Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Hétfõ, 2020. május 25., 00.09

Egyházaink hírei

2019. november 21., 17.09 Csütörtök / Arad, Hunyad, Krassó-Szörény, Temes

„Elment erre Izrael valamennyi törzse Dávidhoz Hebronba, hogy mondja: ,,Íme, mi a te csontod, s a te húsod vagyunk. Tegnap is, tegnapelőtt is, amikor Saul volt a királyunk, te vezetted ki és be Izraelt, s az Úr azt mondta neked: ,,Te legeltesd népemet, Izraelt, s te légy Izrael fejedelme.” Elmentek tehát Izrael vénei a királyhoz Hebronba, s Dávid király szövetséget kötött velük Hebronban az Úr előtt, ők pedig felkenték Dávidot Izrael királyává”.

(2Sám 5, 1–3.)

 

Véget ér az egyházi év

Krisztus Király ünnepe – idén november 24-e –az egyházi év utolsó vasárnapja. Az ünnep viszonylag új keletű, XI. Piusz pápa rendelte el 1925-ben, majd a II. Vatikáni Zsinat után helyezték át az adventet megelőző vasárnapra.

 

Kezdődik az advent

Vasárnap, december 1-jén kezdetét veszi az egyházi év egyik legszebb időszaka, az advent. A latin eredetű szó – adventus – eljövetelt jelent. A karácsonyig tartó négy hét alatt az egyház tiltja az esküvők, zajos mulatságok szervezését, a hívek böjtölve, testben és lélekben megtisztulva készülnek a Megváltó születésének ünnepére. Advent első vasárnapja egyben az új egyházi év kezdete. Templomainkban a szentmise keretében meggyújtják a koszorúba tűzött első gyertyát, amit az elkövetkező három vasárnapon egy-egy újabb követ, hét közben pedig hajnali misén, rorátén vesznek részt a hívek.

 

Világméretű szentségimádás

A 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve, a NEK titkársága szentségimádást hirdet Krisztus király ünnepének előestéjére, vagyis november 23-án román idő szerint 17 órára, amelyhez szerte a világon csatlakozhatnak plébániák, intézmények és magánszemélyek. A temesvári egyházmegyéből már több plébánia válaszolt a felhívásra. Aki ezután szeretne csatlakozni, a corpusdomini.iec2020.hu honlapon teheti meg.

 

Gyűjtés a Szegények Világnapja alkalmából

Szentatyánk, Ferenc pápa kezdeményezésére 2017-ben tartották meg első alkalommal a Szegények világnapját. Idén ez a nap november 17-re esik. Ez alkalomból a temesvár-józsefvárosi plébánián november 17–24. között tartós élelmiszereket gyűjtenek a rászorulók megsegítésére. Az összegyűlt élelmiszert a Szent Ferenc Alapítvány zsombolyai gyermekotthonának, valamint a Romániai Máltai Szeretetszolgálat temesvári filiájának juttatják el.

 

Találkozó Kolozsváron

Szentatyánk, Ferenc pápa nemrég egy üzenetben fordult a világ fiatal közgazdászaihoz és vállalkozóihoz, mely felhívás „azoknak, akik most formálódnak és kezdenek tanulmányozni egy másfajta gazdaságot, olyant, mely életet ad és nem öl, befogad, és nem kizár, emberré tesz, és nem elembertelenít, vigyáz a teremtett világra és nem kirabolja azt”. A Szentatya üzenete ugyanakkor meghívás is arra a kezdeményezésre, mely Assisiben veszi kezdetét a 2020. március 26–28. között zajló eseménnyel, melyre 1500 fiatalt várnak a világ minden részéről (részletek a www.francescoeconomy.org honlapon), melynek célja „megváltoztatni a ma gazdaságát és lelket adni a holnap gazdaságának”. Ezek a gondolatok képezik annak a találkozónak a témáját, amelyre november 27-én 14–18 óra között kerül sor Kolozsváron, a CREIC (Centrul Regional de Excelență pentru Industrii Creative) székházában (Valea Chintăului – Kajántói út 1. szám alatt).

 

 

Arad

 

Az arad-ségai Kis Szent Teréz-plébániatemplomban vasárnap, Krisztus király vasárnapján 8.30 órakor magyar nyelven szentmise, 11.30 órakor magyar nyelven szentmise, 12.30 órakor román nyelven szentmise. 10 órától szentmise Tornyán. November 23-án, szombaton 17.30–22 óra között szentségimádás magyar és román nyelven, a 2020-as Nemzetközi Euharisztikus Kongresszus sikeréért. Szeretettel várjuk a kedves híveket.

 

Az arad-mikelakai római katolikus egyházközségben szombaton 16–17 óra között román, 17–18 óra között magyar nyelvű szentségimádást tartanak.

 

A Mosóczy-telepi római katolikus egyházközségben szombaton 11 órától várják a gyermekeket a karácsonyi felkészítőre.

 

Az arad-gáji római katolikus egyházközség küldöttsége ft. Sándor Tivadar plébános vezetésével pénteken Szegedre utazik, ahol részt vesznek a dr. Kovácsné Faltin Erzsébet írta, A királyné című kötetnek a II., rövidített kiadásának a bemutatóján. Ott arad-gáji hívek is felolvasnak a kötetből.

 

Az újaradi plébánián november 23-án, szombat. 8 órakor szentmise Nopcea Adrian lelkiüdvéért. 10 órakor hittanóra, felkészítés a bérmálkozásra. November 24-én, vasárnap 9 órakor magyar nyelvű szentmise Létrai Tibor lelkiüdvéért, 10 órakor német nyelvű mise a hívekért. Hétfőn nincs szentmise, a hét többi napján naponta reggel 8 és 17 órakor felváltva tartanak szentmisét.

 

A kisiratosi római katolikus egyházközségben elhunyt Rajcsek Lajos (64).

 

Az arad-belvárosi református gyülekezetben vasárnap az istentiszteletek 10, illetve 17 órakor kezdődnek. Hétfőtől naponta 147 órától bűnbánati alkalmak következnek. A gyülekezetben elhunyt Fülöp Ildikó (52).

 

Szentleányfalván november 24-én, d.e. 10 órai kezdettel Református Szórványnapra kerül sor a református templomban. A már hagyományossá vált rendezvényen a rövid istentiszteletet követően Ujj János nyugalmazott történelemtanár tart előadást Hogyan vált a magyarság kisebbséggé az Aradi vármegyében? címmel. Ezt követően szeretetvendégségre kerül sor.

Szeretettel várunk mindenkit!

 

A nagyzerindi református gyülekezetben december 1-jén, vasárnap 16 órától imanapot szerveznek a Körösköz gyermekei számára.

 

Az aradi evangélikus-lutheránus gyülekezetben vasárnap 10 órától magyar, 11.30 órától német nyelvű istentisztelet tartanak. Szombaton 11 órától vallásóra, csütörtökön 17 órától bibliaóra.

 

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus gyülekezetben szombat délelőtt 11 órától gyermekfoglalkozás, felkészülés karácsonyra. Vasárnap délelőtt 11-től örökélet vasárnapi istentisztelet, amikor megemlékezünk minden idei egyházi esztendőben elhunyt testvérünkről. Csütörtök este 7 órától nőszövetségi alkalom.

 

A simonyifalvi evangélikus-lutheránus gyülekezetben szombaton 9.30 órától kátéóra, 11 órától vallásóra kezdődik. Vasárnap az istentisztelet Simonyifalván 10, Apatelken 15, Pankotán 17 órakor kezdődik.

 

Unitárius istentisztelet

November 24-én, vasárnap délelőtt 11 órakor rendes havi unitárius istentiszteletre kerül sor az evangélikus egyház gyülekezeti termében (Ionel Brătianu tér 2. szám, a Törvényszék közelében). Igét hirdet Koppándi Zoltán, a Délnyugat-Erdélyi Unitárius Szórványegyházközség lelkipásztora.

 

Az arad-belvárosi baptista gyülekezet vasárnap reggeli imaóráján Kürti Csaba és Hőgye Lajos szólják az imára buzdító igét. Ezt követően Jöjjetek és pihenjetek meg címmel hangzik el Simon András lelkipásztor igehirdetése. Az esti istentiszteleten folytatódik a Timoteushoz írt levél tanulmányozása. Az alkalmi szolgálatokat Kürti Tamás vezeti.

December 7-én a jeles magyar labdarugó, Gera Zoltán lesz vendégünk.

 

 

Hunyad

A petrozsényi római katolikus egyházközségben e héten kísérték utolsó földi útjára az 58 éves korában elhunyt Alb Emilt. December 4-én Szent Borbála-szobrot avatnak Petrozsényban, a római katolikus templom előtti körforgalomban. Az ünnepség délben 11.30 órakor kezdődik a pápai nuncius celebrálta román nyelvű szentmisével. 13 órakor lesz a szoboravatás, 15 órától a Jézus Szíve Kollégium óvodai játszóterének felszentelése, 17 órától magyar nyelvű ünnepi szentmise, főcelebráns Pál József Csaba temesvári megyés püspök.

 

A dévai unitárius egyházközségben november 23-án este 19 órától borkóstoló lesz, Ilyés Sándor borszakértő, a kolozsvári BORSAROCK tulajdonosának vezetésével. 

A dévai római katolikus egyházközségben november 30-án délután 18 órától a Szent Antal-templomban mutatja be a marosvásárhelyi Mustármag Énekegyüttes a Magyar mise című rockoratóriumot. Mivel sokan nem tudtak szentmisét előjegyeztetni november hónapra, ezért november 28-ig a plébánia mindkét dévai templomában kihelyez egy-egy dobozt, és abba az elhunyt nevével együtt betehetik az erre szánt adományt. November 29-én, pénteken este 6 órakor a városi templomban ezekre a szándékokra mutatnak be szentmisét.

A szászvárosi református egyházközségben vasárnap délelőtt 10 órától lesz istentisztelet.

A dévai református egyházközség kórusa vasárnap a marosvásárhely-meggyesfalvai református gyülekezetben szolgál.

 

Krassó-Szörény

 

Jubileumi szentmise Karánsebesen

A ferences nővérek újkaránsebesi Assisi Szent Ferenc-kápolnájában november 23-án, szombaton 12 órakor szentmisét mutatnak be annak emlékére, hogy 300 évvel ezelőtt érkeztek meg Karánsebesre az első német telepesek. Ezt követően a résztvevők körmenetben vonulnak a helyi temető Szent Erzsébet-kápolnájához, ahol imát mondanak.

 

Koncert Resicabányán

A resicabányai Szentháromság római katolikus templomban (Govondár) november 23-án, szombaton 17 órai kezdettel orgonakoncertre kerül sor Szent Cecília tiszteletére. Fellépnek: Fabian Pelics, Dan Pelics, Denis Moldovan, Kelemen Krisztián, Christine Surdu, Georg Colța, Cristea Mihály, Cristian Roșoagă. Műsoron J. S. Bach, G. F. Händel, G. Fauré, J. Zwart, G. Mac-Master, L. J. A. Lefébure-Wély, Liszt Ferenc, L. Boëllmann művei.

 

 

 

 

Temes

 

Ifjúsági programok

* November 22–24. között a temesvári Marienheim ifjúsági házban csoportvezetőknek szerveznek továbbképző tanfolyamot. A kurzuson jobbára azok a fiatalok vesznek részt, akik a különböző ifjúsági rendezvényeken csoportvezetőként tevékenykednek, a plébániákon munkájukkal segítik a lelkipásztort és részt vállalnak az ifjúsági csoportok rendszeres találkozóinak megszervezésében, levezetésében. November 23-án, szombaton 18 órakor Pál József Csaba megyés püspök a résztvevőknek szentmisét celebrál, amelynek keretében diplomát nyújtanak át azoknak a fiataloknak, akik a csoportvezetői tanfolyam mind a három szakaszán részt vettek.

* Az Egyházmegyei Ifjúsági Központ szervezésében a hegyvidéki főesperesség fiataljainak találkozójára kerül sor november 30-án, szombaton, a lugosi plébánián. A rendezvény 10 órakor kezdődik, a programban katekézis, kiscsoportos tevékenység szerepel. A templomban 16 órakor Excellenciás Pál József Csaba megyés püspök mutat be szentmisét, amelynek keretében a fiatalok meggyújtják az első adventi gyertyát. Az összejövetelre az egyházmegye több plébániájáról is várnak résztvevőket, lelkipásztorokat és fiatalokat.

* Régen a karácsonyra való lelki felkészülést az advent heteiben megtartott hajnali szentmisék, roráték is elősegítették. Ezt az ősi hagyományt elevenítették fel idén is a fiatalok, amikor Temesvár templomaiban hajnali szentmisékre gyülekeznek. December 4-én, szerdán a temesvári piarista templomban 6 órakor mutatnak be roráté-szentmisét. 

 

 

Gyermektalálkozó és kreatív foglalkozás

A temesvár-józsefvárosi plébánián november 23-án, szombaton 11–12 óra között gyermektalálkozót és kreatív foglalkozást tartanak magyar nyelven. A találkozó témája: A nagylelkű fa.

 

Bibliakurzus a szalvatoriánus rendházban

A temesvár-erzsébetvárosi szalvatoriánus kolostor bibliakurzust szervez János evangéliumáról a felnőtt világi hívek számára a következő időpontokon: november 23., december 14., 2020. január 18., február 15. és március 14., naponta 10–16 óra között. Részvételi díj alkalmanként 30 lej. A kurzust dr. Imogen Tietze referens vezeti. Jelentkezni lehet a bildungsreferat@salvatorianer.at és a salvatorieni@gmail.com e-mail címen, vagy telefonon a 0040-723-523-369-es számon.

 

 

Orgona megáldása a Millenniumi templomban

A Millenniumi templom orgonája Dessewffy Sándor püspök ajándéka, az ő megrendelésére készült Carl Leopold Wegenstein temesvári orgonaépítő mester műhelyében. A hangszer az elmúlt hónapokban átfogó felújításon esett át. A munkálatok befejeztével, november 24-én, vasárnap a 11 órakor kezdődő szentmise keretében Pál József Csaba megyés püspök megáldja az orgonát. Az ünnepségen részt vesz Soltész Miklós, a magyar Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára.

 

Templombúcsú a Belvárosban

A temesvár-belvárosi római katolikus templom védőszentje Alexandriai Szent Katalin. A templombúcsút a közösség idén november 24-én, vasárnap ünnepli. Dirschl Johann általános helynök, a templom plébánosa meghívására az ünnepi szentmisét 18 órai kezdettel Pál József Csaba megyés püspök mutatja be.

 

Tanfolyam a katolikus egyház társadalmi tanításáról

A temesvár-gyárvárosi plébánia és az ott működő Kolping család közös szervezésében 2019. október 28.–2020. április 6. között előadássorozatot tartanak a Millenniumi templomban a katolikus egyház társadalmi tanításáról a DoCat című kötet kapcsán. A tanfolyam minden esetben 19 órakor kezdődik és 20.30 óráig tart. November 25-én, hétfőn 19 órakor a tanfolyam harmadik előadására kerül sor, amelynek címe: Egyszeri és végtelenül értékes: az emberi személy. Mint ismeretes, a DoCat azokat a dokumentumokat mutatja be, amelyek XIII. Leo Rerum novarum (Új dolgok) kezdetű szociális enciklikája óta fejlődtek, alakultak, valamint összefoglalja az egyháznak a személyre, a családra, a hivatásra, a munkára, a gazdasági életre, a közösségi életre és a természetvédelemre vonatkozó tanítását.

 

 

Jubileum a temesvári evangélikus templomban

Szeretettel és tisztelettel értesítek minden érdeklődőt, hogy november 22-én, pénteken 18 órai kezdettel jubileumi istentiszteletet tartunk a temesvári evangélikus templomban, abból az alkalomból, hogy a lelkipásztor 25 éve áll Isten szolgálatában ebben a gyülekezetben. Az ünnepi alkalmon részt vesznek a történelmi egyházak képviselői, valamint neves közéleti személyiségek. Az istentisztelet után szeretetvendégséget tartunk a gyülekezeti teremben. Örömömre szolgálna, ha részt vennének ezen a számomra fontos ünnepen. Szeretettel hívok és várok mindenkit!

Kovács Zsombor evangélikus lelkész

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu