Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Kedd, 2020. június 02., 15.01

Egyházaink hírei

2020. január 30., 16.25 Csütörtök

„Szabadíts meg minket, Urunk, Istenünk, és gyűjts egybe a pogányok közül, hogy szent nevedet magasztaljuk és dicséreted legyen dicsekvésünk.”

(Zsolt 105, 47.)

 

Balázs-áldás a templomokban

Szent Balázs a hagyomány szerint orvos és püspök volt Kr.u. 300 körül egy, a mai Törökország területén fekvő városban. Mivel egy alkalommal kínzó torokfájásban szenvedő betegen segített, a 16. században a nevéhez fűződő szertartás alakult ki az egyházban: a Balázs-áldás, amely máig élő liturgikus szokás. Ennek megfelelően február 3-án, Szent Balázs püspök névünnepén a temesvári egyházmegye római katolikus templomaiban bemutatott szentmisék végén a pap András-keresztet formázó két égő gyertya fényénél a szent nevében a következő szavakkal áldja meg a híveket: „Szent Balázs püspök és vértanú közbenjárására őrizzen meg a Jóisten a torokfájástól és minden más bajtól! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.”

 

A Betegek világnapja

Minden évben február 11-én, a Szűzanya lourdes-i jelenésének emléknapján, kiemelten is a beteg és szenvedő emberekért imádkozik az egyház. A nemzetközi nap kapcsán február 9-én, vasárnap a resicabányai Havas Boldogasszony-templomban, február 11-én, kedden pedig a resicabányai Szentháromság-templomban bemutatott szentmisék keretében külön imádkoznak a betegekért, akik ez alkalommal felvehetik a betegek szentségét is. Ezeken a napokon a plébánián a helyi Katolikus Orvosok Egyesületének képviselői gyógyszerekkel és egyéb szolgáltatásokkal (vércukorszintmérés, vérnyomásmérés) segítik a híveket. A temesvár-józsefvárosi templomban február 11-én, kedden 17 órakor szentmise a betegekért, amelynek keretében kiszolgáltatják a betegek szentségét.

 

Arad

 

Az arad-belvárosi római katolikus templomban február 2-án, vasárnap szentségimádást tartanak 15 órakor német, 16 órakor magyar nyelven.

Február 3-án, hétfőn, szent Balázs püspök ünnepén és a következő vasárnap, február 9-én minden szentmise után Balázs-áldásban részesítik a híveket. Csütörtökön az esti szentmise után énekes vesperást végeznek.

Február 7-én, pénteken meglátogatják a plébániánkhoz tartozó betegeket.

Február 15-én, szombaton házasok találkozója lesz a Csiky Gergely Főgimnáziumban. A program 14.30 órakor kezdődik, a találkozót este 18 órakor szentmise zárja le a belvárosi római katolikus templomban.

 

Az arad-ségai Kis Szent Tertéz-plébániatemplomban vasárnap,  Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén 8.30 órakor magyar nyelven szentmise, 11.30 órakor magyar nyelven szentmise, 12.30 órakor román nyelven szentmise. 10 órától szentmise Tornyán. Csütörtökön (február 6-án) 17 órától szentségimádás magyar nyelven, 18 órától szentségimádás román nyelven.

 

Az újaradi római katolikus templomban a szombati szentmise elmarad, a papok zarándoklata miatt a temesvári dómhoz. Február 2-án, vasárnap Újaradon 9 órakor magyar, 10 órakor német nyelvű szentmise, 13 órakor Angyalkúton három nyelvű mise. Február 6-án, csütörtökön, az idei eucharisztikus év alkalmából 16 órakor szentségimádás, 17 órakor szentmise.

 

A Mosóczy-telepi római katolikus egyházközségben február 2-án, vasárnap 8.30 órakar Szilvástelepen, 10.30 órakor a Mosóczy-telepen kezdődik a gyertyaszenteléssel egybekötött szentmise.

 

A pécskai római katolikus egyházközségben elhunyt: Kun Julianna Katalin (78), Funkenhauser Franciska Matilda (84), Földi László István (88), Köteles István (85) és Kapcsos Erzsébet (90).

 

A kisiratosi római katolikus egyházközségben elhunyt Almási András (36) Patkány Olga (65), Hankló János (58) és Bába Irén (68).

 

A simonyifalvi római katolikus templomban vasárnap 10 órakor kezdődő szentmisén gyertyaszentelési szertartás lesz, körmenettel.

 

Az arad-belvárosi református templomban vasárnap az istentiszteletek 10, illetve 17 órakor kezdődnek, csütörtökön 17 órától bibliaóra.

 

Szeretettel hívjuk és várjuk híveinket a 2020. február 2 és 9 között Bélzerénden megszervezendő imaheti alkalmainkra.

Február 2-án, vasárnap a Lelkészi Hivatalban 13 órától Lőrincz Lóránd-Péter, beszolgáló lelkipásztor nyitja meg az egyetemes imahetet. Február 3-án, hétfőn este 6 órától az iskola épületében kerül sor az imaheti istentiszteletre, amely alkalommal Dénes István Lukács nagyvárad-olaszi lelkipásztor és Bihar megyei esperes szolgál. Február 4-én, kedden este Baracsi Levente arad-belvárosi lelkipásztor szolgál igehirdetéssel. Február 5-én, szerda este Vékony Zsolt József szentleányfalvi lelkipásztor igehirdetését hallgathatjuk meg. Február 6-án, csütörtök este Pataky Ildikó várasfenesi (Bihar megye) lelkésznő fog igehirdetéssel szolgálni. Február 7-én, péntek este Módi József ágyai lelkipásztor, az Aradi Egyházmegye esperese szolgál. Február 8-án, szombat este 6 órától Mikló István Boldizsár nagyszalontai lelkipásztor lesz az igehirdető. Az egyetemes imahét záró alkalmára február 9-én, vasárnap a 13 órától kezdődő úrvacsorás istentisztelettel kerül sor, amelyen a beszolgáló lelkész fog igehirdetéssel szolgálni. Imádkozzunk a távolról érkező lelkipásztorok ide- és hazavezető útjáért, szolgálatukért, családjaikért és közösségeikért!

 

Az aradi evangélikus-lutheránus imateremben vasárnap 10 órakor kezdődő istentiszteleten a hívek úrvacsorához járulnak, utána szeretetvendégség. Csütörtökön 17 órától bibliaóra, szombaton 11 órától vallásóra.

 

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus gyülekezetben péntek este 19 órakor ifjúsági óra, vasárnap 11 órától úrvacsorás istentisztelet, azt követően közgyűlés. Csütörtökön 18 órától nőszövetségi alkalom.

 

Az arad-belvárosi baptista gyülekezetben – lévén a Magyar Baptista Világszövetség vasárnapja – a világ különböző tájain élő testvéreikért imádkoznak, hogy meg tudják őrizni hitüket és magyarságukat. Igével szolgál Kulcsár Barna és Kui István. A délelőtti istentisztelet keretében a közösség úrvacsorához járul, ugyanakkor bemutatják, és imádkoznak Kürti Zsuzsa és Tamás Vivien nevű kislányáért.  Este folytatódik a boldog mondásokról szóló sorozat. Igét hirdet Simon András lelkipásztor, az alkalmi szolgálatokat Kiss József vezeti.

 

 

Hunyad

 

A dévai református egyházközségben e héten zajlik az egyetemes imahét. Pénteken Csalóka Ernő székelyabodi református, szombaton pedig Csalai Adorján református gyakorló lelkipásztor hirdet igét délután 17 órától a Melite Református Gyülekezeti Házban. Vasárnap Csalai Rebeka református teológus igehirdetése zárja az egyetemes imahetet. A délelőtt fél 11-kor kezdődő istentiszteleten úrvacsoraosztásra is sor kerül. Valamennyi istentiszteleti alkalmat szeretetvendégség követ.

 

A dévai római katolikus egyházközségben pénteken délután 5 órától csendes szentségimádási óra lesz a Nagyboldogasszony városi templomban. A Szent Antal plébánia apró kezek műhelyében folytatódik a kézműves foglalkozás. A család apraja-nagyját minden szombaton délelőtt 10 órára szeretettel várja a foglalkozásokat vezető Kinga-Viola magyartanárnő, Fodor Éva és Fábián Sebestyén ferences testvér.
Vasárnap Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe. A 11 órás szentmise elején és a 12.30-kor kezdődő szentmise elején gyertyaszentelést tartanak. A plébániai hittanórákat, február 3-tól folytatják. Február 22-én, szombaton délelőtt 11 órától lesz a gyulafehérvári főegyházmegye új főpásztorának, mons. dr. Kovács Gergelynek a püspökké szentelése és az érseki hivatalba való beiktatása, melyre a dévai plébánia is zarándoklatot szervez. Iratkozni az irodákban lehet. Az utazás 20 lejbe kerül. Február 9-én, vasárnap este 6 órától a Szent Antal Közösségi Házban, a házasság hete kapcsán filmvetítésre, beszélgetésre, szeretetvendégségre kerül sor.

 

A vajdahunyadi református egyházközségben e héten temették az 55 éves Sturza Ovidiut és a 75 éves Magyari Erzsébetet.

 

A szászvárosi református egyházközségben e vasárnapon reggel 10 órától, Tordoson déli 12 órától lesz istentisztelet.

 

A lozsádi református egyházközségben február elsejétől Czuhai Miklós Csaba piski lelkész teljesít szolgálatot.

 

 

Krassó-Szörény

Szentmise Oravicabányán

Szent II. János Pál pápa kezdeményezésére 1997 óta Gyertyaszentelő Boldogasszony napján, február 2-án a római katolikus egyház a Megszentelt élet világnapját ünnepli. Ez alkalomból az oravicabányai plébániatemplomban 10 órakor szentmisét mutatnak be, amelynek keretében megszentelik a gyertyákat is.

 

 

Temes

 

Zarándoklat és találkozó Temesváron

Február 1-jén, szombaton egyházmegyénk papsága, valamint a különböző egyházközségekben tevékenykedő férfi és női szerzetesrendek tagjai zarándoklaton és találkozón vesznek részt a temesvári piarista templomban. Ez alkalomból kerül sor a papság hagyományos tavaszi korona-gyűlésére is. A találkozó 10 órakor szentmisével kezdődik a piarista templomban. Ezt követően a Gerhardinum Líceum nagytermében (Aula Magna) dr. Tomka Ferenc magyarországi katolikus lelkipásztor, egyetemi tanár, a gyakorlati teológia professzora tart előadást Eucharisztia és közösség címmel. A továbbiakban a papság, valamint a férfi és női szerzetesrendek tagjai külön-külön vesznek részt gyűlésen. A program közös ebéddel zárul.

 

Ökumenikus imaóra

Február 2-án, vasárnap, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén 18 órakor a temesvár-belvárosi református templomban ökumenikus imaórát tartanak, amelyen igét hirdet Pál József Csaba megyés püspök.

 

 

 

Szentségimádás a családokért

A temesvár-józsefvárosi plébániatemplomban minden hónap első csütörtökjén 19.30 órai kezdettel szentségimádást tartanak a családokért. A programnak megfelelően az imára február 6-án várják a híveket.

 

A Házasság hete a temesvári egyházmegyében

Február 8–16. között a temesvári egyházmegye több plébániája ad otthont a Házasság hete elnevezésű rendezvénysorozatnak, amelynek keretében számos helyszínen előadásokkal, beszélgetésekkel, kulturális programokkal kívánják felhívni a hívek figyelmét a házasság és a család fontosságára. Az Egyházmegyei Család- és Felnőttpasztorációs Iroda a következő programokat ajánlja:

- február 8-án, szombaton 15.30–19 óra között a temesvár-erzsébetvárosi plébánián családos délutánra kerül sor román nyelven, a közös szentmise 18 órakor kezdődik;

- február 9-én, vasárnap 18–20 óra között a temesvár-józsefvárosi plébánián családok találkozója magyar nyelven;

- február 15-én, szombaton 14.30–19 óra között családok találkozója magyar nyelven az arad-belváros       i plébánián;

- február 16-án, vasárnap 18–20 óra között a temesvár-józsefvárosi plébánián családos találkozó román nyelven;

- február 16-án, vasárnap minden plébánián javasolt szentmisét bemutatni a családokért, illetve megáldani a résztvevő családokat.

 

Ifjúsági programok

Az Egyházmegyei Ifjúsági Pasztorációs Iroda programjának megfelelően február 9-én, vasárnap 18 órakor a temesvár-erzsébetvárosi római katolikus templomban ifjúsági szentmisét celebrálnak, február 11-én, kedden pedig a szalvatoriánus kolostorban 20 órai kezdettel Taizé-imára kerül sor.

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu