Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Kedd, 2020. december 01., 08.48
https://www.facebook.com/RMDSZ/

Egyházaink hírei

2020. november 19., 16.59 Csütörtök

„Méltó a Bárány, akit megöltek, hogy övé legyen a hatalom, az isteni méltóság, a bölcsesség, az erő és a tisztelet. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké!” (Jel 5, 12; 1, 6.)

 

Nemzetközi találkozó

A Ferenc Gazdasága (The Economy of Francesco) elnevezésű nemzetközi kezdeményezés keretében fiatalok állnak ki az etikus gazdaság mellett, vagyis olyan gazdasági modell(ek) mellett, ahol a kiszolgáltatott ember áll a középpontban. Az Assisi Szent Ferenc nevével fémjelzett kezdeményezés újabb programjára november 19–21. között kerül sor, amikor találkozót szerveznek fiatal vállalkozók és közgazdászok számára.

 

Világméretű szentségimádás

Az új típusú koronavírus-járvány miatt 2021-re halasztott Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve a NEK titkársága szentségimádást hirdet Krisztus Király ünnepének előestéjére, vagyis november 21-én román idő szerint 17 órára, amelyhez szerte a világon csatlakozhatnak plébániák, intézmények és magánszemélyek. A temesvári egyházmegyéből már több plébánia válaszolt a felhívásra. Aki ezután szeretne csatlakozni, a corpusdomini.iec2020.hu honlapon teheti meg.

 

Véget ér az egyházi év

Krisztus Király ünnepe – idén november 22-e – az egyházi év utolsó vasárnapja. Az ünnep viszonylag új keletű, XI. Piusz pápa rendelte el 1925-ben, majd a II. Vatikáni Zsinat után helyezték át az adventet megelőző vasárnapra.

 

Kezdődik az advent

Vasárnap, november 29-én kezdetét veszi az egyházi év egyik legszebb időszaka, az advent. A latin eredetű szó – adventus – eljövetelt jelent. A karácsonyig tartó négy hét alatt az Egyház tiltja az esküvők, zajos mulatságok szervezését, a hívek böjtölve, testben és lélekben megtisztulva készülnek a Megváltó születésének ünnepére. Advent első vasárnapja egyben az új egyházi év kezdete. Templomainkban a járványügyi előírások betartásával megtartandó szentmisék keretében meggyújtják a koszorúba tűzött első gyertyát, amit az elkövetkező három vasárnapon egy-egy újabb követ, hét közben pedig hajnali misén, rorátén vesznek részt a hívek. Az elkövetkező liturgikus év B év lesz, amelynek keretében Márk evangéliuma kerül megközelítően teljes és folyamatos felolvasásra.

 

 

Lelkipásztori találkozó

November 25-én, 26-án és 27-én Pál József Csaba megyéspüspök az 50–65., a 40–50., valamint a 40 évnél fiatalabb plébánosokkal és lelkipásztorokkal találkozik. A résztvevők internetes kommunikációs felület segítségével vesznek részt a megbeszélésen.

 

 

Arad

 

Az arad-belvárosi római katolikus templomban csütörtökön a járványügyi előírások betartásával megtartandó esti szentmise után énekes vesperást tartanak. November 28-án, szombaton 17 órakor tartják az első adventi gyertyagyújtást.

 

Az arad-ségai Kis Szent Teréz Római Katolikus Egyházközségben vasárnap, Krisztus Király vasárnapján a járványügyi előírások betartásával 8.30 órakor magyar nyelven szentmise, 11.30 órakor magyar nyelven szentmise, 12.30 órakor román nyelven szentmise, 10 órakor szentmise Tornyán. Az egyházközségben megkeresztelték Pál Alexandra Máriát. Az egyházközségben elhunyt: Nyári András (78), Busa Elena (62), Nagy Rozália (93), Bruber József (81) és Szabó Mária (83).

 

A Marosi Főesperesség fiataljai december 5-én, szombaton az arad-ségai templomban a második adventi gyertyát gyújtják meg a következő módon:

11 órakor előadás Zoomon keresztül (Dumitru Daniel atya, Bukovics Erika-Mária schönstatti nővér és a fiatalok), utána kiscsoportos beszélgetés és tanúságtétel szintén Zoomon. 13 órakor szentmise. A találkozó mottója: Fényt gyújt a szívünkben.

Az újaradi római katolikus templomban november 22-én, vasárnap 9 órakor a járványügyi előírások betartásával magyar, 10 órakor német nyelvű szentmise. A miséket Mates Dirschl plébános betegsége miatt Bakó László püspöki titkár celebrálja. A jövő hét keddtől visszatér a szokásos hétköznapi miserend.

 

Az arad-mikelakai római katolikus templomban a járványügyi előírások betartásával vasárnap 9.30 órától román, 10.45 órától magyar nyelvű szentmisét celebrálnak. Ugyanaznap 17 órakor az egyházközséghez tartozó Öthalmon kezdődik a szentmise.

 

A pécskai római katolikus egyházközségben elhunyt Kovács Mihály (81).

 

Vasárnap, Krisztus Király ünnepén a simonyifalvi római katolikus templomban a járványügyi előírások betartásával 9.30 órától megtartandó szentmisén a gyermekek bemutatják szavalatokból álló műsorukat. Mind a helybeli, mind pedig a kisjenői római katolikus templomban ugyanaznap 11.30 órakor kezdődő szentmisét megtiszteli jelenlétével Faragó Péter Arad megyei RMDSZ-elnök, parlamenti képviselő. Az egyházközséghez tartozó, Szűz Mária bemutatása tiszteletére felszentelt ottlakai római katolikus templom búcsúünnepségét vasárnap 12 órától tartják.

 

Az arad-belvárosi református templomban a járványügyi előírások betartásával vasárnap 10, illetve 17 órától kezdődik az istentisztelet, csütörtökön 17 órától bibliaóra. A gyülekezetben elhunyt Papp János (93).

 

Az aradi evanbgélikus-lutheránus gyülekezetben a vasárnap, Örökélet vasárnapján a járványügyi előírások betartásával 10 órakor kezdődő istentiszteleten megemlékeznek az egyházi év halottairól. Naponta 10 órakor a gyülekezet Facebook-oldalán áhítat, csütörtökön 17 órától bibliaóra kezdődik.

 

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus gyülekezetben a járványügyi előírások betartásával vasárnap 11 órától kezdődik az istentisztelet.

 

A simonyifalvi evangélikus-lutheránus gyülekezetben a járványügyi előírások betartásával pénteken 16 órától tiniklub, szombaton 11 órától vallásóra, vasárnap 9.30 órától közös istentisztelet a római katolikus templomban, 15 órától Apatelken, 17 órától Pankotán kezdődik az istentisztelet.

 

Az arad-belvárosi baptista gyülekezet az egészségügyi intézkedések figyelembe vételével vasárnap 10, és 18 órától istentiszteletet tart. Ifjúsági vasárnap lévén, egész nap a fiatalok szolgálatára kerül sor.

 

 

Hunyad

 

A dévai római katolikus egyházközségben minden csütörtökön egy órával az esti szentmise előtt szentségimádást tartanak. Minden kedden, közvetlenül az esti szentmise után felnőtt katekézisre várják a híveket.

 

A petrozsényi római katolikus egyházközségben e héten temették a 46 éves Zoller Istvánt, a 77 éves Sandu (szül. Békesi) Erzsébetet és a 66 éves Popa Franciscot.

 

A szászvárosi református egyházközségben vasárnap 10 órától lesz istentisztelet.

 

A dévai református egyházközségben, adventre készülve csütörtökön, pénteken és szombaton 17 órától bűnbánati istentisztelet tartanak. Vasárnap november 21-én kerül sor az egyházközség gondnokának és főgondnokának a megválasztására. Jelenleg Borsai Zoltán tölti be a főgondnoki és Szilágyi Levente a gondnoki tisztséget. E héten temették 79 éves Boda István.

 

A vajdahunyadi református egyházközségben, adventre készülve, szerdától minden délután 16 órától bűnbánati istentiszteletet tartanak.

 

 

Krassó-Szörény

 

Szent Erzsébet ünnepe Resicabányán

 

November 19-én, csütörtökön 17 órakor a resicabányai Havas Boldogasszony-templomban Pălie Veniamin esperes, helyi plébános szentmisét mutat be Árpád-házi Szent Erzsébet tiszteletére. A liturgián jelen lesz Erwin Josef Țigla, a Romániai Páli Szent Vince Karitatív Egyesületek, valamint a resicabányai Német Kulturális Egyesület helyi képviselője – Szent Erzsébet ugyanis mindkét egyesület védőszentje. A szentmise zenei szolgálatát a Christine Surdu vezette Harmonia Sacra templomi énekkar látja el, amelynek tagjai a liturgia végén koncertet adnak. A résztvevőknek a járványügyi óvintézkedések (szájmaszk viselése, biztonsági távolság) betartása kötelező.

 

A Hegyvidéki Főesperességben a fiatalok szokásos adventi gyertyagyújtását, amelynek időpontja november 28-a, helyszíne pedig a karánsebesi templom, a következőképpen rendezik meg: 10 órakor katekézis Zoom internetes kommunikációs felületen (P. Gheorghe Iordache SVD), 10.35 szünet, 10.45 kiscsoportos beszélgetés Zoomon, 11.15 kiértékelés Zoom internetes kommunikációs felületen, 12.00 szentmise és az első adventi gyertya meggyújtása.

 

 

Temes

 

Gyűjtés a Szegények Világnapja alkalmából

Szentatyánk, Ferenc pápa kezdeményezésére 2017-ben tartották meg első alkalommal a Szegények Világnapját. Idén ez a nap november 15-re esett. Ez alkalomból a temesvár-józsefvárosi plébánián november 15–29. között tartós élelmiszereket gyűjtenek a rászorulók megsegítésére. Az összegyűlt élelmiszert a Szent Ferenc Alapítvány zsombolyai gyermekotthonába, valamint a Romániai Máltai Szeretetszolgálat temesvári filiájához juttatják el. Az adományokat 10–13. óra között a plébániai hivatalban, a szentmiséket követően pedig a templomban lehet leadni.

 

 

Világi felnőtt hívek képzése

Folytatódik a világi felnőttek számára szervezett továbbképző kurzusok sorozata. A tanfolyamon több mint 100 személy vesz részt az egyházmegye különböző plébániáiról. A kurzus célja a jézusi tanítványképzés. Vagyis olyan felnőtt világi keresztényeknek szól ez a továbbképző, akik növekedni szeretnének hitben és szolgálni szeretnének egyházközségükben. November 20-án, pénteken 18 órakor a kurzus továbbra is az internet segítségével folytatódik. A téma ezúttal az Oltáriszentség, előadói pedig Szilvágyi Zsolt pasztorációért felelős püspöki helynök és Tari M. Böbe schönstatti nővér, családpasztorációs referens. November 27-én, pénteken 18 órakor újabb online találkozóra kerül sor, amelynek keretében ezúttal tanúságtételek hangzanak el.

 

Ifjúsági programok

Az Egyházmegyei Ifjúsági Pasztorációs Iroda programjának megfelelően a temesvár-józsefvárosi plébániatemplomban november 19-én, csütörtökön 20 órakor szentségimádást tartanak a fiataloknak. December 8-án, kedden a temesvár-erzsébetvárosi szalvatoriánus kolostorban 20 órai kezdettel Taizé imára kerül sor.

Régen a karácsonyra való lelki felkészülést az advent heteiben megtartott hajnali szentmisék, roráték is elősegítették. Ezt az ősi hagyományt elevenítették fel a fiatalok, amikor Temesvár templomaiban hajnali szentmisékre gyülekeznek. A roráté szentmisék programja a következő: december 2-án, szerdán 6 órakor a temesvár-gyárvárosi Millenniumi templomban, december 9-én, szerdán 6 órakor a piarista templomban, december 16-án, szerdán 6 órakor a temesvár-józsefvárosi templomban.

 

Katolikus egyetemisták számára november 24-én, kedden 20–21 óra között szentségimádást tartanak. November 21-én, szombaton 10–17 óra között spirituális work-shop-ot tartanak, amelynek témája: A szentek és a Szentírás. November 23-án, hétfőn 20–21 óra között Lectio Divina. December 5-én, szombaton 20–21 óra között online találkozó (Boldog Carlo Acutis, az internet védőszentje). Helyszín: Temesvár, 1 Decembrie utca 1-es szám.

 

A Szent Katalin-templom búcsúünnepe

A temesvár-belvárosi római katolikus templom védőszentje Alexandriai Szent Katalin. A templombúcsút a közösség idén november 25-én, szerdán ünnepli. A szentmisét 17 órai kezdettel bemutatja és német nyelven szentbeszédet mond Dirschl Johann általános helynök. Magyar nyelven Márton Gábor Benedek segédlelkész, román nyelven P. Cristinel Bălan OFMConv kisegítő lelkész mond szentbeszédet. A résztvevő híveknek a járványügyi óvintézkedések (szájmaszk viselése, biztonsági távolság) betartása kötelező.

 

Adventi gyertyagyújtás az egyházmegyében

A temesvári-gyárvárosi Millenniumi templomban a karácsonyra való hiteles felkészülés jegyében gyújtják meg az adventi koszorú négy gyertyáját november 28-án, valamint december 5-én, 12-én és 19-én (szombati napokon) délután 5 órakor. Gyónási lehetőség minden kedden, pénteken és vasárnap a szentmisék alatt.

 

Gyertek Jézus jászolához

Ezzel a címmel szerveznek online versenyt a Gerhardinum Római Katolikus Líceum XI. A osztályos növendékei a tanintézet többi tanulójának az óvodától a végzős osztályokig. A versenyre december 2–22. között lehet jelentkezni karácsonyt köszöntő versekkel, énekekkel, rajzokkal, történetekkel.

 

Életige találkozó

December 2-án, szerdán a temesvár-józsefvárosi plébánián 19.30 órakor életige találkozót tartanak.

 

Szentségimádás a családokért

A temesvár-józsefvárosi plébániatemplomban december 3-án, csütörtökön 18.30 órai kezdettel szentségimádást tartanak a családokért.

 

Megjelent a 2021-es katolikus falinaptár

Már kapható a Temesvári Püspökség 2021. évi római katolikus falinaptára. Mivel a 2021-es pasztorális év központi témája a Szentírás, mottója pedig: „Mindnyájukat eltöltötte a Szentlélek, és bátran hirdették az Isten szavát. A sok hívő mind egy szív, egy lélek volt.“ (Apostolok Cselekedetei 4, 31b–32a.), erre utal a falinaptár illusztrációja is.

A tavalyi évhez hasonlóan a naptárak idén is magyar, román, német, cseh, horvát, szlovák és bolgár nyelven jelentek meg, amelyek összeállításában segítséget nyújtottak az illető közösségek lelkipásztorai. A katolikus falinaptár – amely az ünnepek rendjére vonatkozóan a római naptárt követi – tartalmazza továbbá az egyházmegye fontosabb eseményeit, az ifjúsági programokat, összeállításánál figyelemmel követték a különböző anyanyelvű közösségek hagyományait, nyelvi sajátosságait. Egy naptár ára 5 lej, és egyházmegyénk minden plébániáján beszerezhető.

Megjelent továbbá a máriaradnai kegytemplom 2021. évi naptára is, amely 12 oldalon a bazilikával kapcsolatos illusztrációkat tartalmaz. Ez a naptár a Püspöki Hivatalban, a máriaradnai kegytemplomban, valamint egyházmegyénk több plébániáján vásárolható meg, ára 10 lej.

 

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu