Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Kedd, 2021. szeptember 28., 01.29
https://kolozsvar.mfa.gov.hu/page/kerelembeadas

Egyházaink hírei

2020. október 01., 16.36 Csütörtök

„A Seregek Urának szőlője: Izrael háza”

 

Megjelenik Ferenc pápa új enciklikája

Szentatyánk, Ferenc pápa október 3-án, szombaton délután Assisibe utazik, ahol szentmisét mutat be Szent Ferenc sírjánál, azt követően aláírja a Mindnyájan testvérek (Fratelli tutti) kezdetű enciklikáját – adta hírül a Vatican News. Témáját tekintve az új enciklika a testvériséggel és a társadalmi barátsággal foglalkozik.

 

Péter-fillérek gyűjtése

A Szent Péter és Szent Pál apostolfejedelmek ünnepére tervezett úgynevezett, Péter-fillérek gyűjtésére, a Szentatya kérésére, idén október 4-én, a 27. évközi vasárnapon, Assisi Szent Ferenc ünnepén kerül sor.

 

 

Arad

 

Szentmise a magyar nemzetiségű híveknek Máriaradnán

Szűz Mária, a Magyarok Nagyasszonya ünnepe alkalmából, október 8-án, csütörtökön 11 órakor a magyar nemzetiségű híveknek celebrálnak szentmisét Máriaradnán. A koronavírus-járvány terjedését megakadályozó hatályos óvintézkedések betartása mellett a kegytemplomban csupán 70 résztvevő foglal helyet, a többi hívő a kolostor udvarán, illetve a bazilika előtti téren kapcsolódhat be a liturgiába.

 

Papok, szerzetesek és világi alkalmazottak találkozója

Egyházmegyénk lelkipásztorai, az itt tevékenykedő férfi és női szerzetesrendek tagjai, valamint a plébániák alkalmazottjai és világi munkatársai október 3-án, szombaton zarándokoltak volna a máriaradnai bazilikához. Az új típusú koronavírus-járvány azonban felülírta az idei programot: a zarándoklat sajnos elmarad, a találkozó azonban nem, a résztvevők ugyanis internetes kommunikációs felületen kapcsolódhatnak be a programokba. A találkozó 10 órakor Portik-Hegyi Kelemen pápai káplán, főesperes, gyergyószentmiklósi plébános előadásával kezdődik, amelynek címe: Isten Igéje az életemben és a pasztorációban. Ezt követően kiscsoportos tevékenység, majd bibliakör szerepel a programban, amely a közös kiértékelőt követően 14 órakor zárul.

 

Az arad-belvárosi római katolikus templomban október 4-én, vasárnap délután a járványügyi óvintézkedések betartásával szentségimádást tartanak 15 órakor német nyelven, 16 órakor magyar nyelven. Csütörtökön az esti szentmise után énekes vesperást végeznek.

 

Az arad-ségai római katolikus egyházközségben vasárnap a járványügyi óvintézkedések betartásával 8.30 órakor magyar nyelven szentmise, 11.30 órakor magyar nyelven szentmise, 12.30 órakor román nyelven szentmise, 10.00 órakor szentmise Tornyán.

Az arad-mikelakai római katolikus egyházközségben október folyamán a járványügyi előírások betartásával minden szentmise előtt októberi ájtatosságot tartanak. Vasárnap Öthalmon 8, Mikelakán 9.30 órától román, 10.45 órától magyar nyelvű szentmise, 15 órától Újpanáton kezdődik a szentmise.

A gyoroki római katolikus egyházközségben a járványügyi előírások betartásával vasárnap 8.30 órakor Világoson, 10 órakor felváltva Új- vagy Ópáloson, 11.30 órakor Gyorokon kezdődik a szentmise.

Az arad-belvárosi református gyülekezetben vasárnap a járványügyi előírások betartásával, az istentiszteletek 10, illetve 18 órakor kezdődnek, köztük 15 órától istentisztelet Majláthfalván. Aradon csütörtökön 18 órától bibliaóra.

Az arad-gáji református gyülekezetben a járványügyi előírások betartásával vasárnap az istentiszteletek 10, illetve 18 órakor kezdődnek. Ugyanott kedden 10 órától egyházmegyei lelkészértekezletet tartanak.

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus gyülekezetben a járványügyi előírások betartásával pénteken 19 órától ifjúsági órát, szombaton 11 órától kátéórát, vasárnap 11 órától istentiszteletet tartanak.

A simonyifalvi evangélikus-lutheránus gyülekezetben a járványügyi előírások betartásával pénteken 17 órától tiniklubot, szombaton 11 órától vallásórát tartanak. Vasárnap 10 órától Simonyifalván, 15 órától Szapáryligeten kezdődik az istentisztelet.

Az arad-belvárosi baptista gyülekezet vasárnap a járványügyi előírások betartásával a délelőtti istentisztelet keretében a közösség úrvacsorához járul. Mind délelőtt, mind az esti istentiszteleten Bálint Pál lelkipásztor igehirdetésére kerül sor.

 

 

Hunyad

 

A petrozsényi római katolikus egyházközségben e héten temették 68 éves korában elhunyt a Erlandt Zoét.

 

A hosdáti református egyházközségben vasárnap keresztelik a Pető család Adelina Mihaela nevű kislányát.

 

A dévai református egyházközségben e héten temették a 60 éves korában elhunyt Markó Ibolyát. E héttől elkezdődnek a vallásórák – pénteken délután 16 órától az elemi és általános iskolások számára, 17 órától a másodéves konfirmándusoknak tartanak felkészítőt, 18 órától pedig ifjúsági bibliaóra lesz. Az elsőéves konfirmándusok felkészítőjét a vasárnapi istentiszteleteket követően tartják. Újraindulnak a felnőtt bibliaórák csütörtökön délután 16 órától.

 

A dévai római katolikus egyházközségben szombaton ünnepi szentmise keretében emlékeznek meg Assisi Szent Ferencről. A szentmisét megelőzően, 18.30 órától a Szent Ferenc Alapítvány nagyszalontai gyermekei mutatják be életét, majd a szentmisét követően rövid megemlékezés lesz Assisi Szent Ferenc tranzitusáról. Vasárnap reggel 9 órától a román nyelvű szentmise keretében 5 gyermek, a 11 órától kezdődő magyar nyelvű szentmisén pedig 10 gyermek járul először szentáldozáshoz.

 

Krassó-Szörény

Assisi Szent Ferenc a védőszentje az oravicabányai plébániához tartozó Szászkabánya római katolikus templomnak. A templombúcsút a járványügyi előírások betartásával október 3-án, szombaton ünnepli a közösség. Hojda Ionuc-Vasile oravicabányai plébániai kormányzó meghívására a 12 órakor kezdődő szentmisét Radulov Piry újmoldovai plébániai kormányzó celebrálja.

Ünnepi szentmisék a Bánsági Hegyvidéken zajló Német Kulturális Napok keretében (Deutsche Kulturdekade im Banater Bergland)

A zömében a hegyvidéki főesperesség területén, Krassó-Szörény megyében élő bánsági németek évente megtartott kulturális rendezvénysorozata immár 30. alkalommal kerül megrendezésre. A megnyitó szentmisét október 9-én, pénteken 16 órakor a karánsebesi római katolikus templomban Pál József Csaba megyéspüspök mutatja be. A rendezvénysorozat keretében október 10-én, szombaton 15 órakor a máriacsiklovai kegytemplomban celebrálnak szentmisét. Október 11-én, vasárnap 10.30 órakor a resicabányai Havas Boldogasszony templomban szentmisét mutatnak be az 1945-ben a Szovjetúnióba kényszermunkára deportált németek lelki üdvéért. Ezt követően a jelenlévők a Cărăşana parkban megkoszorúzzák az elhunyt deportáltak resicabányai emlékművét. Ugyancsak a Német Kulturális Napok keretében október 17-én, szombaton a szörényordasi közösség ünnepli a templombúcsút. Az Avilai Szent Teréz tiszteletére felszentelt templomban a szentmise 10.30 órakor kezdődik.

 

Temes

Hangversenyek a TimOrgelFest keretében

Az idei TimOrgelFest Nemzetközi Orgonafesztivál keretében, a járványügyi előírások betartásával a következő római katolikus templomokban kerül sor hangversenyre: október 1., csütörtökön 20 órakor: temesvár-gyárvárosi Millenniumi templom, orgonakoncert, fellép Marcel Costea (Románia); október 8., csütörtök, 20 óra: temesvár-gyárvárosi Millenniumi templom, orgona- és trombitakoncert, fellép Cristina Struţa és Sergiu Cârstea (Románia); október 13., kedd, 20 óra: temesvár-gyárvárosi Millenniumi templom, orgonakoncert, fellép Daniel Zaretsky (Oroszország); október 15., csütörtök, 20 óra: temesvár-gyárvárosi Millenniumi templom, orgonakoncert, fellép Dalibor Miklavčič (Szlovénia); október 17., szombat, 20 óra: temesvár-gyárvárosi Millenniumi templom, orgonakoncert és ének, fellép Franz Metz és Wilfried Michl (Németország); október 18., vasárnap, 20 óra: temesvár-gyárvárosi Millenniumi templom, orgonakoncert, fellép Jean-Baptiste Robin (Franciaország); október 20., kedd, 20 óra: temesvár-erzsébetvárosi templom, orgonakoncert és ének, fellép Felician Roșca és Nina Laubenthal (Németország).

Szentségimádás a családokért

A temesvár-józsefvárosi plébániatemplomban a járványügyi előírások betartásával, minden hónap első csütörtökjén 18.30 órai kezdettel szentségimádást tartanak a családokért. A programnak megfelelően az imára október 1-jén várják a híveket. A szentségimádás a katolikus Egyházban a Krisztussal való személyes találkozás sajátos módja. A pap vagy a diakónus a jelen lévő hívekkel együtt csendben, fennhangon vagy ének által imádja az Oltáriszentségben jelen lévő Jézus Krisztust.

Templombúcsúk az egyházmegyében

Az újszentesi római katolikus templomot 1979-ben szentelték fel Mária, a Rózsafüzér Királynője tiszteletére. Idén a búcsút október 4-én, vasárnap ünnepli a helyi római katolikus közösség. A koronavírus-járvány terjedését megakadályozó hatályos óvintézkedések betartása miatt a templomban két szentmisét mutatnak be: Máthé Lajos helyi plébános 10.30 órakor celebrál szentmisét, a 13 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa és szónoka Heinrich József tb. főesperes, óteleki plébános. Mindkét liturgiát magyar és román nyelven mutatják be.

Koncert a Szent Katalin-templomban

Október 3-án, szombaton 18.30 órakor a temesvár-belvárosi Szent Katalin-templomban Énekelni a Szűzanyának címmel koncertre kerül sor, amelyen fellép Florian Kölbl (orgona és ének), Tobias Namberger (tenor) és Lorenz Schober (basszus és orgona) meghívott előadóművészek a németországi Passaui Egyházmegyéből. A belépés díjtalan, a járványügyi óvintézkedések (szájmaszk viselése, biztonsági távolság) betartása kötelező.

Ifjúsági programok

Az Egyházmegyei Ifjúsági Pasztorációs Iroda programjának megfelelően október 6-án, kedden a temesvár-erzsébetvárosi szalvatoriánus kolostorban 20 órai kezdettel Taizé imára kerül sor. A temesvár-józsefvárosi plébániatemplomban október 15-én, csütörtökön 20 órai kezdettel szentségimádást tartanak. A román nemzetiségű katolikus egyetemisták számára október 13-án, kedden 20–21 óra között szentségimádást tartanak. Helyszín: Temesvár, 1 Decembrie utca 1-es szám.

Életige találkozó

Október 7-én, szerdán a temesvár-józsefvárosi plébánián 19.30 órakor életige találkozót tartanak.

Az egyetemi év megnyitója Temesváron

A temesvári katolikus egyetemisták tanévnyitójára október 7-én, szerdán 20 órakor kerül sor. A koronavírus-járvány miatt az idei ünnepi programba internetes kommunikációs felületen kapcsolódhatnak be a fiatalok. Az egyetemistákat Pál József Csaba temesvári megyéspüspök üdvözli, ezt követően közös imára, valamint a magyar nemzetiségű fiatalokat tömörítő TEKMEK és a román egyetemisták Jubilate csoportja bemutatkozására kerül sor.

Lelkipásztori találkozó

Október 12-én, hétfőn 10 órakor Pál József Csaba megyéspüspök a 65. életévüket betöltött plébánosokkal és lelkipásztorokkal találkozik. A résztvevők internetes kommunikációs felület segítségével vesznek részt a megbeszélésen.

 

 

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu