Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Kedd, 2020. július 14., 13.29

Egyházaink hírei

2019. szeptember 19., 16.09 Csütörtök

„Azt parancsoltad nekünk, hogy pontosan megtartsuk tanításodat. Adj jó irányt útjaimnak, hogy mindig akaratodat kövessem.” (Zsolt 118, 4–5.)

 

Arad

Az arad-belvárosi római katolikus egyházközségben szeptember 24-én, kedden zarándokutat szerveznek Csanádra a Szent Gellért-búcsúra. Jelentkezni a plébániai irodán lehet. Szeptember 24-től, keddtől az esti magyar nyelvű szentmisék 17 órakor kezdődnek. Csütörtökön az esti szentmise után énekes vesperást végeznek a templomban. Ebben a tanévben is indítanak a plébánián első szentáldozásra és bérmálásra felkészítő hittanórákat. Azokra a plébániai irodán lehet jelentkezni. A hittanórák kezdéséről később adnak pontos információt.

 

Az arad-ségai Kis Szent Teréz-plébániatemplomban vasárnap (szeptember 22.) 8.30 órakor magyar nyelven szentmise, 11.30 órakor magyar nyelven szentmise, 12.30 órakor román nyelven szentmise, 10 órától szentmise Tornyán. Az egyházközségben házasságot kötött Strifler Andrei Mihai és Lupea Nora Roberta. Elhunyt Döme Veronika (69) és Sebestyén Magdalena (77).

Október 1-jén, kedden, Lisieux-i Szent Teréz napján, az Arad Ségai templom búcsúünnepe lesz. Szeretettel várjuk a kedves híveket és minden Kis Szent Teréz tisztelőt az ünnepi szentmisére, amely 17.30 órakor kezdődik.

A szentmisét ft. Bakó László püspöki titkár fogja celebrálni.

 

A Mosóczy-telepi római katolikus hittanteremben szombaton 11 órától ifjúsági találkozót szerveznek. Az egyházközségben elhunyt Horváth Ilona (72)

 

Az újaradi római katolikus egyházközségben szeptember 21-én, szombaton 18 órától előesti mise Kissztentmilóson. Szeptember 22-én, vasárnap 9 órakor magyar nyelvű szentmise Panek Imre lelkiüdvéért. 10 órakor német nyelvű istentisztelet. A plébániahivatal hétfőtől péntekig 8–12 óra között tart nyitva, csütörtökön 16–17 óra között is.

 

Október 8-án, kedden, Szűz Mária Magyarok Nagyasszonya ünnepén, a magyar ajkú hívek zarándoklata Máriaradnára. Az ünnepi szentmise 11 órakor kezdődik, amelyet Pál József Csaba, Egyházmegyénk főpásztora fog celebrálni.

Kérjük a kedves híveket, hogy mielőbb jelentkezzenek plébánosaiknál a zarándoklat megszervezése végett.

 

Koncert Máriaradnán

Az Eufonia Kamarazenei Fesztivál keretében szeptember 22-én, vasárnap 18 órakor The Sound of Classics címmel klasszikus zenei koncertre kerül sor a máriaradnai kegytemplomban. Fellépnek az Abel Tomàs Realp hegedűművész vezette vonósnégyes és hegedű Masterclass zenei kurzus résztvevői. Műsoron J. S. Bach, W. A. Mozart, L. v. Beethoven és C. Saint-Saens művei szerepelnek.

 

Az 1880-ban épült kisiratosi római katolikus templomkülső felújítását pályázati támogatások, illetve a hívek hozzájárulásával, több évi komoly munkával sikerült felújítani. Belülről azonban a salétrom miatt levert vakolat felújítására, a belső tér újrafestésére további komoly beruházásokra van szükség, aminek az előteremtése az egyre idősödő hívek számára komoly kihívást jelent. A nemes célra támogatásokat köszönettel elfogadnak közvetlenül vagy a Raiffeisen Bank aradi kirendeltségén nyitott RO09 RZBR 0000 0600 0202 7240-s bankszámlán. A nemes lelkű adományokat Isten fizesse!

 

A történelmi jelentőségű világosi római katolikus templom tornya és homlokzata felújításra szorul, aminek a munkálataihoz a helybeli, maroknyi, jobbára idős katolikus hívő anyagi hozzájárulása bizonyára nem lesz elég. A Világosról elszármazott, vagy a település és a helybeli római katolikus egyházközség történelmi jelentőségét értékelőktől támogatásokat köszönettel elfogadnak a következő bankszámlákra: RON: RO24CECEAR3208RON0621591; EURO: RO10CECEAR32B2EURO621629. Az adakozók felajánlásait előre is megköszönik, Isten fizesse meg!

 

A Mosóczy-telepi római katolikus egyházközség hittantermében szombaton 11 órától ifjúsági találkozót szerveznek. Az egyházközségben elhunyt Horváth Ilona (72).

 

Az arad-belvárosi református templomban vasárnap 10, illetve 18 órától istentisztelet, csütörtökön 18 órától bibliaóra. A gyülekezetben elhunyt Cui Judit (73) és Baliga Sára Irén (83).

 

Az angyalkúti református templomban vasárnap 12 órakor kezdődik az istentisztelet.

 

A Mosóczy-telepi református gyülekezetben ma 19 órától bibliaórát tartanak házastársaknak, szombaton 12 órától gyermek istentisztelet, 14 órától kátéóra, 17 órától ifjúsági istentisztelet. Vasárnap Aradon 10, illetve 20 órától istentisztelet, hasonló alkalom a gyülekezethez tartozó Németszentpéteren 14 órától. Megkeresztelték Szilágyi Márk Benetet és Kaszta Alex Lászlót. A gyülekezetben elhunyt Fültesi Pál (91).

 

Az arad-belvárosi baptista gyülekezet vasárnap reggeli imaóráján Hegyi Dénes és Kui István buzdítására a hívek az Istenbe vetett bizalom erősítéséért imádkoznak. Ezt követően a megtérés alapvető feltételéről, a gondolkodás megváltozásáról hangzik el igehirdetés Simon András lelkipásztor részéről. Az esti istentiszteleten folytatódik a Példabeszédek könyvének a tanulmányozása. Az alkalmi szolgálatokat Kürti Gábor vezeti.

 

 

Hunyad

A dévai római katolikus egyházközségben a hittanórák október 7-től kezdődnek a Szent Antal-templomban kifüggesztett program szerint. Szintén októbertől minden szombat délelőtt 10 és 13 óra között kézműves-foglalkozás, illetve fafaragás lesz a dévai Szent Antal Házban, melyre mindenkit szeretettel várnak.

A dévai református egyházközségben a vasárnapi istentisztelet keretében lép fel a Sepsiszentgyörgyi Magyar Férfi Dalárda, Jakab Árpád vezetésével.

A szászvárosi református egyházközségben vasárnap délelőtt 10 órától lesz istentisztelet.

A petrozsényi római katolikus egyházközségben a héten temették a 72 éves korában elhunyt Makkai Annát.

A délnyugat-erdélyi unitárius egyházközségben szombaton 13.30 órakor keresztelik a temesvári evangélikus templomban a Szilágyi család Milán nevű kisfiát.

A vajdahunyadi református egyházközségben jövő héten látják vendégül a holland testvérgyülekezet négytagú küldöttségét.

 

 

Temes

 

A családok ünnepe Magyarláposon

A kolozsvár-szamosújvári görög katolikus egyházmegye szervezésében szeptember 21-én, szombaton Magyarláposon kerül sor a családok egyházmegyei találkozójára. A rendezvényen részt vesz és előadást tart Pál József Csaba megyés püspök. A Főpásztor értekezésének témája Szentatyánk, Ferenc pápa romániai látogatásának mottójához kapcsolódik: Járjunk együtt!

 

Ifjúsági szentmise a temesvár-erzsébetvárosi templomban

Szeptember 22-én, vasárnap délután 6 órakor az iskolás gyermekeket, fiatalokat és egyetemistákat várják a temesvár-erzsébetvárosi templomba, ahol szentmise keretében megáldják őket és az iskolatáskákat. Énekel a Juventus Salvator énekkar és a temesvári máltai önkéntes fiatalok csoportja.

 

Zarándoklat Mátraverebély-Szentkúton

A magyarországi Mátraverebély-Szentkút Nemzeti Kegyhelyen szeptember 22-én, vasárnap tartják a Szent Pió atya búcsút. A 11 órakor kezdődő szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond Pál József Csaba megyéspüspök.

 

 

Egyházmegyei zarándoklat Nagycsanádra

Szeptember 24-én, kedden, Szent Gellért ünnepén 11 órai kezdettel a nagycsanádi templomban Roos Márton ny. püspök szentmisét mutat be első vértanú püspökünk emlékére. Magyar, román és német nyelven szentbeszédet mond Kondé Lajos szeged-csanádi pasztorális püspöki helynök, Lunic Daniel herkulesfürdői plébános és Cădărean Ion lelipásztor, a máriaradnai múzeum adminisztrátora. A liturgiára érkező zarándokcsoportok nem csak soknemzetiségű tájegységünket képviselik, Szent Gellért oltalmát kérni a határon túlról is érkeznek lelkipásztorok és hívek.

 

A Püspökkari Konferencia ülése Nagybányán

A romániai Katolikus Püspöki Kar őszi ülését szeptember 25–27. között Nagybányán tartják, a máramarosi görög katolikus püspökség szervezésében. A temesvári egyházmegyét Pál József Csaba főpásztor képviseli.

 

Jótékonysági koncert a temesvár-erzsébetvárosi templomban

Szeptember 26-án, csütörtökön az este 7 órakor kezdődő jótékonysági koncert keretében az érdeklődők és a hívek adományaikkal támogathatják a templom orgonájának felújítását. Fellép Téglás Márta (hegedű), Gabriela Dodean (brácsa), Gianluca Vanzelli (fuvola), Marius Bernecker (cselló).

 

Templombúcsúk az egyházmegyében

- Az Assisi Szent Ferenc tiszteletére felszenteltferencfalvi római katolikus templom búcsúját szeptember 29-én, vasárnap ünnepli a közösség. A 15 órakor kezdődő szentmisét Pălie Veniamin resicabányai plébános celebrálja.

- A Lisieux-i Szent Teréz tiszteletére felszenteltarad-ségai római katolikus templomban október 1-jén, kedden 17.30 órakor kezdődik a búcsús szentmise. Király Árpád helyi plébános meghívására a liturgia főcelebránsa és szónoka Bakó László püspöki titkár.

 

Főpásztori látogatás

Pál József Csaba megyés püspök június elején megkezdte idei püspöki vizitációját, amelynek keretében az év folyamán 12 Temes megyei és 7 Arad megyei plébániát keres fel. A látogatás alkalmával a Főpásztor találkozik az egyháztanács tagjaival, a fiatalokkal, a gyermekekkel, a plébánia munkatársaival, a testvéregyházak lelkipásztoraival, valamint a különféle egyesületek képviselőivel és felkeres egyet a plébánia filiái közül. A vizitáció következő állomása a gátaljai egyházközség, amelyet szeptember 29-én és 30-án keres fel a Főpásztor. A szeptember 29-én, vasárnap 16.30 órakor kezdődő szentmisét a Főpásztor a kivándorlókért és menekültekért ajánlja fel. A vizitáció alkalmából a megyéspüspököt Máthé Lóránd helyi plébános fogadja.

 

Az elvándorlók és menekültek világnapja

Szentatyánk Ferenc pápa szeptember 29-re, a hónap utolsó vasárnapjára hirdette meg az elvándorlók és menekültek világnapját. Ez alkalommal a Szent Péter téren bemutatott ünnepi pápai szentmisén a temesvári egyházmegyét Toman Zoltán egyházmegyei bírósági titkár és Sima Mihai Milan lelkipásztor képviseli.

 

Rendkívüli missziós hónap

Szentatyánk, Ferenc pápa kezdeményezésére az Egyház 2019. októberében rendkívüli missziós hónapot tart, amelynek témája: Megkereszteltek és küldetésre rendeltek: Krisztus Egyháza misszióban a világban. Ferenc pápa annak a reményének adott hangot, hogy a rendkívüli missziós hónap alkalmas idő lesz az imára, a tanúságtételre, a biblikus és teológiai reflexióra, a katekézisre és a missziós karitászra. Október ugyanakkor hagyományosan Szűz Mária, a Rózsafüzér királynője hónapja is.

 

A Bolyai János Szakkollégium megáldása

Október 2-án, szerdán 14 órai kezdettel kerül sor a temesvári Bolyai János Szakkollégium épületének ünnepélyes megáldására és felavatására. A szertartást Pál József Csaba megyés püspök celebrálja.

 

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu