Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Szerda, 2021. január 20., 18.35

Egyházaink hírei

2009. május 23., 07.00 Szombat
Arad


Az arad-belvárosi római katolikus egyházközségben mától pünkösd szombatig tart az esti szentmisék utáni kilenced a Szentlélek eljöveteléért. Vasárnap a 10.30 órakor kezdődő ünnepi szentmisén 16 magyar, míg a 12 órakor kezdődő román nyelvű szentmisén 22 gyermek részesül első szentáldozásban.

Május 26-án, kedden kerül sor a Szent Antal nagykilenced VII. elmélkedésére. Azok a hívek, akik bővebb információt igényelnek a Csíksomlyóra tervezett zarándoklattal kapcsolatban, forduljanak a plébániairoda alkalmazottaihoz.

A pécskai katolikus templomban ma keresztelik meg Oláh Erika Gabriellát és Jaczkó Dávid Józsefet.

Az egyházközségben elhunyt Jován Rozália (83), Szabó Rozália (77), Zöldi Anna (94) és Fekete Pál (76).

A vadászi református templomban május 24-én konfirmációi istentiszteletre kerül sor, idén két leány és három fiú tesz fogadalomtételt és hitvallást. Az istentiszteletre vasárnap délelőtt 11 órakor kerül sor. Szeretettel várunk mindenkit.Majláthfalván elhunyt Halál Antal (58).

Az arad-belvárosi református gyülekezetből 45 személy vesz részt a debreceni alkotmányozó zsinat munkálatain. A templomban vasárnap 10 órakor kezdődő istentiszteleten 5 fiatal tesz tanúbizonyságot a hitéről, majd készülnek a pünkösdvasárnapi első úrvacsorára. A gyülekezetben a jövő héten kezdődő bűnbánati hét alkalmából az istentiszteletek naponta 18 órakor kezdődnek, az imateremben. Ugyanott, ma 18.30 órától Sógor Csaba EP-képviselőjelölttel találkozhatnak a hívek, az érdeklődők.Vasárnap az Aradi Református Egyházmegye gyülekezeteiben a délelőtti istentiszteletek alkalmával a fiatalok tanúbizonyságot tesznek hitükről. A program szerint vasárnap a Mosóczy-telepi templomban 10 órától 2, a hozzá tartozó németszentpéteri szórvány-gyülekezetben 17 órától sorra kerülő istentiszteleten konfirmál 1 leány; az arad-gáji templomban ugyancsak 10 órától 2, az erdőhegyi református templomban szintén 10 órától 7; a nagyzerindi református templomban 10.30 órától 5; kisperegi templomban 11 órától 11; az ágyai református templomban 11 órától 6; a pankotai református templomban 10 órától 2; a bélzerindi református templomban 11 órától 2, illetve a pécskai református gyülekezetben 11 órától kezdődő istentiszteleten szintén 2 fiatal tesz bizonyságot hitéről.

A mosóczy-telepi református gyülekezet 5 tagja részt vesz a debreceni alkotmányozó zsinat munkálatain. A gyülekezetben jövő héten naponta 18 órától bűnbánati istentiszteletet tartanak. A templomban Kaszta Károly házasságot kötött Papp Henriettával.

Vasárnap az arad-belvárosi baptista gyülekezetbe látogat a temesvári magyar baptista gyülekezetből egy jelentős létszámú szolgáló csoport. A szolgálatok keretében igei gondolatok hangzanak el Demjén Attila és Nagy Géza gyülekezeti elöljárók részéről. A  testvéri kapcsolatok ápolása keretében szeretetvendégségre is sor kerül.

Fehér

A nagyenyedi református egyházközségben vasárnap 10 órakor az istentisztelet keretén belül 12 ifjú tesz konfirmációi fogadalmat. Elhunyt özv. Erdélyi Ferencné, sz. Asztalos Irén (90).

A nagyenyedi katolikus egyházközségben elhalálozott Király Katalin (43).

Hunyad 

A Hunyad megyei egyházközségek lelkipásztorai, világi képviselők kíséretében vettek részt Debrecenben a Magyar Református Egyház Újraegyesítő, Alkotmányozó és Hálaadó ünnepén.

A petrozsényi római katolikus egyházközségben ma keresztelik Maydik Klaudiusz Aristid és Carmen Elisabeta kisfiát, Valentin Vladot.

A vajdahunyadi református egyházközségben jövő héten szerdán kezdődnek a bűnbánati alkalmak, szombatig minden délután hat órától lesz istentisztelet a templomban.

A csernakeresztúri római katolikus egyházközségben e héten temették Bereczki Kálmánt (63) és Nistor Lajost (73). Az elmúlt héten kötött házasságot Bloj Bertold római katolikus ifjú és Kiss Hajnal református hajadon.

A dévai városi római katolikus egyházközségből zarándoklatot szerveztek a medjugorjei ifjúsági találkozóra.

A dévai telepi római katolikus egyházközségben ma köt házasságot Palkó Noémi  és Molnár Márk.

Temes

Kolping központ létesült Karánsebesen


A Romániai Kolping Szervezet országos közgyűlése keretében május 22-én, pénteken a 17 órakor kezdődő szentmisét követően nm. és ft. Böcskei László nagyváradi megyés püspök felszentelte a Karánsebesen létesült Kolping központot. A liturgián részt vett a Romániai Kolping Szervezet több képviselője. A temesvári Püspökséget ft. Pál József Csaba hegyvidéki főesperes, a resicabányai Havas Boldogasszony templom plébánosa képviselte.

Egyházmegyei ifjúsági találkozó Temesváron


A temesvári egyházmegye katolikus fiataljait tömörítő rendezvény tizenharmadik évfordulójához érkezett. Az első találkozót 1997-ben ft. Kapor János, az akkori ifjúsági lelkész kezdeményezte. Az idei, május 22–24. közötti találkozó változatos programmal várja a fiatalokat. Mivel az idei pasztorációs terv középpontjában a hallgatás és az Istenre való figyelés áll, a szombat délelőtti katekézisek is ehhez kapcsolódnak. A program tegnap 19 órakor szentségimádással kezdődött a székesegyházban, ma, szombaton 9.30 órakor magyar nyelvű katekézis a temesvár-belvárosi templomban Az Istenre való figyelés címmel. Előadó: Fr. Pantea Tibor OFM, Kaplony (Szatmári egyházmegye). Ezt követően kiscsoportos beszélgetésre kerül sor. A 14 órakor kezdődő szabad foglalkozás keretében a fiatalok felkereshetik az egyházmegyei múzeumot, lesz lehetőség meditatív tánc és moderntánc tanulására, szentgyónásra a székesegyházban. A programban számos érdekes előadás is szerepel. A Gerhardinum Katolikus Líceum termében a Fr. Pantea Tibor OFM várja a fiatalokat, értekezésének címe: Gyakorlati útmutatások az Istenre figyeléshez. Délután 5 órakor nm. és ft. Böcskei László nagyváradi megyés püspök szentmisét celebrál a székesegyházban, 19 órától a résztvevő csoportok kulturális programot mutatnak be a Lira teremben.

Május 24-én, vasárnap a találkozót záró ünnepi szentmisét 10 órakor nm. és ft. Roos Márton megyés püspök celebrálja.Kápolna megáldása Nagyszilason

A bakóvári egyházközséghez tartozó Nagyszilason május 25-én, hétfőn a 9 órakor kezdődő szentmise keretében nm. és ft. Roos Márton megyés püspök megáldja az elmúlt hónapokban felújított helyi Szent Orbán kápolnát.

A Püspöki Konferencia ülése Kolozsváron

A Romániai Püspöki Konferencia idei tavaszi ülését május 25–27. között tartják Kolozsváron. A tanácskozáson a temesvári egyházmegyét nm. és ft. Roos Márton megyés püspök képviseli.

A dettai római katolikus templomban vasárnap a 11 órakor kezdődő szentmise keretében elsőáldozás lesz. Az emlékezetes ünnepi alkalomra a tizenkilenc gyermeket felkészítette ft. Lokodi Attila plébános és Bálint Zenkő hitoktató.Megkeresztelték Tomoioagă Vasile Iuliut. Házasságot kötött Tomoioagă Vasile és Rozália. Az egyházközségben elhalálozott Majorovics Johann (82).

A buziásfürdői római katolikus templomban megkeresztelték Dusan Elysset, Hajdú Ördög Karinát.

A nagycsanádi római katolikus egyházközségben elhalálozott Kókai Erzsébet (72), Kreszány Anna (86).

A lugosi római katolikus egyházközségben elhalálozott Tomicsek Ferenc (60).

Az újszentesi római katolikus templomban házasságot kötött Simó Zoltán Sándor és Boér Karolina Andrea.

Az újszentesi római katolikus plébániáról hatvanan utaznak a csíksomlyói búcsúra. A csoportban részt vesznek újszentesi és temesvári hívek, valamint a Máltai Segélyszolgálat tagjai.

Az igazfalvi református egyházközségben, Facsádon elhalálozott Bíró Rozália (60).

Temesvár

A belvárosi református templomban vasárnap a 10 órakor kezdődő istentisztelet keretében konfirmál Balla Zoltán, Horváth Rudolf, Huştea Andy, Onchiş Emőke, Pintér Jenő, Şuru Noémi, Szögyéni Zoltán. Délután 5 órakor az istentiszteleten szavalnak a Szombati Szabó István versmondó verseny résztvevői.

A jövő héten minden nap délután 5 órától bűnbánati istentisztelet lesz.

Az Új Ezredév református egyházközségben vasárnap a 10 órakor kezdődő istentisztelet keretében konfirmál Dávid Annamária Izabella, Gazda István Tamás, Oszlonyai Zsolt.

A belvárosi római katolikus templomban házasságot kötött Simon Gabriel Mihai és Croitoru Cosmina Lavinia.

A gyárvárosi Millenniumi templomban házasságot kötött Badea Marius és Suciu Elisabeta.Az egyházközségben elhalálozott Cadlet Andrei (62).

Az erzsébetvárosi római katolikus egyházközségben elhalálozott Bulbacă Leontin (82), Schmotz Anna (87).

A józsefvárosi római katolikus egyházközségben elhalálozott Urai Margit Dominika (92), Rammacher Franz (66).

A mehalai római katolikus templomban megkeresztelték Győri Mihály Róbertet, Sîrbu Cristian Mihait.
Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu