Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Csütörtök, 2022. május 19., 14.37

Egyházaink hírei

2020. december 03., 16.42 Csütörtök

„Építsetek utat a pusztában az Úrnak”

(Szent Miklós)

 

Ünnepi miserend

December 8-án, kedden, a Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatása ünnepén az egyházmegye templomaiban a vasárnapi miserend érvényes.

 

Világi felnőtt hívek képzése

Folytatódik a világi felnőttek számára szervezett továbbképző kurzusok sorozata. A tanfolyamon több mint 100 személy vesz részt az egyházmegye különböző plébániáiról. A kurzus célja a jézusi tanítványképzés. Vagyis olyan felnőtt világi keresztényeknek szól ez a továbbképző, akik növekedni szeretnének hitben és szolgálni szeretnének egyházközségükben. December 4-én, pénteken 18 órakor újabb online találkozóra kerül sor, amelynek témája a világiak bekapcsolódása a liturgia előkészítésébe, előadója dr. Imogen Tietze referens.

 

 

Arad

 

Az arad-belvárosi római katolikus templomban a járványügyi előírások betartásával december 6-án, vasárnap délután szentségimádást tartanak

15 órakor német nyelven, 16 órakor magyar nyelven. December 8-án, kedden, Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatásának ünnepén 8 órakor német nyelvű szentmise, 10.30 órakor plébániai nagymise, 17 órakor magyar nyelvű szentmise, 18 órakor román nyelvű szentmise. Csütörtökön az esti szentmise után énekes vesperást végeznek a templomban. Szombaton 17 órakor tartják az adventi gyertyagyújtást.

 

Az arad-ségai Kis Szent Teréz-plébániatemplomban a járványügyi előírások betartásával vasárnap, advent 2. vasárnapján 8.30 órakor magyar nyelven szentmise, 11.30 ókor magyar nyelven szentmise, 12.30 ókor román nyelven szentmise, 10 órától szentmise Tornyán. Kedden, Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatása ünnepén 8.30 órakor magyar nyelven,

17 órakor magyar nyelven 18 órakor román nyelven szentmise.

 

A Marosi Főesperesség fiataljai december 5-én, szombaton a járványügyi előírások betartásával az arad-ségai templomban a második adventi gyertyát gyújtják meg a következő módon: 11 órakor előadás Zoomon keresztül (Dumitru Daniel atya, Bukovics Erika-Mária schönstatti nővér és a fiatalok részvételével, utána kiscsoportos beszélgetés és tanúságtétel szintén Zoomon keresztül a Meeting ID: 957 6565 3762. Jelszó? Tineri.) 13 órakor szentmise.

A találkozó mottója: Fényt gyújt a szívünkben.                                          

Az adventi időszakban, azok számára, akik nem tudnak eljutni a szentmisékre, de be szeretnének kapcsolódni a karácsonyi lelki előkészületekbe, a templom Facebook-oldalán közvetítjük a vasárnapi szentmiséket 11.30 órakor magyar nyelven és 12.35 órakor román nyelven. A plébánia Facebook-oldala: Parohia Romano-Catolica Sf. Tereza de Lisieux, Arad Sega. Az egyházközségben megkeresztelték Péter Patrik Mihályt. Elhunytak: Brutyó Veronika (75) és Gűndisch Éva (79).

 

Az újaradi római katolikus templomban a járványügyi előírások betartásával, december 6-án, vasárnap 8.30 órakor rózsafüzér ájtatosság, 9 órakor magyar nyelvű szentmise a Szentgyörgyi és az Ujj család elhunyt tagjainak a lelkiüdvéért. 10 órakor német nyelvű szentmise. A plébániahivatal hétfőtől péntekig 8–12, csütörtökön 16–17 óra között tart nyitva.

 

A kisiratosi római katolikus egyházközségben elhunyt Székely Rozália (76).

 

Az arad-belvárosi református gyülekezetben a járványügyi előírások betartásával, vasárnap 10 órától tartandó istentiszteleten csatlakoznak a Kárpát-medencei imanaphoz, a kárpátaljai magyar hívekért imádkoznak. Ugyanaznap 15 órától Majláthfalván, 17 órától Aradon tartanak istentiszteletet. A gyülekezetben elhunyt Murvai-Jantó Klára (77), Oláh-Horváth István (79) és Tamási Irma (71).

 

A Mosóczy-telepi református gyülekezetben a járványügyi előírások betartásával pénteken és szombaton 18 órától bűnbánati istentiszteletet tartanak, pénteken 17 órától bibliaóra. Vasárnap a 10 órakor kezdődő istentiszteleten megemlékeznek a templom felszentelésének a 25. évfordulójáról, melynek során kisfilmvetítést és úrvacsoraosztást tartanak. 18 órától istentisztelet. A gyülekezetben elhunyt Kulcsár Márton (74).

 

Az arad-gáji református gyülekezetben a járványügyi előírások betartásával vasárnap 10 órától adventi istentiszteletet tartanak.

 

Az aradi evangélikus-lutheránus templomban a járványügyi előírások betartásával vasárnap 10 órától úrvacsorás istentiszteletet tartanak, csütörtökön 17 órától bibliaóra következik.

 

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus gyülekezetben a járványügyi előírások betartásával vasárnap 11 órától úrvacsorás istentiszteletet tartanak.

 

Az arad-belvárosi baptista gyülekezetben vasárnap a közösség az egészségügyi intézkedések megtartásával a délelőtti istentiszteleten úrvacsorához járul. Este, Bálint Pál igehirdetése mellett Horváth Sándor vezeti az alkalmi szolgálatokat. A pécskai testvérgyülekezetben Bátkai Tibor szólja Isten igéjét.

 

 

Hunyad

 

A dévai római katolikus egyházközségben  e héten elkezdődtek a roráté szentmisék. Hétfőtől péntekig mindennap reggel 6 órától van szentmise a Szent Antal-templomban és 7 órától a Nagyboldogasszony-templomban. Advent idején a Nagyboldogasszony-templomban hétfőn és kedden, a Szent Antal-templomban pedig szerdán és csütörtökön 18 órától van félórás csendes szentségimádás.  A Szent Antal plébánia két pályázatot hirdet az adventi időszakra. A Betlehem a családomban címet viselő kézműves pályázatra családi körben, természetes alapanyagokból készített kézműves betlehemeket várnak december 15-ig. Az én karácsonyom pályázat pedig óvodás, iskolás gyermekeknek szól. Az óvodások rajzzal, a 0–3. osztályosok mesével, a 4–6. osztályosok elbeszéléssel, a 7–8. osztályosok verssel, történettel, a középiskolások esszével nevezhetnek be december 18-ig. Mindkét pályázatra személyesen kell bevinni az alkotásokat a plébániára. A legjobbnak ítélt munkákat díjazzák. Hagyomány szerint idén is megünneplik a kerek évfordulós házaspárokat, a Szent Család vasárnapján. Arra kérik a jubilálókat, hogy jelentkezzenek a plébánián. A szentmiséket követően megvásárolhatók az egyházi fali-, asztali- és könyvnaptárak. 

A petrozsényi római katolikus egyházközségben december 4-én, pénteken lesz a Szent Borbála-búcsú, a délelőtt 11.30 órakor kezdődő román nyelvű és délután 17 órától kezdődő magyar nyelvű szentmisét Korom Imre gyergyószentmiklósi plébános celebrálja.

A szászvárosi református egyházközségben vasárnap 10 órától lesz istentisztelet.

A tordosi református egyházközségben vasárnap délben 12 órától lesz istentisztelet és úrvacsoraosztás.

A dévai református egyházközség közösségi oldalán advent idején minden nap követni lehet  a gyülekezet családjainak körében végzett rövid áhítatot.

A vajdahunyadi református egyházközségben e héten temették a 97 éves Lukács Mártont. A napokban 86 idős gyülekezeti tagnak adják át a holland testvérgyülekezet, illetve a helyi egyházközség támogatásával összeállított tartós élelmiszercsomagot.

Krassó-Sörény

 

Templombúcsúk az egyházmegyében

A Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatása tiszteletére felszentelt karánsebesi templomban december 8-án, kedden a 11 órakor kezdődő szentmise keretében ünnepli a helyi közösség a templombúcsút. Matieș Marin helyi plébános meghívására a liturgia főcelebránsa és szónoka Ursache Sergiu Ștefan temesszlatinai plébános. A résztvevő híveknek a járványügyi óvintézkedések (szájmaszk viselése, biztonsági távolság) betartása kötelező. Advent idején a karánsebesi templomban december 16-ig minden nap 7 órakor a helyi plébános roráté szentmisét celebrál.

A boksánbányai római katolikus templom titulusa a Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatása. A templombúcsút december 8-án, kedden ünnepli a közösség. A szentmise 17 órakor kezdődik. A résztvevő híveknek a járványügyi óvintézkedések (szájmaszk viselése, biztonsági távolság) betartása kötelező.

 

 

Temes

 

A temesvári-gyárvárosi Millenniumi templomban a karácsonyra való hiteles felkészülés jegyében gyújtják meg az adventi gyertyákat november december 5-én, 12-én és 19-én (szombati napokon) délután 5 órakor. Gyónási lehetőség minden kedden, pénteken és vasárnap a szentmisék alatt.

 

Gyertek Jézus jászolához

Ezzel a címmel szerveznek online versenyt a Gerhardinum Római Katolikus Líceum XI. A osztályos növendékei a tanintézet többi tanulójának, az óvodától a végzős osztályokig. A versenyre december 22. lehet jelentkezni karácsonyt köszöntő versekkel, énekekkel, rajzokkal, történetekkel.

 

Ifjúsági programok

Az Egyházmegyei Ifjúsági Pasztorációs Iroda programjának megfelelően december 8-án, kedden a temesvár-erzsébetvárosi szalvatoriánus kolostorban 20 órai kezdettel Taizé imára kerül sor. A temesvár-józsefvárosi plébániatemplomban december 17-én, csütörtökön 20 órakor szentségimádást tartanak a fiataloknak.

Régen a karácsonyra való lelki felkészülést az advent heteiben megtartott hajnali szentmisék, roráték is elősegítették. Ezt az ősi hagyományt elevenítették fel a fiatalok, amikor Temesvár templomaiban hajnali szentmisékre gyülekeznek. A roráté szentmisék programja a következő:

december 9-én, szerdán 6 órakor a temesvár-erzsébetvárosi templomban; december 16-án, szerdán 6 órakor a temesvár-józsefvárosi templomban.

A katolikus egyetemisták számára december 5-én, szombaton 20–21 óra között online találkozó (Boldog Carlo Acutis, az internet védőszentje). December 12-én, szombaton 10–17 óra között lelkinap. December 15-én és 22-én 20–21 óra között szentségimádást tartanak. Helyszín: Temesvár, 1 Decembrie utca 1-es szám.

 

Bibliakurzus a szalvatoriánus rendházban

A temesvár-erzsébetvárosi szalvatoriánus kolostor bibliakurzust szervez A jelenések könyvéről a felnőtt világi hívek számára a következő időpontokon: december 12., 2021. január 16., február 13. és március 13., naponta 10–16 óra között. Részvételi díj alkalmanként 30 lej, amely fedezi az étkezés díját is. A kurzust dr. Imogen Tietze teológus, referens vezeti. Jelentkezni lehet a bildungsreferat@salvatorianer.at és a salvatorieni@gmail.com e-mail-címen, telefonon a 0040-723-523-369 számon vagy a temesvár-erzsébetvárosi plébániai hivatalban.

 

 

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu