Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Kedd, 2020. szeptember 29., 13.48

Egyházaink hírei

2020. augusztus 06., 18.24 Csütörtök

„Tekints szövetségedre, Istenünk, és ne hagyd végleg magára a rád hagyatkozót. Kelj fel, Uram, védd meg ügyedet, és hallgasd meg a hozzád könyörgők szavát.” (Zsolt 73, 20–19, 22–23.)

 

Arad

Szentmise a máriaradnai bazilikában

Augusztus 15-e Szűz Mária mennybevétele – régi magyar nevén Nagyboldogasszony – ünnepe. A máriaradnai kegytemplomban a járvány elleni óvintézkedések betartásával 11 órakor Pál József Csaba megyéspüspök mutat be szentmisét, koncelebrál Antonín Basler olmützi (Olomouc, Csehország) segédpüspök. Szentbeszédet mond Butnaru Antal kanonok, temesrékasi plébános. A liturgia keretében kerül sor az idei máriaradnai kettős jubileum megünneplésére: 500 évvel ezelőtt épült az első kápolna a radnai szőlőkben, azon a dombon, ahol a jelenlegi kegytemplom áll, amelyet Rudnay Sándor esztergomi érsek 200 évvel ezelőtt, 1820-ban konszekrált. Erdélyből az új főegyházmegyéje felé tartó gróf Rudnay Sándor esztergomi érsek, Magyarország prímása a máriaradnai kegykép előtt vette át a palliumot Kőszeghy László csanádi püspöktől. Hálából a Szűzanyának, akinek nagy tisztelője volt, az érsek konszakrálta a radnai templomot. A kettős évforduló alkalmából a Temesvári Római Katolikus Püspökség keretében működő Egyházmegyei Levéltár és a Marius Muntean képviselte Temes Megyei Bélyeggyűjtők Egyesülete közösen jelentetett meg egy, a Román Posta jóváhagyta speciális bélyegzővel ellátott jubileumi első napi borítékot (FDC). A speciális bélyeg minden olyan borítékra rákerül, amelyet a radnai postahivatalban adnak fel 2020. augusztus 14-én.

 

Szentmise a szlovák híveknek Máriaradnán

Augusztus 8-án, szombaton 11 órakor a járvány elleni óvintézkedések betartásával a temesvári és a nagyváradi egyházmegye területén élő szlovák nemzetiségű hívek szentmisén és keresztúti ájtatosságon vesznek részt a máriaradnai bazilikában.

 

Az arad-belvárosi római katolikus templomban a járvány elleni óvintézkedések betartásával vasárnap 18 órakor tartja titokcseréjét a Rózsafüzér Társulat. Csütörtökön az esti szentmise után énekes vesperást végeznek. Augusztus 15-én, szombaton, Nagyboldogasszony ünnepén 8 órakor német nyelvű szentmise, 10.30 órakor plébániai nagymise, 12 órakor román nyelvű szentmise kezdődik. Este nem lesz szentmise.

 

A Nagyboldogasszony tiszteletére felszentelt arad-mikelakai római katolikus templomban a járvány elleni óvintézkedések betartásával augusztus 15-én, szombaton 18 órakor kezdődik az ünnepélyes búcsúi szentmise, amit bemutat és szentbeszédet mond Artur Prenkiewicz atya, minorita házfőnök. A templomban megkeresztelték Reinholtz Zoya Eleonorát, Petz Mia Sophiát és Szabó Bencét. Elhunyt Gancea Florin (68).

 

Az arad-ségai Kis Szent Teréz római katolikus egyházközségben vasárnap a járvány elleni óvintézkedések betartásával 8.30 órakor magyar nyelven szentmise, 11.30 órakor magyar nyelven szentmise, 12.30 órakor román nyelven szentmise. 10 órakor szentmise Tornyán, 15 órától szentmise Szederháton. Az egyházközségben megkeresztelték Rojnei Áront.

Házasságot kötött Pintér Attila-Róbert és Duma Crina-Elena.

Elhunyt Vékás József (70) és Horváth Irina Ana (80).

 

Az újaradi római katolikus egyházközségben a járvány elleni óvintézkedések betartásával augusztus 8-án, szombaton 8 órakor szentmise. Augusztus 9-én, vasárnap 9 órakor magyar, 10 órakor német nyelvű istentisztelet. Az egyházközségben elhunyt Călin Elisabeth (78).

 

A pécskai római katolikus templomban a járvány elleni óvintézkedések betartásával megkeresztelték Csík Tiba Nórát, Bajusz Kamilla Boglárkát, házasságot kötött Lábas András Attila Bejan Melindával, megkeresztelték Lábas Dominik Andrást. Az egyházközségben elhunyt Szellelki Ilona (85).

 

Az arad-mosóczy református gyülekezetben a járvány elleni óvintézkedések betartásával ma 19 órától házas bibliaóra, szombaton 17 órától ifjúsági bibliaóra, vasárnap 10 órától istentisztelet, 14 órától a németszentpéteri templomban, majd 18 órától az aradi templomban kezdődik az istentisztelet. A gyülekezetben elhunyt Ragó Ilona (100) és Varga Erzsébet (100).

 

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus gyülekezetben a járvány elleni óvintézkedések betartásával vasárnap 10 órakor kezdődik az istentisztelet.

 

A simonyifalvi evangélikus-lutheránus gyülekezetben a járvány elleni óvintézkedések betartásával ma 17 órától tiniklub, vasárnap 10 órától istentisztelet Simonyifalván, hasonló alkalom ugyanaznap 15 órától Apatelken, 17 órától Pankotán.

 

Az arad-belvárosi baptista gyülekezet közössége vasárnap délelőtt az imaóra keretében az Úr iránti hűségért imádkozik.

 

Hunyad

 

A petrozsényi római katolikus egyházközségben szombaton délben 12 órakor keresztelik a Bálint család gyermekét.

 

A vajdahunyadi református egyházközségben e héten temették a gyülekezet legidősebb tagját, a 97 éves korában elhunyt Gref Krisztinát.

  A dévai római katolikus egyházközségben e héten temették a 69 éves Várda Ilonát. Augusztus 15-én délután 18 órától ünneplik a Nagyboldogasszony-templom búcsúját. Az ünnepi szónok Balla Imre, a Marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum segédlelkésze.  A búcsú miatt augusztus 15-én a Páduai Szent Antal-templomban elmarad az esti szentmise. 

 

 

Krassó-Szörény

 

Templombúcsú Resicabányán

Augusztus 9-én, vasárnap a resicabányai Havas Boldogasszony-plébánia közössége a járvány elleni óvintézkedések betartásával a templombúcsút ünnepli. Pălie Veniamin helyi plébános meghívására a szentmisét 10.30 órakor Pál József Csaba megyéspüspök mutatja be. Szentbeszédet mond magyar nyelven Váncsa Csaba temesvár-gyárvárosi segédlelkész, román nyelven Iordache Gheorghe verbita szerzetes, német nyelven Walter Sinn evangélikus-lutheránus lelkész. A liturgia zenei szolgálatában közreműködik a Harmonia Sacra templomi énekkar prof. Colța George vezényletével, valamint a Fiamma ifjúsági kórus prof. Surdu Maria irányításával.

 

Szentmise a cseh nemzetiségű híveknek Máriacsiklován

Mária mennybevétele – Nagyboldogasszony – ünnepe alkalmából augusztus 14-én, pénteken 18 órai kezdettel a járvány elleni óvintézkedések betartásával a cseh nemzetiségű hívek szentmisén vesznek részt a máriacsiklovai kegytemplomban. A liturgia főcelebránsa Antonín Basler olmützi (Olomouc, Csehország) segédpüspök, koncelebrál Pál József Csaba megyéspüspök.

 

 

 

Temes

 

Életige-találkozó

Augusztus 5-én, szerdán a temesvár-józsefvárosi plébánián a járvány elleni óvintézkedések betartásával 19.30 órakor életige-találkozót tartottak.

 

Szentségimádás a családokért

A temesvár-józsefvárosi plébániatemplomban augusztus 6-án, csütörtökön 19.30 órai kezdettel a járvány elleni óvintézkedések betartásával szentségimádást tartottak a családokért.

 

Pallium átvétele Bukarestben

A bukaresti Szent József-székesegyházban augusztus 8-án, szombaton a 10.30 órakor kezdődő szentmise keretében a járvány elleni óvintézkedések betartásával Aurel Percă bukaresti érsek és metropolita Miguel Maury Buendía apostoli nuncius kezéből átveszi a Szentatyától, Ferenc pápától kapott palliumot. A pallium felhelyezése a helyi egyház, valamint a szuffragáneus egyházmegyék püspökeinek és az őket elkísérő hívek jelenlétében történik. Ennek értelmében az ünnepi szentmisén részt vesz Pál József Csaba megyéspüspök. A szentmisét közvetíti az RTV 2, a Maria TV és a www.catedralaonline.ro.

A pallium hat kis fekete selyemkereszttel díszített stóla formájú gyapjú körszalag, melyet a vállra helyezve viselnek. A január 21-én, Szent Ágnes napján a pápa által megáldott bárányok gyapjából készül. A pallium főpásztori jelvény, amelyet a pápa és az érsekek viselnek, ez utóbbiak a pápa iránti hűségük jeléül. A hatályos jog szerint a pallium azt a hatalmat jelöli, amivel a jog a római egyházzal közösségben lévő metropolitát tartományában felruházza. Szent Ágoston, Canterbury érseke magától Nagy Szent Gergely pápától kapta meg a palliumot, amely szoros kapcsolatot jelentett Rómával. VI. Pál pápa az 1978-ban kelt Inter Eximia De Sacrii Pallii kezdetű motu proprio rendelkezésében korlátozta a pallium viselését, amelyre kizárólag a pápa és a metropoliták váltak jogosulttá. Szent II. János Pál 1984-ben bevezette, hogy a palliumot Szent Péter és Pál ünnepén nyújtják át az elmúlt év során kinevezett metropolitáknak, akik azt csak liturgikus alkalmakkor, a miseruha fölött, kizárólag egyháztartományukon belül viselhetik.

 

Főpásztori szentmise Torontálkeresztesen

Augusztus 20-án, Szent István király ünnepén a járvány elleni óvintézkedések betartásával az óteleki plébániához tartozó torontálkeresztesi római katolikus közösség a templombúcsút ünnepli. Heinrich József óteleki plébános meghívására az ünnepi szentmisét 10 órakor Pál József Csaba megyéspüspök celebrálja.

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu