Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Kedd, 2020. június 02., 15.26

Egyházaink hírei

2020. február 06., 15.14 Csütörtök

„Jöjjetek, boruljunk le, hódoljunk Urunk és alkotónk előtt, mert ő a mi Urunk, Istenünk.” (Zsolt 94, 6–7.)

 

A Házasság hete a temesvári egyházmegyében

Február 8–16. között a temesvári egyházmegye több plébániája ad otthont a Házasság hete elnevezésű rendezvénysorozatnak, amelynek keretében számos helyszínen előadásokkal, beszélgetésekkel, kulturális programokkal kívánják felhívni a hívek figyelmét a házasság és a család fontosságára. Az Egyházmegyei Család- és Felnőttpasztorációs Iroda a következő programokat ajánlja: február 8-án, szombaton 15.30–19 óra között a temesvár-erzsébetvárosi plébánián családos délutánra kerül sor román nyelven, a közös szentmise 18 órakor kezdődik. Február 9-én, vasárnap 18–20 óra között a temesvár-józsefvárosi plébánián családok találkozója magyar nyelven. Február 15-én, szombaton 14.30–19 óra között családok találkozója magyar nyelven az arad-belvárosi plébánián. Február 16-án, vasárnap 11–15.30 óra között családos találkozó a kisiratosi plébánián. Február 16-án, vasárnap 18–20 óra között a temesvár-józsefvárosi plébánián családos találkozó román nyelven.

Február 16-án, vasárnap minden plébánián javasolt szentmisét bemutatni a családokért, illetve megáldani a résztvevő családokat.

 

Ifjúsági programok

A Temesvári Püspökség keretében működő Egyházmegyei Ifjúsági Központ február 15-én, szombaton két farsangi mulatságot szervez a fiataloknak. Az arad-ségai plébánia hittantermében 16 órakor kezdődik a karnevál, amelyre az aradi és a marosi főesperesség plébániáról érkező fiatalokat várják. A krassói esperesség fiataljainak Boksánbányán szerveznek jelmezbált, amelyre 17 órai kezdettel a városi kultúrotthonban kerül sor.

A temesvár-józsefvárosi plébániatemplomban február 20-án, csütörtökön 20 órai kezdettel szentségimádást tartanak a fiataloknak. Gyermekmise a mehalai templomban.

 

 

Arad

 

Az arad-belvárolsi római katolikus templomban február 9-én, vasárnap 16 órakor tartja titokcseréjét a Rózsafüzér Társulat. Február 9-én, vasárnap minden szentmise után Balázs-áldásban részesítik a híveket. Csütörtökön az esti szentmise után énekes vesperást végeznek. Február 15-én, szombaton házasok számára lesz közös program a Csiky Gergely Főgimnáziumban 14.30 órától. A programot szentmise zárja le templomunkban 18 órai kezdettel.

 

Az arad-ségai Kis Szent Teréz-plébániatemplomban vasárnap, évközi 5. vasárnapon 8.30 órakor magyar nyelven szentmise, 11.30 órakor magyar nyelven szentmise, 12.30 órakor román nyelven szentmise, 10 órától szentmise Tornyán. Kedden (február 11.), a betegek világnapján 7.15 órától gyónási lehetőség azok számára, akik fel szeretnék venni a betegek szentségét.

Szombaton (február 15.) farsangi ünnepség a hittanteremben, 16.30 órától szeretettel várják az Arad megyei gyerekeket és fiatalokat! Az egyházközségben megkeresztelték Hârja Hannát. Elhunyt Bogáromi (sz. Dobos) Erzsébet (77).

 

A kisiratosi római katolikus egyházközségben elhunyt Godó Antal (59).

 

Az arad-belvárosi református templomban szombaton keresztelik meg Iordan Matheas Andrást. Vasárnap az istentiszteletek 10, illetve 17 órakor kezdődnek, közöttük 15 órától istentisztelet a majláthfalvi szórvány-gyülekezetben. Az aradi egyházközségben elhunyt Rákóczi Ferenc (90). Péntektől hétfőig az aradi gyülekezet 4 tagú küldöttsége Hollandiában tartózkodik, az ottani gyülekezettel együtt emlékeznek meg a diakóniai szolgálat 15 évfordulójáról.

 

A Mosóczy-telepi református gyülekezetben az elmúlt vasárnap kezdődött az imahét. A 18 órától megtartott imahét-nyitó istentiszteleten nt. Mpofo Kitata Szilvia angyalkúti lelkésznő hirdette Isten igéjét. Hétfőn, az ugyancsak 18 órakor kezdődött istentiszteleten Dénes József nagyzerindi, kedden Visky István fugyivásárhelyi (Bihar megye), szerdán Berke Sándor tenkei (Bihar megye), csütörtökön Zsigmond Attila fugyi (Bihar megye), ma, pénteken Jakab István aradi evangélikus-lutheránus lelkész, szombaton Hubert Imre pécskai baptista lelkipásztor hirdet igét. Vasárnap a 10 órakor kezdődő istentiszteleten a hívek úrvacsorához járulnak. Ugyanaznap 14 órától a gyülekezethez tartozó Németszentpéteren kezdődik istentisztelet. Aradon, a vasárnap 18 órakor kezdődő imahét-záró istentiszteleten Illyés Tamás érszőlősi lelkipásztor hirdet igét. Az imaheti alkalmakra szeretettel várják a híveket.

 

Szeretettel hívjuk és várjuk híveinket a 2020. február 2–9. között Bélzerénden megszervezett egyetemes imahét alkalmaira. Az iskola épületében naponta 18 órától kezdődő alkalmakon február 7-én, ma Módi József ágyai lelkipásztor, az Aradi egyházmegye esperese szolgál. Február 8-án, szombaton 18 órától Mikló István Boldizsár nagyszalontai lelkipásztor lesz az igehirdető. Az egyetemes imahét záróalkalmára február 9-én, vasárnap a 13 órától kezdődő úrvacsorás istentisztelettel kerül sor, amelyen a beszolgáló lelkész, Lőrincz Lóránd Péter fog igehirdetéssel szolgálni. Imádkozzunk a távolról érkező lelkipásztorok ide- és hazavezető útjáért, szolgálatukért, családjaikért és közösségeikért!

 

Az aradi evangélikus-lutheránus gyülekezetben vasárnap 10 órától magyar, 11.30 órától német nyelvű istentisztelet, csütörtökön 17 órától bibliaóra, szombaton 11 órától vallásóra következik.

 

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus gyülekezetben pénteken 19 órakor ifjúsági alkalom, vasárnap 11 órától ökumenikus imahetet nyitó istentisztelet.

Hétfőn 18 órától istentisztelet, amelyen Arató Eszter evangélikus lelkész szolgál. Kedden 18 órától istentisztelet, amelyen Kelemen Álmos református segédlelkész, szerdán 18-tól istentisztelet, amelyen Végh Nimród Zoltán evangélikus lelkész szolgál. Csütörtökön 18 órától istentisztelet, amelyen Vékony Zsolt református lelkész, pénteken 18 órától istentisztelet, amelyen szolgál Szabó Péter katolikus plébános szolgál. Szombaton 18 órától istentisztelet, amelyen Tatár László IV. éves református teológiai hallgató szolgál.

 

Az arad-belvárosi baptista gyülekezet vasárnap reggeli imaóráján Kürti Csaba és Hegyi Dénes igei gondolatai alapján a gyülekezet közössége a keresztyén házasságokra kéri Isten áldását. A délelőtti igehirdetés a testvéri közösségápolást világítja meg az Ige fényében. Az esti istentiszteleten folytatódik a boldog-mondásokról szóló sorozat. Igét hirdet Simon András lelkipásztor, az alkalmi szolgálatokat Hasas Dávid vezeti. A pécskai testvérgyülekezetet igeszolgálattal látogatja meg Kürti Elemér, valamint a New-Yorkból érkezett vendégek, Lipták Mihály és felesége Éva.

 

Az arad-kisszentmiklósi baptista gyülekezetben vasárnap délelőtt Kis Juhász Zsolt szolgál bibliaórával, és Varga Géza diakónus igehirdetéssel. Délután Kulcsár József vezeti a programot, és Sallai Jakab lelkipásztor prédikál a hatodik boldog-mondásról: „Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent.” (Mt 5, 8.). Jegyek vásárolhatók az Ezazanap-koncertre (február 15.), amely a glogováci Harvest épületében lesz megtartva. Minden őszinte vágyakozót várunk istentiszteleti alkalmainkra, vasárnap 10. és 17, valamint pénteken 19 órakor.

 

 

Hunyad

petrozsényi római katolikus egyházközségben e héten temették a 71 éves Kezán Máriát,  február 11-én, a betegek világnapja alkalmából reggel 9 órakor szentmise lesz a betegekért, amelynek keretében kiszolgáltatják a betegek szentségét. Az egyházközségből közel százan vesznek részt február 22-én dr. Kovács Gergely a püspökké szentelésén és az érseki hivatalba való beiktatásán.

A dévai római katolikus egyházközségben a házasság hete kapcsán február 9-én, vasárnap este 19 órától a Szent Antal Közösségi Házban filmvetítésre, beszélgetésre, szeretetvendégségre kerül sor. A Szent Antal plébánia apró kezek műhelyében folytatódik a kézművesfoglalkozás. A család apraját-nagyját minden szombaton délelőtt 10 órára szeretettel várja a foglalkozásokat vezető Kinga-Viola magyartanárnő, Fodor Éva és Fábián Sebestyén ferences testvér. Február 22-én, szombaton délelőtt 11 órától lesz a gyulafehérvári főegyházmegye új főpásztorának, mons. dr. Kovács Gergelynek a püspökké szentelése és az érseki hivatalba való beiktatása, melyre a dévai plébánia is zarándoklatot szervez. Iratkozni az irodákban lehet. Az utazás 20 lejbe kerül.

A piski református egyházközségben vasárnap délelőtt 10.30 órától kezdődő istentisztelettel zárul az egyetemes imahét. Ez alkalomból úrvacsoraosztásra is sor kerül.

A nagyrápolti református egyházközségben vasárnap délelőtt 11.30 órától kezdődő istentisztelettel zárul az egyetemes imahét. Ez alkalomból úrvacsoraosztásra is sor kerül.

Ökumenikus imanapok Déván

Déván február 6–9. között ökumenikus imanapokat tartanak a három történelmi magyar egyház részvételével.  Csütörtökön, február 6-án a dévai Páduai Szent Antal-templomban hirdetett igét Rátoni Csaba református lelkész, pénteken a Dávid Ferenc Unitárius Zarándok és Szórványközpontban hirdet igét P. Nagy Károly OFM. Szombaton a református templomban fr. Főcze Bonaventúra OFM végzi az igehirdetői szolgálatot, vasárnap a Nagyboldogasszony-templomban Koppándi Zoltán unitárius lelkész prédikál. Valamennyi istentiszteleti alkalom délután 18 órától kezdődik.

 

 

 

Temes

 

Csoportvezetői képzés Óbesenyőn

Az óbesenyői római katolikus plébánia február 8-án, szombaton 10 órai kezdettel ifjúsági csoportvezetői felkészítőt szervez a templomban a helyi fiataloknak.

 

Bibliakurzus a szalvatoriánus rendházban

A temesvár-erzsébetvárosi szalvatoriánus kolostor bibliakurzust szervez János evangéliumáról a felnőtt világi hívek számára a következő időpontokon: február 15. és március 14., naponta 10–16 óra között. Részvételi díj alkalmanként 30 lej. A kurzust dr. Imogen Tietze referens vezeti. Jelentkezni lehet a bildungsreferat@salvatorianer.at és a salvatorieni@gmail.com e-mail címen, vagy telefonon a 0040-723-523-369-es számon.

 

Gyermektalálkozó és kreatív foglalkozás

A temesvár-józsefvárosi plébánián február 15-én, szombaton 11–12 óra között gyermektalálkozót és kreatív foglalkozást tartanak magyar nyelven. A találkozó témája: Családi közösség.

 

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu