Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Kedd, 2020. július 14., 13.31

Egyházaink hírei

2019. szeptember 26., 15.35 Csütörtök

„Mindent igaz ítélettel cselekedtél, Urunk, amit tettél velünk, mert vétkeztünk ellened és parancsaidnak nem engedelmeskedtünk; mégis dicsőítsd meg nevedet, és tégy velünk nagy irgalmasságod szerint.” (Dán 3, 31.)

 

Zarándoklat Máriaradnára

Egyházmegyénk lelkipásztorai, az itt tevékenykedő férfi és női szerzetesrendek tagjai, valamint a plébániák alkalmazottai és világi munkatársai október 5-én, szombaton a máriaradnai bazilikához zarándokolnak. A szentmisét 10 órai kezdettel Pál József Csaba megyés püspök celebrálja.

A szentmisét követően, 11.30 órakor a jelenlévők előadáson vesznek részt, amelynek címe: Eucharisztia és közösség. Meghívott előadó: Szénégető István, a Gyulafehérvári Főegyházmegye családreferense. Ezt követően kiscsoportos beszélgetésre kerül sor. Délután 14.30–15.45 óra között a jelenlévők műhelymunkákon vesznek részt, amelyek témái a család, az ifjúság, a szociális tevékenységek, a megszentelt élet, lelkiségi mozgalmak, nevelés, oltár körüli szolgálat, kántor és oltáriszentségi énekek, valamint a teremtett világ védelmére vonatkozó Laudato Si pápai enciklika bemutatása. A programot 15.45 órakor hálaadó szentségimádás zárja a kegytemplomban.

 

Templombúcsúk az egyházmegyében

Az Assisi Szent Ferenc tiszteletére felszentelt ferencfalvi római katolikus templom búcsúját szeptember 29-én, vasárnap ünnepli a közösség. A 15 órakor kezdődő szentmisét Pălie Veniamin resicabányai plébános celebrálja.

Assisi Szent Ferenc a védőszentje az oravicabányai plébániáhoztartozó Szászkabánya római katolikus templomának. A templombúcsút október 5-én, szombaton ünnepli a közösség. A 11 órakor kezdődő szentmisét Dumitru Daniel oravicabányai plébános celebrálja.

Az újszentesi római katolikus templomot 1979-ben szentelték fel Mária, a Rózsafüzér Királynője tiszteletére. Idén a búcsút október 6-án, vasárnap ünnepli a helyi római katolikus közösség. Ft. Máthé Lajos helyi plébános meghívására a 13 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa ft. Kapor János temesvár-gyárvárosi plébános, román nyelven Filip Dorin Gyula csáki plébános mond szentbeszédet.

 

Főpásztori látogatás

Pál József Csaba megyés püspök június elején megkezdte idei püspöki vizitációját, amelynek keretében az év folyamán 12 Temes megyei és 7 Arad megyei plébániát keres fel. A látogatás alkalmával a Főpásztor találkozik az egyháztanács tagjaival, a fiatalokkal, a gyermekekkel, a plébánia munkatársaival, a testvéregyházak lelkipásztoraival, valamint a különféle egyesületek képviselőivel, és felkeres egyet a plébánia filiái közül. A vizitáció következő állomása a gátaljai egyházközség, amelyet szeptember 29-én és 30-án keres fel a Főpásztor. A szeptember 29-én, vasárnap 16.30 órakor kezdődő szentmisét a Főpásztor a kivándorlókért és menekültekért ajánlja fel. A vizitáció alkalmából a megyés püspököt Máthé Lóránd helyi plébános fogadja.

 

 

Arad

 

Az arad-belvárosi római katolikus templomban október 3-án, csütörtökön az esti szentmise előtt 16.30 órakor tartják meg szent Ferenc tranzitusát. Az esti szentmise után énekes vesperást végeznek. Október 4-én, pénteken látogatják meg a plébániához tartozó betegeket. Október 6-án, vasárnap 17.30 órakor kezdődik az aradi vértanú tábornokok emlékmiséje a templomban. A szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond Pál József Csaba temesvári római katolikus megyés püspök. Október 10-én és 11-én kánoni vizitációt tart a plébánián egyházmegyénk püspöke, Pál József Csaba. A vizitációt megnyitó szentmise a plébániatemplomban október 10-én, csütörtökön 17.30 órakor kezdődik, amelynek keretében a közösség nevében P. Blénesi Róbert OFMConv plébános üdvözli a megyés püspököt.

Ebben a tanévben is indítanak a plébánián első szentáldozásra és bérmálásra felkészítő hittanórákat. Jelentkezni a plébániai irodán lehet. A hittanórák pontos kezdetéről később adnak tájékoztatást.

 

Az arad-ségai Kis Szent Teréz-plébániatemplomban vasárnap 8.30 órakor magyar nyelven szentmise, 11.30 órakor magyar nyelven szentmise, 12.30 órakor román nyelven szentmise, 15 órától szentmise Tornyán.

Csütörtökön 18 órától szentségimádás magyar nyelven, 19 órától szentségimádás román nyelven. Az egyházközségben megkeresztelték Fákó Izsák Albertet. Házasságot kötött Papp Tibor Cristian és Méreg Karolina Gyöngyi. Októberben minden szentmise előtt 15 perccel, meg lesz tartva az októberi ájtatosság. Október 1-jén, kedden, Lisieux-i Szent Teréz napján, az arad-ségai templom búcsúünnepén szeretettel várják a kedves híveket és minden Kis Szent Teréz-tisztelőt az ünnepi szentmisére, amely 17.30 órakor kezdődik. A szentmisét ft. Bakó László püspöki titkár fogja celebrálni.

 

Az újaradi római katolikus templomban szeptember 28-án, szombaton 8 órakor szentmise. Szept. 29-én, vasárnap 9 órakor magyar, 10 órakor német nyelvű szentmise Gain Aurel lelkiüdvéért. A hétköznapi szentmisék reggel 8 órakor kezdődnek. Hétfőn nincs szentmise. 

 

Október 8-án, kedden, Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya ünnepén, a magyar ajkú hívek zarándoklata Máriaradnára.

Az ünnepi szentmise 11 órakor kezdődik, amelyet Pál József Csaba, egyházmegyénk főpásztora celebrál. Kérjük a kedves híveket, hogy mielőbb jelentkezzenek plébánosaiknál a zarándoklat megszervezése végett.

 

A zimándújfalui római katolikus egyházközséghez tartozó kisjenői templomban szeptember 29-én, vasárnap 17 órától tartják a Szent Mihály arkangyal tiszteletére felszentelt templom búcsúünnepségét, amelynek fő celebránsa, a település szülötte, Bakos Gábor érmihályfalvi plébános lesz.  A búcsúi szentmise végén megkoszorúzzák dr. Boros Béla címzetes érsek, a település szülöttének az emléktábláját. Az ünnepélyes szertartásra szeretettel várják a híveket. Vasárnap az egyházközséghez tartozó Szentleányfalván 9, Zimándközön 9.30, Zimándújfalun 10.30, Gyulavarsándon 15 órakor kezdődik a szentmise.

 

Az 1880-ban épült kisiratosi római katolikus templomkülső felújítását pályázati támogatások, illetve a hívek hozzájárulásával, több évi komoly munkával sikerült felújítani. Belülről azonban a salétrom miatt levert vakolat felújítására, a belső tér újrafestésére további komoly beruházásokra van szükség, aminek az előteremtése az egyre idősödő hívek számára komoly kihívást jelent. A nemes célra támogatásokat köszönettel elfogadnak közvetlenül vagy a Raiffeisen Bank aradi kirendeltségén nyitott RO09 RZBR 0000 0600 0202 7240-s bankszámlán. A nemes lelkű adományokat Isten fizesse!

 

A történelmi jelentőségű világosi római katolikus templom tornya és homlokzata felújításra szorul, aminek a munkálataihoz a helybeli, maroknyi, jobbára idős katolikus hívő anyagi hozzájárulása bizonyára nem lesz elég. A Világosról elszármazott, vagy a település és a helybeli római katolikus egyházközség történelmi jelentőségét értékelőktől támogatásokat köszönettel elfogadnak a CEC Banknál nyitott következő bankszámlákra: RON: RO24CECEAR3208RON0621591; EURO: RO10CECEAR32B2EURO621629. Az adakozók felajánlásait előre is megköszönik, Isten fizesse meg!

 

Az arad-belvárosi református templomban ma 15 órakor köt házasságot Schampek Gedeon Norbert és Czeglédi Andrea Anita. Vasárnap 10, illetve 18 órától kezdődnek az istentiszteletek, csütörtökön 18 órától bibliaóra. A gyülekezetben elhunyt Katona Zoltán (61) és Simei Irma (72). A gyülekezethez tartozó Angyalkúton vasárnap 12 órakor kezdődik az istentisztelet.

 

A Mosóczy-telepi református gyülekezetben szombaton 12 órától gyermek istentiszteletet, 14 órától kátéórát, 17 órától ifjúsági bibliaórát tartanak. Vasárnap az istentiszteletek 10, illetve 18 órakor kezdődnek.

 

A nagyzerindi református gyülekezetben múlt szombaton keresztelték meg Prentel Mihály és Vékás Gyöngyvér Sára nevű gyermekét, illetve Csomós László és Zleocki Angéla Lóránt Olivér nevű gyermekét. A templomban vasárnap 10.30 órakor kezdődő istentiszteleten keresztelik meg Tóth Zsolt és Antal Renáta Bence nevű, második gyermekét.

 

Az aradi evangélikus-lutheránus templomban vasárnap 10 órától magyar, 11.30 órától német nyelvű istentiszteletet tartanak, csütörtökön 18 órától bibliaóra, szombaton 11 órától vallásóra következik.

 

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus gyülekezetben péntek este 19 órától ifiórát, vasárnap 11 órától aratási hálaadási istentiszteletet tartanak.

 

Az arad-belvárosi baptista gyülekezet vendége lesz két napon át Uzonyi Barnabás, a péceli baptista gyülekezet lelkipásztora. Szombaton délután 5 órától kellemes, oldott hangulatú beszélgetés az élet természetes kérdéseiről Isten igéjének megvilágításában. A vasárnap reggeli imaórán Szűcs János és ifj. Ilyés Lajos imára buzdítása a hálaadó lelkület kibontakozásának gondolatát szólaltatja meg. A vasárnap délelőtti, valamint az esti istentiszteleten a vendég lelkipásztor igehirdetése hangzik el.  Minden érdeklődőt szeretettel várnak.

 

Hunyad

A dévai római katolikus egyházközségben a hittanórák október 7-től kezdődnek a Szent Antal-templomban kifüggesztett program szerint. Szintén októbertől minden szombat délelőtt 10 és 13 óra között kézművesfoglalkozás, illetve fafaragás lesz a dévai Szent Antal Házban, melyre mindenkit szeretettel várnak.

A dévai református egyházközségben az elmúlt vasárnapon keresztelték Vincze Róbert és Aximia Diana református szülők, második kisfiát, Vincze Viktort. A dévai gyülekezet tagjait szeretettel várják vasárnap délután 16 órától a brádi istentiszteletre, ahova az egyházközség által szervezett busszal is el lehet jutni. Az indulás vasárnap délben 15 órakor lesz a dévai református templom elöl. A brádi istentiszteletet szeretetvendégség követi.

A szászvárosi református egyházközségben vasárnap délelőtt 10 órától lesz istentisztelet.

A kudzsiri református egyházközségben vasárnap délben 12 órától kezdődik az istentiszteleti alkalom.

A vajdahunyadi református egyházközségben e héten látják vendégül a holland testvérgyülekezet négytagú küldöttségét, akik szombaton a presbitériummal tartanak megbeszélést, vasárnap pedig közös istentiszteleten vesznek részt a helybeli gyülekezettel. 

Az alpestesi református egyházközség lesz a házigazdája az október 5-én, szombaton megrendezésre kerülő megyei presbiteri konferenciának.

Krassó-Szörény

 

Főpásztori szentmise Oravicabányán

A Bánsági Hegyvidéken zajló Német Kulturális Napok keretében az oravicabányai templomban október 4-én, pénteken 16.30 órakor Pál József Csaba megyés püspök mutat be szentmisét.

 

Lelkigyakorlat papoknak

Október 7–11. között lelkipásztorok egy csoportja német nyelvű lelkigyakorlaton vesz részt Karánsebesen. A programot Zirmer Karl szentannai születésű, jelenleg Németországban élő esperes-plébános vezeti.

 

 

Temes

 

Az elvándorlók és menekültek világnapja

Szentatyánk, Ferenc pápa szeptember 29-re, a hónap utolsó vasárnapjára hirdette meg az elvándorlók és menekültek világnapját. Ez alkalommal a Szent Péter téren bemutatott ünnepi pápai szentmisén a temesvári egyházmegyét Toman Zoltán egyházmegyei bírósági titkár és Sima Mihai Milan lelkipásztor képviseli.

 

Rendkívüli missziós hónap

Szentatyánk, Ferenc pápa kezdeményezésére az egyház 2019. októberében rendkívüli missziós hónapot tart, amelynek témája: Megkereszteltek és küldetésre rendeltek: Krisztus Egyháza misszióban a világban. Ferenc pápa annak a reményének adott hangot, hogy a rendkívüli missziós hónap alkalmas idő lesz az imára, a tanúságtételre, a biblikus és teológiai reflexióra, a katekézisre és a missziós karitászra. Október ugyanakkor hagyományosan Szűz Mária, a Rózsafüzér királynője hónapja is.

 

A Bolyai János Szakkollégium megáldása

Október 2-án, szerdán 14 órai kezdettel kerül sor a temesvári Bolyai János Szakkollégium épületének ünnepélyes megáldására és felavatására. A szertartást Pál József Csaba megyés püspök celebrálja.

 

 

 

 

 

 

 

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu