Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Péntek, 2020. május 29., 20.06

Egyházaink hírei

2019. október 31., 16.32 Csütörtök

„Áldott, aki az Úr nevében királyként érkezik! * Békesség a mennyből, és dicsőség a magasságban!” (Lk 19, 38; 2, 14 – 3 a.)

 

Családos találkozó Máriaradnán

Az Egyházmegyei Család- és Felnőttpasztorációs Iroda november 16-án, szombaton, a máriaradnai kegytemplomban családos találkozót szervez román és magyar nyelven. A programban előadás, kiscsoportos tevékenység, szentmise és szentségimádás szerepel. Részvételi díj nincs, de a szervezők adományokat elfogadnak. A családos találkozó meghívott előadója dr. Csókay András magyarországi idegsebész és felesége Altay Daniella. (Dr. Csókay András főorvos nevét az elmúlt hónapokban gyakran hallhattuk, mivel dr. Pataki Gergellyel és dr. Hudák Istvánnal egy bangladesi sziámi ikerpár nagy kockázatú szétválasztására vállalkozott. Elismerései: Prima Primissima-díj, a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje, Semmelweis Ignác-díj, Budapest díszpolgára cím.)

 

 

Idegenvezetők konferenciája

 

A Temes Megyei Turizmusfejlesztési és Népszerűsítési Egyesület a Temes Megyei Tanács, számos temesvári és aradi turisztikai cég, továbbá a Római Katolikus Püspökség támogatásával 2019. október 31.–november 3. között Országos Idegenvezetői Konferenciát szervez Temesváron. A rendezvényre a Turisztikai Idegenvezetők Országos Szövetségének több mint 100 tagját várják Temesvárra és Aradra. A program keretében a résztvevők november 2-án, szombaton 12 órakor felkeresik a máriaradnai kegytemplomot és kolostort, ahol megismerkednek a kegyhely, a bazilika és a kolostor történetével, illetve a komplexum turisztikai szempontból vonzó látványosságaival.

 

 

Arad

 

Főpásztori látogatás

Pál József Csaba megyés püspök június elején megkezdte idei püspöki vizitációját, amelynek keretében az év folyamán 12 Temes megyei és 7 Arad megyei plébániát keres fel. A látogatás alkalmával a Főpásztor találkozik az egyháztanács tagjaival, a fiatalokkal, a gyermekekkel, a plébánia munkatársaival, a testvéregyházak lelkipásztoraival, valamint a különféle egyesületek képviselőivel és felkeres egyet a plébánia filiái közül. November 4-én, hétfőn egész napos vizitációra kerül sor az arad-mosóczy-telepi plébánián, amelynek lelkipásztora Kalapis Damian plébános. A szentmise 17.30 órakor kezdődik. A vizitáció idei utolsó állomása a máriaradnai egyházközség, amelyet november 13-án és 14-én keres fel a Főpásztor. A vizitációt megnyitó szentmise a kegytemplomban november 13-án, szerdán 17.30 órakor kezdődik, amelynek keretében a közösség nevében Reinholz András plébános üdvözli a megyés püspököt.

 

A Mosóczy-telepi római katolikus egyházközségbe november 4-én, hétfőn délelőtt érkezik vizitációba Pál József Csaba megyés püspök. A főpásztor 11.30 órától szentmisét celebrál az egyházközséghez tartozó Szilvástelepen. Ebéd után, 14.30 órától a Mosóczy-telepen találkozik az egyháztanács tagjaival, 15.30 órától a Rózsafüzér-társulat tagjaival, 16 órától elbeszélget az egyházközség munkatársaival, 16.45 órától találkozik a gyermekekkel 12 éves korig, 17.30 órától ünnepélyes szentmisét celebrál a helybeli templomban, 18.30 órától találkozik a fiatalokkal. A főpásztor programja a 20 órakor kezdődő vacsorával zárul. A jelzett programokra szeretettel várják az érintett híveket.

 

Az arad-belvárosi római katolikus templomban november 2-án, vasárnap szentségimádást tartanak 15 órakor német, 16 órakor magyar nyelven.

Csütörtökön az esti szentmise után énekes vesperást végeznek. November 8-án, pénteken látogatják meg a plébániához tartozó betegeket. November 2-án, szombaton megkezdődnek az első szentáldozásra és bérmálásra felkészítő hittanórák. Az első szentáldozási hittanóra szombatonként 10 órakor, a bérmálási hittanóra szombatonként 11 órakor kezdődik magyar és román nyelven is. November 16-án családos találkozó lesz Máriaradnán. Jelentkezni november 8-ig lehet a plébániai irodán. A részvétel ingyenes, de önkéntes adományokat elfogadnak az ebédhez hozzájárulás címen. Továbbra is várják olyan személyek jelentkezését, akik szívesen végeznének a templomban sekrestyési szolgálatot. Jelentkezni a plébániai irodán lehet. Elhunyt Pál Piroska (89).

 

Az arad-ségai Kis Szent Teréz-plébániatemplomban november 3-án, vasárnap évközi 31. vasárnap 8.30 és 11.30 órakor magyar nyelven szentmise, 12.30 órakor román nyelven szentmise, 10 órától Szentmise Tornyán. November 7-én, csütörtökön 17 órától szentségimádás magyar nyelven, 18 órától szentségimádás román nyelven. Elhunyt Kiss Paraschiva (86).

Szeretettel várjuk a gyerekeket hittanórákra: csütörtökön 16–17 óra között a magyar nyelvű bérmálkozó csoport számára lesz felkészítő. Pénteken 16–17 óra között várjuk a II. és III. osztályos gyerekeket és a magyar nyelvű elsőáldozókat.

Szombaton a román nyelvű elsőáldozók felkészítése 9–9.45 óra között, míg 10–11 óra között a román nyelvű bérmálkozó csoport számára lesz felkészítő.

 

Az újaradi plébánián november 1-jén, pénteken mindenszentek napi szertartás: 12 órakor a kisszentmiklósi, 13 órakor az angyalkúti, 16 órakor az újaradi temetőben. November 2-án 8 órakor szentmise, 11 órakor halottak napi szertartás Zádorlakon. November 3-án, vasárnap 9 órakor magyar nyelvű szentmise Rascu Barbara lelkiüdvéért. 10 órakor német nyelvű mise. 12 órakor szentmise Rétháton, 13 órakor Angyalkúton.

 

A mikelakai római katolikus egyházközségben pénteken 8 órától Öthalmon, 10.45 órától Mikelakán kezdődik a szentmise, a temetőben 15 órától Öthalmon, 16 órától Mikelakán tartanak megemlékezést az elhunytakról. Halottak napján 8 órától Öthalmon, 9.30 órától Mikelakán román, 10.45 órakor magyar nyelű szentmise az elhunytakért. Vasárnap a szokásos miserend érvényes.

 

Kisiratoson hozzáfogtak a templom belső felújításához, ezért a szentmiséket ideiglenesen a gazdaházban tartják ma 11 órától, 16 órától a temetőben emlékeznek meg az elhunytakról.

 

A zimándúifalui római katolikus egyházközségben vasárnap 15 órától a szentleányfalvi, 15.30 órától a fakerti, 17 órától a nagypéli temetőben emlékeznek meg az elhunytakról.

 

A simonyifalvi római katolikus egyházközségben mindenszentek ünnepén 10 órától szentmise, 15 órától a temetőben lévő ravatalozónál gyászszertartás az elhunytakért, utána igényre sírszentelést végeznek. Szombaton, halottak napján, illetve vasárnap a szentmise 10 órakor kezdődik. Elhunyt Sinka Mária 91.

 

A lippai római katolikus egyházközségben november 1-jén, pénteken 12 órától a széphelyi temetőben, 13 órától a cseraljai temetőben, 14 órától a temeshidegkúti temetőben, 15 órától a neudorfi temetőben, 16 órától a lippai temetőben emlékeznek meg az elhunytakról. Hasonló szertartásra kerül sor november 3-án 12 órától Temesfüzesen, 13 órától Máslakon, 14 órától Kisremetén.

 

A Mosócy-telepi református gyülekezetben pénteken és szombaton 18 órától bűnbánati alkalmak, szombaton 12 órától gyermek istentisztelet, 14 órától kátéóra. Vasárnap 10 órától reformációi úrvacsorás istentisztelet, hasonló alkalom 14 órától a németszentpéteri gyülekezetben. Aradon 18 órától istentisztelet.

 

A vadászi református gyülekezetben november 2-án 13 órakor Vadászon, 14.30 órától Bélzerinden a temetőben tartanak halottak-napi istentiszteletet.

 

Az aradi evangélikus-lutheránus templomban vasárnap 10 órától úrvacsorával egybekötött istentiszteletet, csütörtökön 17 órától bibliaórát tartanak.

 

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus gyülekezetbenpéntek délután 16 órakor halottak-napi istentisztelet a temetőben; pénteken este 19 órakor ifjúsági bibliaóra; vasárnap 11 órától úrvacsorás istentisztelet.

 

Az arad-belvárosi baptista gyülekezet vasárnap reggeli imaóráján Ilyés Lajos és Csapó Mátyás buzdítására a megtartó hitért imádkozik a gyülekezet. A délelőtt folyamán a közösség úrvacsorához járul. Az esti istentiszteleten, Szűcs János igehirdetésére kerül sor. Az alkalmi szolgálatokat Kiss József vezeti.

 

 

Hunyad

 

A dévai római katolikus egyházközségben november elsején, mindenszentek napján 7.30 órától lesz magyar nyelvű szentmise a Páduai Szent Antal-templomban, 9 órától pedig a Nagyboldogasszony-ferences templomban. A városi temetőben délután 16 órakor, a telepi temetőben délután 17 órakor lesz szentmise. November 2-án, halottak napján, mindkét dévai római katolikus templomban reggel 7.30 és délután 18 órától lesz szentmise.

 

A dévai unitárius egyházközségben november 9-én szervezik meg a hagyományos Dávid Ferenc-emlékzarándoklatot, mely déli 12 órakor közös imával kezdődik a dévai vársikló alatti téren. A vár belső udvarában délben 13 órakor kezdődik az ünnepi istentisztelet, melyet köszöntések, gyertyagyújtás, koszorúzás követ. A zarándokokat a várból való levonulás után a Délnyugat-Erdélyi Unitárius Szórványegyházközség központjában látják vendégül, ahol megtekinthetik Wagner Péter építész-grafikus Erdélyi Szigetvilág – Utazások Dél-Erdélyben 2012–2014 című grafikai kiállítását.

 

A dévai református egyházközségben október 31-én délután ünnepi istentisztelet keretében emlékeztek meg a reformációról. November elsején délután 17 órától lesz istentisztelet a temetőben. November 3-án, a gyászolók felé fordul a gyülekezet figyelme, a délelőtt 10.30 órakor kezdődő istentiszteleten igét hirdet Visky János Bulgária-telepi református lelkész. Az istentiszteletet követően szeretetvendégségre kerül sor a Melite Református Gyülekezeti Házban, ahol szendvics és tea mellett alkalom nyílik a kötetlen beszélgetésre.

 

A vajdahunyadi református egyházközségben ma és holnap délután 16 órától bűnbánati istentiszteletet tartanak. Vasárnap, november 3-án kerül sor a reformáció ünnepe alkalmából történő úrvacsoraosztásra.

 

A hosdáti református leányegyházban vasárnap délben 14.30 órától lesz istentisztelet és úrvacsoraosztás.

 

A petrozsényi római katolikus egyházközségben november 1-jén, mindenszentek ünnepén reggel 10 órától lesz szentmise, november 2-án, halottak napján pedig délután 15 órától lesz szertartás a központi temetőben.

 

Az aninószai római katolikus leányegyházban november elsején 13 órától lesz szentmise a templomban, melyet a temetőben megtartandó szertartás követ.

 

A szászvárosi református egyházközségben október 31-én a helyi evangélikus gyülekezettel közösen emlékeztek meg a reformációról. November elsején délután 16 órától lesz istentisztelet a temetőben. Vasárnap reggel 10 órakor kezdődik az istentisztelet.

 

A tordosi rerformátus egyházközségben november 1-jén 14 órakor kezdődik az istentisztelet a temetőben, vasárnap 12 órától lesz istentisztelet.

 

A lozsádi református egyházközségben  vasárnap 13.10 órától lesz istentisztelet.

 

 

 

Temes

 

 

Imavirrasztás a szalvatoriánus rendházban

A Temesvári Püspökség keretében működő Ifjúsági Pasztorációs Iroda programjának megfelelően november 1-jén, pénteken, mindenszentek napján a temesvár-erzsébetvárosi szalvatoriánus kolostorban 18–1.30 óra között imavirrasztást tartanak.

 

Ifjúsági kirándulás Herkulesfürdőre

November 1–3. között a resicabányai Traian Lalescu Nemzeti Kollégium növendékeinek mintegy 200 fős csoportja Herkulesfürdőre kirándul. Ennek keretében november 2-án, halottak napján a fiatalokkal találkozik Pál József Csaba megyés püspök.

 

Requiem a Szent Katalin-templomban

Mindenszentek ünnepe és halottak napja alkalmából november 2-án, szombaton 7.15 órai kezdettel Pál József Csaba megyés püspök rekviemet celebrál egyházmegyénk elhunyt főpásztorai, lelkipásztorai és a hívek lelki üdvéért.

 

Kétszáz éves a móriczföldi templom

A gátaljai plébániához tartozó Móriczföld településről a Borovszky Samu Magyarország vármegyéi és városai című kötetben ez olvasható: „E község a II. József császár uralkodása alatt, az 1784–86. években lefolyt harmadik német telepítés idejében keletkezett. A rom. kath. plebánia 1786-ban keletkezett és a templom 1819-ben épült.” A templom 200 éves évfordulója alkalmából november 3-án, vasárnap 15 órakor Máthé Lóránd gátaljai plébános meghívására Dirschl Johann általános helynök mutat be szentmisét.

 

Szakmai nap Budapesten

A magyarországi Országos Lelkipásztori Intézet november 5-én, kedden 9.30–13.30 óra között szakmai napot szervez papok és munkatársak részére a püspöki konferencia Budapest VI. kerületi irodaházában. A program témáját Michael White és Tom Corcoran Újraépítve című könyvének bemutatása, valamint az arról való tapasztalatok megosztása képezi. Előadó: Nyéky Kálmán plébános, teológiai tanár.

Napirend: 9.30: regisztráció, 10.00: Gáspár István atya köszöntője, 10.10: előadás, majd interaktív beszélgetés, 12.00: ebéd, 12.50: előadás, majd interaktív beszélgetés.

A szakmai napon a temesvári egyházmegyét Pál József Csaba megyés püspök, Bakó László püspöki titkár, Máthé Lóránd gátaljai plébános és Szabó Tibor egyházmegyei ifjúsági lelkész képviseli.

 

Könyvbemutató a Józsefvárosban

A temesvár-józsefvárosi plébánia közösségi termében november 6-án, szerdán délután 6 órakor kerül sor a Ferenc pápa Csíksomlyón címet viselő emlékkönyv bemutatására. A kötetet megjelentető Verbum kiadó honlapján a következők olvashatók: „A kötet Ferenc pápa ez év júniusának első napjaiban tett csíksomlyói látogatásának állít emléket. Erről a történelmi pillanatról láthat a kedves olvasó egy képfüzért, illetve a látogatáson résztvevők és szervezők örömmel átitatott visszaemlékezéseivel találja szembe magát a kiadványt fellapozó érdeklődő.”

 

 

Templombúcsú Gyomaendrődön

Czank Gábor gyomaendrődi plébános meghívására november 9-én, szombaton 10 órakor a Szent Imre tiszteletére felszentelt helyi templomban Pál József Csaba megyés püspök búcsús szentmisét celebrál.

 

Konferencia a Gerhardinum Líceumban

A Temesvári Piaristák Templomi Közössége és a Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceum november 9-én, szombaton konferenciát szervez papok, lelkészek, tanárok és a magyar közösségekben tevékenykedő pedagógusok számára. A konferencia címe Bánsági magyar szórványközösségek nyelvi és felekezeti revitalizációja. A rendezvény támogatója a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. közreműködésével a Magyar Kormány Nemzetpolitikai Államtitkársága. Helyszín: a Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceum díszterme. A konferencia programja a következő: 8.00–8.30 – regisztráció, 8.30–9.00 – a konferencia megnyitása, köszöntések, ismerkedés, 9.00–9.45 – előadás:A revitalizációtól a megmaradásig – I. rész, előadó: dr. Magyari Sára, egyetemi docens, Partiumi Keresztény Egyetem Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék – Nagyvárad, 9.45–10.00 – szünet, 10.00–10.45 – előadás: A revitalizációtól a megmaradásig – II. rész, előadó: dr. Magyari Sára, egyetemi docens, Partiumi Keresztény Egyetem Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék – Nagyvárad, 10.45–11.00 – szünet, 11.00–12.30 – műhelymunka: Revitalizációs lépések a közösségben, 13.00–14.00 – ebédszünet, 14.00–15.00 – műhelymunkák bemutatása, 15.00–16.30 – a Magyar Kormány révén a szórványközösségek számára biztosított pályázati lehetőségek – kerekasztal-beszélgetés, konklúziók. 

 

Szent Márton-napi gyermekünnepségek

- November 10-én, vasárnap a zsombolyai plébániatemplomban18 órakor Márton-napi ünnepséget tartanak előadással, amit a gyermekek lampionos felvonulása követ. Szervezők: a Zsombolyai Római Katolikus Plébánia, a helyi Német Fórum és a Hatzfelder Pipatsche német néptánccsoport.

- November 11-én, hétfőn a csáki plébániatemplomban 18 órakor kezdődik a Márton-napi ünnepség, a lampionos körmenet innen indul a városközpont felé.

 

Ifjúsági programok

Az Egyházmegyei Ifjúsági Pasztorációs Iroda programjának megfelelően november 10-én, vasárnap 18 órakor a temesvár-erzsébetvárosi római katolikus templomban ifjúsági szentmisét celebrálnak, november 12-én, kedden pedig a szalvatoriánus kolostorban 20 órai kezdettel Taizé imára kerül sor.

 

Tanfolyam a katolikus egyház társadalmi tanításáról

A temesvár-gyárvárosi plébánia és az ott működő Kolping család közös szervezésében 2019. október 28.–2020. április 6. között előadássorozatot tartanak a Millenniumi templomban a katolikus egyház társadalmi tanításáról a DoCat című kötet kapcsán. A tanfolyam minden esetben 19 órakor kezdődik és 20.30 óráig tart. November 11-én, hétfőn 19 órakor a tanfolyam második előadására kerül sor, amelynek címe: Közösen vagyunk erősek: az egyház társadalmi küldetése. Mint ismeretes, a DoCat azokat a dokumentumokat mutatja be, amelyek XIII. Leo Rerum novarum (Új dolgok) kezdetű szociális enciklikája óta fejlődtek, alakultak, valamint összefoglalja az egyháznak a személyre, a családra, a hivatásra, a munkára, a gazdasági életre, a közösségi életre és a természetvédelemre vonatkozó tanítását.

 

 

 

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu