Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Kedd, 2020. július 14., 14.01

Egyházaink hírei

2019. október 24., 15.47 Csütörtök

„Az Urat kereső szívek örvendezzenek! Keressétek az Urat és hatalmas erejét, keressétek az ő arcát mindig!” (Zsolt 104, 3–4.)

 

Konferencia Szegeden

A Szeged-csanádi Egyházmegyei Pasztorális Helynökség szervezésében október 26-án, szombaton Élet a plébánián címmel konferenciára kerül sor a szegedi Katolikus Házban. A program 9.30 órakor kezdődik, 10 órától dr. Nyéky Kálmán plébános, teológiai tanár bemutatja Michael White és Tom Corcoran: Újraépítve című könyvét, és az egyházközség megújulásának lehetőségeiről értekezik. Ezt követően, 11.20–12.20 óra között Süveges Gergő és Süvegesné Rudan Margit, az NCD magyarországi képviselőinek előadására kerül sor, amelynek címe: A közösségfejlődés természetes útja. A délutáni program a következő szekciókban zajlik: az oltár körül szolgálók lelkisége, zenei szolgálat a plébánián, a közösségépítés gyakorlata a plébánián – lehetőségek és kihívások, egyházközségi média. A konferencián a temesvári egyházmegyéből Dirschl Johann általános helynök, Szilvágyi Zsolt pasztorációért felelős püspöki helynök, Dumitresc Mihai Titi főesperes, lugosi plébános és Király Árpád főesperes, arad-ségai plébános vesz részt.

 

 

Arad

 

Főpásztori látogatás

Pál József Csaba megyés püspök június elején megkezdte idei püspöki vizitációját, amelynek keretében az év folyamán 12 Temes megyei és 7 Arad megyei plébániát keres fel. A látogatás alkalmával a Főpásztor találkozik az egyháztanács tagjaival, a fiatalokkal, a gyermekekkel, a plébánia munkatársaival, a testvéregyházak lelkipásztoraival, valamint a különféle egyesületek képviselőivel és felkeres egyet a plébánia filiái közül. A vizitáció következő állomása a pécskai egyházközség, amelyet október 28-án és 29-én keres fel a Főpásztor. A vizitációt megnyitó szentmise a plébániatemplomban október 28-án, hétfőn 17.30 órakor kezdődik, amelynek keretében a közösség nevében Czeglédi Ferenc plébános üdvözli a megyés püspököt. Október 30-án és 31-én a Főpásztor a szentannai plébániát keresi fel, amelynek lelkipásztora Ciuraru János pankotai plébános. A vizitációt megnyitó szentmise a helyi plébániatemplomban október 30-án, szerdán 17.30 órakor kezdődik. November 4-én, hétfőn egész napos vizitációra kerül sor az arad-mosóczytelepi plébánián. A szentmise 17.30 órakor kezdődik.

 

 

Az arad-belvárosi római katolikus templomban csütörtökön az esti szentmise után énekes vesperást végeznek. November 1-jén, pénteken mindenszentek ünnepén 8 órakor német nyelvű szentmise,10.30 órakor plébániai nagymise magyarul, 12 órakor román nyelvű szentmise kezdődik.

Ugyanezen a napon 16 órakor kezdődik az elhunytakért végzett szertartás az Alsó- és a Felsőtemetőben. November 1. és 8. között teljes búcsú nyerhető az elhunytak részére. A teljes búcsú elnyerésének a feltételei: temetőlátogatás, ima az elhunytakért, legyünk a kegyelem állapotában (szentgyónás, áldozás), ima a pápa szándékára. A plébániához tartozó betegeket november 8-án, pénteken látogatják meg. Első szentáldozási és bérmálási felkészítő november 2-án, szombaton fog kezdődni magyar és román nyelven is. Az első szentáldozási felkészítő 10 órakor, a bérmálási felkészítő 11 órakor kezdődik. Elhunyt Pánczél Irina (91).

 

Az arad-ségai Kis Szent Teréz plébániatemplomban vasárnap (október 27.) évközi 30. vasárnap 8.30 órakor magyar nyelven szentmise, 11.30 órakor magyar nyelven szentmise, 12.30 órakor román nyelven szentmise, 10 órától szentmise Tornyán, 15 órától szentmise Szederháton. Pénteken (november 1.), mindenszentek ünnepén 8.30 órakor magyar nyelven szentmise, 16 órakor a Felsőtemetőben (UTA) megemlékező szertartás elhunyt szeretteinkre, 18 órakor román nyelven szentmise 13.30 órától szentmise Tornyán a temetőben és megemlékezés a halottakról, sírszentelés óhaj szerint.

November 3-án, vasárnap 15 órától szentmise Szederháton és utána megemlékezés a temetőben elhunyt szeretteinkről. Szeretettel várjuk a gyerekeket hittanórákra: csütörtökön 16–17 óra között a magyar nyelvű bérmálkozó csoport számára lesz felkészítő. Pénteken 16–17 óra között várjuk a II. és III. osztályos gyerekeket és a magyar nyelvű elsőáldozókat. Szombaton a román nyelvű elsőáldozók felkészítése 9–9.45 óra között, míg 10–11 óra között a román nyelvű bérmálkozó csoport kezdi meg a felkészülést.

 

Az újaradi plébánián október 26-án, szombaton 10 órakor felkészítés a bérmálásra. 18 órakor előesti mise Kisszentmiklóson. Október 27-én, vasárnap 8.30-kor rózsafüzér ájtatosság. 9 órakor magyar nyelvű szentmise Szőcs Teréz, Károly és Konrád Ilona lelki üdvéért. 10 órakor német nyelvű szentmise. 13 órakor szentmise Angyalkúton. 

 

A pécskai római katolikus templomban szombaton délután keresztelik meg Gyömbér Giuliát. Az egyházközségben elhunyt Lengyel István (83), Băcican Ana (84), Mester Anna (88) és Lazár Jenő (64).

 

A kisiratosi római katolikus egyházközségben elhunyt Tóth József (63) és Varga Tibor (64).

 

A timándújfalui római katolikus egyházközségben mindenszentek napján megemlékezés az elhunytakról 15 órától a zimándközi temetőben, 16.30 órától Zimándújfalun, 15 órakor Simándon, 17 órától Kisjenőn. November 2-án megemlékező szertartás a halottakért 12 órakor Kisjenőn, 14 órakor Székudvaron a temetőben, 15 órakor Gyulavarsándon a temetőben, 16 órakor Ottlakán a temetőben. November 2-án gyászmise 17 órától Zimándújfalun, 17.30 órától Zimándközön, november 2-án, szombaton 15 órától a szentleányfalvi temetőben, 15.30 órától a fakerti temetőben.

 

A simonyifalvi római katolikus templomban november 1-jén 10 órától szentmise, 15 órától gyászszertartás a temetőben, ahol igényre sírszentelést is végeznek. November 2-án a templomban 3 szentmisét tartanak.

 

Az arad-belvárosi református gyülekezetben pénteken és szombaton 18 órától bűnbánati alkalmak, vasárnap 10 órától úrvacsorás istentisztelet a reformáció alkalmából. Ugyanaznap 17 órától istentisztelet. Ugyanaznap a majláthfalvi szórvány-gyülekezetben 15 órakor kezdődik a reformációi úrvacsorával egybekötött istentisztelet. Október 31-én, csütörtökön a reformáció ünnepén 10 órától a belvárosi templomban együtt ünnepelnek az evangélikus-lutheránus hívekkel, igét hirdet Jakab István lelkipásztor. Ugyanaznap 17 órától az evangélikus-lutheránus templomban kezdődik a közös istentisztelet, ahol igét hirdet Baracsi Levente református lelkipásztor. A gyülekezetben elhunyt Mészáros Angel Károly (83).

 

Az arad-gáji református gyülekezetben ma 18 órától bűnbánati istentisztelet, vasárnap 10 órától úrvacsorás ünnepi istentisztelet újborra és a reformációra, ugyanaznap 18 órától istentisztelet. Szerdán 18 órától istentisztelet, október 31-én, csütörtökön 10 órától a reformáció emlékünnepe. A gyülekezet fiataljai részt vesznek az ágyai ifjúsági találkozón.

 

A vadászi református gyülekezetben vasárnap 11, Bélzerinden 13, Csermőn 16 órakor kezdődik az újborra és a reformáció alkalmából úrvacsorával egybekötött istentisztelet.

 

A borossebesi református gyülekezetben vasárnap 10 órától úrvacsorás istentiszteletet tartanak. Jövő pénteken 13 órától halottak napi megemlékezés, 15 órától a katolikus hívekkel közösen emlékeznek az elhunytakra.

 

Az aradi evangélikus lutheránus templomban vasárnap 10 órától magyar, 11.30 órától német nyelvű istentiszteletet tartanak. Megkeresztelik Csáki Nórát.

 

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus gyülekezetben vasárnap 11 órától istentisztelet, november 31-én, csütörtökön a reformáció emlékünnepe 11 órától, halottak napján 16 órától istentisztelet.

 

Az arad-belvárosi baptista gyülekezet vasárnap reggeli imaóráján Szűcs Norbert és Kürti Tamás igei üzenete alapján az Isten iránti szeretetünk megújulásáért imádkoznak. Ezt követően Kiss László igei üzenete hangzik el, majd az esti istentiszteleten A reformáció változást feltételez címmel Simon András lelkipásztor szolgálatára kerül sor. Az alkalmi ifjúsági szolgálatot Hegyi Dénes vezeti.

 

 

Hunyad

 

A dévai római katolikus egyházközségben október 28-án mutatják be Frigyesi Ágnes: Az Úr csodásan működik – Erdélyi nagy Tanúságtevők című könyvét. A rendezvény hétfőn délután 18.30 órától kezdődik a dévai Szent Antal Közösségi Házban.

A dévai unitárius egyházközségben november 9-én szervezik meg a hagyományos Dávid Ferenc-emlékzarándoklatot, mely déli 12 órakor közös imával kezdődik a dévai vársikló alatti téren. A vár belső udvarában délben 13 órakor kezdődik az ünnepi istentisztelet, melyet köszöntések, gyertyagyújtás, koszorúzás követ. A zarándokokat a várból való levonulás után a Délnyugat-Erdélyi Unitárius Szórványegyházközség központjában látják vendégül, ahol megtekinthetik Wagner Péter építész-grafikus Erdélyi Szigetvilág – Utazások Dél-Erdélyben 2012–2014 című grafikai kiállítását.

A dévai református egyházközségben e héten pénteken és szombaton folytatódik a bűnbánati hét, az istentiszteletek délután 17 órától kezdődnek. Vasárnap úrvacsoraosztásra kerül sor a délelőtt 10.30 órától kezdődő istentisztelet keretében.

A vajdahunyadi református egyházközségben jövő héten bűnbánati hetet tartanak. Jövő vasárnap, november 3-án kerül sor a Reformáció ünnepe alkalmából történő úrvacsoraosztásra. 

 

 

Temes

 

Gyermektalálkozó és kreatív foglalkozás

A temesvár-józsefvárosi plébánián október 26-án, szombaton 11–12 óra között gyermektalálkozót és kreatív foglalkozást tartanak magyar nyelven. A találkozó mottója: Isten megajándékozott.

 

Tanfolyam a katolikus egyház társadalmi tanításáról

A temesvár-gyárvárosi plébánia és az ott működő Kolping család közös szervezésében 2019. október 28.–2020. április 6. között előadássorozatot tartanak a Millenniumi templomban a katolikus egyház társadalmi tanításáról a DoCat című kötet kapcsán. A tanfolyam 19 órakor kezdődik és 20.30 óráig tart. Október 28-án, hétfőn 19 órakor a tanfolyam bevezető előadására kerül sor, amelynek címe: Isten nagyszerű terve: a szeretet. Mint ismeretes, a DoCat azokat a dokumentumokat mutatja be, amelyek XIII. Leo Rerum novarum (Új dolgok) kezdetű szociális enciklikája óta fejlődtek, alakultak, valamint összefoglalja az egyháznak a személyre, a családra, a hivatásra, a munkára, a gazdasági életre, a közösségi életre és a természetvédelemre vonatkozó tanítását.

 

Imavirrasztás a szalvatoriánus rendházban

A Temesvári Püspökség keretében működő Ifjúsági Pasztorációs Iroda programjának megfelelően november 1-jén, pénteken, mindenszentek napján a temesvár-erzsébetvárosi szalvatoriánus kolostorban 18–1.30 óra között imavirrasztást tartanak.

 

Ifjúsági kirándulás Herkulesre

November 1–3. között a resicabányai Traian Lalescu Nemzeti Kollégium növendékeinek mintegy 200 fős csoportja Herkulesfürdőre kirándul. Ennek keretében november 2-án, halottak napján a fiatalokkal találkozik Pál József Csaba megyés püspök.

 

Requiem a Szent Katalin-templomban

Mindenszentek ünnepe és halottak napja alkalmából november 2-án, szombaton, 7.15 órai kezdettel Pál József Csaba megyés püspök rekviemet celebrál egyházmegyénk elhunyt főpásztorai, lelkipásztorai és hívek lelki üdvéért.

 

Szakmai nap Budapesten

A magyarországi Országos Lelkipásztori Intézet november 5-én, kedden 9.30–13.30 óra között szakmai napot szervez papok és munkatársak részére a püspöki konferencia Budapest VI. kerületi irodaházában. A program témáját Michael White és Tom Corcoran Újraépítve című könyvének bemutatása, valamint az arról való tapasztalatok megosztása képezi. Előadó: Nyéky Kálmán plébános, teológiai tanár.

Napirend: 9.30: regisztráció, 10.00: Gáspár István atya köszöntője, 10.10: előadás, majd interaktív beszélgetés, 12.00: ebéd, 12.50: előadás, majd interaktív beszélgetés.

További részletek és jelentkezés: oli.katolikus.hu. Jelentkezési határidő: 2019. október 29.

A szakmai napon a temesvári egyházmegyét Pál József Csaba megyés püspök, Bakó László püspöki titkár, Máthé Lóránd gátaljai plébános és Szabó Tibor egyházmegyei ifjúsági lelkész képviseli.

 

Könyvbemutató a Józsefvárosban

A temesvár-józsefvárosi plébánia közösségi termében november 6-án, szerdán délután 6 órakor kerül sor a Ferenc pápa Csíksomlyón címet viselő emlékkönyv bemutatására. A kötetet megjelentető Verbum Kiadó honlapján a következők olvashatók: „A kötet Ferenc pápa ez év júniusának első napjaiban tett csíksomlyói látogatásának állít emléket. Erről a történelmi pillanatról láthat a kedves olvasó egy képfüzért, illetve a látogatáson résztvevők és szervezők örömmel átitatott visszaemlékezéseivel találja szembe magát a kiadványt fellapozó érdeklődő.”

 

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu