Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Csütörtök, 2022. május 26., 13.34

Egyházaink hírei

2020. november 26., 16.26 Csütörtök

„Lelkem hozzád emelem, Uram, én Istenem, benned bízom, ne valljak szégyent! Ne ujjongjon ellenség fölöttem, hiszen aki benned bízik, meg nem szégyenül”. (Zsolt 24, 1–3.)

 

Kezdődik az advent

Vasárnap, november 29-én kezdetét veszi az egyházi év egyik legszebb időszaka, az advent. A latin eredetű szó – adventus – eljövetelt jelent. A karácsonyig tartó négy hét alatt az egyház tiltja az esküvők, zajos mulatságok szervezését, a hívek böjtölve, testben és lélekben megtisztulva készülnek a Megváltó születésének ünnepére. Advent első vasárnapja egyben az új egyházi év kezdete. Templomainkban a szentmise keretében meggyújtják a koszorúba tűzött első gyertyát, amit az elkövetkező három vasárnapon egy-egy újabb követ, hét közben pedig hajnali misén, rorátén vesznek részt a hívek. Az elkövetkező liturgikus év B év lesz, amelynek keretében Márk evangéliuma kerül megközelítően teljes és folyamatos felolvasásra.

 

 

Gyűjtés a Szegények Világnapja alkalmából

Szentatyánk, Ferenc pápa kezdeményezésére 2017-ben tartották meg első alkalommal a Szegények Világnapját. Idén ez a nap november 15-re esett. Ez alkalomból a temesvár-józsefvárosi plébánián november 29. tartós élelmiszereket gyűjtenek a rászorulók megsegítésére. Az összegyűlt élelmiszert a Szent Ferenc Alapítvány zsombolyai gyermekotthonába, valamint a Romániai Máltai Szeretetszolgálat temesvári filiájához juttatják el. Az adományokat 10–13 óra között a plébániai hivatalban, a szentmiséket követően pedig a templomban lehet leadni.

 

Lelkipásztori találkozó

November 25-én, 26-án, 27-én és december 2-án Pál József Csaba megyéspüspök az 55–65., a 45–55., a 40–45, valamint a 40 évnél fiatalabb plébánosokkal és lelkipásztorokkal találkozik. A résztvevők internetes kommunikációs felület segítségével vesznek részt a megbeszélésen.

 

Világi felnőtt hívek képzése

Folytatódik a világi felnőttek számára szervezett továbbképző kurzusok sorozata. A tanfolyamon több mint 100 személy vesz részt az egyházmegye különböző plébániáiról. A kurzus célja a jézusi tanítványképzés. Vagyis olyan felnőtt világi keresztényeknek szól ez a továbbképző, akik növekedni szeretnének hitben és szolgálni szeretnének egyházközségükben. November 27-én, pénteken 18 órakor a kurzus továbbra is az internet segítségével folytatódik, amelynek keretében ezúttal tanúságtételek hangzanak el. December 4-én, pénteken 18 órakor újabb online találkozóra kerül sor, amelynek témája a világiak bekapcsolódása a liturgia előkészítésébe, előadója pedig dr. Imogen Tietze referens.

 

Bibliakurzus a szalvatoriánus rendházban

 

A temesvár-erzsébetvárosi szalvatoriánus kolostor bibliakurzust szervez A jelenések könyvéről a felnőtt világi hívek számára a következő időpontokon: december 12., 2021. január 16., február 13. és március 13., naponta 10–16 óra között. Részvételi díj alkalmanként 30 lej, amely fedezi az étkezés díját is. A kurzust dr. Imogen Tietze teológus, referens vezeti. Jelentkezni lehet a bildungsreferat@salvatorianer.at és a salvatorieni@gmail.com e-mail-címen, telefonon a 0040-723-523-369 számon vagy a temesvár-erzsébetvárosi plébániai hivatalban.

 

 

Arad

 

Az arad-belvárosi római katolikus templomban november 30-án, hétfőn reggel 6.30 órakor a járványügyi előírások betartásával kezdődnek a roráté szentmisék. Csütörtökön az esti szentmise után énekes vesperást végeznek. A templomban szombaton 17 órakor tartják az adventi gyertyagyújtást.

 

Az arad-ségai Kis Szent Teréz római katolikus egyházközségben advent 1. vasárnapján 8.30 órakor magyar nyelven szentmise, 11.30 órakor magyar nyelven szentmise, 12.30 órakor román nyelven szentmise, 10 órától szentmise Tornyán, 15 órától szentmise Szederháton. Csütörtökön 17 órakor szentségimádás magyar nyelven, 18 órakor szentségimádás román nyelven.

Vasárnap 18 órától Szállást keres a Szentcsalád jeligével szeretettel várjuk a családjainkat a templomba. A szertartásba a templom Facebook-oldalán és a család-pasztorációs oldalon is be lehet kapcsolódni.

 

A Marosi Főesperesség fiataljai számára adventi gyertyagyújtás lesz december 5-én, szombaton 11 órától előadás, utána 13 órától ünnepi szentmise. Szeretettel várjuk a fiatalokat és a gyerekeket a templomba. Zoom-on keresztül is be lehet kapcsolódni a programba. Meeting ID: 957 6565 3762 Jelszó: tineri.

 

Az adventi időszakban, azok számára, akik nem tudnak eljutni a szentmisékre, de be szeretnének kapcsolódni a karácsonyi lelki előkészületekbe, a templom Facebook-oldalán közvetítjük a vasárnapi szentmiséket 11.30 órakor magyar nyelven, 12.35 órakor román nyelven. A plébánia Facebook-oldala: Parohia Romano-Catolica Sf. Tereza de Lisieux, Arad Sega.

Az egyházközségben megkeresztelték Rátothi Viktort, Martin Bogdan-Ovidiut, Martin Alexandru-Șerbant és Schampek-Czeglédi Daniel Eduardot.

Elhunytak: Krista Mihály (74), Binecz Katalin (86), Betegh József (83) és Kling Veronika (78).

 

Az újaradi plébániatemplomban november 28-án, szombaton 8 órakor a járványügyi előírások betartásával kezdődik a szentmise. November 29-én, vasárnap 9 órakor magyar nyelvű szentmise Ujj Zoltán lelki üdvéért, 10 órakor német nyelvű szentmise. Keddtől szombatig a misék felváltva reggel 8 és délután 17 órakor kezdődnek.

 

A pécskai római katolikus egyházközségben elhunyt Laza János (71).

 

Az arad-belvárosi református gyülekezetben a járványügyi előírások betartásával zajló bűnbánati hét alkalmai pénteken és szombaton 17 órakor kezdődnek. Advent I. vasárnapján 10 órától úrvacsorával egybekötött istentiszteletet, 17 órától istentiszteletet tartanak.

 

A nagyzerindi református gyülekezetben advent I. vasárnapján a járványügyi előírások betartásával 10.30 órától úrvacsorás ünnepi istentiszteletet tartanak. Ugyanaznap Bélzerinden 13 órakor kezdődik az istentisztelet, majd 17 órától Nagyzerinden a gyülekezet nőszövetsége bekapcsolódik a Kárpát-medencei Imanap programjába.

 

A nagyperegi cseh református egyházközségben az elmúlt héten kísérték utolsó földi útjára Kalousek Vlastimila testvérüket, aki 83 évet élt. Az Úr vigasztalja a megpróbált szívű gyászolókat!

 

A kisperegi református egyházközségben az elmúlt héten kísérték utolsó földi útjára özv. Faragó Sándorné Veres Katalin testvérüket, aki 80 évet élt. Az Úr vigasztalja a megpróbált szívű gyászolókat!

 

Az aradi evangélikus-lutheránus gyülekezetben a járványügyi előírások betartásával vasárnap 10 órától magyar, 11.30 órától német nyelvű istentiszteletet tartanak.

 

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus gyülekezetben a járványügyi előírások betartásával vasárnap 11 órától úrvacsorás istentiszteletet tartanak.

 

A simonyifalvi evangélikus-lutheránus gyülekezeteben a járványügyi előírások betartásával pénteken 16 órától tiniklub, szombaton 11 órától vallásóra kezdődik. Vasárnap 10 órától Simonyifalván kezdődik az istentisztelet.

 

Az arad-belvárosi baptista gyülekezetben vasárnap, az egészségügyi óvintézkedések betartása mellett istentiszteletet tartanak délelőtt 10, majd 18 órától. Igét hirdet Bálint Pál ügyvezető lelkipásztor. Este férfi és nőikör lesz a Bálint házaspár vezetésével.

 

Hunyad

A dévai római katolikus egyházközségben e héten temették a 86 éves Daradics (született Sebestyén) Rózáliát, a 81 éves Béczi Vincét és a 81 éves Tălmăcel Mariát. Szombaton, november 28-án a 18 órától kezdődő szentmise elején megáldják az otthon készített adventi koszorúkat, majd meggyújtják az első adventi gyertyát. November 30-án elkezdődnek a roráté szentmisék. Hétfőtől péntekig mindennap reggel 6 órától lesz szentmise a Szent Antal-templomban és 7 órától a Nagyboldogasszony-templomban. Advent idején a Nagyboldogassozny-templomban hétfőn és kedden, a Szent Antal-templomban pedig szerdán és csütörtökön 18 órától lesz félórás csendes szentségimádás. Jövő héten csütörtökön és pénteken Bonaventúra plébános meglátogatja az idős és beteg híveket.  A Szent Antal plébánia két pályázatot hirdet az adventi időszakra. A Bethlehem a családomban címet viselő kézműves pályázatra családi körben, természetes alapanyagokból készített kézműves betlehemeket várnak december 15-ig. Az én karácsonyom pályázat pedig óvodás, iskolás gyermekeknek szól. Az óvodások rajzzal, a 0–3. osztályosok mesével, a 4–6. osztályosok elbeszéléssel, a 7–8. osztályosok verssel, történettel, a középiskolások esszével nevezhetnek be december 18-ig. Mindkét pályázatra személyesen kell bevinni az alkotásokat a plébániára. A legjobbnak ítélt munkákat díjazzák. Hagyomány szerint idén is megünneplik a kerek évfordulós házaspárokat, a Szent Család vasárnapján. Arra kérik jubilálókat, hogy e hónap folyamán jelentkezzenek a plébánián. A szentmiséket követően megvásárolhatók az egyházi fali-, asztali- és könyvnaptárak. 

A petrozsényi római katolikus egyházközségben e héten temették a 83 éves Cesca Vioricát, a 88 éves Horváth Piroskát és az 54 éves Mezőfényi Ferencet.  Szombaton a 17 órától kezdődő szentmisén meggyújtják az első adventi gyertyát. Jövő héttől minden szerdán és szombaton reggel 7 órától lesz roráté szentmise. December 4-én, pénteken lesz a Szent Borbála-búcsú, a délelőtt 11.30 órakor kezdődő román nyelvű és délután 17 órától kezdődő magyar nyelvű szentmisét Korom Imre gyergyószentmiklósi plébános celebrálja.

A szászvárosi református egyházközségben vasárnap 10 órától lesz istentisztelet és úrvacsoraosztás advent alkalmából.

A kudzsiri református egyházközségben vasárnap délben 13 órától lesz istentisztelet és úrvacsoraosztás.

A dévai református egyházközségben, adventre készülve pénteken és szombaton 17 órától bűnbánati istentiszteletet tartanak a Melite gyülekezeti házban. A vasárnapi istentiszteleten úrvacsoraosztásra kerül sor, advent alkalmából. A múlt vasárnap egyházközségi közgyűlésen erősítették meg tisztségében Borsai Zoltán főgondnokot és Szilágyi Levente gondnokot. E héten temették a 83 éves Vincze Jánost.

A harói református egyházközségben vasárnap délben 15 órától lesz istentisztelet és úrvacsoraosztás.

A brádi református egyházközségben vasárnap délután 16.30 órától kezdődik az istentisztelet, melyet úrvacsoraosztás követ.

A vajdahunyadi református egyházközségben, adventre készülve e héten szerdától minden délután 16 órától bűnbánati istentiszteletet tartanak. Vasárnap délelőtt az istentisztelet keretében osztják ki az úrvacsorát. E héten temették a 71 éves Csorba Ágnest, az 57 éves Kiss Gyöngyvért és a 69 éves korában elhunyt Mező Gizellát. A napokban 86 idős gyülekezeti tagnak adják át a holland testvérgyülekezet, illetve a helyi egyházközség támogatásával összeállított tartós élelmiszercsomagot.

A hosdáti református egyházközségben vasárnap délben 12 órától lesz úrvacsoraosztással egybekötött istentisztelet.

 

Krassó-Szörény

 

Adventi gyertyagyújtás az egyházmegyében

A Hegyvidéki Főesperességben a fiatalok szokásos adventi gyertyagyújtását, amelynek időpontja november 28-a, helyszíne pedig a karánsebesi templom, a következőképpen rendezik meg:

10.00 – katekézis ZOOM internetes kommunikációs felületen (P. Gheorghe Iordache SVD), 10.35 – szünet, 10.45 – kiscsoportos beszélgetés ZOOM-on,

11.15 – kiértékelés ZOOM internetes kommunikációs felületen, 12.00 szentmise és az első adventi gyertya meggyújtása.

 

Templombúcsúk az egyházmegyében

A Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatása tiszteletére felszentelt karánsebesi templomban december 8-án, kedden a 11 órakor kezdődő szentmise keretében ünnepli a helyi közösség a templombúcsút. Matieș Marin helyi plébános meghívására a liturgia főcelebránsa és szónoka Ursache Sergiu Ștefan temesszlatinai plébános. A résztvevő híveknek a járványügyi óvintézkedések (szájmaszk viselése, biztonsági távolság) betartása kötelező. Advent idején a karánsebesi templomban december 16-ig minden nap 7 órakor a helyi plébános roráté szentmisét celebrál.

A boksánbányai római katolikus templom titulusa a Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatása. A templombúcsút december 8-án, kedden ünnepli a közösség. A szentmise 17 órakor kezdődik. A résztvevő híveknek a járványügyi óvintézkedések (szájmaszk viselése, biztonsági távolság) betartása kötelező.

 

 

Temes

 

A temesvári-gyárvárosi Millenniumi templomban a karácsonyra való hiteles felkészülés jegyében gyújtják meg az adventi koszorú négy gyertyáját november 28-án, valamint december 5-én, 12-én és 19-én (szombati napokon) délután 5 órakor. Gyónási lehetőség minden kedden, pénteken és vasárnap a szentmisék alatt.

 

Gyertek Jézus jászolához

Ezzel a címmel szerveznek online versenyt a Gerhardinum Római Katolikus Líceum XI. A osztályos növendékei a tanintézet többi tanulójának az óvodától a végzős osztályokig. A versenyre december 2–22. között lehet jelentkezni karácsonyt köszöntő versekkel, énekekkel, rajzokkal, történetekkel.

 

  1. Életige találkozó

December 2-án, szerdán a temesvár-józsefvárosi plébánián 19 órakor életige találkozót tartanak.

 

Szentségimádás a családokért

A temesvár-józsefvárosi plébániatemplomban december 3-án, csütörtökön 18.30 órai kezdettel szentségimádást tartanak a családokért.

 

Ifjúsági programok

Az egyházmegyei Ifjúsági Pasztorációs Iroda programjának megfelelően december 8-án, kedden a temesvár-erzsébetvárosi szalvatoriánus kolostorban 20 órai kezdettel Taizé-imára kerül sor. A temesvár-józsefvárosi plébániatemplomban december 17-én, csütörtökön 20 órakor szentségimádást tartanak a fiataloknak.

 

Roráté

Régen a karácsonyra való lelki felkészülést az advent heteiben megtartott hajnali szentmisék, roráték is elősegítették. Ezt az ősi hagyományt elevenítették fel a fiatalok, amikor Temesvár templomaiban hajnali szentmisékre gyülekeznek. A roráté szentmisék programja a következő: december 2-án, szerdán 6 órakor a temesvár-gyárvárosi Millenniumi templomban; december 9-én, szerdán 6 órakor a temesvár-erzsébetvárosi templomban; december 16-án, szerdán 6 órakor a temesvár-józsefvárosi templomban.

A katolikus egyetemisták számára december 5-én, szombaton 20–21 óra között online találkozó (Boldog Carlo Acutis, az internet védőszentje). December 12-én, szombaton 10–17 óra között lelkinap. December 15-én és 22-én 20–21 óra között szentségimádást tartanak. Helyszín: Temesvár, 1 Decembrie utca 1-es szám.

 

Ünnepi miserend

December 8-án, kedden, a Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatása ünnepén az egyházmegye templomaiban a vasárnapi miserend érvényes.

 

 

 

Megjelent a 2021-es katolikus falinaptár

Már kapható a temesvári Püspökség 2021. évi római katolikus falinaptára. Mivel a 2021-es pasztorális év központi témája a Szentírás, mottója pedig: „Mindnyájukat eltöltötte a Szentlélek, és bátran hirdették az Isten szavát. A sok hívő mind egy szív, egy lélek volt” (Apostolok Cselekedetei 4, 31b-32a), erre utal a falinaptár illusztrációja is.

A tavalyi évhez hasonlóan a naptárak idén is magyar, román, német, cseh, horvát, szlovák és bolgár nyelven jelentek meg, amelyek összeállításában segítséget nyújtottak az illető közösségek lelkipásztorai. A katolikus falinaptár – amely az ünnepek rendjére vonatkozóan a római naptárt követi – tartalmazza továbbá az egyházmegye fontosabb eseményeit, az ifjúsági programokat, összeállításánál figyelemmel követték a különböző anyanyelvű közösségek hagyományait, nyelvi sajátosságait. Egy naptár ára 5 lej, és egyházmegyénk minden plébániáján beszerezhető.

Megjelent továbbá a máriaradnai kegytemplom 2021. évi naptára is, amely 12 oldalon a bazilikával kapcsolatos illusztrációkat tartalmaz. Ez a naptár a Püspöki Hivatalban, a máriaradnai kegytemplomban, valamint egyházmegyénk több plébániáján vásárolható meg, ára 10 lej.

 

 

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu