Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Szerda, 2021. július 28., 23.00

Egyházaink hírei

2020. június 11., 15.53 Csütörtök

„A gabona javával táplálta őket az Úr, és jóllakatta mézzel a sziklából”.

(Zsolt. 80, 17.)

 

Világméretű szentségimádás

A 2021-re elhalasztott Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve a NEK titkársága szentségimádást hirdet június 13-án, szombaton román idő szerint 17 órára, amelyhez szerte a világon csatlakozhatnak plébániák, intézmények és magánszemélyek. Tekintettel a járványügyi helyzetre ki-ki otthonából is bekapcsolódhat egyéni imával, rózsafüzérrel, szentírásolvasással, és ezt jelezheti az esemény honlapján, megadva a települése nevét és irányítószámát. A temesvári egyházmegyéből eddig több plébánia válaszolt a felhívásra. Aki ezután szeretne csatlakozni, a corpusdomini.iec2020.hu honlapon teheti meg.

 

Diakónusok felszentelés előtti felkészítője

A Gyulafehérvári Hittudományi Főiskolán június 15-én, hétfőn kezdődik az ott tanuló szerpapok felszentelés előtti kéthetes felkészítője. A temesvári egyházmegyéből a magyarszentmártoni születésű Hojda Ionuc-Vasile és a berestyei Radulov Piry diakónus vesz részt a lelki programon.

 

 

Arad

 

Az arad-belvárosi római katolikus parókián június 13-án, szombaton tartják a templom búcsúünnepét. 17 órakor kezdődik a román nyelvű szentmise,

19 órakor a magyar nyelvű szentmise. Június 19-én, Jézus Szent Szíve ünnepén a következő miserendet tartják: 10.30 órakor plébániai nagymise, 18 órakor román nyelvű szentmise. Elhunyt Kiss Katalin (86) és Pohaci Elisabeta (73).

 

Az arad-ségai Kis Szent Teréz Római Katolikus Egyházközségben vasárnap 8.30 és 11.30 órakor magyar nyelven szentmise, 12.30 órakor román nyelven szentmise, 10 órakor szentmise Tornyán. Június 13-án, szombaton, a 2021-re elhalasztott Nemzetközi Eucharisztikus kongresszusra készülve, 17 órakor szentségimádás magyar nyelven, 18 órakor szentségimádás román nyelven. Az egyházközségben megkeresztelték Bodonea Márk Ervint.

 

Az arad-gáji római katolikus egyházközséghez tartozó gáji templomban továbbra is online módon követhetők a szentmisék, míg Szentpálon, illetve Sofronyán a járványügyi előírásoknak megfelelő óvintézkedések közepette tartják a szentmiséket.

 

A Mosóczy-telepi római katolikus templomban vasárnap 10.30 órától a szabadban, a hozzá tartozó Szilvástelepi templomban ugyancsak vasárnap, és szintén a szabadban 8.30 órakor kezdődik a szentmise.

 

Az aradi református egyházmegye gyülekezeteiben az istentiszteleteket folyamatosan online módon tartják meg, ezenkívül az egyházmegye Facebook-oldalán heti rendszerességgel ifjúsági és gyermek-istentiszteleteket is tartanak, ahol együtt imádkoznak a koronavírus elmúlásáért.

 

Az aradi evangélikus-lutheránus gyülekezetben folyamatosan online módon tartják a magyar és német nyelvű istentiszteleteket, illetve naponta 10 órától 10 perces áhítatot is tartanak.

 

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus gyülekezetben vasárnap 11 órától, a járványügyi előírásokat betartva, szabadtéri istentiszteletet tartanak.

 

Az arad-belvárosi baptista gyülekezet vasárnap, az egészségügyi óvintézkedések miatt továbbra is szabadtéri istentiszteletet tart délelőtt 10 órától.

 

 

Hunyad

 

A délnyugat-erdélyi unitárius egyházközségben vasárnap délelőtt 10 órától tartanak istentiszteletet a dévai Dávid Ferenc zarándok- és szórványközpont udvarán. Az istentisztelet keretében hálát adnak az idei tanévért.

A csernakeresztúri római katolikus egyházközségben hétköznapokon este 7 órától van szabadtéri szentmise, ezt megelőzően 6 órától gyónási lehetőség. Vasárnap reggel 9 órától mutatnak be szentmisét a templomkertben.

A piski római katolikus egyházközségben délelőtt 10.30 órától lesz szabadtéri szentmise a templomkertben.

A szászvárosi református egyházközségben vasárnap reggel 10 órától lesz szabadtéri istentisztelet a templom udvarán.

Az algyógyi református egyházközségben vasárnap délben 12 órától tartanak szabadtéri istentiszteletet.

A dévai református egyházközségben vasárnap délelőtt 10.30 órától lesz szabadtéri istentisztelet a Melite Gyülekezeti Ház udvarán. Az istentisztelet keretében hálát adnak az idei tanévért.

A harói református egyházközségben az elmúlt héten temették a 76 éves korában elhunyt Martinas Elizát.

A dévai római katolikus egyházközségben pénteken, június 12-én délután 17 órától várják a kerékpárosokat a plébániaudvarra, ahol áldásban részesülnek. Szombaton, Páduai Szent Antal ünnepén este 19 órától lesz szentmise a telepi templom udvarán. Ez alkalommal kerül sor a gyermekek megáldására és a liliomszentelésre. Vasárnap délelőtt 11 órától tartják a Szent Antal-búcsút. A szentmise keretében hálát adnak az idei tanévért is. A búcsús szentmise szónoka ft. Szabó Ákos, vajdahunyadi plébános lesz.

A vajdahunyadi református egyházközségben vasárnap délelőtt 10 órától lesz szabadtéri istentisztelet a templomkertben, melyet élőben közvetítenek az egyházközség közösségi oldalán.

A petrozsényi római katolikus egyházközségben hétköznapokon déli 12 órától, vasárnap reggel 8.30 és 10 órától magyar nyelven, 11.30 órától román nyelven mutatnak be szentmisét a templomkertben.

 

Temes

 

Szentségimádás Úrnapja ünnepén

Június 11-én, tegnap, Úrnapja ünnepén 22 órai kezdettel a temesvári Püspökség (A. Pacha utca 4 sz.) udvarán szentségimádást tartottak, amelynek mottója: „Még egy órát sem tudtok velem virrasztani?” (Mt. 26, 40.). A szentségimádást Laus Nikola püspöki irodaigazgató vezette.

 

Szentmisék a Püspökség udvarán

Június 14-én, vasárnap Pál József Csaba megyéspüspök a Temesvári Püspökség udvarán 11 órakor celebrál szentmisét. Hétköznapokon ugyancsak a Temesvári Püspökség udvarán 7.15 órakor mutatnak be szentmisét. A liturgiákat a temesvári egyházmegye Facebook-oldalán is közvetítik: https://www.facebook.com/Episcopia-Romano-Catolică-TimișoaraBistum-TemeswarTemesvári-Egyházmegye-1786562278280073.

 

Úrnapja ünnepe a Püspökség udvarán

Tegnap, csütörtökön a Római Katolikus Egyház Krisztus Szent Testét és Vérét – régi magyar nevén Úrnapját – ünnepelte. Pál József Csaba megyéspüspök a Temesvári Püspökség udvarán 18 órakor celebrált szentmisét, amelyet a temesvári egyházmegye Facebook-oldalán is közvetítettek: https://www.facebook.com/Episcopia-Romano-Catolică-TimișoaraBistum-TemeswarTemesvári-Egyházmegye-1786562278280073. Szentbeszédet mondott Dirschl Johann általános helynök.

 

 

A temesvár-erzsébetvárosi templom búcsúünnepe

Jézus Szentséges Szíve ünnepén, június 19-én, pénteken a temesvár-erzsébetvárosi közösség a templombúcsút ünnepli. Ez alkalomból 10 órakor magyar nyelven, 19 órakor román nyelven celebrálnak szentmisét, amelyet a plébánia Facebook oldalán is közvetítenek: https://www.facebook.com/parohiaelisabetin/?epa=SEARCH_BOX.

 

A temesvár-józsefvárosi Notre Dame-zárdatemplom búcsúünnepe

A temesvár-józsefvárosi Notre Dame-zárdatemplomot Jézus Szentséges Szíve tiszteletére szentelték. A templombúcsú alkalmából június 19-én, pénteken 19 órai kezdettel a temesvár-józsefvárosi plébánia udvarán mutatnak be szentmisét.

 

A papok megszentelődésének világnapja

Szent II. János Pál pápa kezdeményezésére 1995-ben Jézus Szíve ünnepén tartották az első imanapot a papokért. Ezt követően ez az ünnep a Papok Megszentelődésének Világnapja lett, amelyet minden évben megtartanak. A szent pápa ezáltal arra buzdította az Egyházat, hogy imádkozzék a lelkipásztorokért, akik Jézus irgalmas szeretetétnek fényében szolgálják Istent és Isten népét. Ez alkalomból június 19-én, pénteken a temesvári egyházmegye három főesperesi kerületében találkozót szerveznek, amelyen a temesi, a marosi és a hegyvidéki főesperesség lelkipásztorai vesznek részt. A program 10 órakor kezdődik és 13 órakor fejeződik be. A találkozó keretében Pál József Csaba megyéspüspök tart előadást Temesváron, amelybe a marosi és a hegyvidéki főesperesség lelkipásztorai az Internet közvetítésével kapcsolódnak be.

 

Egyházmegyei pasztorációs nap

Sokak számára ismerős a Rebuilt (Újraépítve) című könyv, amely egy Baltimore-i plébánia megújulási tapasztalatait, örömeit és kudarcait írja le. A tapasztalat alapján és annak szellemében, a Graz-Seckau-i egyházmegyében élő dr. Georg Plank létrehozott egy intézményt, amely segít felkutatni és gyakorlatba ültetni azokat az elveket, amelyek segítségével szerte a világon megújultak egyes plébániák. Az előzetes program szerint június 20-án, szombaton dr. Georg Plank teológus Temesváron, az egyházmegyei központ nagytermében tartott volna előadást, a vele való személyes találkozás azonban a koronavírus-járvány miatt meghiúsult. Értekezésére, illetve az azt követő megbeszélésre az internet közvetítésével kerül majd sor, amelybe Termesvárról, Aradról, Lugosról és Resicabányáról kapcsolódnak be lelkipásztorok és hívek. A program 10 órakor kezdődik és 17 órakor ér véget.

 

 

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu