Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Vasárnap, 2020. augusztus 09., 02.39

Egyházaink hírei

2020. május 28., 15.57 Csütörtök

„Az Úrnak lelke betölti a földkerekséget, és aki egybefogja a mindenséget, tud minden szóról, alleluja”. (Bölcs 1, 7.)

 

 

 

Pünkösd vasárnapján, május 31-én, a Szentlélek eljövetelének ünnepén egyházmegyénk főpásztora a Temesvári Püspökség udvarán 11 órakor celebrál szentmisét, amelyet a temesvári egyházmegye Facebook-oldalán is közvetítenek: https://www.facebook.com/Episcopia-Romano-Catolică-TimișoaraBistum-TemeswarTemesvári-Egyházmegye-1786562278280073.

 

 

Arad

 

Az arad-belvárosi római katolikus egyházközségben a hétköznapi szentmiséket megtartják szabad levegőn az udvari kápolnánál.

Pünkösdvasárnap még a hívek részvétele nélkül tartják a szentmiséket, de a 10.30 órakor és 12 órakor kezdődő szentmiséket interneten lehet követni a YouTube-csatornán.

Június 1-jén, pünkösdhétfőn is szabad téren lehet részt venni szentmisén, 10.30 órakor magyarul lesz szentmise, 18 órakor román nyelven.

 

Az arad-ségai Kis Szent Teréz római katolikus egyházközségben pünkösdvasárnap 8.30 órakor magyar nyelven szentmise, 11.30 órakor magyar nyelven szentmise, 12.30 órakor román nyelven szentmise, 10 órakor szentmise Tornyán, 15 órakor szentmise Szederháton. Pünkösdhétfőn Aradon 8.30 órakor magyar nyelven szentmise, 18 órakor magyar nyelven szentmise, 19 órakor román nyelven szentmise. Csütörtökön, június 4-én 18 órakor szentségimádás magyar nyelven, 19 órakor szentségimádás román nyelven. Az egyházközségben elhunyt Hevesi József Sándor (81).

 

Az újaradi római katolikus egyházközségben a május 31-i pünkösdi szentmise magyar nyelven 9 órakor, német nyelven 10 órakor kezdődik. 16-nál kevesebb hívővel a templomban, annál több hívő részvételével a templomudvaron celebrálják. Ugyanez a miserend érvényes pünkösdhétfőre is.

 

A Mosóczy-telepi római katolikus egyházközségben pünkösdvasárnap 8.30 órakor a szilvástelepi, 10.30 órakor a Mosóczy-telepi templom udvarán kezdődik az ünnepélyes szentmise.

 

A pécskai római katolikus templomban múlt szombaton megkeresztelték Molnár Józsefet, szombaton 16 órakor Gál Alex Róbertet részesítik a keresztség szentségében. Az egyházközségben elhunyt Tankó Péter (64).

 

A kisiratosi római katolikus egyházközségben pünkösdvasárnap 11 órától a kisiratosi, 17 órától a kürtösi római katolikus templom udvarán kezdődik az ünnepélyes szentmise.

 

A simonyifalvi római katolikus templom udvarán pünkösdvasárnap 10.30 órakor kezdődik az ünnepi szentmise.

 

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus gyülekezetben pünkösdvasárnap 11 órától a megfelelő óvintézkedések mellett, a templomudvaron tartják az ünnepi istentiszteletet.

 

A simonyifalvi evangélikus-lutheránus gyülekezetben pünkösdvasárnap 10 órától a szükséges óvintézkedések mellett 10 órától a templomudvaron tartják az ünnepi istentiszteletet.

 

Az arad-belvárosi baptista gyülekezet pünkösdvasárnap és pünkösdhétfön délelőtt 10 órától szabadtéri istentiszteletet tart a gyülekezet udvarán, a közösség ugyanakkor – vasárnap – úrvacsorához járul.

 

 

Hunyad

A délnyugat-erdélyi unitárius egyházközségben pünkösd vasárnapján délelőtt 10 órától tartanak szabadtéri istentiszteletet a dévai Dávid Ferenc zarándok- és szórványközpont udvarán. Az istentiszteleten kötelező a védőmaszk viselése. Az úrvacsorai bort a hívek számára az otthonról hozott pohárba szolgáltatják ki. Az istentiszteletet élőben közvetítik az egyházközség közösségi oldalán, hogy a vajdahunyadi és temesvári hívek is bekapcsolódhassanak. Déli 12.30 órakor az Erdély Tv is unitárius istentiszteletet közvetít, melyen Bálint Benczédi Ferenc püspök hirdet igét.

A dévai református egyházközségben pünkösdre készülve, csütörtöktől elkezdődtek a bűnbánati istentiszteletek. Pénteken és szombaton is délután 17 órától tartanak szabadtéri istentiszteletet a Melite Gyülekezeti Ház udvarán. Szintén itt kerül sor a pünkösdi istentiszteletre, vasárnap délelőtt 10.30 órától. Ez alkalommal az úrvacsorát is kiszolgáltatják.

A szászvárosi református egyházközségben vasárnap reggel 10 órától lesz szabadtéri istentisztelet és úrvacsoraosztás, melyre a leányegyházak (Algyógy, Kudzsir) híveit is várják. Pünkösd másodnapján reggel 10 órától a tordosi templom udvarán lesz ünnepi istentisztelet és úrvacsoraosztás.

A dévai római katolikus egyházközségben e héten temették a 68 éves korában elhunyt Demeter Istvánt. A Szent Antal-plébániatemplomban marad a szokásos miserend, a Nagyboldogasszony templomban hétfőn, szerdán és pénteken délután 18 órától kezdődnek a szentmisék. A csíksomlyói búcsúra idén csak lélekben zarándokolnak a dévai hívek. A május 30-i ünnepi szentmise déli 12.30 órakor kezdődik a csíksomlyói kegytemplomban. A szentmisét Kovács Gergely érsek mutatja be. Élőben követhető a Duna TV-ben és az Erdélyi Mária Rádióban.

A vajdahunyadi református egyházközségben e héten csütörtökön és pénteken tartanak bűnbánati istentiszteletet délután 17 órától a templomkertben. Pünkösd első és másodnapján szintén szabadtéri istentisztelet lesz délelőtt 10 órától.

A hósdáti református egyházközségben vasárnap délben 12.30 órától lesz ünnepi istentisztelet és úrvacsoraosztás.

A petrozsényi római katolikus egyházközségben hétköznapokon déli 12 órától, vasárnap reggel 8.30 és 10 órától magyar nyelven, 11.30 órától román nyelven mutatnak be szentmisét a templomkertben.

 

 

Temes

 

Szentlélek kilenced

Május 22-től, péntektől kezdődően a Temesvári Római Katolikus Püspökség kápolnájában mindennap a 7.15 órakor bemutatott szentmisét követően kilencedet tartanak a Szentlélek tiszteletére.

 

Csoportvezetők plénuma

Május 29-én, pénteken 18 órakor internetes kiértékelő plénumot tartanak azoknak a csoportoknak a vezetői és képviselői, amelyek részt vettek a világi felnőttek képzésének eddigi kurzusain.

 

Pünkösdhétfőn, június 1-jén Pál József Csaba megyéspüspök az ifjúsági pasztorációs iroda munkatársaival találkozik. A gyűlésen részt vesz Szabó Tibor egyházmegyei ifjúsági lelkész, Bukovics Erika-Mária schönstatti nővér, ifjúsági referens, Dumintru Daniel oraviczabányai plébános és Irimiciuc Alin boksánbányai plébános. 

 

 

Június 8-án, hétfőn egyházmegyénk főpásztora a Temesvári Püspökség udvarán 11 órakor szentmisét celebrál, amelyen részt vesznek az egyházmegyei lelkiségi mozgalmak tagjai.

 

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu