Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Kedd, 2020. július 14., 13.32

Egyházaink hírei

2019. október 04., 04.00 Péntek
„Meddig kiáltok még, Uram, és nem hallgatsz meg engem? Kiáltozom hozzád: Erőszak!, és te nem szabadítasz meg engem? Miért engedsz látnom gonoszságot és nyomorúságot, miért kell fosztogatást és elnyomást látnom magam előtt? Folyik a per, és egyre nagyobb a civakodás.”

(Hab 1, 2–3.)

Templombúcsúk az egyházmegyében
- Assisi Szent Ferenc a védőszentje az oravicabányai plébániához tartozó Szászkabánya római katolikus templomának. A templombúcsút október 5-én, szombaton ünnepli a közösség. A 11 órakor kezdődő szentmisét Dumitru Daniel oravicabányai plébános celebrálja.
- Az újszentesi római katolikus templomot 1979-ben szentelték fel Mária, a Rózsafüzér Királynője tiszteletére. Idén a búcsút október 6-án, vasárnap ünnepli a helyi római katolikus közösség. Ft. Máthé Lajos helyi plébános meghívására a 13 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa Kapor János temesvár-gyárvárosi plébános, román nyelven Filip Dorin Gyula csáki plébános mond szentbeszédet.
- A resicabányai Havas Boldogasszony-plébániához tartozó szörényordasi római katolikus templomot Avilai Szent Teréz tiszteletére szentelték fel. A templombúcsút október 12-én, szombaton ünnepli a közösség. Pălie Veniamin plébános meghívására a szentmisét 10.30 órakor Dirschl Johann általános helynök mutatja be.
- A temesvár-gyárvárosi római katolikus plébániatemplomot Mária, a Magyarok Nagyasszonya tiszteletére szentelték fel 1901. október 13-án. A Millenniumi templom konszekrálásának idei évfordulóját október 13-án, vasárnap ünnepli az egyházközség. Kapor János helyi plébános meghívására a 10 órakor kezdődő román nyelvű, valamint a 11.30 órakor kezdődő magyar nyelvű szentmise főcelebránsa Szilvágyi Zsolt pasztorációért felelős püspöki helynök, temesvár-józsefvárosi plébános.
- A nagyszentmiklósi római katolikus templomot Avilai Szent Teréz tiszteletére szentelték fel. A konszekrálás idei évfordulóját október 15-én, kedden ünnepli a helyi közösség. Andó Attila helyi plébános meghívására a 16 órakor kezdődő ünnepi szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond Bene Tamás nagycsanádi plébános.


Arad

Főpásztori látogatás
Pál József Csaba megyés püspök június elején megkezdte idei püspöki vizitációját, amelynek keretében az év folyamán 12 Temes megyei és 7 Arad megyei plébániát keres fel. A látogatás alkalmával a Főpásztor találkozik az egyháztanács tagjaival, a fiatalokkal, a gyermekekkel, a plébánia munkatársaival, a testvéregyházak lelkipásztoraival, valamint a különféle egyesületek képviselőivel és felkeres egyet a plébánia filiái közül. A vizitáció következő állomása az arad-belvárosi egyházközség, amelyet október 10-én és 11-én keres fel a Főpásztor. A vizitációt megnyitó szentmise a plébániatemplomban október 10-én, csütörtökön 17.30 órakor kezdődik, amelynek keretében a közösség nevében P. Blénesi Róbert OFMConv. plébános üdvözli a megyés püspököt. Október 17-én és 18-án a nagyiratosi plébániát keresi fel a Főpásztor, amelynek plébánosa György Zoltán. A vizitációt megnyitó szentmise a helyi plébániatemplomban október 17-én, csütörtökön 17.30 órakor kezdődik.

Zarándoklat Máriaradnára
Egyházmegyénk lelkipásztorai, az itt tevékenykedő férfi és női szerzetesrendek tagjai, valamint a plébániák alkalmazottjai és világi munkatársai október 5-én, szombaton a máriaradnai bazilikához zarándokolnak. A szentmisét 10 órai kezdettel Pál József Csaba megyés püspök celebrálja.
A szentmisét követően, 11.30 órakor a jelenlévők előadáson vesznek részt, amelynek címe: Eucharisztia és közösség. Meghívott előadó: Szénégető István, a Gyulafehérvári Főegyházmegye családreferense. Ezt követően kiscsoportos beszélgetésre kerül sor. Délután 14.30–15.45 óra között a jelenlévők műhelymunkákon vesznek részt, amelyek témái a család, az ifjúság, a szociális tevékenységek, a megszentelt élet, lelkiségi mozgalmak, nevelés, oltár körüli szolgálat, kántor- és oltáriszentségi énekek, valamint a teremtett világ védelmére vonatkozó Laudato Si pápai enciklika bemutatása. A programot 15.45 órakor hálaadó szentségimádás zárja a kegytemplomban.

Megemlékezés Aradon
Nem sokkal a világosi fegyverletétel után, 1849. október 6-án Aradon kivégezték a magyar szabadságharc tizenhárom katonai vezetőjét. Az idei emléknapon, október 6-án, vasárnap Aradon 16 órakor megemlékezést tartanak a Vesztőhelyen, 17.30 órakor Pál József Csaba megyés püspök szentmisét mutat be az arad-belvárosi templomban, 19 órakor pedig koszorúzás lesz az aradi Szabadság-szobornál.

Az arad-belvárosi római katolikus templomban október 4-én, pénteken látogatják meg a plébániához tartozó betegeket. Október 6-án, vasárnap délután szentségimádást tartanak 15 órakor német, 16 órakor magyar nyelven.
17.30 órakor kezdődik az aradi vértanú tábornokok emlékmiséje a templomban. A szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond Pál József Csaba temesvári római katolikus megyés püspök. Október 8-án, kedden zarándokutat szervezünk a magyar híveknek Mária-
radnára. Jelentkezni a plébániai irodán lehet.
Október 10-én és 11-én kánoni vizitációt tart plébániánkon egyházmegyénk püspöke, Pál József Csaba. A vizitáció október 10-én 17.30 órakor szentmisével kezdődik, amelynek keretében a közösség nevében P. Blénesi Róbert OFMConv. plébános üdvözli a megyés püspököt.  (17 órakor nem lesz külön szentmise ezen a napon). A vizitáció alatt püspök atyánk szeretne személyesen is találkozni a hívekkel és a plébániánkon működő lelkiségi csoportokkal is. Kérjük a kedves híveket, hogy lehetőség szerint minél többen vegyünk részt a vizitáció programjain.
Ebben a tanévben is indítanak a plébánián első szentáldozásra és bérmálásra felkészítő hittanórákat. Jelentkezni a plébániai irodán lehet. A hittanórák pontos kezdetéről később adnak tájékoztatást.
Kettős jubileum Arad-Mikelakán

Az arad-mikelakai Nagyboldogasszony-templomot 90 évvel ezelőtt, 1929-ben építették, a plébánia épületét pedig 25 évvel ezelőtt emelték. E kettős évforduló alkalmából október 16-án, szerdán 17.30 órakor Pál József Csaba megyés püspök hálaadó szentmisét mutat be a helyi templomban.

Az arad-ségai Kis Szent Teréz-plébániatemplomban vasárnap (október 6.) 8.30 órakor magyar nyelven szentmise, 11.30 órakor magyar nyelven szentmise, 12.30 órakor román nyelven, 10 órától szentmise Tornyán. Az egyházközségben házasságot kötött Schampek Gedeon Norbert és Czeglédi Andrea Anita. Októberben minden szentmise előtt 15 perccel meg lesz tartva az októberi ájtatosság.

Az újaradi római katolikus templomban október 6-án, vasárnap 8.30 órakor rózsafüzér-ájtatosság, 9 órakor magyar, 10 órakor német nyelvű szentmise. Kedden és csütörtökön a misék délután 18, szerdán és szombaton reggel 8 órakor kezdődnek. Pénteken 17 órakor szentmise Angyalkúton. Hétfőn nincs szentmise.

Az 1880-ban épült kisiratosi római katolikus templom külső felújítását pályázati támogatások, illetve a hívek hozzájárulásával, többévi komoly munkával sikerült felújítani. Belülről azonban a salétrom miatt levert vakolat felújítására, a belső tér újrafestésére további komoly beruházásokra van szükség, aminek az előteremtése az egyre idősödő hívek számára komoly kihívást jelent. A nemes célra támogatásokat köszönettel elfogadnak közvetlenül vagy a Raiffeisen Bank aradi kirendeltségén nyitott RO09 RZBR 0000 0600 0202 7240-s bankszámlán. A nemes lelkű adományokat Isten fizesse!

A történelmi jelentőségű világosi római katolikus templom tornya és homlokzata felújításra szorul, aminek a munkálataihoz a helybeli, maroknyi, jobbára idős katolikus hívő anyagi hozzájárulása bizonyára nem lesz elég. A Világosról elszármazott, vagy a település és a helybeli római katolikus egyházközség történelmi jelentőségét értékelőktől támogatásokat köszönettel elfogadnak a CEC Banknál nyitott következő bankszámlákra: RON: RO24CECEAR3208RON0621591; EURO: RO10CECEAR32B2EURO621629. Az adakozók felajánlásait előre is megköszönik, Isten fizesse meg!

A simonyifalvi római katolikus templomban október folyamán naponta 18 órától szentmisét, utána októberi ájtatosságot tartanak.

A lippai római katolikus egyházközséghez tartozó Barackán elhunyt Járossy József (85).

Az arad-belvárosi református gyülekezet 60 tagja szombaton részt vesz a Lugoson sorra kerülő Békés–Bánáti Találkozón. Október 6-án, vasárnap a 10 órakor kezdődő ünnepi istentisztelet vendégei lesznek a Kecskeméti Református Gimnázium kerékpárral érkező diákjai és tanárai. Igét hirdet Vincze Árpád vallástanár. Az istentiszteleten együtt ünnepelnek, emlékeznek a Hódmezővásárhelyi Református Gimnázium diákjai, a pákozdi, a síteri és a hencidai gyülekezetek tagjai. A gyülekezetben elhunyt Németh Károly (83) és Balogh Mihály (82). A gyülekezetben csütörtökön 18 órától bibliaórát tartanak.

Az arad-gáji református gyülekezet 18 tagja részt vesz a Lugoson, szombaton szervezett Békés–Bánáti Találkozón. Az arad-gáji gyülekezetben vasárnap az istentiszteletek 10, illetve 18 órakor kezdődnek, a hívek részt vesznek a közös aradi megemlékezéseken.

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus gyülekezetben pénteken 19 órától ifjúsági bibliaóra; szombaton délután esküvő és keresztelő 17 órától.

Az arad-belvárosi baptista gyülekezet közössége a vasárnap reggeli imaórán a lelki vezetőkért imádkozik. Az igét szólja Gál Gyula és Bátkai Tibor. A délelőtti igehirdetést követően a gyülekezet megemlékezik Jézus Krisztus keresztáldozatáról és úrvacsorához járul. Az esti istentiszteleten folytatódik a Példabeszédek könyvének tanulmányozása. Igét hirdet Simon András lelkipásztor. Az alkalmi szolgálatokat Kiss Viktor vezeti.


Hunyad

A dévai római katolikus egyházközségben a hittanórák október 7-től kezdődnek a Szent Antal-templomban kifüggesztett program szerint. Szintén októbertől minden szombat délelőtt 10 és 13 óra között kézművesfoglalkozás, illetve fafaragás lesz a dévai Szent Antal Házban, melyre mindenkit szeretettel várnak.

A dévai református egyházközségben e héten elkezdődtek a kóruspróbák. Minden csütörtökön 17.30 órától szeretettel várnak mindenkit, aki szívesen énekel.

A petrozsényi római katolikus egyházközségben az utóbbi két hétben kísérték utolsó földi útjára a 82 éves Mezőfényi Jánost, a 65 éves Cojocaru Iont és a 83 éves Abos Ioachimot.

A szászvárosi református egyházközségben vasárnap délelőtt 10 órától lesz istentisztelet.

A tordosi református egyházközségben vasárnap délben 12 órától kezdődik az istentiszteleti alkalom.

A lozsádi református egyházközségben vasárnap 13.30 órától lesz istentisztelet.

Az alpestesi református egyházközség lesz a házigazdája az október 5-én, szombaton megrendezésre kerülő megyei presbiteri konferenciának. A 11 órakor kezdődő istentiszteletet követően dr. Buzogány Dezső egyháztörténész, a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet professzora tart előadást.


Temes
 
Lelkigyakorlat papoknak
Október 7–11. között lelkipásztorok egy csoportja német nyelvű lelkigyakorlaton vesz részt Karánsebesen. A programot Zirmer Karl szentannai születésű, jelenleg Németországban élő esperes-plébános vezeti.

Magyar zarándoklat a radnai kegytemplomhoz
Szűz Mária, a Magyarok Nagyasszonya ünnepe alkalmából október 8-án, kedden a magyar nemzetiségű búcsújárók keresik fel a máriaradnai kegytemplomot. A 11 órakor kezdődő ünnepi szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond Pál József Csaba megyés püspök.

Eucharisztikus lelkinap Orosházán
A jövőre Budapesten sorra kerülő 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való felkészülés jegyében október 12-én a szeged-csanádi egyházmegye eucharisztikus lelkinapot szervez az orosházi Jézus Szíve-templomban. A program a következő:
8.30–9 óra – érkezés, regisztráció,
9 óra – A világosság rózsafüzére – a domonkos nővérek és a papnövendékek vezetésével,
10 óra – ft. Balcsák Szilárd: Az eucharisztia gyógyító és megtartó ereje,
10.45 óra – szünet,
11 óra – NEK – Programok és feladatok egyházmegyénkben (ft. Serfőző Levente), Ötletek a harmadik felkészülési évhez (ft. Kovács Zoltán),
12 óra – ebédszünet (ebédet minden regisztrált résztvevőnek biztosítunk),
13 óra – szentségimádás – vezeti: ft. Nagy Róbert plébános,
14 óra – szentmise, főcelebráns: Pál József Csaba temesvári megyés püspök.
A program egész ideje alatt lehetőség van szentgyónásra.

Az egyetemi év megnyitója Temesváron
A temesvári katolikus egyetemistáknak október 15-én, kedden 20 órakor a temesvár-belvárosi Szent Katalin-templomban Pál József Csaba temesvári megyés püspök egyetemi évnyitó szentmisét celebrál. A liturgiát követően találkozót tartanak az Egyházmegyei Ifjúsági Központban. A szervezők minden fiatalt szeretettel várnak.

Szentségimádás a fiataloknak
A temesvár-józsefvárosi plébániatemplomban október 17-én, csütörtökön 19 órakor kezdődik az idei pasztorácós év első ifjúsági szentségimádása. Ezt követően minden hónap második csütörtökjén tartanak szentségimádást a fiataloknak a józsefvárosi plébániatemplomban.

Megjelent a 2020-as katolikus falinaptár
Már kapható a Temesvári Püspökség 2020. évi római katolikus falinaptára. A 2020-as esztendőben egyházmegyénk számára két kiemelkedő esemény is meghatározó lesz: az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus, amelyet szeptember 13–20. között tartanak Budapesten, valamint a temesvári egyházmegye elődje, az ősi csanádi egyházmegye megalapításának 990. évfordulója. E két eseményre utalnak a falinaptár illusztrációi is.
A tavalyi évhez hasonlóan a naptárak idén is magyar, román, német, cseh, horvát, szlovák és bolgár nyelven jelentek meg, amelyek összeállításában segítséget nyújtottak az illető közösségek lelkipásztorai. A katolikus falinaptár – amely az ünnepek rendjére vonatkozóan a római naptárt követi – tartalmazza továbbá az egyházmegye fontosabb eseményeit, az ifjúsági programokat, összeállításánál figyelemmel követték a különböző anyanyelvű közösségek hagyományait, nyelvi sajátosságait. Egy naptár ára 5 lej, és egyházmegyénk minden plébániáján beszerezhető.
Megjelent továbbá a máriaradnai kegytemplom 2020. évi naptára is, amely 12 oldalon a bazilikával kapcsolatos illusztrációkat tartalmaz. Ez a naptár egyelőre a Püspöki Hivatalban és a máriaradnai kegytemplomban vásárolható meg, ára 10 lej.

Hangversenyek a TimOrgelFest keretében
Az idei TimOrgelFest Nemzetközi Orgonafesztivál keretében a következő római katolikus templomokban kerül sor hangversenyre:
október 6., 20 óra: temesvár-gyárvárosi Millenniumi templom, orgonakoncert, fellép Tommaso Mazzoletti (Olaszország),
október 8., 20 óra: temesvár-belvárosi Szent Katalin-templom, orgonakoncert, fellép Simone Vebber (Olaszország),
október 12., 20 óra: temesvár-gyárvárosi Millenniumi templom, orgonakoncert, fellép Thierry Mechler (Franciaország),
október 17., 20 óra: temesvár-gyárvárosi Millenniumi templom, orgonakoncert, fellép Ignace Michiels (Belgium),
október 19., 20 óra: temesvár-gyárvárosi Millenniumi templom, orgonakoncert, fellép Yannick Merlin (Franciaország).
Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu