Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Péntek, 2021. szeptember 17., 09.17
https://kolozsvar.mfa.gov.hu/page/kerelembeadas

Egyházaink hírei

2020. szeptember 17., 17.04 Csütörtök

„Én vagyok a jó Pásztor, ismerem enyéimet, és enyéim is ismernek engem – mondja az Úr.” (Jn 10, 14.)

 

Arad

 

Az arad-belvárosi római katolikus templomban a járványügyi óvintézkedések betartásával csütörtökön az esti szentmise után énekes vesperást végeznek.

Szeptember 24-től, csütörtöktől az esti magyar nyelvű szentmisék 17 órakor kezdődnek. Elhunyt Szabó Gyula (78) és Kravecz Izabella (89).

 

Az arad-ségai Kis Szent Teréz római katolikus egyházközségben a járványügyi óvintézkedések betartásával vasárnap 8.30 órakor magyar nyelven szentmise, 11.30 órakor magyar nyelven szentmise, 12.30 órakor román nyelven szentmise, 10 órakor szentmise Tornyán. Az egyházközségben megkeresztelték Bandur Carinát.

 

Az arad-gáji római katolikus egyházközséghez tartozó Sofronyán a járványügyi óvintézkedések betartásával szeptember 27-én, vasárnap 12 órakor kezdődik a Szent Mihály-napi ünnepélyes búcsúi szentmise, amelynek ünnepi szónoka p. Prenkiewicz Artúr belvárosi minorita házfőnök. Ezt megelőzően 9 órától Szentpálon, 10 órától Arad-Gájban kezdődik a szentmise.

 

A kisjenői római katolikus egyházközségben a járványügyi óvintézkedések betartásával vasárnap 9.30 órától Simonyifalván, 11.30 órától Kisjenőn, 17 órától Simándon kezdődik a szentmise. Szeptember 29-én, kedden 18 órától kezdődik a Szent Mihály Főangyal tiszteletére felszentelt kisjenői római katolikus templom búcsúünnepsége. Ünnepi szónok ft. Szilvágyi Zsolt püspöki helynök.

 

A gyoroki római katolikus egyházközségben a járványügyi óvintézkedések betartásával vasárnaponként 8.30 órakor Világoson, 10 órától felváltva az ópálosi vagy az újpálosi templomban, 11.30 órától Gyorokon kezdődik a szentmise.

 

Az arad-belvárosi református templomban a járványügyi óvintézkedések betartásával vasárnap 10, illetve 18 órakor istentisztelet, csütörtökön 18 órától bibliaóra kezdődik. A gyülekezetben elhunyt Julinszky László (77), Bilous Titus (62), Andersetz Engelhart (42) és Karagyéna Sándor (65).

 

Az arad-gáji református gyülekezetben a járványügyi óvintézkedések betartásával vasárnap 10 órától istentisztelet, utána megkeresztelik Kapronczai Eduárdot. A gyülekezetben elhunyt András Edit (64).

 

Az aradi evangélikus-lutheránus gyülekezetben a járványügyi óvintézkedések betartásával vasárnap 10 órakor kezdődik az istentisztelet, csütörtökön 18 órától bibliaóra. Naponta 10 órától áhítat követhető a gyülekezet Facebook-oldalán. A gyülekezetben megkeresztelik Szonya Dumitrovicsot.

 

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus gyülekezetben a járványügyi óvintézkedések betartásával pénteken 19 órától ifjúsági óra, szombaton 12 órától kátéóra, vasárnap 11-től istentisztelet kezdődik.

 

A simonyifalvi evangélikus lutheránus gyülekezetben a járványügyi óvintézkedések betartásával pénteken 17 órától tiniklub, szombaton 11 órától vallásóra, vasárnap 10 órától istentisztelet Simonyifalván, hasonló alkalom 15 órától Szapáryligeten.

 

Az arad-belvárosi baptista gyülekezetben a járványügyi óvintézkedések betartásával a vasárnap délelőtti imaórán az őszinte hálaadó szívért imádkozik a közösség. Az igét szólja Kürti Elemér és Bátkai Tibor, majd Bálint Pál ügyvezető lelkipásztor igehirdetésére kerül sor, Mondd, te mit választanál címmel. Ez alkalommal este 6 órától férfi és női kör keretében, bizonyos „ismerkedési találkozó” lesz az új ügyvezető családdal, Bálint Pállal és Ibolyával.

 

 

Hunyad

 

A dévai római katolikus egyházközségben e héten temették a 74. évében elhunyt György János Bernátot.

 

A petrozsényi római katolikus egyházközségben e héten temették a 75 éves Gyarmati Erzsébetet. Szombaton 16 órakor köt házasságot Erkedi Stefan Iosif és Tât Maria. Ekkor kerül sor Karla Maria nevű kislányuk megkeresztelésére is.

 

A vajdahunyadi református egyházközségben az elmúlt héten temették a 83 éves Tóth Margitot, a 70 éves Popa Áront, a 86 éves Kacsó Rozáliát  Ma temetik a 87 esztendős Bede Rozáliát és szombaton a 77 éves korában elhunyt Elekes Rozáliát.

 

 

Temes

Világi felnőtt hívek képzése

A világi felnőttek számára szervezett továbbképző kurzusok sorozata f. év február 21–22-én kezdődött. A tanfolyamon több mint 100 személy vett részt az egyházmegye különböző plébániáiról. A kurzus célja a jézusi tanítványképzés. Vagyis olyan felnőtt világi keresztényeknek szól ez a továbbképző, akik növekedni szeretnének hitben és szolgálni szeretnének egyházközségükben.

Szeptember 18-án, pénteken 18 órakor a kurzus az internet segítségével folytatódik. Az előadást, amelynek témája a Szentírás értelmezése Pălie Veniamin resicabányai plébános tartja. Szeptember 25-én, pénteken 18 órakor Pál József Csaba megyéspüspök és a Ciubotaru család tart előadást Isten Igéjének megéléséről.

 

Lelkinap Gyirokon

A Temesvári Püspökség keretében működő Felnőtt- és Családpasztorációs Iroda szervezésében szeptember 19-én, szombaton a gyiroki közösségi teremben lelkinapot tartanak a családpasztorációban tevékenykedő munkatársak számára. A program keretében 9 órai kezdettel Pál József Csaba megyéspüspök egyórás előadást tart az idei pasztorációs év témájáról, a Szentírásról. A koronavírus-járvány terjedését megakadályozó hatályos óvintézkedések betartása miatt a résztvevők száma korlátozott.

 

Szentmise a Püspökség udvarán

Pál József Csaba megyéspüspök szeptember 20-án, vasárnap 11.30 órakor a Püspökség udvarán román és német nyelven mutat be szentmisét, amelyen részt vesznek a Rumänienhilfe Gotha e.V. (Segítség Gothából Romániának) nonprofit egyesület képviselői is.

 

Szentmise Nagycsanádon

A csanádi egyházmegyét Szent István király, Magyarország első keresztény uralkodója alapította. Első püspökének 1030-ban a velencei származású bencés szerzetest, Gellértet nevezte ki. Az I. világháborút lezáró trianoni békeszerződés értelmében a kiterjedt egyházmegye három részre szakadt, legnagyobb része 153 plébániával és Temesvár központtal alkotja 1930-tól a temesvári egyházmegyét. Szent Gellért ünnepén, szeptember 24-én, csütörtökön 11 órai kezdettel a nagycsanádi templomban Pál József Csaba megyéspüspök szentmisét mutat be első vértanú püspökünk és egyházmegyénk védőszentje emlékére.

 

Templombúcsú Temesságon

A temesvár-szabadfalui plébániához tartozó temessági római katolikus közösség szeptember 27-én, vasárnap ünnepli a Szent Gellért tiszteletére felszentelt templom búcsúünnepét. Ciubotaru Simon temesvár-szabadfalui plébános meghívására a szentmisét 11.30 órai kezdettel Dirschl Johann általános helynök mutatja be.

 

A papi szenátus ülése

Pál József Csaba megyéspüspök elnökletével szeptember 28-án, hétfőn 10 órakor ülésezik a papi szenátus. A gyűlés napirendjén az egyházmegye lelkipásztori, adminisztratív és társadalmi kérdései szerepelnek.

 

Szentségimádás a családokért

A temesvár-józsefvárosi plébániatemplomban minden hónap első csütörtökjén 19.30 órai kezdettel szentségimádást tartanak a családokért. A programnak megfelelően az imára október 1-jén várják a híveket.

 

 

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu