Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Kedd, 2020. július 14., 14.00

Egyházaink hírei

2019. október 17., 16.12 Csütörtök

„Valahányszor Mózes felemelte kezét, Izrael volt az erősebb”

(Szent Vendel)

 

A missziók vasárnapja

A világmisszió megünneplését 1926-ban vezették be, amikor a Hitterjesztés Műve Egyesület kezdeményezésére október lett a világmisszió hónapja, Szent II. János Pál pápa a hónap harmadik vasárnapját a világmisszió vasárnapjává nyilvánította. Az egyház tehát október harmadik vasárnapján megtartja a világmisszió napját. Október 20-án a temesvári egyházmegye templomaiban is a missziókért meg a hithirdetőkért imádkoznak, és a perselypénzt erre a célra fordítják.

 

Konferencia Szegeden

A Szeged-csanádi Egyházmegyei Pasztorális Helynökség szervezésében október 26-án, szombaton Élet a plébánián címmel konferenciára kerül sor a szegedi Katolikus Házban. A program 9.30 órakor kezdődik, 10 órától dr. Nyéky Kálmán plébános, teológiai tanár bemutatja Michael White és Tom Corcoran Újraépítve című könyvét, és az egyházközség megújulásának lehetőségeiről értekezik. Ezt követően, 11.20–12.20 óra között Süveges Gergő és Süvegesné Rudan Margit, az NCD magyarországi képviselőinek előadására kerül sor, amelynek címe: A közösségfejlődés természetes útja. A délutáni program a következő szekciókban zajlik: az oltár körül szolgálók lelkisége, zenei szolgálat a plébánián, a közösségépítés gyakorlata a plébánián – lehetőségek és kihívások, egyházközségi média. A konferencián a temesvári egyházmegyéből Dirschl Johann általános helynök, Szilvágyi Zsolt pasztorációért felelős püspöki helynök és Király Árpád főesperes, arad-ségai plébános vesz részt.

 

Szakmai nap Budapesten

A magyarországi Országos Lelkipásztori Intézet november 5-én, kedden 9.30–13.30 óra között szakmai napot szervez papok és munkatársak részére a püspöki konferencia Budapest VI. kerületi irodaházában. A program témáját Michael White és Tom Corcoran Újraépítve című könyvének bemutatása, valamint az arról való tapasztalatok megosztása képezi. Előadó: Nyéky Kálmán plébános, teológiai tanár.

Napirend: 9.30: regisztráció; 10.00: Gáspár István atya köszöntője; 10.10: előadás, majd interaktív beszélgetés; 12.00: ebéd;12.50: előadás, majd interaktív beszélgetés.

További részletek és jelentkezés: oli.katolikus.hu. Jelentkezési határidő: 2019. október 29.

A szakmai napon a temesvári egyházmegyét Pál József Csaba megyés püspök, Bakó László püspöki titkár, Máthé Lóránd gátaljai plébános és Szabó Tibor egyházmegyei ifjúsági lelkész képviseli.

 

 

Arad

 

Főpásztori látogatás

Pál József Csaba megyés püspök június elején megkezdte idei püspöki vizitációját, amelynek keretében az év folyamán 12 Temes megyei és 7 Arad megyei plébániát keres fel. A látogatás alkalmával a Főpásztor találkozik az egyháztanács tagjaival, a fiatalokkal, a gyermekekkel, a plébánia munkatársaival, a testvéregyházak lelkipásztoraival, valamint a különféle egyesületek képviselőivel és felkeres egyet a plébánia filiái közül. A vizitáció következő állomása a pécskai egyházközség, amelyet október 28-án és 29-én keres fel a Főpásztor. A vizitációt megnyitó szentmise a plébániatemplomban október 28-án, hétfőn 17.30 órakor kezdődik, amelynek keretében a közösség nevében Czeglédi Ferenc plébános üdvözli a megyés püspököt. Október 30-án és 31-én a szentannai plébániát keresi fel a Főpásztor, amelynek lelkipásztora Ciuraru János pankotai plébános. A vizitációt megnyitó szentmise a helyi plébániatemplomban október 30-án, szerdán 17.30 órakor kezdődik.

 

Az arad-belvárosi római katolikus templomban csütörtökön az esti szentmise után énekes vesperást végeznek. Első szentáldozási és bérmálási felkészítőre még lehet jelentkezni a plébániai irodán. Az első szentáldozáshoz szükséges minimum korhatár a jövőre betöltött 9. életév, a bérmálkozáshoz szükséges alsó korhatár a jövőre betöltött 13. életév.

 

Az arad-ségai Kis Szent Teréz-plébániatemplomban vasárnap, október 20-án  Missziós vasárnap, 8.30 órakor magyar nyelven szentmise, 11.30 órakor magyar nyelven szentmise, 12.30 órakor román nyelven szentmise, 10 órától szentmise Tornyán. Az egyházközségben elhunyt Fodor Franciska (80). Szeretettel várjuk a gyerekeket hittanórákra: csütörtökön 15–16 óra között, a II. és III. osztályos gyerekeket és a magyar nyelvű elsőáldozókat, valamint 16–17 óra között a magyar nyelvű bérmálkozó csoport számára lesz felkészítő. Szombaton a román nyelvű elsőáldozók felkészítése 9–9.45 óra között és 10–11 óra között a román nyelvű bérmálkozó csoport kezdi meg a felkészülést.

 

Az újaradi templomban október 19-én, szombaton 8 órakor szentmise, 10 órakor felkészítés a bérmálkozásra. 16 órakor Dumitrescu Cristian és Nyemczóczki Noémi esküvője. 16.30 órakor megkeresztelik Dumitrescu Marc Cristiant. Október 20-án, vasárnap 8.30 órakor Rózsafüzér imádság, 9 órakor magyar, 10 órakor német nyelvű szentmise. A plébániahivatal hétfőtől péntekig 8–12, csütörtökön 16–17 óra között tart nyitva.

 

A zimándújfalui római katolikus egyházközségben vasárnap 8.30 órától Szent Vendelin-napi búcsúi szentmise Fakerten, a további szentmisék 9.30 órától Zimándközön, 10.30 órától Zimándújfalun, 12 órától Kisjenőn, 14 órától Ágyán, 15.30 órától Gyulavarsándon, 16.30 órától Székudvaron kezdődnek.

 

A simonyifalvi római katolikus templomban október folyamán naponta 18 órakor kezdődik a szentmise, utána októberi ájtatosságot tartanak.

 

Bérmálás Szentannán

Október 20-án, vasárnap Dirschl Johann általános helynök a szentannai plébániatemplomban bérmál. A 11 órakor kezdődő szentmise keretében a vikárius 20 fiatalnak szolgáltatja ki a második szentséget. A bérmálkozók felkészítését Ciuraru János pankotai plébános irányította.

 

Az arad-belvárosi református templomban vasárnap 10, illetve 18 órától istentisztelet, csütörtökön 18 órától bibliaóra kezdődik.

 

A Mosóczy-telepi református gyülekezetben szombaton 12 órától gyermek-istentisztelet, 14 órától kátéóra, 17 órától ifjúsági bibliaóra, 14 órától Németszentpéteren keresztelői istentiszteleten megkeresztelik Alexander Vladimirt. Vasárnap a Mosóczy-telepen 10, illetve 18 órától istentisztelet, a kettő között 14 órától istentisztelet Németszentpéteren.

 

Az aradi evangélikus-lutheránus templomban vasárnap 10 órától magyar nyelvű istentiszteletet tartanak.

 

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus gyülekezetben pénteken 14 órakor eltemetik Dudás Józsefet (48). Ugyancsak pénteken 19 órától ifjúsági bibliaóra, vasárnap 11 órától istentisztelet.

 

Szokásos őszi hálaadó ünnepre kerül sor vasárnap délután 5 órától az arad- belvárosi baptista gyülekezetben. Az esemény érdekessége, hogy vendégként meghívást kapott az ágyai gyülekezet, az újonnan felavatott lelkipásztorukkal, Fodor Barnabással együtt, valamint jelen lesz Erdős Bálint polgármester is.

 

 

Hunyad

A petrozsényi római katolikus egyházközségbe ma érkezik meg Szent Borbála szobra, Kolozsi Tibor, kolozsvári szobrászművész alkotása, melynek ünnepélyes leleplezésére idén december 4-én kerül sor. Október 24-én a délután 18 órától kezdődő szentmisét követően kerül sor a Caritas Házban az 1956-os megemlékezésre, melyen Bodó József nyugalmazott lupényi történelemtanár tart előadást.

 

A dévai római katolikus egyházközségben minden szombat délelőtt 10 és 13 óra között kézművesfoglalkozásra, illetve fafaragásra várnak minden gyermeket, fiatalt, a dévai Szent Antal Házba. E hónapban a hétköznapi szentmisék előtt fél órával október ájtatosságot tartanak. 

 

A dévai unitárius egyházközségben november 9-én szervezik meg a hagyományos Dávid Ferenc-emlékzarándoklatot. Az ünnepi istentisztelet délben 13 órakor kezdődik a dévai várban.

 

A dévai református egyházközségben kedden angol és magyar nyelvórákat tartanak. Az angolórák 15 órától kezdődnek az 5–8. osztályosoknak, 16 órától a 0–4. osztályosoknak. A magyar nyelvórák 17 órától gyermekeknek és 18 órától felnőtteknek.

Csütörtökön 16 órától felnőtt bibliaórát tartanak, 17.30-tól kóruspróbát. Pénteken 15.30 órától kezdődnek a vallásórák az óvodás és elemista gyermekek számára, 16.30-tól az általános iskolásoknak, 17.30 órától van felkészítő a másodéves konfirmándusoknak, 18 órától pedig ifjúsági bibliaórát tartanak. Vasárnaponként az istentiszteletet követően kerül sor az elsőéves konfirmándusok felkészítőjére.

 

A tordosi református egyházközségben vasárnap délelőtt 10 órától lesz istentisztelet.

A lozsádi református egyházközségben vasárnap délben 11.30 órától lesz istentisztelet, melyet úrvacsoraosztás követ a Reformáció ünnepe alkalmából.

 

A szászvárosi református egyházközségben vasárnap délután 16 órától lesz istentisztelet.

 

A hosdáti református egyházközségben a múlt szombaton temették a 76 éves Gálfi Klárát.

 

 

 

Krassó-Szörény

 

Rózsafüzér ima Resicabányán

Az októberi rendkívüli missziós hónap keretében a resicabányai Szentháromság plébánia és a Havas Boldogasszony plébánia közössége október 20-án, vasárnap 17 órai kezdettel közösen imádkozza a Rózsafüzért a Havas Boldogasszony-templomban.

 

Lelkigyakorlat papoknak

Október 21–25. között lelkipásztorok egy csoportja magyar nyelvű lelkigyakorlaton vesz részt Karánsebesen. A programot dr. Székely János szombathelyi megyés püspök vezeti.

 

 

Temes

 

Templombúcsúk az egyházmegyében

Október 19-én, szombaton a buziási plébániáhoztartozó Ötvösd római katolikus közössége ünnepli a templombúcsút. A Szent Vendel tiszteletére felszentelt templomban Vodila Szilárd helyi plébános meghívására az ünnepi szentmisét 11 órai kezdettel bemutatja és szentbeszédet mond Bakó László püspöki titkár. A liturgia zenei szolgálatát Fodor János látja el.

Október 20-án, vasárnap a nagycsanádi plébániáhoztartozó Porgány római katolikus közössége ünnepli a templombúcsút. A Szent Vendel tiszteletére felszentelt templomban az ünnepi szentmisét 11 órai kezdettel bemutatja és szentbeszédet mond Bene Tamás nagycsanádi plébános.

A temesvár-gyárvárosi plébániához tartozó magyarmedvesirómai katolikus templomban október 20-án, vasárnap 16 órakor ünneplik a templombúcsút. A szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond Kapor János temesvár-gyárvárosi plébános.

 

Hangversenyek a TimOrgelFest keretében

Az idei TimOrgelFest Nemzetközi Orgonafesztivál keretében a következő római katolikus templomokban kerül sor hangversenyre: október 19-én 20 órakor: temesvár-gyárvárosi Millenniumi templom, orgonakoncert, fellép Yannick Merlin (Franciaország)

 

Közösségi ház megáldása Temesváron

Ez év tavaszán megnyílt a Schönstatti Márianővérek temesvári közösségi háza. A házszentelési ünnepségre október 25-én, pénteken 16.30 órai kezdettel kerül sor. A szentmisét és a szentelési szertartást Pál József Csaba megyés püspök celebrálja.

 

 

 

 

 

 

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu