Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Kedd, 2020. augusztus 04., 02.39

Egyházaink hírei

2019. október 10., 17.11 Csütörtök

„Most már tudom, hogy nincs más Isten az egész földön”

(Szent Kálmán, Szent Hitvalló Edvárd)

 

Eucharisztikus lelkinap Orosházán

A jövőre Budapesten sorra kerülő 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való felkészülés jegyében október 12-én a szeged-csanádi egyházmegye eucharisztikus lelkinapot szervez az orosházi Jézus Szíve-templomban. A program a következő: 8.30–9 óra érkezés, regisztráció, 9 óra – A világosság rózsafűzére – a domonkos nővérek és a papnövendékek vezetésével

10 óra – ft. Balcsák Szilárd: Az Eucharisztia gyógyító és megtartó ereje,

10.45 óra – szünet. 11 óra – NEK – Programok és feladatok egyházmegyénkben (ft. Serfőző Levente). Ötletek a harmadik felkészülési évhez (ft. Kovács Zoltán). 12 óra – ebédszünet (ebédet minden regisztrált résztvevőnek biztosítunk), 13 óra – szentségimádás, vezeti: ft. Nagy Róbert, plébános, 14 óra – szentmise, főcelebráns: Pál József Csaba temesvári megyés püspök.

A program egész ideje alatt lehetőség van szentgyónásra.

 

Templombúcsúk az egyházmegyében

- A resicabányai Havas Boldogasszony plébániához tartozó szörényordasi római katolikus templomot Avilai Szent Teréz tiszteletére szentelték fel. A templombúcsút október 12-én, szombaton ünnepli a közösség. Pălie Veniamin plébános meghívására a szentmisét 10.30 órakor Dirschl Johann általános helynök mutatja be.

- A temesvár-gyárvárosi római katolikus plébániatemplomot Mária, a Magyarok Nagyasszonya tiszteletére szentelték fel 1901. október 13-án. A Millenniumi templom konszekrálásának idei évfordulóját október 13-án, vasárnap, ünnepli az egyházközség. Kapor János helyi plébános meghívására a 10 órakor kezdődő román nyelvű, valamint a 11.30 órakor kezdődő magyar

nyelvű szentmise főcelebránsa Szilvágyi Zsolt pasztorációért felelős püspöki helynök, temesvár-józsefvárosi plébános.

- A nagyszentmiklósi római katolikus templomotAvilai Szent Teréz tiszteletére szentelték fel. A konszekrálás idei évfordulóját október 15-én, kedden ünnepli a helyi közösség. Andó Attila helyi plébános meghívására a 16 órakor kezdődő ünnepi szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond Bene Tamás nagycsanádi plébános.

-  Október 19-én, szombaton a buziási plébániához tartozó Ötvösd római katolikus közössége ünnepli a templombúcsút. A Szent Vendel tiszteletére felszentelt templomban Vodila Szilárd helyi plébános meghívására az ünnepi szentmisét 11 órai kezdettel bemutatja és szentbeszédet mond Bakó László püspöki titkár. A liturgia zenei szolgálatát Fodor János látja el.

- Október 20-án, vasárnap a nagycsanádi plébániáhoztartozó Porgány római katolikus közössége ünnepli a templombúcsút. A Szent Vendel tiszteletére felszentelt templomban az ünnepi szentmisét 11 órai kezdettel bemutatja és szentbeszédet mond Bene Tamás nagycsanádi plébános.

- A temesvár-gyárvárosi plébániához tartozó magyarmedvesi római katolikus templomban október 20-án, vasárnap 16 órakor ünneplik a templombúcsút. A szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond Kapor János temesvár-gyárvárosi plébános.

 

Főpásztori látogatás

Pál József Csaba megyés püspök június elején megkezdte idei püspöki vizitációját, amelynek keretében az év folyamán 12 Temes megyei és 7 Arad megyei plébániát keres fel. A látogatás alkalmával a Főpásztor találkozik az egyháztanács tagjaival, a fiatalokkal, a gyermekekkel, a plébánia munkatársaival, a testvéregyházak lelkipásztoraival, valamint a különféle egyesületek képviselőivel és felkeres egyet a plébánia filiái közül. A vizitáció következő állomása az arad-gáji egyházközség, amelyet október 14-én és 15-én keres fel a Főpásztor. A vizitációt megnyitó szentmise a plébániatemplomban október 14-én, hétfőn 17.30 órakor kezdődik, amelynek keretében a közösség nevében Sándor Tivadar plébános üdvözli a megyés püspököt. Ezt megelőzően, 16 órakor Pál József Csaba megyés püspök a sofronyai közösséget keresi fel. Október 17-én és 18-án a nagyiratosi plébániát keresi fel a Főpásztor, amelynek plébánosa György Zoltán. A vizitációt megnyitó szentmise a helyi plébániatemplomban október 17-én, csütörtökön 17.30 órakor kezdődik.

 

 

Arad

 

Az arad-belvárosi római katolikus templomban október 13-án, vasárnap 16 órakor titokcserét tart a Rózsafüzér Társulat. Csütörtökön az esti szentmise után énekes vesperást végeznek. Első szentáldozási és bérmálási felkészítőre még lehet jelentkezni a plébániairodán. Az első szentáldozáshoz szükséges minimum korhatár a jövőre betöltött 9. életév, a bérmálkozáshoz szükséges alsó korhatár a jövőre betöltött 13. életév. Elhunyt Gothard Márton Victor (89) és Farkas Attila József (76).

 

Az arad-ségai Kis Szent Teréz-plébániatemplomban vasárnap, október 13-án 8.30 órakor magyar nyelven szentmise, 11.30 órakor magyar nyelven szentmise, 12.30 órakor román nyelven szentmise, 10 órától szentmise Tornyán. Az egyházközségben házasságot kötött Kadas Alin Vasile és Verboczki Gabriella Elvira. Elhunyt Tomcic Iuliu (90) és Christ Victor (75). Szeretettel várják a gyerekeket hittanórákra: csütörtökön 15–16 óra között, II és III. osztályos gyerekeket és a magyar nyelvű elsőáldozókat, valamint 16–17 óra között a magyar nyelvű bérmálkozó csoport számára lesz felkészítő. Szombaton a román nyelvű elsőáldozók felkészítése 9–9.45 óra között és 10–11 óra között a román nyelvű bérmálkozó csoport kezdi meg a felkészülést.

 

Kettős jubileum Arad-Mikelakán

Az arad-mikelakai Nagyboldogasszony-templomot 90 évvel ezelőtt, 1929-ben építették, a plébánia épületét 25 évvel ezelőtt emelték. E kettős évforduló alkalmából október 16-án, szerdán 17.30 órakor Pál József Csaba megyés püspök hálaadó szentmisét mutat be a helyi templomban.

 

Az újaradi római katolikus egyházközségben október 12-én, szombaton 8 órakor szentmise. Október 13-án, vasárnap 9 órakor magyar, 10 órakor német nyelvű szentmise. A szentmisék kedden és csütörtökön 8 órakor, szerdán és szombaton 18 órakor kezdődnek. Hétfőn nincs szentmise.

 

A Mosóczy-telepi római katolikus egyházközségben elhunyt Drăgan Anna (88).

 

A pécskai római katolikus templomban megkeresztelték Nagy Patrickot. Az egyházközségben elhunyt Hajas Anna (5).

 

A nagyiratosi római katolikus templomban október 17-én, csütörtökön 18 órakor Pál József Csaba megyés püspök celebrálja a szentmisét, amivel elkezdődik a főpásztornak az egyházközségben tervezett vizitációja. A szertartásra szeretettel várják a híveket.

 

Az 1880-ban épült kisiratosi római katolikus templomkülső felújítását pályázati támogatások, illetve a hívek hozzájárulásával, több évi komoly munkával sikerült felújítani. Belülről azonban a salétrom miatt levert vakolat felújítására, a belső tér újrafestésére további komoly beruházásokra van szükség, aminek az előteremtése az egyre idősödő hívek számára komoly kihívást jelent. A nemes célra támogatásokat köszönettel elfogadnak közvetlenül vagy a Raiffeisen Bank aradi kirendeltségén nyitott RO09 RZBR 0000 0600 0202 7240-s bankszámlán. A nemes lelkű adományokat Isten fizesse! A helybeli római katolikus egyházközségben elhunyt Tóth József (62).

 

A történelmi jelentőségű világosi római katolikus templom tornya és homlokzata felújításra szorul, aminek a munkálataihoz a helybeli, maroknyi, jobbára idős katolikus hívő anyagi hozzájárulása bizonyára nem lesz elég. A Világosról elszármazott, vagy a település és a helybeli római katolikus egyházközség történelmi jelentőségét értékelőktől támogatásokat köszönettel elfogadnak a CEC Banknál nyitott következő bankszámlákra: RON: RO24CECEAR3208RON0621591; EURO: RO10CECEAR32B2EURO621629. Az adakozók felajánlásait előre is megköszönik, Isten fizesse meg!

 

Az arad-belvárosi református templomban szombaton 17 órakor köt házasságot Czank Csaba és Kácsor Brigitta. Vasárnap a 10 órakor kezdődő istentiszteleten megkeresztelik Neagoe Bogdan és Tóth Brigitta Neagoe Viktor nevű gyermekét. Az egyházközséghez tartozó majláthfalvi gyülekezetben vasárnap 15 órától istentisztelet.

 

A Mosóczy-telepi református gyülekezetben szombaton 12 órától vallásóra, 14 órától kátéóra, 15 órától ifjúsági óra kezdődik. Vasárnap az istentiszteletek 10, illetve 18 órakor kezdődnek.

 

Az angyalkúti református gyülekezetben vasárnap 10 órakor kezdődik az istentisztelet.

 

Az aradi evangélikus-lutheránus gyülekezetben vasárnap 10 órától magyar, 11.30 órától német nyelvű istentisztelet, csütörtökön 18 órától bibliaóra, szombaton 11 órától vallásóra kezdődik.

 

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus gyülekezetben pénteken 19 órakor ifjúsági bibliaóra, vasárnap 11 órától istentisztelet kezdődik.

 

Az arad-belvárosi baptista gyülekezet vasárnap reggeli imaóráján ifj. Ilyés Lajos igei buzdítására a közösség szelidlelküségért imádkozik. A délelőtti igehirdetés Jézus tanítványainak jutalma címmel hangzik el id. Ilyés Lajos részéről. Az esti istentiszteleten folytatódik a Példabeszédek könyvének tanulmányozása. Igét hirdet Kiss József, az alkalmi szolgálatokat Kürti Csaba vezeti.

 

Hunyad

 

A dévai római katolikus egyházközségben  október 7-től elkezdődtek a hittanórák a Szent Antal-templomban kifüggesztett program szerint. A középiskolásokat minden pénteken este 19 órától várják ifjúsági hittanra. Október elsejétől minden szombat délelőtt 10 és 13 óra között kézművesfoglalkozás, illetve fafaragás lesz a dévai Szent Antal Házban, melyre mindenkit szeretettel várnak. E hónapban a hétköznapi szentmisék előtt fél órával októberi ájtatosságot tartanak. Vasárnap, október 12-én kerül sor a hondoli búcsúra. A dévai hívek közösen utazhatnak a helyszínre. A busz vasárnap délben 15 órakor indul a Szent Antal templommal szemközti megállóból. A zarándoklat ára 15 lej. E héttől az esti szentmisék 18 órakor kezdődnek Déván!

 

A dévai unitárius egyházközségben november 9-én szervezik meg a hagyományos Dávid Ferenc-emlékzarándoklatot. Az ünnepi istentisztelet délben 13 órakor kezdődik a dévai várban.

 

A dévai református egyházközségben kedden angol és magyar nyelvórákat tartanak. Az angolórák 15 órától kezdődnek az 5–8. osztályosoknak, 16 órától a 0–4. osztályosoknak. A magyar nyelvórák 17 órától gyermekeknek és 18 órától felnőtteknek.
Csütörtökön 16 órától felnőtt bibliaórát tartanak, 17.30-tól kóruspróbát. Pénteken 15.30 órától kezdődnek a vallásórák az óvodás és elemista gyermekek számára, 16.30-tól az általános iskolásoknak, 17.30 órától van felkészítő a másodéves konfirmándusoknak, 18 órától pedig ifjúsági bibliaórát tartanak. Vasárnaponként az istentiszteletet követően kerül sor az elsőéves konfirmándusok felkészítőjére. Október 13-án a haróiak látják vendégül a dévai és brádi gyülekezeteket. Az istentiszteleti alkalomra és az azt követő szeretetvendégségre Déváról közösen utazhatnak a gyülekezeti tagok a vasárnap délben 13.30 órakor induló autóbusszal.

 

A petrozsényi római katolikus egyházközség a Caritasszal közösen szervezi megoktóber 11-én délután 18 órától az  Egymillió csillag a nélkülözőkért nevet viselő szolidaritási akciót, a színház melletti parkban.

 

A szászvárosi református egyházközségben vasárnap délelőtt 10 órától lesz istentisztelet.

 

Az algyógyi református egyházközségben vasárnap délben 12 órától kezdődik az istentiszteleti alkalom.

 

A hunyadi református egyházmegyében jövő hétfőn és kedden egyházmegyei vizitáció lesz Alpestesen, Csernakeresztúron, Kisbarcsán, illetve Bácsiban és Pusztakalánon. Az egyházmegye lelkészei szerdán és csütörtökön részt vesznek a Szovátán tartandó Erdélyi lelkészértekezleten.

 

 

Egymillió csillag a nélkülözőkért

A Caritas minden év októberében megszervezi az Egymillió csillag szolidaritási akciót. Idén lesz a tizedik éve, hogy mécsesekkel világítanak meg egy-egy közteret különböző erdélyi városokban, ahol minden egyes meggyújtott gyertya jelképes sorsvállalás a nélkülözőkkel. A tavaly több mint 3 600-an vettek részt az eseményen, a perselyekben 32 626 lej gyűlt össze, és ezekből az adományokból körülbelül 600 nehéz sorban élő család és egyedül élő idős személy részére készítettek élelmiszercsomagokat a Caritas munkatársai, így tették szebbé a karácsonyi ünnepüket.

Idén, október 11-én, pénteken késő délután ismét felragyognak az együttérzés lángjai Erdély tíz településén. A felajánlott adományokat helyi szinten fogják felhasználni a szervezet gondozásában lévők számára. Térségünkben a petrozsényi Caritas kapcsolódik be a szolidaritási akcióba. Október 11-én, pénteken este 6 és 8 óra között várnak mindenkit Petrozsényben a színház melletti parkban.

(romkat.ro nyomán)

 

 

Krassó-Szörény

Rózsafüzér ima Resicabányán

Az októberi rendkívüli missziós hónap keretében a resicabányai Szentháromság plébánia és a Havas Boldogasszony plébánia közössége október 20-án, vasárnap 17 órai kezdettel közösen imádkozza a Rózsafüzért a Havas Boldogasszony-templomban.

 

 

Temes

 

Az egyetemi év megnyitója Temesváron

A temesvári katolikus egyetemistáknak október 15-én, kedden 20 órakor a temesvár-belvárosi Szent Katalin-templomban Pál József Csaba temesvári megyés püspök egyetemi évnyitó szentmisét celebrál. A liturgiát követően találkozót tartanak az Egyházmegyei Ifjúsági Központban. A szervezők minden fiatalt szeretettel várnak.

 

Kettős jubileum Arad-Mikelakán

Az arad-mikelakai Nagyboldogasszony-templomot 90 évvel ezelőtt, 1929-ben építették, a plébánia épületét pedig 25 évvel ezelőtt emelték. E kettős évforduló alkalmából október 16-án, szerdán 17.30 órakor Pál József Csaba megyés püspök hálaadó szentmisét mutat be a helyi templomban.

 

Szentségimádás a fiataloknak

A temesvár-józsefvárosi plébániatemplomban október 17-én, csütörtökön 19 órakor kezdődik az idei pasztorácós év első ifjúsági szentségimádása. Ezt követően minden hónap második csütörtökjén tartanak szentségimádást a fiataloknak a józsefvárosi plébániatemplomban.

 

Megjelent a 2020-as katolikus falinaptár

Már kapható a Temesvári Püspökség 2020. évi római katolikus falinaptára. A 2020-as esztendőben egyházmegyénk számára két kiemelkedő esemény is meghatározó lesz: az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus, amelyet szeptember 13–20. között tartanak Budapesten, valamint a temesvári egyházmegye elődje, az ősi csanádi egyházmegye alapításának 990. évfordulója. E két eseményre utalnak a falinaptár illusztrációi is.

A tavalyi évhez hasonlóan a naptárak idén is magyar, román, német, cseh, horvát, szlovák és bolgár nyelven jelentek meg, amelyek összeállításában segítséget nyújtottak az illető közösségek lelkipásztorai. A katolikus falinaptár – amely az ünnepek rendjére vonatkozóan a római naptárt követi – tartalmazza továbbá az egyházmegye fontosabb eseményeit, az ifjúsági programokat, összeállításánál figyelemmel követték a különböző anyanyelvű közösségek hagyományait, nyelvi sajátosságait. Egy naptár ára 3 lej, és egyházmegyénk minden plébániáján beszerezhető.

Megjelent továbbá a máriaradnai kegytemplom 2020. évi naptára is, amely 12 oldalon a bazilikával kapcsolatos illusztrációkat tartalmaz. Ez a naptár egyelőre a Püspöki Hivatalban és a máriaradnai kegytemplomban vásárolható meg, ára 10 lej.

 

 

Bibliakurzus a szalvatoriánus rendházban

A temesvár-erzsébetvárosi szalvatoriánus kolostor bibliakurzust szervez János evangéliumáról a felnőtt világi hívek számára a következő időpontokon: október 12., november 23., december 14., 2020. január 18., február 15. és március 14. naponta 10–16 óra között. Részvételi díj alkalmanként 30 lej. A kurzust dr. Imogen Tietze referens vezeti. Jelentkezni lehet a bildungsreferat@salvatorianer.at és a salvatorieni@gmail.com e-mail címen, vagy telefonon a 0040-723-523-369-es számon.

 

 

Not for Sale, vagyis Nem eladó!

Ezzel a címmel kerül sor október 17-én, csütörtökön 19–21 óra között a temesvári szalvatoriánus kolostorban arra a figyelemfelkeltő programra, amelynek központi témája az emberkereskedelem. A programot Adina Bălan CJ bukaresti nővér vezeti. A rendezvényre a szervezők 14 év fölötti fiatalokat várnak.

 

 

 

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu