Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Szombat, 2020. március 28., 11.00

Egyházaink hírei

2020. március 19., 17.07 Csütörtök

„Örvendezz, Isten népe! Gyűljetek össze mind, akiknek kedves az Úr ügye. Szívből örüljetek, akik azelőtt szomorkodtatok. Vigasztalódjatok meg, mint a gyermek megnyugszik anyja kebelén.” (Vö. Iz 66, 10–11.)

 

Szentmise-közvetítések

Március 19-én, Szent József, Szűz Mária jegyese ünnepén a temesvári Püspökség udvarán 11 órakor Pál József Csaba megyés püspök szentmisét mutatott be. Március 22-én, vasárnap a temesvári Püspökség udvarán 9 órakor a Főpásztor szentmisét mutat be magyar nyelven. Mindkét szentmisét az egyházmegye Facebook-oldalán (https://www.facebook.com/Episcopia-Romano-Catolică-Timișoara/Bistum-Temeswar/Temesvári-Egyházmegye) élőben közvetítik, így a hívek otthonaikból is követhetik.

 

Szociális program Sistarócon

A koronavírus-fertőzés veszélye miatt, az illetékes hatóságok felhívásának és a Romániai Püspökkari Konferencia közleményének megfelelően a lippai római katolikus plébánia területén lévő Sistarócon ELMARAD a március 19–25-re tervezett a „Firimiturile se dăruiesc” elnevezésű szociális projekt újabb akciója.

 

 

 

Arad

 

Az arad-ségai római katolikus egyházközségben vasárnap 8.30 órakor magyar nyelven szentmise, 11.30 órakor magyar nyelven szentmise,12.30 órakor román nyelven szentmise, 10 órától szentmise Tornyán. Pénteken 17 órától keresztúti ájtatosság magyar nyelven, 17.45 órától keresztúti ájtatosság román nyelven.

A jelenlegi helyzethez alkalmazkodva, és elővigyázatos óvintézkedésekkel, a szentmisék szabadtérben, a templom udvarában lesznek megtartva. Az egyházközségben megkeresztelték Veres Krisztián Róbertet. Elhunyt Nagy Berta (72).

 

Az arad-gáji római katolikus egyházközségben vasárnap 10 órától a szentmisét kedvező időjárás esetén az udvaron tartják meg.

 

Az újaradi római katolikus egyházközségben március 20-án, pénteken 16 órakor német, 17 órakor magyar nyelvű keresztúti ájtatosság. Március 21-én, szombaton a hittanóra elmarad. Március 22-én, vasárnap 9 órakor magyar, 10 órakor német nyelvű szentmise. 13 órakor szentmise Angyalkúton.

 

A pécskai római katolikus egyházközségben elhunyt Bartok Erzsébet (87), Nagy Katalin (83), Szőke Mária (84) és Zabos András (91).

 

A kisiratosi római katolikus egyházközségben elhunyt Tóth Enikő 65) és Janovics István (85).

 

A zimándújfalui római katolikus egyházközségben vasárnap a szabadban tartják meg a szentmiséket 8.30 órától Szentleányfalván, 9.30 órától Zimándközön, 10.30 órától Zimándújfalun, 12 órától Kisjenőn, betartva a törvényes előírásokat.

 

Az arad-belvárosi református templomban a vasárnapra várható kedvezőtlen időjárás miatt egyelőre lemondták az istentiszteletet, ami a gyülekezet Facebook-oldalán lesz követhető. A gyülekezetben elhunyt Papp Ferenc (94).

 

A Mosóczy-telepi református gyülekezetben, tekintettel a szükségállapot

előírásaira, kedvező időjárás estén a délelőtti istentiszteletet a szabadban megtartják. Kedvezőtlen időjárás esetén a hívek az otthonaikból követhetik a gyülekezet Facebook-oldalán közvetített délelőtti istentiszteletet.

 

Az arad-gáji református templomban szombaton 12 órakor köt házasságot Kapronczai Zoltán és Stroe Andreea, 14 órakor Langó Sándor és Erdődi Izabella. Vasárnap az istentiszteletet a hívek családi körben követik a gyülekezet Facebook-oldalán.

 

A jelenlegi szükségállapotra való tekintettel az aradi evangélikus-lutheránus egyházközség hivatala telefonos egyeztetés alapján működik (tel.: 0723-734-738). Mindent megteszünk annak érdekében, hogy híveink és ügyfeleink szükségleteinek eleget tegyünk. Telefonos lelkigondozást folytatunk az igényeknek megfelelően. Bátran hívjanak! Ezenkívül az elkövetkezőkben online istentiszteleteket tartunk vasárnaponként de. 10 órától, csütörtökönként 17 órától online bibliaórát, naponként pedig áhítatot 10 órától (Facebook). Szeretettel, Jakab István, ev.lkp.

A koronavírus gyors terjedése miatt és az állami hatóságok elrendelte szükségállapot miatt kénytelenek vagyunk felfüggeszteni minden gyülekezeti alkalmat. Internetes istentiszteleti alkalmakat a következő oldalakon lehet találni: www.evangelikus.ro valamint a fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus egyházközség Facebook-oldalán. Imádkozzunk és vigyázzunk magunkra és egymásra!

 

 

Az arad-belvárosi baptista gyülekezet istentiszteletei – a koronavírus rohamos terjedése kapcsán hirdetett válsághelyzet miatt – meghatározatlan ideig mind hétköznap, mind vasárnap elmaradnak.

 

Fehér

 

Szentmise Gyulafehérváron

Március 24-én és 25-én Gyulafehérváron találkoznak a Seminarium Incarnatæ Sapientiæ szemináriumot fenntartó püspökök. A Gyulafehérvári Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet kápolnájának búcsúünnepén, március 25-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony napján, a szentmisét követően a szemináriumot fenntartó püspökök a tanintézet elöljáróival és a tantestülettel közös megbeszélésen vesznek részt.

 

Püspökszentelés Balázsfalván

Miután Ferenc pápa január 22-én jóváhagyta a romániai görög katolikus nagyérsekség szinódusának döntését a két új segédpüspök megválasztásával kapcsolatban, a 39 éves Cristian Dumitru Crişan lelkipásztort a gyulafehérvár-fogarasi görög katolikus főegyházmegye segédpüspökévé nevezte ki. A püspökszentelésre március 28-án, szombaton 10 órai kezdettel kerül sor a balázsfalvi Szentháromság érseki székesegyházban. A kiemelkedő eseményen részt vesz Pál József Csaba megyés püspök és Bakó László püspöki titkár.

 

 

Hunyad

 

A dévai református egyházközségben az elmúlt héten kísérték utolsó földi útjára a 79 éves korában elhunyt Bréda Anikó (született Silay) nyugalmazott esperesnét. A vasárnapi istentiszteletet rövid áhítatszerű liturgia formájában délelőtt 10.30 órától tartják a Melite Gyülekezeti Ház udvarán.

A petrozsényi római katolikus egyházközségben március 20-tól mindennap déli 12 órától lesz szentmise a templomkertben. Vasárnap reggel 10 órától magyar nyelven, 11.30 órától román nyelven lesz szintén szabadtéri szentmise. A keresztúti ájtatosságok elmaradnak.

A vajdahunyadi református egyházközségben vasárnap reggel 10 órától lesz szabadtéri istentisztelet a templomkerti kápolna előtti téren.

A délnyugat-erdélyi unitárius egyházközségben elmaradnak az istentiszteletek. A hívek számára a médián keresztül igyekeznek eljuttatni az Ige üzenetét.

A szászvárosi református egyházközségben, illetve Tordoson és Kudzsiron elmaradnak az istentiszteletek.

 

 

Krassó-Szörény

 

Lelkinap fiataloknak

A koronavírus-fertőzés veszélye miatt, az illetékes hatóságok felhívásának és a Romániai Püspökkari Konferencia közleményének megfelelően március 21-én, szombaton a resicabányai Eftimie Murgu egyetemen ELMARAD a lelkinap.

 

 

 

Temes

 

Ifjúsági programok

Március 27–29. között ifjúsági lelkigyakorlatot tartanak a temesvár-erzsébetvárosi szalvatoriánus kolostorban.

 

Nagyböjti családos lelkinapok az egyházmegyében

A koronavírus-fertőzés veszélye miatt, az illetékes hatóságok felhívásának és a Romániai Püspökkari Konferencia közleményének megfelelően ELMARADNAK az Egyházmegyei Család- és Felnőttpasztorációs Iroda által szervezett családos lelkinapok: március 21-én, szombaton a temesvár-józsefvárosi plébánián.

 

Nagyböjti lelkinap lányoknak

Nézd, a tenyeremre rajzoltalak (v.ö. Iz 49, 16.) mottóval március 21-én, szombaton 10–17 óra között a schönstatti Mária-nővérek temesvári közösségi házában lelkinapot szerveznek 9 évet betöltött lányoknak. A programban ismerkedés, énektanulás, nagyböjti katekézis, húsvéti gyertyakészítés és keresztúti ájtatosság szerepel. Részvételi díj: 15 lej.

 

Huszonnégy óra az Úrért

Csatlakozva Szentatyánk, Ferenc pápa kezdeményezéséhez, a temesvári egyházmegyében március 20–21. között idén is megtartják a 24 óra az Úrért elnevezésű bűnbánati napot. Ennek keretében szentségimádást, imaórát, bűnbánati liturgiát és hosszabb időtartamú gyónási alkalmakat tartanak a hívek számára.

 

Szentségimádás a családokért

A temesvár-józsefvárosi plébániatemplomban minden hónap első csütörtökjén 19.30 órai kezdettel szentségimádást tartanak a családokért. A programnak megfelelően az imára április 2-án várják a híveket.

 

 

 

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu