Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Péntek, 2020. október 23., 06.10

Egyházaink hírei

2020. október 15., 17.01 Csütörtök

Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, az Istennek pedig, ami az Istené. (EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből)

A missziók vasárnapja

A világmisszió megünneplését 1926-ban vezették be, amikor a Hitterjesztés Műve Egyesület kezdeményezésére október lett a világmisszió hónapja, Szent II. János Pál pápa pedig a hónap harmadik vasárnapját a világmisszió vasárnapjává nyilvánította. Az Egyház tehát október harmadik vasárnapján megtartja a világmisszió napját. Október 18-án a temesvári egyházmegye templomaiban is a missziókért meg a hithirdetőkért imádkoznak, és a perselypénzt erre a célra fordítják.

 

Arad

Az arad-belvárosi Páduai Szent Antal-templom csütörtökön az esti szentmise után az előírt óvintézkedéseket betartva énekes vesperást végez a templomban. Elhunytak: Tol Elisabeta (86) és Secheres Magdolna Erzsébet (64).

Az arad-ségai Kis Szent Teréz római katolikus plébánia templomban vasárnap 8.30-kor és 11.30-kor magyar nyelvű szentmisét tartanak, 12.30 órakor román nyelvű szentmise lesz és 10.00 órától kezdődik Tornyán a szentmise. Októberben a szentmisék előtt 40 perccel tartják a rózsafűzért és az októberi ájtatosságot. A szentmiséket a templomban tartják, az előírt óvintézkedések betartásával.

Az arad-gáji katolikus templomban szerdán temették Lelik Veronikát (84) és szeptember 23-án Mițik Szabó Istvánt (77). A szentmisét a gyülekezet által már megszokott időpontokban tartják a kötelező járványügyi óvintézkedéseket betartva.

Az újaradi római katolikus templomban okt. 17-én, szombaton 8 órakor a hatályban lévő óvintézkedéseket betartva szent misét tartanak. Október 18-án, vasárnap 9 órakor magyar, 10 órakor német nyelvű szentmise. Az egyházközségben elhunyt András Vilma (88). 

A Mosóczy-telepi katolikus egyházközség Szilváson 8.30, a Mosóczy-telepen 10.30-kor tart szentmisét a járványügyi intézkedéseket betartva.

Szabadtéri szentmisék Pécskán

Félreértés következtében a pénteki lapszámban, az Egyházaink hírei rovatban tévesen jelent meg a pécskai katolikus egyházközség miserendje.

Az Arad Megyei Prefektúra rendeletét követve, október 21-ig, a szentmiséket vasárnaponként szabadtéren tartják meg: 9 órától a temetőben (a ravatalozó előtt), 10.30-kor pedig a templomkertben (itt az időjárástól függően).

Felhívják a hívek figyelmét, hogy a védőmaszk viselése és a távolság megtartása továbbra is szigorúan kötelező.

Más napokon a fogadott szentmiséket a hívek jelenléte nélkül tartja meg ft. Czeglédi Ferenc plébános-esperes.

A pécskai-római katolikus templomban házasságot kötött Agócs Erik Túri Eszterrel, és megkeresztelték kislányukat, Zoé Vanesszát, illetve Boldizsár Dávid Lacsány Beátávál, és megkeresztelték kisfiukat, Yanis Andrást. Szintén részesült a keresztség szentségében Bartos Tatiana Maya és Horváth Edward Rafael. Az egyházközségben elhunyt Zabos Mária (83), Colompariu Rozália (90) és Varga Erzsébet (78).

A kisiratosi katolikus templomban vasárnap 3 órakor tartanak ájtatosságot és 11 órakor szentmisét, a hatályban lévő járványügyi előírásoknak megfelelően.

A nagyiratosi katolikus egyházközség a kötelező járványügyi előírásokat betartva Nagyiratoson 10, Nagyvarjason 11.30 és Kisvarjason 12.30-kor tart szentmisét.

A kisjenői katolikus templomban vasárnap 11.30-tól, Simonyifalván 9.30-tól, Ágyán 14.30-tól, Simándon délután 5 órától tartanak szentmisét a templomban a járványügyi előírásokat betartva.

A Zimáni katolikus templomban vasárnap 12 órakor, Zimándközön pedig 10 órakor kezdődik a járványügyi intézkedések betartásával a szentmise.

A majlátfalvi katolikus templomban vasárnap délután 5 órakor kezdődik a szentmise, 5.30-tól pedig ájtatosságot tartanak, a járványügyi előírások betartásával.

A gyoroki katolikus egyházközösségben elhunyt Éder Emma (89). A vasárnapi szentmiséket a járványügyi előírások betartásával Világoson 8.30-kor, Ópáloson 10 órakor és Gyorokon 11.30-kor tartják a templomban.

Az arad-belvárosi református templomban a járványügyi intézkedések betartásával szombaton 17 órakor megkeresztelik Petrila Cristian Andrei és Motoca Naomi gyermekét, Petrila Abigail Ingridet. Vasárnap 10 órától és 18 órától istentiszteletet tartanak a templomban. A gyülekezetben elhunyt özvegy Jánosi Margit (84) és özvegy László Julianna (89).

A nagyzerindi református egyházközségben vasárnap a járvány miatti óvintézkedéseket betartva Vadászon 11 órakor, Bélzerinden 13 órától tartanak istentiszteletet.

Az arad-belvárosi baptista gyülekezetben az egészségügyi biztonsági rendelkezések mellett istentiszteletet tartanak. Az imaórán Szűcs János és Gáll Gyula szólják Isten igéjét. Vasárnap egész nap mind az igehirdetés, mind az egyéb szolgálatok a hálaadás gondolatkörét szólaltatják meg. Ünnepeljük együtt Isten jóságát jelszóval mindenkit szeretettel várnak.

A kisszentmiklósi baptista gyülekezetben vasárnap délelőtt 10 órától tartanak istentiszteletet, minekutána bibliaóra lesz a járványügyi intézkedések betartásával. Délután 5 órától szintén istentiszteletet tartanak.

 

Krassó-Szörény

A Német Kulturális Napok keretében október 17-én, szombaton a szörényordasi közösség ünnepli a templombúcsút. Az Avilai Szent Teréz tiszteletére felszentelt templomban a szentmise 10.30 órakor kezdődik.

 

 

 

Temes

 

Hangversenyek a TimOrgelFest keretében

Az idei TimOrgelFest Nemzetközi Orgonafesztivál keretében a következő római katolikus templomokban kerül sor hangversenyre:

október 17., szombat – 20 óra: temesvár-gyárvárosi Millenniumi templom, orgonakoncert és ének, fellép Franz Metz és Wilfried Michl (Németország);

október 18., vasárnap, – 20 óra: temesvár-gyárvárosi Millenniumi templom, orgonakoncert, fellép Jean-Baptiste Robin (Franciaország);

október 20., kedd, – 20 óra: temesvár-erzsébetvárosi templom, orgonakoncert és ének, fellép Felician Roșca és Nina Laubenthal (Németország).

 

Templombúcsúk

* A nagyszentmiklósi római katolikus templomot Avilai Szent Teréz tiszteletére szentelték fel. A konszekrálás idei évfordulóját október 15-én, csütörtökön ünnepli a helyi közösség. Andó Attila helyi plébános meghívására a 16 órakor kezdődő ünnepi szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond Velciov Péter óbesenyői plébános.

* A zsombolyai római katolikus plébániatemplom védőszentje Szent Vendel. Emléknapja alkalmából, október 18-án, vasárnap a helyi közösség 16 órai kezdettel szentmise keretében ünnepli a templombúcsút. A liturgiát követően a helyi Hatzfelder Pipatsche és a Midi Hatzfeld német néptánccsoport előadással kedveskedik az egybegyűlteknek a templom előtti téren.

* A temesvár-gyárvárosi plébániához tartozó magyarmedvesi Szent Vendel római katolikus templomban október 17-én, szombaton 15.30 órakor ünneplik a templombúcsút.

* Október 18-án, vasárnap a buziási plébániához tartozó Ötvösd római katolikus közössége ünnepli a templombúcsút. A Szent Vendel tiszteletére felszentelt templomban Vodila Szilárd buziási plébános 13.30 órai kezdettel celebrál szentmisét.

* Október 25-én, vasárnap a nagycsanádi plébániához tartozó Porgány római katolikus közössége ünnepli a templombúcsút. A Szent Vendel tiszteletére felszentelt templomban a szentmisét 12 órai kezdettel bemutatja és szentbeszédet mond Bene Tamás nagycsanádi plébános.

 

Ifjúsági programok

Az Egyházmegyei Ifjúsági Pasztorációs Iroda programjának megfelelően a temesvár-józsefvárosi plébániatemplomban október 15-én, csütörtökön 20 órai kezdettel szentségimádást tartanak. A román nemzetiségű katolikus egyetemisták számára október 20-án és október 27-én, kedden 20–21 óra között szentségimádást tartanak. Október 26-án, hétfőn 20–21 óra között Lectio Divina. Helyszín: Temesvár, 1 Decembrie utca 1-es szám.

 

Bibliakurzus a szalvatoriánus rendházban

A temesvár-erzsébetvárosi szalvatoriánus kolostor bibliakurzust szervez A jelenések könyvéről a felnőtt világi hívek számára a következő időpontokon: október 17., november 7., december 12., 2021. január 16., február 13. és március 13., naponta 10–16 óra között. Részvételi díj alkalmanként 30 lej, amely fedezi az étkezés díját is. A kurzust dr. Imogen Tietze teológus, referens vezeti. Jelentkezni lehet a bildungsreferat@salvatorianer.at és a salvatorieni@gmail.com e-mail-címen, telefonon a 0040-723-523-369 számon vagy a temesvár-erzsébetvárosi plébániai hivatalban.

 

 

 

 

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu