak.

Az arad-ségai templomban vasárnap 8.30 órakor magyar nyelven szentmise, 11.30 órakor magyar nyelven szentmise, 12.30 órakor román nyelven szentmise, 10 órától Szentmise Tornyán. Az egyházközségben házasságot kötött Bocica Bogdan-Ionuț és Dieac Florentina Loredana. Elhunyt Szűcs Ioan (92)

 

Az újaradi római katolikus templomot Szűz Mária szent neve tiszteletére szentelték fel. A templombúcsút szeptember 15-én, vasárnap ünnepli a közösség. A szentmisét 10 órai kezdettel Dirschl Johann általános helynök mutatja be német és magyar nyelven, 17 órakor szentmise Angyalkúton. A hétköznapi misék 8 órakor kezdődnek. Hétfőn nincs szentmise.

 

A Mosóczy-telepi római katolikus egyházközség hívei szombaton autóbusszal utaznak a szerbiai Versecre, ahol részt vesznek a Szent Kereszt felmagasztalása jegyében felszentelt templom búcsúünnepségén. A Mosóczy-telepi templomban szombaton 16.45 órakor köt házasságot Dobrota Ion Nesta Melindával.

 

A mikelakai római katolikus egyházközségben elhunyt Balogh Terézia (89).

 

A kisiratosi római katolikus közösség szeptember 14-én, szombaton, a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén tartja a templombúcsút. Zilahi András helyi plébános meghívására az ünnepi szentmisét 11.30 órakor Pál József Csaba megyés püspök mutatja be.

 

A pécskai római katolikus templomban szombaton délután 17 órakor keresztelik meg Karácsony Annamáriát. Az egyházközségben elhunyt Bella Pscherhoffer Mátyás (78) és Hlubina Károly (56).

 

Koncert Máriaradnán

Az Eufonia kamarazenei fesztivál keretében szeptember 22-én, vasárnap 18 órakor The Sound of Classics címmel klasszikus zenei koncertre kerül sor a máriaradnai kegytemplomban. Fellépnek az Abel Tomàs Realp hegedűművész vezette vonósnégyes és hegedű Masterclass zenei kurzus résztvevői. Műsoron J. S. Bach, W. A. Mozart, L. v. Beethoven és C. Saint-Saens művei szerepelnek.

 

A történelmi jelentőségű világosi római katolikus templom tornya és homlokzata felújításra szorul, aminek a munkálataihoz a helybeli, maroknyi, jobbára idős katolikus hívő anyagi hozzájárulása bizonyára nem lesz elég. A Világosról elszármazott, vagy a település és a helybeli római katolikus egyházközség történelmi jelentőségét értékelőktől támogatásokat köszönettel elfogadnak a következő bankszámlákra: RON: RO24CECEAR3208RON0621591; EURO: RO10CECEAR32B2EURO621629. Az adakozók felajánlásait előre is megköszönik, Isten fizesse meg!

 

Az arad-belvárosi református templomban vasárnap 10, illetve 18 órától istentisztelet, csütörtökön 18 órától bibliaóra. A gyülekezetben elhunyt Popoviciu Piroska (93) és Szarka Péter (78). A gyülekezethez tartozó angyalkúti templomban vasárnap 12, a majláthfalvi templomban 15 órakor kezdődik az istentisztelet.

 

Az aradi evangélikus-lutheránus templomban vasárnap 10 órától magyar nyelvű istentisztelet, csütörtökön 18 órától bibliaóra, szombaton 11 órától vallásóra következik.

 

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus templomban vasárnap 11 órakor kezdődik az istentisztelet.

 

Az arad-belvárosi baptista gyülekezet vasárnap reggeli imaóráján – lévén a keresztyén egység napja – Kürti Elemér és Pap Dániel buzdítására az imádkozók Isten áldását kérik a pedagógusokra és a diákokra egyaránt. A vasárnap délelőtti igehirdetés Van maradék a kiválasztás szerint címmel hangzik el a római levél alapján.  Az esti istentiszteleten új sorozat indul a példabeszédek könyvének tanulmányozásával. Igét hirdet Simon András lelkipásztor, az alkalmi szolgálatokat Hasas Dávid vezeti.

 

Hunyad

A dévai római katolikus egyházközségben e héten temették a 84 éves korában elhunyt Fleicher Wilhelmet. A hittanórák október 7-től kezdődnek a Szent Antal-templomban kifüggesztett program szerint. Szintén októbertől minden szombat délelőtt 10 és 13 óra között kézművesfoglalkozás, illetve fafaragás lesz a dévai Szent Antal Házban, melyre mindenkit szeretettel várnak.

A dévai református egyházközségben e héten temették a 83 éves Szente (szül. Károly) Juditot.

A szászvárosi református egyházközségbenaugusztus utolsó hetében temették a 89 éves korában elhunyt Szilágyi Endre nyugalmazott református lelkipásztort. E vasárnapon délután 16 órától lesz istentisztelet.

A tordosi református egyházközségbenvasárnap reggel 10 órától lesz istentisztelet.

A lozsádi református egyházközségbenvasárnap délben 12 órakor kezdődik az istentiszteleti alkalom. 

A petrozsényi római katolikus egyházközségbenszombaton a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén reggel 9 órától lesz szentmise.  Szeptember 13-án köt házasságot Pica Adrian és Imling Karina, 14-én pedig Mihuţ Paul és Colnic Alina.

A csernakeresztúri római katolikus egyházközségben vasárnap a Szent Kereszt Felmagasztalásának ünnepén búcsús szentmise lesz. 

 

Temes

 

Templombúcsúk az egyházmegyében

Az óteleki római katolikus közösség szeptember 14-én, szombaton, a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén tartja a templombúcsút. Heinrich József helyi plébános meghívására az ünnepi szentmisét 11 órakor Máthé Lajos újszentesi plébános celebrálja.

Az oraviczabányai római katolikus közösség szeptember 14-én, szombaton, a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén tartja a templombúcsút. Dumitru Daniel helyi plébános meghívására az ünnepi szentmisét délután 5 órakor Sima M. Mihai Milan lelkipásztor celebrálja.

Szeptember 14-én, a Szent Kereszt Felmagasztalása ünnepén van a temesvári piarista templom felszentelésének emléknapja. Ez alkalomból a szentmisét délután 6 órai kezdettel Miklós Csaba majláthfalvi plébános mutatja be.

A nagycsanádi egyházközséghez tartozó Óbéb római katolikus templomát Szűz Mária Szent Neve tiszteletére szentelték. A templombúcsút szeptember 15-én, vasárnap ünnepli a közösség. A szentmisét 11 órai kezdettel Bene Tamás nagycsanádi plébános mutatja be.

 

A verseci Szent Kereszt-kápolna búcsúünnepe

Szeptember 14-én, szombaton, a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén tartják a verseci hegyi kápolna búcsúünnepét. A liturgikus program a következő:

a hegyen 10 órakor szentmise horvát nyelven és keresztúti ájtatosság magyar nyelven, 11 órakor szentmise magyar nyelven és keresztúti ájtatosság horvát nyelven.

A nagytemplomban 14 órakor bűnbánati liturgia, 15 órakor szentségimádás, 16 órakor Rózsafüzér ájtatosság, 17 órakor pontifikális szentmise, főcelebráns dr. Német László nagybecskereki megyés püspök.

A Szent Kereszt-kápolna a környék egyik legrégibb zarándokhelyének számít, falait az első német telepesek emelték 1720–1728. között. A kápolna előtt 1759-ben három keresztet állítottak fel. A kis templom tornya csak a XIX. században készült el, teljes felújítása 1821-ban fejeződött be.

A kegykápolnát az év minden szakában zarándokok százai keresik fel, a búcsú alkalmából odaérkező német, magyar, horvát és más nemzetiségű hívek száma több ezerre tehető. A táj szépsége sok kirándulót is vonz.

 

Ünnepség Újpécsen

A temesvári egyházmegyéhez tartozó Újpécsen 25 évvel ezelőtt, 1994-ben hozta létre az Esseni Egyházmegyei Caritas Szervezet az első családi típusú gyermekotthont. A projekt azóta a temesvári egyházmegyei Caritas szervezet keretében működik, és jelentősen kibővült: a négy házban jelenleg 21 gyermek és fiatal (3-21 év között) talált szeretetteljes otthonra. A 25 éves jubileumot a közösség szeptember 14-én, szombaton ünnepli. Ez alkalomból a szentmisét a helyi templomban 11 órai kezdettel Dirschl Johann általános helynök celebrálja.

 

Főpásztori látogatás

Pál József Csaba megyés püspök június elején megkezdte idei püspöki vizitációját, amelynek keretében az év folyamán 12 Temes megyei és 7 Arad megyei plébániát keres fel. A látogatás alkalmával a Főpásztor találkozik az egyháztanács tagjaival, a fiatalokkal, a gyermekekkel, a plébánia munkatársaival, a testvéregyházak lelkipásztoraival, valamint a különféle egyesületek képviselőivel és felkeres egyet a plébánia filiái közül. A vizitáció következő állomása a csáki egyházközség, amelyet szeptember 16-án és 17-én keres fel a Főpásztor. Az ünnepi szentmise a helyi templomban szeptember 16-án, hétfőn 17.30 órakor kezdődik. Itt Pál József Csaba megyés püspököt Filip Dorin Gyula helyi plébános fogadja. Szeptember 19-én és 20-án a dettai plébániára látogat el a Főpásztor. A vizitációt megnyitó szentmise a plébániatemplomban szeptember 19-én, csütörtökön 17.30 órakor kezdődik, amelynek keretében a közösség nevében Lokodi Attila plébános üdvözli a megyéspüspököt.

 

A családok ünnepe Magyarláposon

A kolozsvár-szamosújvári görög katolikus egyházmegye szervezésében szeptember 21-én, szombaton Magyarláposon kerül sor a családok egyházmegyei találkozójára. A rendezvényen részt vesz és előadást tart Pál József Csaba megyés püspök. A Főpásztor értekezésének témája Szentatyánk, Ferenc pápa romániai látogatásának mottójához kapcsolódik: Járjunk együtt.

 

Ifjúsági szentmise a temesvár-erzsébetvárosi templomban

Szeptember 22-én, vasárnap délután 6 órakor az iskolás gyermekeket, fiatalokat és egyetemistákat várják a temesvár-erzsébetvárosi templomba, ahol szentmise keretében megáldják őket és az iskolatáskákat. Énekel a Juventus Salvator énekkar és a temesvári máltai önkéntes fiatalok kórusa.

 

Zarándoklat Mátraverebély-Szentkúton

A magyarországi Mátraverebély-Szentkút Nemzeti Kegyhelyen szeptember 22-én, vasárnap tartják a Szent Pió atya búcsút. A 11 órakor kezdődő szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond Pál József Csaba megyés püspök.

 

Egyházmegyei zarándoklat Nagycsanádra

Szeptember 24-én, kedden, Szent Gellért ünnepén 11 órai kezdettel a nagycsanádi templomban Pál József Csaba megyés püspök szentmisét celebrál. A liturgiára érkező zarándokcsoportok nem csak soknemzetiségű tájegységünket képviselik, Szent Gellért oltalmát kérni a határon túlról is érkeznek lelkipásztorok és hívek.

 

Püspökkari Konferencia ülése Nagybányán

A romániai Katolikus Püspöki Kar őszi ülését szeptember 25–27. között Nagybányán tartják, a máramarosi görög katolikus püspökség szervezésében. A temesvári egyházmegyét Pál József Csaba főpásztor képviseli.

 

Jótékonysági koncert a temesvár-erzsébetvárosi templomban

Szeptember 26-án, csütörtökön az este 7 órakor kezdődő jótékonysági koncert keretében az érdeklődők és a hívek adományaikkal támogathatják a templom orgonájának felújítását. Fellép Téglás Márta (hegedű), Gabriela Dodean (brácsa), Gianluca Vanzelli (fuvola), Marius Bernecker (cselló).

 

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu