Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Vasárnap, 2020. május 31., 03.56

Egyházaink hírei

2019. november 07., 15.09 Csütörtök

„Ezért tehát, testvérek, legyetek állhatatosak, és őrizzétek szilárdan a hagyományokat, amelyeket akár élőszó, akár levelünk útján tanultatok. Urunk, Jézus Krisztus pedig, és Isten, a mi Atyánk, aki szeret minket, s örök vigasztalást és jó reménységet ajándékozott nekünk kegyelemben, bátorítsa és erősítse meg szíveteket minden jótettben és beszédben. Egyébként, testvérek, imádkozzatok értünk, hogy az Úr igéje, amint nálatok is, terjedjen és dicsőségre jusson, s megszabaduljunk az alkalmatlan és gonosz emberektől, mert a hit nem mindenkié. Az Úr azonban hűséges: ő megerősít titeket és megóv a gonosztól. Ami titeket illet, bizalmunk van az Úrban, hogy megteszitek és meg fogjátok tenni, amit parancsolunk. Az Úr vezesse szíveteket Isten szeretetére és Krisztus béketűrésére!” (2Tessz 2, 15 – 3, 5.)

 

Világméretű szentségimádás

A 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve a NEK titkársága szentségimádást hirdet Krisztus király ünnepének előestéjére, vagyis november 23-án román idő szerint 17 órára, amelyhez szerte a világon csatlakozhatnak plébániák, intézmények és magánszemélyek. A temesvári egyházmegyéből már több plébánia válaszolt a felhívásra. Aki ezután szeretne csatlakozni, a corpusdomini.iec2020.hu honlapon teheti meg.

 

Templombúcsú Gyomaendrődön

Czank Gábor gyomaendrődi plébános meghívására november 9-én, szombaton 10 órakor a Szent Imre tiszteletére felszentelt helyi templomban Pál József Csaba megyés püspök búcsús szentmisét celebrál.

 

 

Arad

 

Főpásztori látogatás

Pál József Csaba megyés püspök idei püspöki vizitációja során 12 Temes megyei és 6 Arad megyei plébániát keresett fel. A látogatás alkalmával a Főpásztor találkozott az egyháztanács tagjaival, a fiatalokkal, a gyermekekkel, a plébánia munkatársaival, a testvéregyházak lelkipásztoraival, valamint a különféle egyesületek képviselőivel és felkeresett egyet a plébánia filiái közül. A vizitáció idei utolsó állomása a máriaradnai egyházközség, amelyet november 13-án és 14-én keres fel a Főpásztor. A vizitációt megnyitó szentmise a kegytemplomban november 13-án, szerdán 17.30 órakor kezdődik, amelynek keretében a közösség nevében Reinholz András plébános üdvözli a megyés püspököt.

 

Családos találkozó Máriaradnán

Az Egyházmegyei Család- és Felnőttpasztorációs Iroda november 16-án, szombaton, a máriaradnai kegytemplomban családos találkozót szervez román és magyar nyelven. A programban előadás, kiscsoportos tevékenység, szentmise és szentségimádás szerepel. Részvételi díj nincs, de a szervezők adományokat elfogadnak. A családos találkozó meghívott előadója dr. Csókay András magyarországi idegsebész és felesége, Altay Daniella. (Dr. Csókay András főorvos nevét az elmúlt hónapokban gyakran hallhattuk, mivel dr. Pataki Gergellyel és dr. Hudák Istvánnal egy bangladesi sziámi ikerpár nagy kockázatú szétválasztására vállalkozott. Elismerései: Prima Primissima-díj, a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje, Semmelweis Ignác-díj, Budapest díszpolgára cím).

 

Az arad-belvárosi római katolikus templomban november 10-én, vasárnap 16 órakor tartja titokcseréjét a Rózsafüzér Társulat. Csütörtökön az esti szentmise után énekes vesperást végeznek. November 16-án, szombaton 19 órakor kerül bemutatásra templomunkban aMária Evangéliuma című rockopera-oratórium. Bővebb információ a hirdetőtáblán olvasható.

 

Az arad-ségai Kis Szent Teréz-plébániatemplomban a november 17-i perselygyűjtést a Caritas javára továbbítják. Olyan felnőttek jelentkezését is várják szentségi felkészítő hittanórákra, akik még nem voltak elsőáldozók, bérmálkozók, vagy akik még megkeresztelve sem lettek. Jelentkezni a plébániai irodán lehet. Vasárnap (november 10.) évközi 32. vasárnap 8.30 órakor magyar nyelven szentmise, 11.30 órakor magyar nyelven szentmise, 12.30 órakor román nyelven szentmise. 10 órától Szentmise Tornyán. Az egyházközségben elhunyt Németh Antal (84).

Hétfőn (november 11.), Szent Márton ünnepén, az Aurel Vlaicu Általános Iskola I–IV. osztályos diákjai Márton-napi lámpás körmenetet tartanak 18 órai kezdettel az iskola és a Kis Szent Teréz plébániatemplom között. A körmenet közös imádsággal zárul a templomban, majd a végén szeretetlakoma a gyerekek számára a plébánia udvarán. Szeretettel várjuk a gyerekeket, tanárokat, szülőket és nagyszülőket!

 

Az újaradi római katolikus templomban november 9-én, szombaton 9 órakor szentmise, 10 órakor hittanóra: előkészítő a bérmálásra. Vasárnap 9 órakor magyar nyelvű szentmise Cismasiu Ciprian lelkiüdvéért, 10 órakor német nyelvű szentmise. A plébániahivatal hétfőtől péntekig 8–12 óra között nyitva, csütörtökön 16–16.25 óra között is.

 

Az arad-gáji református gyülekezetben szombaton 15 órától vallásóra, 17 órától ifjúsági óra következik. Vasárnap az istentiszteletek 10, illetve 17 órától, szerdán ugyancsak 17 órától kezdődik az istentisztelet.

 

Az aradi evangélikus-lutheránus templomban vasárnap 10 órától magyar, 11.30 órától német nyelvű istentiszteletet tartanak, csütörtökön 17 órától bibliaóra.

 

A Fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus gyülekezetben vasárnap 11 órakor kezdődik az istentisztelet.

 

Az arad-belvárosi baptista gyülekezet vasárnap reggeli imaóráján azért a felbecsülhetetlen kincsért adnak hálát, amit a Biblia jelent számunkra. Délelőtt Isten igazsága a testé lett Igecímmel hangzik el igehirdetés Simon András lelkipásztor részéről. Az esti Istentiszteleten oldott hangulatú közösségi vasárnap keretében Mucsi János verseskötetének bemutatására kerül sor.

 

 

Hunyad

 

A dévai unitárius egyházközségben november 9-én, szombaton 12 órakor a dévai vársikló alsó állomásánál tartott közös imával kezdődik a XXII. Dávid Ferenc unitárius emlékzarándoklat. A magyar unitárius egyház és az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet közös szervezésében zajló zarándoklatra idén is több száz résztvevőt várnak Erdély és Magyarország különböző vidékeiről, illetve az Amerikai Egyesült Államokból. Szombat délben a dévai vár alatt történő gyülekezés után a fiatalok gyalog, fáklyás menettel vonulnak fel a vár belső udvarába, ahol Dávid Ferenc egyházalapító unitárius püspök emlékcellája található. A várban déli 13 órakor kezdődik az ünnepi istentisztelet, melyen id. Szombatfalvi József, nyugalmazott lelkész és Szabó Csengelle szegedi lelkész hirdeti az igét. Köszöntőbeszédet mond Pogocsán Ferdinánd dévai alpolgármester és Koppándi Zoltán, a dél-nyugaterdélyi unitárius egyházközség lelkipásztora. Az istentiszteletet követően kerül sor az emlékcellában a koszorúk elhelyezésére, gyertyagyújtásra. A zarándokokat a várból való levonulás után a Délnyugat-Erdélyi Unitárius Szórványegyházközség központjában látják vendégül, ahol megtekinthetik Wagner Péter építész-grafikus Erdélyi Szigetvilág – Utazások Dél-Erdélyben 2012–2014 című grafikai kiállítását.

A dévai római katolikus egyházközségben megjelent a Gyertyaláng újság 7. száma. Az irodában vásárolható a 2020-as esztendőre csíksomlyói forgatós- és falinaptár. A Szent Antal Plébánia „Apró kezek” műhelyében elkezdődtek a kézművesfoglalkozások: fafaragás, barkácsolás, hímzés, varrás. Szeretettel várják a család apraját-nagyját minden szombaton délelőtt 10 és 13 óra között. A foglalkozásokat Kun-Gazda Kinga-Viola magyartanár, Fodor Éva és Fábián Sebestyén ferences testvér vezeti. Szombaton, november 9-én, délután 15 órakor, a Szent Antal Közösségi Házban Meister Éva színművész tart előadást. Mivel sokan nem tudtak szentmisét előjegyeztetni november hónapra, ezért november 28-ig a plébánia mindkét dévai templomban kihelyez egy-egy dobozt, és abba az elhunyt nevével együtt betehetik az erre szánt adományt. November 29-én, pénteken este 6 órakor, a városi templomban ezekre a szándékokra mutatnak be szentmisét.

A vajdahunyadi református egyházközségben e héten temették a 83 éves korában elhunyt Borontea Gizellát. November 8-án egyházmegyei gyűlést tartanak.

A szászvárosi református egyházközségben vasárnap reggel 10 órától lesz istentisztelet.

 

 

 

Krassó-Szörény

 

A Krassó-Szörény megyei Bársonyfalva római katolikus közössége november 9-én, szombaton ünnepli a Tours-i Szent Márton tiszteletére felszentelt templom búcsúünnepét. A szentmise 11 órakor kezdődik, ezt követően kulturális műsorra kerül sor.

 

A resicabányai Havas Boldogasszony-templomban november 11-én, hétfőn 17.30 órakor igeliturgiát tartanak Tours-i Szent Márton ünnepe alkalmából. A lampionos felvonulás 18.30 órakor indul a templom elől.

 

Fotókiállítás Resicabányán

A resicabányai Páli Szent Vince egyesület Frédéric Ozanam Szociális Központjában november 19-én, kedden 18.30 órai kezdettel fotókiállítás nyílik, amelynek témája Árpád-házi Szent Erzsébet. A rendezvény keretében kulturális műsorra is sor kerül.

 

Jubileumi szentmise Karánsebesen

A ferences nővérek újkaránsebesi Assisi Szent Ferenc-kápolnájában november 23-án, szombaton 12 órakor szentmisét mutatnak be annak emlékére, hogy 300 évvel ezelőtt érkeztek meg Karánsebesre az első német telepesek. Ezt követően a résztvevők körmenetben vonulnak a helyi temető Szent Erzsébet-kápolnájához, ahol imát mondanak.

 

 

Temes

 

Az óteleki plébániához tartozó Magyarszentmárton római katolikus templomának védőszentje Tours-i Szent Márton. Heinrich József helyi plébános meghívására a búcsús szentmisét november 11-én, hétfőn 10 órakor Ciubotariu Simon temesvár-szabadfalui plébános mutatja be.

 

A temesvár-belvárosi római katolikus templom védőszentje Alexandriai Szent Katalin. A templombúcsút a közösség idén november 24-én, vasárnap ünnepli. Dirschl Johann általános helynök, a templom plébánosa meghívására az ünnepi szentmisét 18 órai kezdettel Pál József Csaba megyés püspök mutatja be.

 

 

Konferencia a Gerhardinum Líceumban

A Temesvári Piaristák Templomi Közössége és a Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceum november 9-én, szombaton konferenciát szervez papok, lelkészek, tanárok és a magyar közösségekben tevékenykedő pedagógusok számára. A konferencia címe Bánsági magyar szórványközösségek nyelvi és felekezeti revitalizációja. A rendezvény támogatója, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Közreműködésével, a Magyar Kormány Nemzetpolitikai Államtitkársága. Helyszín: a Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceum díszterme. A konferencia programja a következő: 8–8.30 regisztráció, 8.30–9 a konferencia megnyitása, köszöntések, ismerkedés, 9–9.45 előadás A revitalizációtól a megmaradásig I. rész. Előadó: dr. Magyari Sára, egyetemi docens, Partiumi Keresztény Egyetem Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék – Nagyvárad, 9.45–10 szünet, 10–10.45 előadás A revitalizációtól a megmaradásig II. rész. Előadó: dr. Magyari Sára, egyetemi docens, Partiumi Keresztény Egyetem  

Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék–Nagyvárad. 10.45–11 szünet, 11–12.30 műhelymunka – Revitalizációs lépések a közösségben, 13–14 ebédszünet, 14–15 műhelymunkák bemutatása, 15–16.30 A Magyar Kormány által a szórványközösségek számára biztosított pályázati lehetőségek – kerekasztal-beszélgetés, konklúziók. 

 

Támogatás óvoda felújításához

A nándorhegyi plébánia november 10-én, vasárnap a 10 órakor kezdődő szentmisén összegyűlt perselypénzt a helység központjában működő óvoda felújítására ajánlja fel. Az óvoda tatarozását több keresztény vallásfelekezet is támogatja. Első alkalom, amikor a hatóságok a helyi római katolikus közösség támogatását kérték ilyen típusú projekthez.

 

Szent Márton-napi gyermekünnepségek

* November 10-én, vasárnap a zsombolyaiplébániatemplomban 18 órakor Márton-napi ünnepséget tartanak előadással, amit a gyermekek lampionos felvonulása követ. Szervezők: a zsombolyai római katolikus plébánia, a helyi Német Fórum és a Hatzfelder Pipatsche német néptánccsoport.

* November 11-én, hétfőn, a csáki plébániatemplomban18 órakor kezdődik a Márton-napi ünnepség, a lampionos körmenet innen indul a városközpont felé.

* November 11-én, hétfőn, Tours-i Szent Márton püspök ünnepén 17 órai kezdettel a temesvár-erzsébetvárosi plébánián a gyermekek és a lelkipásztorok a jótékonykodó szent tiszteletére szervezett ünnepségen vesznek részt.

 

Ifjúsági programok

Az Egyházmegyei Ifjúsági Pasztorációs Iroda programjának megfelelően november 10-én, vasárnap 18 órakor a temesvár-erzsébetvárosi római katolikus templomban ifjúsági szentmisét celebrálnak, november 12-én, kedden pedig a szalvatoriánus kolostorban20 órai kezdettel Taizé imára kerül sor. A temesvár-józsefvárosi plébániatemplomban november 21-én, csütörtökön 20 órai kezdettel szentségimádást tartanak. November 22–24. között a temesvári Marienheim ifjúsági házban csoportvezetőknek szerveznek továbbképző tanfolyamot. A kurzuson jobbára azok a fiatalok vesznek részt, akik a különböző ifjúsági rendezvényeken csoportvezetőként tevékenykednek, a plébániákon munkájukkal segítik a lelkipásztort és részt vállalnak az ifjúsági csoportok rendszeres találkozóinak megszervezésében, levezetésében.

 

Tanfolyam a katolikus Egyház társadalmi tanításáról

A temesvár-gyárvárosi plébánia és az ott működő Kolping család közös szervezésében 2019. október 28.–2020. április 6. között előadássorozatot tartanak a Millenniumi templomban a katolikus egyház társadalmi tanításáról a DoCat című kötet kapcsán. A tanfolyam minden esetben 19 órakor kezdődik és 20.30 óráig tart. November 11-én, hétfőn 19 órakor a tanfolyam második előadására kerül sor, amelynek címe: Közösen vagyunk erősek: az egyház társadalmi küldetése. A harmadik előadást november 25-én, hétfőn tartják Egyszeri és végtelenül értékes: az emberi személy címmel. Mint ismeretes, a DoCat azokat a dokumentumokat mutatja be, amelyek XIII. Leo Rerum novarum (Új dolgok) kezdetű szociális enciklikája óta fejlődtek, alakultak, valamint összefoglalja az egyháznak a személyre, a családra, a hivatásra, a munkára, a gazdasági életre, a közösségi életre és a természetvédelemre vonatkozó tanítását.

 

Megemlékezés Steierdorfon

A német nemzeti gyásznap (Volkstrauertag) alkalmából november 17-én, vasárnap a steierdorfi templomban a 11.30 órakor kezdődő szentmisét követően a közösség a világháborúk halottaira és áldozataira emlékezik. A szentmisét Jäger Martin aninai plébános mutatja be. A megemlékezésen részt vesz Ralf Krautkrämer, Németország temesvári konzulja. Ugyancsak vasárnap 13 órai kezdettel az aninai plébániához tartozó Sigismund település temetőjében kerül sor megemlékezésre.

 

Szent Erzsébet-napi gyűjtés

Árpád-házi Szent Erzsébet a katolikus egyház egyik legtiszteltebb szentje. Névünnepe alkalmából a temesvári egyházmegye templomaiban a Caritas Szervezet gyűjtést szervez, az adományokat pedig – a magyar királylány emberszeretetének, önfeláldozó segítőkészségének emlékére – a szegények, elesettek, rászorulók támogatására fordítják. A segíteni akarók idén november 17-én, a vasárnapi szentmiséken helyezhetik el pénzadományaikat a templomokban erre a célra kijelölt perselyben. Az összeget az Egyházmegyei Caritas Szervezet idén a hátrányos helyzetű gyermekek támogatására ajánlja fel.

 

 

Bibliakurzus a szalvatoriánus rendházban

A temesvár-erzsébetvárosi szalvatoriánus kolostor bibliakurzust szervez János evangéliumáról a felnőtt világi hívek számára a következő időpontokon: november 23., december 14., 2020. január 18., február 15. és március 14., naponta 10–16 óra között. Részvételi díj alkalmanként 30 lej. A kurzust dr. Imogen Tietze referens vezeti. Jelentkezni lehet a bildungsreferat@salvatorianer.at és a salvatorieni@gmail.com e-mail címen, vagy telefonon a 0040-723-523-369-es számon.

 

Gyermektalálkozó és kreatív foglalkozás

A temesvár-józsefvárosi plébánián november 23-án, szombaton 11–12 óra között gyermektalálkozót és kreatív foglalkozást tartanak magyar nyelven. A találkozó témája: A nagylelkű fa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu