Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Kedd, 2020. június 02., 13.02

Egyházaink hírei

2020. február 13., 17.14 Csütörtök

„Te légy oltalmazó kősziklám és megerősített házam, hogy megszabadíts engem! Erősségem és menedékem valóban te vagy, neved miatt vezess és irányíts engem!” (Zsolt 30, 3–4.)

 

A házasság hete a temesvári egyházmegyében

Február 8–16. között a temesvári egyházmegye több plébániája ad otthont a Házasság hete elnevezésű rendezvénysorozatnak, amelynek keretében számos helyszínen előadásokkal, beszélgetésekkel, kulturális programokkal kívánják felhívni a hívek figyelmét a házasság és a család fontosságára. Az Egyházmegyei Család- és Felnőttpasztorációs Iroda a következő programokat ajánlja:

- február 15-én, szombaton 14.30–19 óra között családok találkozója magyar nyelven az arad-belvárosi plébánián.

- február 16-án, vasárnap 11–15.30 óra között családos találkozó a kisiratosi plébánián.

- február 16-án, vasárnap 18–20 óra   között a temesvár-józsefvárosi plébánián családos találkozó román nyelven.

- február 16-án, vasárnap minden plébánián javasolt szentmisét bemutatni a családokért, illetve megáldani a részt vevő családokat.

 

Ifjúsági programok

A Temesvári Püspökség keretében működő Egyházmegyei Ifjúsági Központ február 15-én, szombaton két farsangi mulatságot szervez a fiataloknak. Az arad-ségai plébánia hittantermében 16 órakor kezdődik a karnevál, amelyre az aradi és a marosi főesperesség plébániáról érkező fiatalokat várják. A krassói esperesség fiataljainak Boksánbányán szerveznek jelmezbált, amelyre 17 órai kezdettel a városi kultúrotthonban kerül sor. A temesvár-józsefvárosi plébániatemplomban február 20-án, csütörtökön 20 órai kezdettel szentségimádást tartanak a fiataloknak.

 

Az új gyulafehérvári érsek szentelése és beiktatása

Miután Ferenc pápa elfogadta Jakubinyi György érsek lemondását a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség éléről, utódjául Kovács Gergelyt, a Kultúra Pápai Tanácsának irodavezetőjét, Márton Áron szentté avatási ügyének posztulátorát nevezte ki.

Az újonnan kinevezett főpásztor püspökké szentelésére és beiktatására február 22-én, szombaton, Szent Péter apostol székfoglalásának ünnepén 11 órai kezdettel kerül sor a gyulafehérvári székesegyházban. A szentmise főcelebránsa és fő szentelő Gianfranco Ravasi bíboros, társszentelők: Jakubinyi György érsek és Miguel Maury Buendía érsek, romániai pápai nuncius. A kiemelkedő eseményen részt vesz Pál József Csaba temesvári megyés püspök. Az új érsek jelmondata: Őáltala, Ővele és Őbenne.

 

 

Kezdődik a nagyböjt

Február 26-a hamvazószerda, a húsvétot megelőző negyvennapos böjt kezdete. Hamvazószerda szigorú böjti nap, a hívők háromszor étkezhetnek és csak egyszer jóllakásig, tilos továbbá mindennemű húsétel fogyasztása. Ez utóbbi tilalom nagyböjt minden péntekjére vonatkozik.

Hamvazószerdán a katolikus templomokban bemutatott szentmisék keretében a pap az előző év virágvasárnapján szentelt barka elégetéséből nyert hamuval keresztet rajzol a hívek homlokára. Ez a szertartás bűnbánatra szólít, egyben az élet mulandóságára emlékeztet.

 

 

Arad

 

Vasárnap, évközi 6. vasárnap az arad-ségai IKis Szent Teréz-plébániatemplomban 8.30 órakor magyar nyelven szentmise, 11.30 órakorkor magyar nyelven szentmise, 12.30 órakor román nyelven szentmise, 10 órától szentmise Tornyán. Szombaton (február 15.) farsangi ünnepség a hittanteremben, 16.30-tól. Szeretettel várjuk az Arad megyei gyerekeket és fiatalokat.

 

Az újaradi római katolikus templomban február 15-én, szombaton 8 órakor szentmise, 10 órakor hittanóra, előkészület a bérmálásra. Február 16-án, vasárnap 9 órakor magyar, 10 órakor német nyelvű szentmise. Hétfőn nincs szentmise. Kedden és csütörtökön 17 órakor, szerdán reggel 8 órakor szentmise. Minden pénteken délután szentmise Angyalkúton.

 

Az arad-gáji római katolikus templomban február 17-én hétfőn 9–18 óra között szentségimádást tartanak, ahova szeretettel várják a híveket.

 

A Mosóczy-telepi római katolikus egyházközségben szombaton 10 órától várják az első szentáldozásra készülő kiscsoportosokat, míg 11 órától a nagycsoportosokat.

 

A pécskai római katolikus templomban múlt szombaton keresztelték meg Nagy Nikolettet, az egyházközségben elhunyt Kőműves Mária (89), Berinda Etelka (91) és Csatlós János (76).

 

A kisiratosi római katolikus egyházközségben elhunyt Kása Mária (64 és Bába Ferenc (39).

 

A zimándújfalui római katolikus egyházközségben elhunyt Piroska Ferenc (65).

 

A simonyifalvi római katolikus templomban vasárnap 10 órakor kezdődő ökumenikus istentiszteleten ft. Hegedűs János római katolikus plébános és nt. Deák Bálint evangélikus-lutheránus lelkipásztor megemlékeznek az 1945-ben a Szovjetunióba kényszermunkára hurcolt helybeli hívekről. A szertartás után a község vezetőségével együtt megemlékezés és koszorúzás következik a Deportáltak emlékművénél.

 

Az arad-belvárosi református templomban vasárnap 10, illetve 18 órakor kezdődnek az istentiszteletek, csütörtökön 17 órától bibliaóra. A gyülekezetben elhunyt Diószegi Bondár Sándor (73).

 

A nagyzerindi református gyülekezetben vasárnaptól kezdődő imahéten 10.30 órától Dénes József helybeli lelkipásztor, hétfőn 18 órától Papp Szabolcs jákóhodosi (Bihar megye), kedden 18 órától Bán Alpár nagykágyai (Bihar megye), szerdán Nagy Brigitta kügypusztai (Bihar megye), csütörtökön Pál László paptamási (Bihar megye), pénteken Jakó Sándor Zsigmond jankafalvi (Bihar megye), szombaton Módi József esperes, ágyai lelkipásztor szolgál. Jövő vasárnap a 10.30 órakor kezdődő istentiszteleten Dénes József helybeli lelkipásztor hirdet igét. Minden este az imaheti alkalom után a gyermekek énekes verses szolgálata, majd szeretetvendégség következik az imateremben, ahol a presbiterek süteményekkel, meleg teával várják a vendégeket. A szervezők szeretettel várják a híveket! Az imahét vezérigéje („Nem mindennapi emberséget tanúsítottak irántunk…”) (Ap. csel: 28, 2.)

 

Az aradi evangélikus-lutheránus imateremben vasárnap 10 órától magyar istentisztelet, csütörtökön 17 órától bibliaóra, szombaton 11 órától vallásóra következik.

 

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus gyülekezetben zajló ökumenikus imahét alkalmain pénteken 18 órától istentisztelet, amelyen Szabó Péter katolikus plébános szolgál. Szombaton 18 órától istentisztelet, amelyen Tatár László IV. éves református teológiai hallgató szolgál. Vasárnap 11 órától ökumenikus imahét záró istentisztelet, amelyen Borhaci Dávid helybeli lelkipásztor szolgál. Csütörtökön 18 órától nőszövetségi alkalom.

 

Az arad-belvárosi baptista gyülekezetben mától, péntektől vasárnapig evangelizációs istentiszteletekre kerül sor. Igét hirdet mindhárom napon Sipos Márk szegedi lelkipásztor. Az eseményre pénteken 18, szombaton és vasárnap 17 órától kerül sor.  A tartalmas előadás-sorozatot vasárnap este oldott hangulatú szeretetvendégség, kellemes beszélgetés zárja. Minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak.

 

 

Hunyad

A dévai római katolikus egyházközség meghívására a Kalamajka mozsikácska tart előadást a Téglás iskolában február 20-án 11 órától. Szintén február 20-án, 18.30-tól a Szent Antal közösségi házban Balla Géza borászatáról tartanak előadást, melyen élő zene és természetesen borkóstoló is lesz. Az egyházközségben szerdán kísérték utolsó földi útjára Fodor Józsefet (81).

 

A dévai unitárius egyházközségben február 18-án, délután 6 órától farsangi ünnepséget szerveznek gyerekeknek.

 

A vajdahunyadi római katolikus egyházközségben hétfőn búcsúztatták Poppel Margaretát (69), szerdán pedig Strapek Margaretát (84).

 

A vajdahunyadi református egyházközségben kedden kísérték utolsó földi útjára Dull Ilonát (72).

 

 

Krassó-Szörény

 

Családos találkozó

A karánsebesi plébánián február 29-én, szombaton családos találkozót tartanak román nyelven. A szentmisét 16 órai kezdettel Pál József Csaba megyés püspök celebrálja.

 

 

Temes

 

 

Bibliakurzus a szalvatoriánus rendházban

A temesvár-erzsébetvárosi szalvatoriánus kolostor bibliakurzust szervez János evangéliumáról a felnőtt világi hívek számára a következő időpontokon: február 15. és március 14., naponta 10–16 óra között. Részvételi díj alkalmanként 30 lej. A kurzust dr. Imogen Tietze referens vezeti. Jelentkezni lehet a bildungsreferat@salvatorianer.at és a salvatorieni@gmail.com e-mail címen, vagy telefonon a 0040-723-523-369-es számon.

 

Gyermektalálkozó és kreatív foglalkozás

A temesvár-józsefvárosi plébánián február 15-én, szombaton 11–12 óra között gyermektalálkozót és kreatív foglalkozást tartanak magyar nyelven. A találkozó témája: Családi közösség.

 

Gyermekmise a mehalai templomban

Február 16-án, vasárnap 11 órakor a temesvár-mehalai templomban gyermekmisét celebrálnak. Énekel a Gerhardinum Római Katolikus Líceum Laudetur gyermekkórusa.

 

Papi futsal Eb

Február 17–20. között Prágában rendezik meg a katolikus lelkipásztori válogatottak teremlabdarúgó Európa-bajnokságát. A megmérettetésen a romániai papi válogatott is szerepel, amelynek tagja Lauš Nikola püspöki irodaigazgató és Sima N. Milan Mihai temesszlatinai plébános.

 

Könyvbemutató a Józsefvárosban

A kolozsvári Verbum Keresztény Kulturális Egyesület, a Vasárnap katolikus hetilap és a Keresztény Szó havilap kiadója, valamint a Romkat.ro katolikus hírportál működtetője február 19-én, szerdán délután 6 órakor könyvbemutatót tart a Temesvár-józsefvárosi plébánia közösségi termében. A Fogódzók a léleknek Joyce Rupp amerikai lelkiségi író ötödik könyve magyarul. A nemzetközileg elismert szerzetes-szerző műveit a mélyen megélt lelkiség és a mindennapok gyakorlatiassága, a művészi ihlet és a sokrétű tudás, valamint a bölcs kísérő és küzdő lelki társ vonásainak egyensúlya jellemzi. Lelki utakról és útkeresésről Bereczki Silvia segítő nővérrel, a könyvek fordítójával Serbán Mária, a Verbum kiadó munkatársa beszélget. A kötet egyéb kiadványaikkal megvásárolható a bemutató helyszínén. (Forrás: https://romkat.ro)

 

Karnevál az erzsébetvárosi plébánián

A temesvár-erzsébetvárosi plébánia február 22-én, szombaton két farsangi mulatságot szervez: délután 4 órai kezdettel a gyermekeknek, 18.30 órától pedig a felnőttek részére.

 

Folytatódik a világi alkalmazottak képzése

A Temesvári Püspökség, az Egyházmegyei Család- és Felnőttpasztorációs Iroda és a temesvár-erzsébetvárosi plébánia közös szervezésében február 21-én, pénteken hároméves továbbképző kurzus kezdődik, amelyre az egyházmegyéből azokat a felnőtt híveket várják, akik szeretnének megerősödni a hitükben, valamint fejlődni a keresztényi szolgálatban. A tanfolyam célja támogatni a híveket abban, hogy missziós lelkülettel kapcsolódjanak be az egyes plébániák életébe. A felkészítő évente négy hétvégén zajlik, pénteken délután 6 órakor kezdődik és szombaton 17 órakor szentmisével zárul. Az elszállásolási és étkezési költségeket a Püspökség állja, a résztvevők utazási költségeit pedig az adott plébánia, ahol a feliratkozás történt. A tanfolyam elvégzését követően a hívek a plébánián preorátori (előimádkozó) és lektori (felolvasó) feladatokat, a férfiak pedig akolitusi szolgálatot vállalhatnak. A kurzusok programja az idei esztendőre a következő: február 21–22., április 24–25., szeptember 25–26., november 13–14.

A tanfolyam február 21-én, pénteken 18 órakor kezdődik, a megnyitó előadásra 19 órakor kerül sor, meghívott előadó Pál József Csaba megyés püspök.

 

Püspöki szentmise a józsefvárosi templomban

Február 23-án, vasárnap, a temesvár-józsefvárosi templomban 9 órai kezdettel román nyelven Pál József Csaba megyés püspök mutat be szentmisét.

 

Lelkinap az Egyházmegyei Ifjúsági Központban

A Temesvári Püspökség alkalmazottjai számára február 26-án, hamvazószerdán 9–14 óra között lelkinapot tartanak, amelynek programjában elmélkedés, kiscsoportos tevékenységek, gyónási lehetőség és szentmise szerepel. A lelki programot Cozmuța Ovidiu oravicabányai görög katolikus esperes vezeti.

 

Szentségimádás a családokért

A temesvár-józsefvárosi plébániatemplomban minden hónap első csütörtökjén 19.30 órai kezdettel szentségimádást tartanak a családokért. A programnak megfelelően az imára március 5-én várják a híveket.

 

 

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu