Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Szombat, 2020. március 28., 10.47

Egyházaink hírei

2020. március 12., 16.30 Csütörtök

A nép azonban szomjazott ott a víz hiánya miatt, és zúgolódott Mózes ellen: ,,Miért hoztál ki minket Egyiptomból? Azért, hogy szomjan veszíts minket, gyermekeinket és állatainkat?’’ Ekkor Mózes az Úrhoz kiáltott: ,,Mitévő legyek ezzel a néppel? Kis híja, és megkövez engem!’’ Azt mondta erre az Úr Mózesnek: ,,Vonulj el a nép előtt, végy magad mellé néhányat Izrael vénjeiből, aztán vedd kezedbe botodat, amellyel a folyóvízre ütöttél! Aztán jöjj, és íme, én majd odaállok eléd a Hóreb sziklájára. Üss a sziklára, és víz fakad belőle, hogy ihasson a nép!’’ Úgy is cselekedett Mózes Izrael vénjei előtt. Azt a helyet pedig elnevezte Masszának és Meríbának, Izrael fiainak perelése miatt, és azért, mert kísértették az Urat, mondván: ,,Köztünk van-e az Úr, vagy sem?’’(Kiv 17, 3–7.)

 

Szentmise Gyulafehérváron

Március 24-én és 25-én Gyulafehérváron találkoznak a Seminarium Incarnatæ Sapientiæ szemináriumot fenntartó püspökök. A Gyulafehérvári Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet kápolnájának búcsúünnepén, március 25-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony napján, a szentmisét követően a szemináriumot fenntartó püspökök a tanintézet elöljáróival és a tantestülettel közös megbeszélésen vesznek részt.

 

Püspökszentelés Balázsfalván

Miután Ferenc pápa január 22-én jóváhagyta a romániai görög katolikus nagyérsekség szinódusának döntését a két új segédpüspök megválasztásával kapcsolatban, a 39 éves Cristian Dumitru Crişan lelkipásztort a gyulafehérvár-fogarasi görög katolikus főegyházmegye segédpüspökévé nevezte ki. A püspökszentelésre március 28-án, szombaton 10 órai kezdettel kerül sor a balázsfalvi Szentháromság érseki székesegyházban. A kiemelkedő eseményen részt vesz Pál József Csaba megyés püspök és Bakó László püspöki titkár.

 

Nagyböjti lelkigyakorlat

Március 16-án és 17-én Pál József Csaba megyés püspök a szeged-csanádi egyházmegye lelkipásztorainak tart nagyböjti lelkigyakorlatot. A programra március 16-án Szegeden a Római Katolikus Püspökségen, másnap pedig Békéscsabán kerül sor.

 

Családpasztorációs referensek találkozója Szatmárnémetiben

Március 17-én és 18-án Szatmárnémeti ad otthont a gyulafehérvári főegyházmegye, valamint a szatmári, a nagyváradi és a temesvári egyházmegyék családpasztorációs felelősei találkozójának. A rendezvényen a temesvári egyházmegyét hattagú csoport képviseli, március 18-án a programon részt vesz Pál József Csaba temesvári megyés püspök, a Romániai Püspökkari Konferencia családpasztorációs felelőse.

 

 

Arad

 

Az arad-belvárosi római katolikus templomban csütörtökön az esti szentmise után énekes vesperást végeznek. Március 28-án, szombaton 10 órától vallási versenyt rendeznek Máriaradnán. Feliratkozni március 23-ig lehet a plébániai irodán.

 

Az arad-ségai Kis Szent Teréz-plébániatemplomban március 15-én, nagyböjt III. vasárnapján 8.30 órakor magyar nyelven szentmise, 11.30 órakor magyar nyelven szentmise, 12.30 órakor román nyelven szentmise, 10 órától szentmise Tornyán. Március 17-én, kedden 16 órától keresztúti ájtatosság Tornyán, pénteken 17 órától Aradon keresztúti ájtatosság magyar nyelven 17.45 órától keresztúti ájtatosság román nyelven. Az egyházközségben elhunyt Péter András Ede (56).

 

Az újaradi római katolikus templomban március 13-án, pénteken 8 órakor szentmise, 17 órakor keresztúti ájtatosság. Március 14-én, szombaton 8 órakor szentmise, 10 órakor hittanóra. Március 15-én, vasárnap 9 órakor magyar nyelvű szentmise Stepan István, Mária és Pista lelki üdvéért, 10 órakor német nyelvű mise. 13 órakor szentmise Angyalkúton.

 

Az arad-gáji római katolikus templomban nagyböjt idején minden pénteken 17 órától keresztúti ájtatosságot tartanak, szombatonként 10.30 órától az első szentáldozásra, 11.30 órától bérmálásra szerveznek felkészítőt.

 

Az arad-mikelakai római katolikus egyházközségben március folyamán keresztúti ájtatosságot tartanak minden csütörtökön 17.30 órától román, pénteken 10.25 órától magyar nyelven.

 

A pécskai római katolikus egyházközségben elhunyt Botka Rozália (91).

 

A zimándújfalui római katolikus egyházközséghez tartozó kisjenői Katolikus Ifjúsági Házban március 15-én 16 órától tervezett ökumenikus ünnepség a koronavírus miatt elmarad.

 

A kisiratosi római katolikus egyházközségben elhunyt Torma Irén (77).

 

A nagyiratosi római katolikus egyházközségben nagyböjt idején, szerdán 17 órától Nagyvarjason, pénteken 15 órától Nagyiratoson tartanak keresztúti ájtatosságot.

 

A simonyifalvi római katolikus egyházközségben nagyböjt idején, pénteken és vasárnap 17 órától keresztúti ájtatosságot tartanak. Az egyházközségben elhunyt Kakucs Erzsébet (79).

 

Szociális program Sistarócon

 

A Lippai Római Katolikus plébánia területén lévő Sistarócon március 19-én, csütörtökön kezdődik és március 25-ig tart a „Firimiturile se dăruiesc” elnevezésű szociális projekt újabb akciója. A pénteki „Live Bibliotek” program keretében úgynevezett „élő könyvek”, vagyis szociális munkások, szociális asszisztensek és önkéntesek beszélnek munkájukról a lippai Sever Bocu Líceum és Atanasie Marienescu Líceum IX–XI.-es tanulóinak. Ezen a programon, 9.30–11.30 óra között, részt vesz Pál József Csaba megyés püspök. A katolikus értékek és szociális-karitatív szellemiség jegyében zajló projekt célja a szociális érzékenység és társadalmi felelősségvállalás fejlesztése a fiatalokban. A projekt szervezője a lippai római katolikus plébánia, partnerek: Sozial Akademie Kommende Dortmund, SotioMovens, Fazenda da Esperanza, lippai Caritas szervezet, Integra Arad.

 

Az arad-belvárosi református gyülekezetben a koronavírus-veszély miatt hozott hatósági rendelkezésre, amely megtiltja a 100 fő fölötti beltéri rendezvényeket, a gyülekezet vezetősége a délelőtti mellett, szeretettel ajánlja a vasárnap 17 órakor kezdődő istentiszteleten való részvételt is. A gyülekezetben elhunyt Crista Erzsébet (89).

 

Az arad-gáji református gyülekezetben zajló imahét naponta 18 órakor kezdődő alkalmain ma, pénteken Dénes József nagyzerindi, szombaton Baracsi Levente arad-belvárosi, vasárnap Nemes Emil feketegyarmati lelkipásztor hirdet igét. Az alkalmakra szertetettel várják a híveket, az imahét-záró istentisztelet után szeretetvendégséget tartanak.

 

Az aradi evangélikus-lutheránus gyülekezetben vasárnap 10 órától magyar nyelvű istentiszteletet tartanak, csütörtökön 17 órától bibliaóra, szombaton 11 órától vallásóra következik.

 

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus gyülekezetben vasárnap 11 órától istentisztelet, csütörtökön 18-tól nőszövetségi alkalom következik.

 

A simonyifalvi evangélikus-lutheránus gyülekezetben szombaton 9.30 órától kátéóra, 11 órától vallásóra következik. Vasárnap 10 órától Simonyifalván, 15 órától Szapáryligeten kezdődik az istentisztelet.

 

Az arad-belvárosi baptista gyülekezetben az imádkozók hálát adnak a Krisztusban nyert lelki szabadságért. A délelőtti istentisztelet keretében – ha váratlan egészségügyi akadályok nem lépnek fel- bemutatják Kiss Eunika és Viktor Zelma nevű csecsemőjét, Isten áldását kérve életére. Igét hirdet Kovács Gyula szalontai lelkipásztor, az újszülött gyermek nagyapja. Az esti istentiszteleten folytatódik Dániel próféta könyvének tanulmányozása. Az alkalmi szolgálatokat Kürti Csaba vezeti.

 

Hunyad

A dévai római katolikus egyházközségben a nagyböjti időszak vasárnapjain és péntekjein mindkét templomban délután 5 órától keresztúti ájtatosságot tartanak.

A szászvárosi református egyházközségben  vasárnap délben 12 órától lesz istentisztelet.

A tordosi református egyházközségben vasárnap reggel 10 órától lesz istentisztelet és úrvacsoraosztás böjtfő alkalmából.

A szászvárosi római katolikus egyházközségben a délelőtti szentmise keretében emlékeznek a szabadság hőseire.

A petrozsényi római katolikus egyházközségben nagyböjt idején minden pénteken délután 16.30 órától tartanak keresztúti ájtatosságot.  A héten temették a 83 éves korában elhunyt Nicolaescu Constantint.

A petrozsényi református és unitárius egyházközségekben tervezett március 15-i ünnepségek elmaradnak. 

A vajdahunyadi református egyházközségben  vasárnap a délelőtt 10 órakor kezdődő istentisztelet keretében emlékeznek a március 15-i eseményekre. A templomkertben tervezett koszorúzás elmarad.

A dévai református egyházközségben e héten megtartják a rendes heti bibliaórát, kóruspróbát és vallásórákat. A vasárnap délelőtti istentisztelet keretében megemlékeznek az 1848–49-es forradalomról és szabadságharcról. A temetői emlékoszlop megkoszorúzása elmarad.

A dévai unitárius egyházközségben vasárnap délelőtt 10 órától lesz istentisztelet. A délután 16 órára tervezett ökumenikus megemlékezés elmarad.

 

 

 

Temes

 

Ifjúsági programok

Az Egyházmegyei Ifjúsági Központ programjának megfelelően március 13–15. között a temesvári Marienheim ifjúsági házban lelkigyakorlatot tartanak az egyetemistáknak. A temesvár-józsefvárosi plébániatemplomban március 19-én, csütörtökön 20 órai kezdettel szentségimádást tartanak. Március 27–29. között ifjúsági lelkigyakorlatot tartanak a temesvár-erzsébetvárosi szalvatoriánus kolostorban.

 

Nagyböjti családos lelkinapok az egyházmegyében

Az Egyházmegyei Család- és Felnőttpasztorációs Iroda a következő családos lelkinapokat szervezi:

március 14-én, szombaton 9.30 órakor a temesvár-gyárvárosi plébánián román nyelven tartanak lelkinapot. A találkozó záró szentmiséjét 16 órakor Pál József Csaba megyés püspök celebrálja;

március 21-én, szombaton a temesvár-józsefvárosi plébánián 9.30 órai kezdettel magyar nyelven szerveznek lelkinapot. Meghívott előadó: Matieș Marin karánsebesi plébános.

 

Bibliakurzus a szalvatoriánus rendházban

A temesvár-erzsébetvárosi szalvatoriánus kolostor János evangéliumáról szervezett bibliakurzusának utolsó előadására kerül sor március 14-én, szombaton 10–16 óra között. Részvételi díj 30 lej. A kurzust dr. Imogen Tietze referens vezeti. Jelentkezni lehet a bildungsreferat@salvatorianer.at és a salvatorieni@gmail.com e-mail címen, vagy telefonon a 0040-723-523-369-es számon.

 

Templombúcsú Újkissodán

A temesvár-újkissodai római katolikus templomot 1928-ban a Szent József, Szűz Mária jegyese tiszteletére szentelték fel. A közösség március 19-én, csütörtökön ünnepli a templombúcsút. Jäger Béla helyi plébános meghívására az ünnepi szentmisét 17 órakor Pál József Csaba megyés püspök celebrálja.

 

Nagyböjti lelkigyakorlat

A temesvár-józsefvárosi római katolikus plébániatemplomban március 3-tól kezdődően a nagyböjt 5. keddjén a 17 órakor kezdődő szentmise keretében a rózsafüzér fájdalmas titkairól tartanak lelkigyakorlatot román nyelven.

Magyar nyelven március 20-22. között tartanak lelkigyakorlatot. Szilvágyi Zsolt helyi plébános meghívására az elmélkedéseket Váncsa Csaba temesvár-gyárvárosi segédlelkész tartja. A lelkigyakorlat március 20-án és 21-én 17 órakor kezdődik, március 22-én, vasárnap az elmélkedésre a 11.30 órakor kezdődő szentmise keretében kerül sor.

 

Nagyböjti lelkinap lányoknak

Nézd, a tenyeremre rajzoltalak (v. ö. Iz 49, 16.) mottóval március 21-én, szombaton 10-17 óra között a schönstatti Mária-nővérek temesvári közösségi házában lelkinapot szerveznek 9 évet betöltött lányoknak. A programban ismerkedés, énektanulás, nagyböjti katekézis, húsvéti gyertya készítés és keresztúti ájtatosság szerepel. Részvételi díj: 15 lej. Jelentkezési határidő: március 18.

 

Huszonnégy óra az Úrért

Csatlakozva Szentatyánk, Ferenc pápa kezdeményezéséhez, a temesvári egyházmegyében március 20–21. között idén is megtartják a 24 óra az Úrért elnevezésű bűnbánati napot. Ennek keretében szentségimádást, imaórát, bűnbánati liturgiát és hosszabb időtartamú gyónási alkalmakat tartanak a hívek számára.

 

Lelkinap fiataloknak

A húsvétra való felkészülést szolgálja a március 21-én, szombaton a resicabányai Eftimie Murgu egyetemen sorra kerülő lelkinap, amelyet a hegyvidéki főesperesség fiataljainak szerveznek román nyelven. A lelki program 16 órakor szentmisével zárul, amelynek főcelebránsa Pál József Csaba megyés püspök.

 

Szentségimádás a családokért

A temesvár-józsefvárosi plébániatemplomban minden hónap első csütörtökjén 19.30 órai kezdettel szentségimádást tartanak a családokért. A programnak megfelelően az imára április 2-án várják a híveket.

 

Elmarad a hittanolimpia Temesváron

Március 14-én, szombaton a Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceumban elmarad a román és magyar nyelvű római katolikus hittanolimpia, valamint a református vallásolimpia megyei szakasza. A tanügyminisztérium döntése értelmében ugyanis meghatározatlan ideig elhalasztják a megyei és regionális tantárgyversenyeket.

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu