Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Kedd, 2020. június 02., 14.35

Egyházaink hírei

2020. január 16., 15.54 Csütörtök

„Pál, Jézus Krisztusnak Isten akaratából meghívott apostola, és Szosztenész testvér, Isten korintusi egyházának, a Krisztus Jézusban megszentelteknek, a meghívott szenteknek, mindazokkal együtt, akik segítségül hívják a mi Urunk Jézus Krisztus nevét, minden helyen, náluk és nálunk. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.” (1Kor 1, 1–3.)

 

Arad

 

Ökumenikus imahét a keresztények egységéért

Január 20-án, hétfőn kezdődik az ökumenikus imahét a keresztények egységéért, a szerb ortodox templomban 11.30 órakor, január 21-én, kedden 18 órakor a V. Babeş utcai görögkatolikus templomban, január 22-én, szerdán 18 órakor a minorita templomban, január 23-án, csütörtökön 17 órakor a belvárosi református templomban, január 24-én, pénteken 17 órakor az evangélikus-lutheránus templom imatermében, január 25-én, szombaton 18 órakor a román ortodox esperesség imatermében.

 

Az arad-belvárosi római katolikus templomban csütörtökön az esti szentmise után énekes vesperást végeznek. A héten folytatódnak a házszentelések a templom előterében feltüntetett program szerint. Akihez nem sikerül valamilyen oknál fogva eljutnunk, utólagos egyeztetés szerint van lehetőség a házszentelés pótlására.

 

Az arad-ségai Kis Szent Teréz-plébániatemplomban évközi II. vasárnap 8.30 órakor magyar nyelven szentmise, 11.30 órakor magyar nyelven szentmise, 12.30 órakor román nyelven szentmise, 10 órától szentmise Tornyán. Az egyházközségben megkeresztelték Laza Alessia Máriát. Elhunyt Harmath Erzsébet (80) és Dunai Ferenc (68).

 

Az újaradi római katolikus egyházközségben január 18-án, szombaton 8 órakor szentmise, 10 órakor hittanóra, felkészülés a bérmálásra. Január 19-én, vasárnap 9 órakor magyar nyelvű szentmise Bán Lajos és Irma lelkiüdvéért, 10 órakor német nyelvű szentmise. Hétfőn nincs szentmise. A csütörtöki 17 órai mise előtt, 16.30 órakor szentségimádás.

 

A kisiratosi római katolikus egyházközségben elhunyt Záhóczki Anna (92).

 

A zimándújfalui római katolikus egyházközségben vasárnap Fakerten és Szentleányfalván szentelik meg a házakat. Január 26-án, vasárnap az ágyai katolikus hívek házait szentelik meg. Ugyancsak január 26-án, vasárnap a kisjenői római katolikus templomban tartandó szentmisén emlékeznek meg a településről a Szovjetunióban végzett kényszermunkára elhurcolt helybeli hívekről.

 

Az arad-belvárosi református templomban vasárnap 10, illetve 17 órától istentisztelet, csütörtökön 17 órától bibliaóra kezdődik. A gyülekezethez tartozó Majláthfalvi gyülekezetben ugyancsak vasárnap 15 órától istentisztelet.

 

A Mosóczy-telepi református gyülekezetben szombaton 12 órától gyermek istentisztelet, 14 órától kátéóra, 17 órától ifjúsági bibliaóra kezdődik. Vasárnap az istentiszteletek 10, illetve 18 órakor kezdődnek.

 

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus gyülekezetben vasárnap 11 órától istentisztelet, csütörtökön 18 órától nőszövetségi alkalom kezdődik.

 

A simonyifalvi evangélikus-lutheránus gyülekezetben szombaton 9.30 órától kátéóra, 11 órától vallásóra kezdődik. Vasárnap 10 órától istentisztelet Simonyifalván, 15 órától Szapáryligeten. Ugyanaznap 17 órától tiniklub Simonyifalván.

 

Az arad-belvárosi baptista gyülekezet vasárnap reggeli imaóráján a keresztyén egység növekedéséért imádkoznak. Az igét szólja Szűcs János és Kui István. Ezt követően az Isten szerinti böjtről hangzik el igehirdetés, majd az esti istentiszteleten folytatódik a „hegyi beszéd” értékes gondolatainak tanulmányozása. Igét hirdet Simon András lelkipásztor, az alkalmi szolgálatokat Kürti Tamás vezeti.

 

Hunyad

A dévai római katolikus egyházközségmeghívására a magyar kultúra napja alkalmával kedden Marosán Csaba kolozsvári színművész tart előadást „Humor az irodalomban” címmel 13 órától a Téglás iskolában, 18.30-tól pedig a Szent Antal közösségi házban.

A petrozsényi magyar egyházközségnél jövő héten kezdődik az ökumenikus imahét a következő programmal: hétfőn és kedden délután 5 órától Márton Zoltán református lelkipásztor, illetve Rusti Alexandru római katolikus plébános hirdet igét az unitárius templomban. Szerdán és csütörtökön, szintén délután 5 órától Szász János római katolikus plébános, illetve Márton Edit unitárius segédlelkész hirdet igét a református templomban. Végül pénteken és szombaton, ugyancsak 17 órai kezdettel Márton Zoltán református, illetve Márton Edit unitárius lelkipásztorok hirdetnek igét a római katolikus templomban.

 

 

Krassó-Szörény

Ökumenikus imanyolcad

Január 21-én, kedden 17 órakor a karánsebesi római katolikus templomban kerül sor ökumenikus imára, amelyen jelen lesz Pál József Csaba megyés püspök. Szentbeszédet mond Lucian Mic karénsebesi ortodox püspök. Ugyancsak az ökumenikus imanyolcad keretében január 25-én, szombaton 10.30 órakor a resicabányai Havas Boldogasszony-templomban lesz ökumenikus ima, amelyen részt vesz Reinhart Guib szász evangélikus püspök és Pál József Csaba megyés püspök. A liturgia keretében megemlékeznek a német lakosság Szovjetunióba való deportálásának 75. évfordulójáról és felszólal Ignaz Bernhard Fischer, az Egykori Oroszországi Deportáltak Egyesületének elnöke. A jubileum kapcsán az ökumenikus imát követően, 12 órakor a jelenlévők megkoszorúzzák a kitelepítettek resicabányai emlékművét.

 

 

Temes

Ökumenikus imanyolcad

A január 18–25. között a keresztények egységéért megtartandó ökumenikus imanyolcad keretében január 19-én, vasárnap 17 órakor a temesvár-belvárosi református templomban istentiszteletre kerül sor, amelyen részt vesz Pál József Csaba megyés püspök.

 

Temesvári egyházmegyés lelkipásztorok és világi munkatársak Egerben

A magyarországi Országos Lelkipásztori Intézet január 27. és 30. között rendezi meg az Országos Lelkipásztori–Teológiai Napokat Egerben, a Szent János Továbbképző Központban. A rendezvény témája: Élet, megújulás, küldetés az Eucharisztiából, mottója pedig: „Szerette övéit, a végsőkig szerette őket” (Jn 13, 1.). A konferencián a Temesvári Egyházmegyét Szilvágyi Zsolt pasztorációs ügyekért felelős püspöki helynök, valamint a lelkipásztorok és világi munkatársak népes csoportja képviseli.

 

 

 

 

 

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu