Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Hétfõ, 2020. augusztus 10., 20.43

Egyházaink hírei

2008. március 08., 08.00 Szombat

„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz bennem, még ha meghal is, élni fog. Mindaz, aki él és hisz énbennem, az nem hal meg örökre.”
(János 11, 25-26)

Arad

Lelkigyakorlat Kisjenőn
A kisjenői katolikus egyházközség templomaiban március 13–16-a között lelkigyakorlatot tart ft. Máté Loránd gátaljai plébános. Kisjenőn a lelkigyakorlatok naponta 18 órakor kezdődnek, ezt megelőzően Székudvaron, majd Simándon lesz hasonló szertartás. A lelkigyakorlatok virágvasárnap, a kisjenői katolikus templomban 11.30 órakor kezdődő szentmisén zárulnak.

A kisjenői ifjúsági házban március 15-én, szombaton a református és a katolikus hívek számára közös ünnepi műsort szerveznek.

Az arad-ségai katolikus egyházközségben elhunyt Bacsik István János (82).

A lippai Ferences Nővérek Kápolnájában pénteken 19 órától ifjúsági szentségimádást tartanak, ahova szeretettel várják a fiatalokat.

Az arad-gáji református templomban az elmúlt vasárnap délelőtti istentiszteleten Bálint Sándor temesvár-újkissodai lelkipásztor szolgálatával befejeződött az imahét.

Az arad-gáji református egyházközség nőszövetsége és a gyülekezeti tagok is részt vettek a Női Világ Imanap alkalmából tegnap az arad-buzsáki ortodox templomban megtartott ökumenikus istentiszteleten, lelkipásztoruk közreműködött az istentisztelet lebonyolításában.

Az egyházközségben elhunyt Forgács Katalin (46).

Az arad-belvárosi evangélikus-lutheránus templomban vasárnap 9 órától román, 10 órától magyar nyelvű istentiszteletet tartanak úrvacsoraosztással, utána szeretetvendégség. 11.30 órától német nyelvű istentisztelet, úrvacsorával.

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus egyházközség imatermében vasárnap 15 órától kerül sor az óvodások nőnapi ünnepségére, illetve álarcosbáljára. A parókián pénteken délután a színjátszó kör próbált, ma délelőtt kézműves foglalkozás gyermekeknek, délután kátéóra, illetve ifjúsági bibliaóra.

Az imateremben március 15-én, jövő szombaton 11 órától az óvodások és az iskolások ünnepi műsorára kerül sor. Az igeszolgálatot követően a résztvevők megkoszorúzzák a templomkertben lévő Kossuth-emlékművet.

A szervezők minden rendezvényre szeretettel várják a híveket.

A simonyifalvi evangélikus-lutheránus szórványgyülekezetben vasárnap 10-től Simonyifalván, 15 órától Apatelken, 17 órától Pankotán lesz istentisztelet.

Februárban elhunyt Szalók Imre (66), a simonyifalvi gyülekezet gondnok-felügyelője.

Az ágyai református gyülekezetben hétfőtől vasárnapig vendéglelkészek közreműködésével evangelizációs imahetet szerveznek. A záró rendezvényre vasárnap 18 órától János Levente körzeti lelkipásztor szolgálatával kerül sor.

Fehér

A torockószentgyörgyi unitárius egyházközségben vasárnap délután 3 órától nőnapi ünnepélyt szerveznek.

A marosujvári katolikus egyházközségben március 16-án, virágvasárnapon barkaszentelés és passióéneklés lesz 11 órakor Marosújváron és 11.30 órakor Felvincen.

A felenyedi református egyházközségben vasárnap délután fél négykor nőnapi szeretetvendégséget szerveznek.

Hunyad

A dévai belvárosi római katolikus egyházközségben a húsvéti nagyböjt idején szombatonként 10 órától, vasárnaponként 11 órától ifjúsági énekpróbákra kerül sor. Pénteken délután keresztúti ájtatosság.

A csernakeresztúri római katolikus egyházközségben pénteken keresztúti ájtatosságot tartanak családosok számára. Múlt héten búcsúztatták Korodi Ferencet (72), Pántis Istvánt (73). Múlt szombaton volt Bolinger Albert István keresztelője.

A szászvárosi református egyházközségben vasárnap a 10 órakor kezdődő istentisztelet után kerül sor a Papok a szabadságharcban című előadásra, majd ifjak és gyermekek szavalnak alkalomhoz illető verseket.

A petrillai református egyházközségben vasárnap délután 4 órától közös Zsil-völgyi református nőnapi imádságot szerveznek.

A petrozsényi római katolikus egyházközségben ma keresztelik Cenuşă Beatrix Vioricát.

A lupényi római katolikus egyházközségben vasárnap kísérték utolsó földi útjára Vass Piroskát (73).

Krassó-Szörény

A Resicabányai Havas Boldogasszony plébánián vasárnap minden délelőtti szentmise után rózsafüzér-titokcsere.

Március 9-én, vasárnap a kereszthegyi Keresztutat a gyerekek és fiatalok (plébániai és iskolai) csoportjai fogják szervezni, szüleik, oktatóik és katekétáik kíséretében. Indulás a plébániáról 15.15-kor. A rákövetkező vasárnap keresztút minden csoport részvételével, a govondári testvérekkel együtt.

A nagyböjti keresztutat a következő program szerint tartják:

Minden szerdán – 16.30-kor, a templomban, német nyelven; minden pénteken – 16.30-kor, a templomban, magyar nyelven; minden vasárnap, 15.30-kor (indulás a plébániáról 15.15-kor),

Március 10-én, hétfőn 18 órakor katekumenek találkozója.

Március 11-én, kedden 18.15-kor az elsőáldozásra készülő gyerekek szüleinek lesz a találkozója.

Március 14-én, pénteken 16 órától a Frederic Ozanam Központban nagyböjti program a Havas Boldogasszony plébánia és a Szt. Péter és Pál ortodox plébánia szervezésében. A találkozót élőben közvetíti a Radio Reşiţa adó.

Ugyancsak jövő pénteken 18–19 óra között közös Szentségimádás a VII–XI. osztályos fiatalok vezetésével.

Március 15-én, jövő szombaton 14 órától lelkigyakorlat a Katolikus Orvosok Szövetsége számára, a Gotha Házban.

Március 15-én, szombaton Szt. József ünnepe, áttett ünnep a Nagyhétről, szentmisék 7.15-kor és 17.30-kor.

Jövő vasárnap, március 16-án virágvasárnap. Barkaszentelés minden délelőtti szentmise előtt a templom udvarán. Kérik a hívőket, gyűljenek össze a plébánia udvarán, ahonnan körmenetben indulnak a templomba.

Ugyancsak virágvasárnap, március 16-án 18.15-kor a családok ünnepélyes találkozójára kerül sor lesz a plébánia nagytermében, Szt. József ünnepe alkalmával.

Temes

Továbbképző világiaknak
A temesvári Püspökség kezdeményezésére és szervezésében március 7–9. között a temesvári szalvatoriánus rendházban előkészítő szemináriumon vesznek részt mindazok a közösségi tagok, akik lelkipásztorok hiányában – és nem csak – különböző liturgikus feladatokat látnak el. A szeminárium két évet átfogó tanfolyamot előz meg, és az előadások mellett számos lelki programot, megbeszélést is tartalmaz. A mintegy 70 résztvevő ma, szombaton nm. és ft. Roos Márton megyés püspökkel is találkoznak.

Lelkigyakorlatok fiataloknak
Március 7–9. között a Marienheim ifjúsági házban román nyelvű lelkigyakorlatot szerveznek középiskolásoknak és egyetemistáknak. A program irányítója ft. Filip Dorin Gyula csáki plébános.

Ugyanebben a periódusban az Egyházmegyei Ifjúsági Központ és a buziásfürdői plébánia lelkigyakorlatot szervez magyar nyelven egyetemista fiatalok számára. A lelkigyakorlatot P. Sebestyén Ottó SJ és Sr. Szokol Margit (Csíkszereda)vezeti.

A temesvári Püspökség támogatásával a Gerhardinum Katolikus Líceum IX. és X. B osztályos magyarul tanuló növendékei március 7–9. között ft. Szilvágyi Zsolt spirituális vezetésével a lippai Hildegardis házban vesznek részt lelkigyakorlaton.

Ifjúsági szentmise a székesegyházban
A fiatalok kérésére minden hónapban ifjúsági szentmisét celebrálnak a temesvári dómban. A márciusi liturgia 9-én, vasárnap 18 órakor kezdődik. Énekel a temesvár-józsefvárosi ifjúsági kórus.

Keresztúti ájtatosság a Millenniumi templomban
Követve a két éve elindított kezdeményezést, a temesvár-gyárvárosi Millenniumi templomban idén is folytatódnak a prédikációval egybekötött nagyböjti keresztúti ájtatosságok. Az idei téma: A hét főbűn. Az utolsó keresztúti ájtatosságra március 14-én 17 órakor kerül sor, szentbeszédet mond ft. Szilvágyi Zsolt, egyházmegyei ifjúsági lelkész. Téma: a jóra való restség.

Hangverseny a dómban
A temesvári Püspökség keretében működő egyházzenei hivatal és a temesvári Zenefakultás közös szervezésében március 9-én, vasárnap 20 órai kezdettel nagyböjti koncertet tartanak. Műsoron Gioacchino Rossini Stabat Mater című műve szerepel. Fellép a dóm zene- és énekkara, valamint a Zenefakultás több tanára és diákja. Vezényel dr. Walter Kindl egyetemi tanár, székesegyházi karnagy. A belépés díjtalan.

Március 15-i ünnepségek
Ötvösdön március 15-én, szombaton 11 órakor a r. katolikus templomban fogadalmi szentmisét mutatnak be Szent József tiszteletére, a templom udvarán lévő emlékműnél a gyermekek és fiatalok verses összeállítással tisztelegnek 1848–49 emléke előtt.

A lugosi református templomban március 16-án, vasárnap délután 5 órakor ökumenikus istentisztelet keretében emlékeznek az 1848–49-es magyar forradalom és szabadságharc hőseire, majd a fiatalok ünnepi műsorára kerül sor. A megemlékezés gyertyás felvonulással és a helyi temetőben koszorúzással zárul.

A lugosi római katolikus egyházközségben elhalálozott Scheier Peter (100).

A nagyszentmiklósi római katolikus egyházközségben elhalálozott Leber Jakob (77).

A gátaljai római katolikus egyházközségben elhalálozott Csinka Anna (68), Apró Ilona (59), Móricz Etelka (84).

A bakóvári római katolikus egyházközségben, Törökszákoson elhalálozott Budai Katalin (85).

A lugosi református egyházközségben elhalálozott Sánta Margit (74), Tumbilich Mária (78).

A végvári református templomban megkeresztelték Radics Réka Edinát.

Temesvár

A belvárosi római katolikus templomban megkeresztelték Damian Albert Gabrielt.

A józsefvárosi római katolikus templomban házasságot kötött Barbu Tudor Petru és Tittel Diane Alice.

Az egyházközségben elhalálozott Barina Ludovic (57), Jumugă Margareta Siegrid (66), Takács István (68), Waidmann Gizella (87), Allar Susana (82).

Az újkissodai római katolikus egyházközségben elhalálozott Borbély Sándor (80), Pázmány Albert (69).

A belvárosi református templomban március 9-én, vasárnap 17 órakor ifjúsági istentiszteletet tartanak, amelyre Aradról és Kolozsvárról érkeznek meghívottak, és a más vallásfelekezetekhez tartozó temesvári fiatalokat is szeretettel várják.

Az egyházközségben elhalálozott Kacsó Géza (78).

Az Új Ezredév református templomban megkeresztelték Szabó Róbert Andrást. Az egyházközségben elhalálozott Szerencsi Adalbert (44).

A baptista gyülekezet március 8-án nőnapi ünnepséget tart. A 10 órakor kezdődő istentiszteleten Dániel Zalán élesdi lelkipásztor hirdet igét.
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu