Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Kedd, 2020. június 02., 01.24

Egyházaink hírei

2020. május 21., 16.23 Csütörtök

„Jézus úgy jön el ismét, ahogyan szemetek láttára mennybe száll”

(Lerini Szent Vince)

 

Világi felnőtt hívek képzése

Az új típusú koronavírus-járvány miatt a világi felnőttek képzése a technika adta lehetőségeket kihasználva folytatódik. A továbbképző kurzusok sorozata f. év február 21–22-én kezdődött. A tanfolyamon több mint 100 személy vett részt az egyházmegye különböző plébániáiról. A képzés célja a jézusi tanítványképzés. Vagyis olyan felnőtt világi keresztényeknek szól ez a kurzus, akik növekedni szeretnének hitben, és szolgálni szeretnének egyházközségükben.

Május 22-én, pénteken 18 órakor a kurzus ugyancsak az internet közvetítésével folytatódik. Ezúttal műhelymunkákra kerül sor, amelyek témáját az imádság különböző formái képezik.

A kiscsoportos beszélgetések szintén az internet segítségével válnak lehetővé, melyek időpontjait az egyes csoportok döntik el. Az érdekeltek ezzel kapcsolatos kérdéseiket Szilvágyi Zsolt pasztorációért felelős püspöki helynök Facebook-oldalán tehetik fel: https://www.facebook.com/szilvagyi.zsolt.

 

Ima a családokkal

Május folyamán az internet segítségével Pál József Csaba megyéspüspök más-más családdal, csoporttal vagy közösséggel imádkozza a Rózsafüzért. A közös ima Szentatyánknak, Ferenc pápának a Szűzanyához intézett imájával fejeződik be. Az elmúlt hetekben a Főpásztor több ifjúsági csoporttal, templomi énekkar tagjaival és családokkal imádkozott. Akik a hónap folyamán csatlakozni szeretnének a megyéspüspök kezdeményezéséhez, jelezzék a temesvári egyházmegye Facebook-oldalán magánüzenetben, amely tartalmazzon egy elérhetőséget is: https://www.facebook.com/Episcopia-Romano-Catolică-TimișoaraBistum-TemeswarTemesvári-Egyházmegye-1786562278280073.

 

Áldozócsütörtök. Szentlélek kilenced

Május 21-e áldozócsütörtök, ezen a napon a római katolikus egyház Jézus mennybemenetelét ünnepli. A temesvári Püspökség udvarán Pál József Csaba megyéspüspök 7.15 órakor celebrált szentmisét. A szentmisébe a temesvári egyházmegye Facebook-oldalán kapcsolódhattak be a hívek: https://www.facebook.com/Episcopia-Romano-Catolică-TimișoaraBistum-TemeswarTemesvári-Egyházmegye-1786562278280073. Május 22-től, péntektől kezdődően a temesvári Püspökség kápolnájában minden nap a 7.15 órakor bemutatott szentmisét követően kilencedet tartanak a Szentlélek tiszteletére.

 

Csoportvezetők plénuma

Május 29-én, pénteken 18 órakor internetes kiértékelő plénumot tartanak azoknak a csoportoknak a vezetői és képviselői, akik részt vettek a világi felnőttek képzésének eddigi kurzusain.

 

Pünkösd vasárnapján, május 31-én, a Szentlélek eljövetelének ünnepén egyházmegyénk Főpásztora a Temesvári Püspökség udvarán 11 órakor celebrál szentmisét, amelyet a temesvári egyházmegye Facebook-oldalán is közvetítenek: https://www.facebook.com/Episcopia-Romano-Catolică-TimișoaraBistum-TemeswarTemesvári-Egyházmegye-1786562278280073.

 

 

Arad

 

Az újabb állami rendelkezések értelmében van lehetőség szabadtéri szentmisék végzésére. Az arad-belvárosi római katolikus plébánián is elindítják a szabadtéri szentmiséket az udvari kápolna mellett, a sekrestyével szemben. Erről részletesebb és bővebb információkkal a közeljövőben szolgálnak.

 

Az arad-ségai Kis Szent Teréz-plébániatemplom udvarán vasárnap (május 24.) húsvét 7. vasárnapján 8.30 órakor magyar nyelven szentmise, 11.30 órakor magyar nyelven szentmise, 12.30 órakor román nyelven szentmise, 10.00 órától szentmise Tornyán. Szombaton (május 23.) a templomban örökös szentségimádást tartanak reggel 8 órakor szentmise, utána szentségkitétel

8.30–18 óra között szentségimádási és gyónási lehetőség a templomban.

A templom udvarán megtartandó szentmiséken az állami előírások szerint kötelező maszkot viselni és a távolságot betartani. A kapubejáratnál fertőtlenítő szerek vannak elhelyezve. Az egyházközségben elhunyt Wolf Irma (88).

 

Az újaradi római katolikus egyházközségben május 24-én a templomudvarban 9 órakor magyar, 10 órakor német nyelvű szentmise. A hétköznapi szentmiséket a templomban hívők nélkül tartják.

 

A pécskai római katolikus temetőben vasárnap 9 órától, a templomkertben 10.30 órától tartanak szabadtéri szentmisét. Az egyházközségben elhunyt Suhajda Valéria (87) és Waldeck Melánia (80).

 

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus templom udvarán vasárnap 11 órától istentiszteletet tartanak, ahol szájmaszk viselete és megfelelő távolságtartás kötelező.

 

 

Hunyad

 

Szövetség napja Marosillyén

Istennel és testvéreinkkel kötött szövetségünket szeretnénk megújítani! Mint minden tavasszal, idén is szabadtéri szentmisét mutatunk be Marosillyén, Bethlen Gábor szülőházánál.
Az Újszövetség népei vagyunk, katolikusok, reformátusok, ortodoxok, mindnyájan Isten gyermekei, összetartozunk, testvérek vagyunk és ezt a Jézus Krisztusban kötött szövetséget megújítjuk és ünnepeljük!

Árpád vezér vérszerződést kötött mindazokkal, kik itt éltek a Kárpát-medencében, és arra vállalkoztak, hogy együtt, szeretetben tündérkertté teszik e gyönyörű nagyvilágnak e csodálatos szegletét! Mint Dél-Erdélyben élő magyar ember, én is e szövetség hordozója vagyok, és szeretettel imádkozni, ünnepelni hívom – sajnos még csak online módon – mindazokat, akik testvéri szeretetben Kárpát-medencét a béke földjévé, tündérkertté szeretnék tenni!
Tizenkét órakor szentmisében imádkozunk, és 13.00 órakor meglesz a torna is –igaz, hogy kissé lájtosabban – megpróbáljuk keresztezni a zumbát a reneszánsz tánccal....
Nagy szeretettel készülünk és várunk, Csaba t.

 

A dévai református egyházközségben május 22-én a Magyar Református Egység napján délelőtt 11 órától megszólalnak a harangok. Június 4-én, a trianoni diktátum gyásznapján 17.30 órától szólnak majd a harangok. Vasárnap délelőtt 10.30 órától a Melite Református Gyülekezeti Ház udvarán lesz szabadtéri istentisztelet.

A dévai római katolikus egyházközségben a megszokott rend szerint mutatnak be szentmisét a Szent Antal-templom kertjében, illetve a Nagyboldogasszony-ferences templomnál. A miserend a plébánia közösségi oldalán követhető. Az elmúlt héten temették a 82 éves korában elhunyt Péter Vilmost és a 85 éves Medrea Máriát.

A vajdahunyadi református egyházközségben vasárnap délelőtt 10 órától lesz szabadtéri istentisztelet a templomkertben.

A petrozsényi római katolikus egyházközségben hétköznapokon déli 12 órától, vasárnap reggel 10 órától magyar nyelven, 11.30 órától román nyelven mutatnak be szentmisét a templomkertben.

Az aninószai római katolikus leányegyházban vasárnap déli 13 órától szabadtéri szentmise lesz.

A csernakeresztúri római katolikus egyházközségben hétköznapokon este 7 órától van szabadtéri szentmise, ezt megelőzően 6 órától gyónási lehetőség. Vasárnap reggel 9 órától mutatnak be szentmisét a templomkertben.

A piski római katolikus egyházközségben délelőtt 10.30 órától lesz szabadtéri szentmise a templomkertben.

 

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu