Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Csütörtök, 2022. május 26., 14.11

Egyházaink hírei

Írta: (onlinejelen)
2020. december 10., 16.23 Csütörtök

„Hirdetem az Úr kegyelmének esztendejét”

(Szent Lúcia)

 

Online konferencia

Tavaly májusban Kolozsvár adott otthont a romániai római katolikus és görög katolikus egyházmegyék gazdasági és menedzselési ügyeivel foglalkozó első konferenciának. A tervek szerint az idei konferenciát Temesváron szervezték volna, ám az új típusú koronavírus-járvány miatt a tanácskozásra az internet segítségével kerül sor több témában. Az újabb találkozóra december 16-án, szerdán 14–16 óra között kerül sor, amelyen a temesvári egyházmegyét Laus Nikola püspöki irodaigazgató, ökonómus képviseli. A tanácskozásba bekapcsolódnak az Amerikai Egyesült Államok Katolikus Püspökkari Konferenciájának képviselői is.

 

Online családos találkozó

Az Egyházmegyei Felnőtt- és Családpasztorációs Iroda december 12-én, szombaton 17–19 óra között egyházmegyei családos találkozót szervez a Zoom internetes kommunikációs felületen. A program keretében Pál József Csaba megyéspüspök tart előadást, amelynek címe: Adventi remény járvány idején.

 

 

Arad

 

Az arad-belvárosi római katolikus templomban december 13-án, vasárnap 16 órakor tartja titokcseréjét a Rózsafüzér Társulat. Csütörtökön az esti szentmise után énekes vesperást végeznek a templomban. Szombaton 17 órakor tartják az adventi gyertyagyújtást.

 

Az arad-ségai Kis Szent Teréz római katolikus egyházközségben advent 3. vasárnapján 8.30 órakor magyar nyelven szentmise, 11.30 órakor magyar nyelven szentmise, 12.30 órakor román nyelven szentmise, 10 órától szentmise Tornyán. Az egyházközségben elhunyt Tóth Ferenc (83), Péter András (72) és Farkas Katalin (78).

 

Az újaradi római katolikus templomban december 13-án, vasárnap 9 órakor magyar nyelvű szentmise páter Kroner Elemér lelki üdvéért, 10 órakor német nyelvű szentmise. Hétfő kivételével a hétköznapi szentmisék felváltva reggel 8 és délután 17 órakor kezdődnek. Pénteken 17 órakor szentmise Angyalkúton.

 

A kisiratosi római katolikus egyházközségben elhunyt Lázár Lajos (78).

 

A nagyiratosi római katolikus egyházközségben elhunyt Szikszai Julianna (79, Tóth Matild Ágnes (87) és Kurunczi István (76).

 

Az arad-belvárosi református gyülekezetben vasárnap 10, illetve 17 órától istentiszteletet, csütörtökön 17 órától bibliaórát tartanak.

 

Az arad-gáji református gyülekezetben vasárnap 10 órától ünnepi istentiszteletet tartanak.

 

A kisperegi református egyházközségben az elmúlt héten kísérték utolsó földi útjára Bokor Imre testvérüket, aki 71 évet élt. Az Úr vigasztalja a gyászoló hozzátartozókat!

 

Az aradi evangélikus-lutheránus gyülekezetben vasárnap 10 órától magyar, 11.30 órától német nyelvű istentiszteletet tartanak. Csütörtökön 17 órától bibliaóra kezdődik, naponta 10 órától áhítat a gyülekezet Facebook-oldalán.

 

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus gyülekezetben vasárnap 11 órakor kezdődik az istentisztelet.

 

Az arad-belvárosi baptista gyülekezet az egészségügyi óvintézkedések mellett vasárnap 10 órától istentiszteletet tart, amelynek során Bálint Pál és Kiss Viktor szólják Isten igéjét, majd este 6 órától közösségépítő alkalomra kerül sor.

 

 

Hunyad

A dévai római katolikus egyházközségben folytatódnak a roráté szentmisék. Hétfőtől péntekig mindennap reggel 6 órától van szentmise a Szent Antal-templomban és 7 órától a Nagyboldogasszony-templomban. Advent idején a Nagyboldogasszony-templomban hétfőn és kedden, a Szent Antal-templomban pedig szerdán és csütörtökön 18 órától van félórás csendes szentségimádás, közben gyónási lehetőség is kínálkozik. A Szent Antal plébánia két pályázatot hirdet az adventi időszakra. A Betlehem a családomban címet viselő kézműves pályázatra családi körben, természetes alapanyagokból készített kézműves betlehemeket várnak december 15-ig. Az én karácsonyom pályázat pedig óvodás, iskolás gyermekeknek szól. Az óvodások–2. osztályosok rajzzal, harmadikosok mesével, a 4–6. osztályosok elbeszéléssel, a 7–8. osztályosok verssel, történettel, a középiskolások esszével nevezhetnek be december 18-ig. Mindkét pályázatra személyesen kell bevinni az alkotásokat a plébániára. A legjobbnak ítélt munkákat díjazzák. Hagyomány szerint idén is megünneplik a kerek évfordulós házaspárokat, a Szent Család vasárnapján. Arra kérik a jubilálókat, hogy jelentkezzenek a plébánián. A szentmiséket követően megvásárolhatók az egyházi fali-, asztali- és könyvnaptárak. Jövő év első napjaiban sor kerül a hagyományos házszentelésre. Azonban arra kérik a híveket, hogy tekintettel a járványra, a bejárati ajtóhoz közel terítsenek le egy kis asztalt, rajta gyertyával és e mellett fogadják a házszentelőket.

A petrozsényi római katolikus egyházközségben szerdán 7 órától és szombaton reggel 7 órakor tartanak roráté szentmisét.

A szászvárosi református egyházközségben vasárnap 10 órától lesz istentisztelet.

A dévai református egyházközség közösségi oldalán advent idején mindennap követni lehet  a gyülekezet családjainak körében végzett rövid áhítatot. November végén temették a 74 éves Varga Józsefet.

A hósdáti református egyházközségben e héten délben 12 órától lesz istentisztelet.

 

Temes

 

Bibliakurzus a szalvatoriánus rendházban

A temesvár-erzsébetvárosi szalvatoriánus kolostor bibliakurzust szervez A jelenések könyvéről a felnőtt világi hívek számára a következő időpontokon: december 12., 2021. január 16., február 13. és március 13., naponta 10–16 óra között. Részvételi díj alkalmanként 30 lej, amely fedezi az étkezés díját is. A kurzust dr. Imogen Tietze teológus, referens vezeti. Jelentkezni lehet a bildungsreferat@salvatorianer.at és a salvatorieni@gmail.com e-mail-címen, telefonon a 0040-723-523-369-es telefonszámon vagy a temesvár-erzsébetvárosi plébániai hivatalban.

 

A felnőttképző kurzus kiértékelője

A világi felnőttek számára szervezett továbbképző kurzusok sorozata f. év február 21–22-én kezdődött. A tanfolyamon több mint 100 személy vett részt az egyházmegye különböző plébániáiról. A kurzus célja a jézusi tanítványképzés. Vagyis olyan felnőtt világi keresztényeknek szól ez a továbbképző, akik növekedni szeretnének hitben és szolgálni szeretnének egyházközségükben. Az új típusú koronavírus-járvány miatt a továbbképző az interneten folytatódott, szinte heti rendszerességgel. Az idei esztendő tapasztalatait december 15-én, kedden 18 órai kezdettel online találkozó és kiértékelő keretében összegzik a Felnőtt- és Családpasztorációs Iroda munkatársai.

 

 

Gyertek Jézus jászolához

Ezzel a címmel szerveznek online versenyt a Gerhardinum Római Katolikus Líceum XI. A osztályos növendékei a tanintézet többi tanulójának az óvodától a végzős osztályokig. A versenyre december 22. között lehet jelentkezni karácsonyt köszöntő versekkel, énekekkel, rajzokkal, történetekkel.

 

Ifjúsági programok

Az Egyházmegyei Ifjúsági Pasztorációs Iroda programjának megfelelően a temesvár-józsefvárosi plébániatemplomban december 17-én, csütörtökön 20 órakor szentségimádást tartanak a fiataloknak.

 

Hajnali szentmisék

Régen a karácsonyra való lelki felkészülést az advent heteiben megtartott hajnali szentmisék, roráték is elősegítették. Ezt az ősi hagyományt elevenítették fel a fiatalok, amikor Temesvár templomaiban hajnali szentmisékre gyülekeznek. A roráté szentmisék programja a következő: december 16-án, szerdán 6 órakor a temesvár-józsefvárosi templomban; a katolikus egyetemisták számára december 12-én, szombaton 10–17 óra között lelkinapot tartanak. December 15-én és 22-én 20–21 óra között szentségimádást tartanak. Helyszín: Temesvár, 1 Decembrie utca 1-es szám.

 

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu