Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Szombat, 2020. március 28., 10.24

Egyházaink hírei

2020. február 27., 16.37 Csütörtök

„Ha kiált hozzám, meghallgatom; megszabadítom és dicsőséget szerzek neki, hosszú élettel áldom meg.” (Zsolt 90, 15–16)

 

Állandó diakónus jelöltek találkozója

A II. Vatikáni Zsinat újra szorgalmazta az állandó diakonátust. A diakonátusra jelentkezők a kánonjognak megfelelően átfogó spirituális és pasztorális képzésben részesülnek, amely a teológiai tanulmányok mellett gyakorlati időt is magában foglal. Olyan férfiakról van szó, akik betöltötték 35. életévüket, elkötelezett katolikus hívők, életükkel az Egyházat kívánják szolgálni, és rendezett házasságban vagy cölibátusban élnek. Az állandó diakónusok feladatait illetően a II. Vatikáni Zsinat három területet jelöl meg: liturgia, hithirdetés és karitatív szolgálat. Március 7-én, szombaton 11 órakor az arad-ségai plébánián a temesvári egyházmegye területéről érkező, magyar nemzetiségű vagy a nyelvet jól beszélő, állandó diakonátusra jelentkező férfiak számára szerveznek találkozót, amelyen részt vesz Pál József Csaba megyés püspök, valamint a máriabesnyői diakónus-képző képviselői.

 

 

Arad

 

Az arad-belvárosi római katolikus templomban március 1-jén, vasárnap minden szentmise után lesz hamvazás azok részére, akik hamvazószerdán nem tudtak hamvazáshoz járulni. Március 1-jén, vasárnap szentségimádást tartanak a templomban 15 órakor német, 16 órakor magyar nyelven. A héten elkezdik a keresztúti ájtatosságok végzését: szerdán 17.30 órakor magyarul, csütörtökön 16 órakor németül, pénteken 16 órakor magyarul, illetve ugyancsak pénteken 18.30 órakor románul. Csütörtökön az esti szentmise után énekes vesperást végeznek.

 

Az arad-ségai Kis Szent Teréz/plébániatemplomban vasárnap, nagyböjt I. vasárnapján 8.30 órakor magyar nyelven szentmise, 11.30 órakor magyar nyelven szentmise, 12.30 órakor román nyelven szentmise, 10 órától szentmise Tornyán. Március 3-án, kedden 16 órától keresztúti ájtatosság Tornyán.

Csütörtökön 17 órától szentségimádás magyar nyelven, 18 órától szentségimádás román nyelven. Pénteken 17 órától keresztúti ájtatosság magyar nyelven, 17.45 órától keresztúti ájtatosság román nyelven. Az egyházközségben megkeresztelték Dumea Maté Cristiánt és Vesa Mateit. Elhunyt Kovács János (89).

 

Az újaradi római katolikus templomban február 28-án, pénteken 17 órakor keresztúti ájtatosság. Március 1-jén, vasárnap 9 órakor magyar nyelvű szentmise Döme István és Erzsébet lelkiüdvéért, 10 órakor német nyelvű szentmise. A hétköznapi szentmisék szerdán és szombaton reggel 8, kedden és csütörtökön 17 órakor kezdődnek. Hétfőn nincs szentmise.

 

A Mosóczy-telepi római katolikus egyházközségben vasárnap a szertartás a Szilvástelepen 8.30 órakor kezdődik, a végén hamvazkodással, a Mosóczy-telepen 10 órától, ugyancsak hamvazkodással. Nagyböjt idején minden pénteken 16.30 órától keresztúti ájtatosságot tartanak.

 

Az arad-mikelakai római katolikus egyházközségben nagyböjt idején csütörtökön 17.30 órától román, pénteken 16.25 órától magyar nyelvű keresztúti ájtatosságot tartanak. A templomban megkeresztelték Gyüre Jessica Sofiát, az egyházközségben elhunyt Beréti Aranka (83).

 

Az arad-gáji római katolikus templomban nagyböjt idején minden pénteken 17 órától keresztúti ájtatosságot tartanak, szombatonként 11.30 órától bérmálásra felkészítőt szerveznek. Az egyházközségben elhunyt Kása Margit és a szentpáli Brutyó Pál (98).

 

Családos találkozó Pécskán

Az Egyházmegyei Család- és Felnőttpasztorációs Iroda március 7-én, szombaton 10 órai kezdettel a pécskai plébánián családos találkozót szervez magyar nyelven. A programban előadás, kiscsoportos tevékenység szerepel. A találkozó záró szentmiséjét 16 órakor Pál József Csaba megyés püspök celebrálja. A pécskai római katolikus egyházközségben elhunyt Csapó János (87), id. Beke Imre (82) és Zabos Anna (87).

 

A kisiratosi római katolikus egyházközségben elhunyt Kovács Mária (76).

A zimándújfalui római katolikus egyházközségben nagyböjt I. vasárnapján 8.30 órától hamvazással egybekötött szentmisét tartanak Fakerten, hasonló szertartás következik 9.30 órától Zimándközön, 11 órától Zimándújfalun, 12 órától Kisjenőn, 14.30 órától Székudvaron, 16 órától Gyulavarsándon.

 

A simonyifalvi római katolikus templomban nagyböjt idején, pénteken és vasárnap 17 órától keresztúti ájtatosságot tartanak.

 

Az arad-belvárosi református gyülekezetben zajló imahét alkalmai naponta 17 órakor kezdődnek. Vasárnap 10 órától böjtfői úrvacsorával egybekötött istentiszteletet tartanak, 17 órától istentisztelet. Csütörtökön 17 órától bibliaóra. Március 1-jén, vasárnap délelőtt böjtfői úrvacsorához járulnak a hívek, hasonló alkalom ugyanaznap 15 órától Majláthfalván. Március 6-án, pénteken 17 órától ökumenikus női imanapot tartanak a katolikus hívekkel együtt a helybeli templomban. Ahol igét hirdet Gazdáné Mátyus Melinda, újmosnicai lelkésznő. A gyülekezetben elhunyt Lebovics Rozália (93), Hegyi Zoltán (73) és Miskolczi Viola (89).

 

Az arad-gáji református gyülekezetben zajló bűnbánati imahét alkalmai naponta 17 órakor kezdődnek, vasárnap 10 órától böjtfői úrvacsorás istentisztelet, 17 órától istentisztelet kezdődik.

 

A Mosóczy-telepi református gyülekezetben pénteken és szombaton 18 órától bűnbánati istentisztelet, szombaton 12 órától gyermek istentisztelet, 14 órától kátéóra, 17 órától ifjúsági bibliaóra következik. Vasárnap 10 órától úrvacsorás istentisztelet, 18 órától istentisztelet következik, hétfőn a betegekhez hazaviszik az úrvacsorát.

 

A vadászi református gyülekezetben zajló imahét alkalmait hétköznap a vadászi Kultúrházban tartják meg vendéglelkészek szolgálatával, míg a záró  istentiszteletre a gyülekezeti teremben kerül sor. Az imaheti szolgálatok tervezett rendje: február 28-án, péntek este Mpofo Kitata Szilvia angyalkúti lelkipásztornő szolgál. Február 29-én, szombat este 6 órától Papp József  erdőhegy-kisjenői lelkipásztor lesz az igehirdető. Az egyetemes imahét záró alkalmára március 1-jén, vasárnap a 11 órától kezdődő úrvacsorás istentisztelettel kerül sor, amelyen a helyi lelkész fog igehirdetéssel szolgálni.

Imádkozzunk a távolról érkező lelkipásztorok ide- és hazavezető útjáért, szolgálatukért, családjaikért és közösségeikért!

 

Az aradi evangélikus-lutheránus gyülekezetben vasárnap 10 órától úrvacsorás istentiszteletet, csütörtökön 17 órától bibliaórát, szombaton 11 órától vallásórát tartanak.

 

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus templomban vasárnap 11 órakor kezdődik az istentisztelet.

 

Az arad-belvárosi baptista gyülekezet vasárnap reggeli imaóráján Kürti Tamás és ifj. Ilyés Lajos vezetésével Jézus Krisztus csodálatos lényének lelkeket megragadó voltáért adnak hálát az imádkozók. Ezt követően Kiss László igehirdetésére kerül sor, majd a közösség úrvacsorához járul. Az esti istentiszteleten Kulcsár Barna szólja Isten igéjét, az alkalmi szolgálatokat Horváth Sándor vezeti.

 

Az arad kisszentmiklósi baptista gyülekezetben március elsején úrvacsorához járulnak a hívek. Az imaáhítaton Gál Gábor és Kulcsár Ruben buzdítanak imára. Igét hirdet dr. Sallai Jakab helyi lelkipásztor. Délután 5 órától Varga Géza diakónus, és Sallai Jakab lelkipásztor szólják Isten Igéjét a most kezdődő délutáni sorozatból, a Dániel könyvéből. A délutáni istentiszteleten remélhetőleg a pengetős-zenekar is szolgál.

 

 

Hunyad

A dévai református egyházközségben az elmúlt vasárnapon áldásban részesítettek 13 házaspárt, akik idén házasságkötésük kerek évfordulóját ünneplik. Böjtfőre készülve bűnbánati hetet tartanak. Ma és holnap délután is 17 órától lesz bűnbánati istentisztelet. Vasárnap úrvacsoraosztásra kerül sor a délelőtti istentiszteletet követően.

A szászvárosi református egyházközségben a vasárnap reggel 10 órától kezdődő istentisztelet keretében úrvacsoraosztás lesz böjtfő alkalmából.

A szászvárosi római katolikus egyházközség lesz a házigazdája idén a március 6-án délután 17 órától megtartandó női világimanap helyi rendezvényének. Idén az afrikai nőkért, családokért imádkoznak.

A dévai római katolikus egyházközségben  nagyböjti időszakban minden pénteken keresztúti ájtatosságot tartanak délután 17 órától a Szent Antal-templomban. Március 7-én autóbuszos zarándoklatot szerveznek Csíksomlyóra, az első szombati ünnepélyes Mária-köszöntőre. A zarándoklat ára 140 lej. Érdeklődni, iratkozni fr. Bonaventúra plébánosnál lehet.

A petrozsényi római katolikus egyházközségben nagyböjt idején minden pénteken délután 16.30 órától tartanak keresztúti ájtatosságot.

A délnyugat-erdélyi unitárius egyházközségben vasárnap Déván 10 órától, Vajdahunyadon déli 12 órától lesz istentisztelet.

Krassó-Szörény

 

A karánsebesi plébánián február 29-én, szombaton családos találkozót tartanak román nyelven. A program 10 órakor kezdődik és 16 órakor szentmisével fejeződik be. A liturgiát Szilvágyi Zsolt pasztorációért felelő püspöki helynök celebrálja, szentbeszédet mond Dumitresc Mihai Titi lugosi plébános.

 

 

Temes

 

Szentségimádás a családokért

A temesvár-józsefvárosi plébániatemplomban minden hónap első csütörtökjén 19.30 órai kezdettel szentségimádást tartanak a családokért. A programnak megfelelően az imára március 5-én várják a híveket.

 

Együtt a tettekben

Ezzel a címmel kerül sor karitatív akcióra, amelynek célja tisztálkodási eszközök (szappan, törölköző, sampon) gyűjtése a hajléktalanoknak éjszakai menedéket nyújtó P. Jordan Ház számára. Az adományokat március 3-ig várják. Az akcióban a Gerhardinum Líceum XII. A osztályos tanulói vesznek részt, akik március 6-án, pénteken 14 órakor előadást mutatnak be, illetve fellép az iskola Laudetur énekkara. Koordinátor tanárok: Aranka Pașcalău és Valentina Cotinschi.

 

Ifjúsági programok

Az Egyházmegyei Ifjúsági Központ programjának megfelelően március 6–8. között a temesvári Marienheim ifjúsági házban lelkigyakorlatot tartanak a fiataloknak. Március 8-án, vasárnap 18 órakor a temesvár-erzsébetvárosi római katolikus templomban ifjúsági szentmisét celebrálnak, március 10-én, kedden pedig a szalvatoriánus kolostorban 20 órai kezdettel Taizé imára kerül sor.

 

 

 

 

 

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu